EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0326

Predmet T-326/22: Tužba podnesena 1. lipnja 2022. – Konov/Vijeće

OJ C 276, 18.7.2022, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 276/22


Tužba podnesena 1. lipnja 2022. – Konov/Vijeće

(Predmet T-326/22)

(2022/C 276/32)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Dmitrij Konov (Moskva, Rusija) (zastupnik: F. Bélot, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/397 (1) od 9. ožujka 2022. u dijelu u kojem je tužitelj dodan na popis iz Priloga I. Odluci Vijeća (PESC) 2014/145 od 17. ožujka 2014.;

poništi Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) 2022/396 (2) od 9. ožujka 2022 u dijelu u kojem je tužitelj dodan na popis iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EU) br. 2014/269 od 17. ožujka 2014.;

naloži Vijeću plaćanje 500 000 eura na ime naknade neimovinske štete koju je pretrpio tužitelj;

naloži Vijeću snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na djelotvornu sudsku zaštitu i obveze obrazlaganja. Tužitelj najprije tvrdi kako mu Vijeće nije dalo pojedinačne, specifične i konkretne razloge koji bi davali dovoljnu naznaku osnovanosti mjera ograničavanja poduzetih protiv njega. Utvrđuje kako su pobijane odluke utemeljene na nedovoljno čvrstoj činjeničnoj osnovi, na razlozima koji nisu dokazani i čija je vjerojatnost samo apstraktna. Tužitelj nadalje smatra kako ga Vijeće obvezuje da dostavi negativne dokaze o općim činjenicama koje mu se stavljaju na teret, čime se preusmjerava teret dokazivanja, što je u suprotnosti s najosnovnijim pravima obrane. Naposljetku, tužitelj se poziva na nedostatak navodnih razloga i na nedostatak vjerodostojnih i materijalnih dokaza i smatra kako time nije ispunjena djelotvorna sudska kontrola njegova dodavanja na popis osoba i subjekata obuhvaćenih mjerama ograničavanja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni, u tome da tužitelj ne vrši i ne bi izvršio odlučujući utjecaj na društvo PJSC SIBUR Holding. Štoviše, društvo PJSC SIBUR Holding ne bi predstavljalo značajan izvor prihoda ruske vlade i ne bi imalo bliske veze s njom.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti i jednakog postupanja. Tužitelj smatra kako su razlozi kojima se navodno opravdavaju mjere ograničavanja usmjerene protiv njega diskriminatorni i nerazmjerni cilju Vijeća.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi temeljnih prava tužitelja, osobito prava na vlasništvo, prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava a slobodu poduzetništva i prava na pretpostavku nedužnosti.


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/397 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL 2022., L 80, str. 31.)

(2)  Provedbena Uredbu Vijeća (EU) 2022/396 od 9. ožujka 2022. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL 2022., L 80, str. 1.)


Top