EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0023

Presuda Suda (deseto vijeće) od 15. prosinca 2022.
Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira.
Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).
Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Uredba (EU) br. 651/2014 – Izuzimanje određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem – Smjernice za regionalne državne potpore – Područje primjene – Isključenja – Sektor ribarstva i akvakulture – Sektor prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – Pojam ,poljoprivredni proizvodi’ – Uredba (EU) br. 1379/2013 – Zajednička organizacija tržišta u sektoru proizvoda ribarstva i akvakulture – Prilog I. – Djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture – Usoljeni, smrznuti i odsoljeni bakalar.
Predmet C-23/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:994

 PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

15. prosinca 2022. ( *1 )

„Zahtjev za prethodnu odluku – Državne potpore – Uredba (EU) br. 651/2014 – Izuzimanje određenih kategorija potpora spojivih s unutarnjim tržištem – Smjernice za regionalne državne potpore – Područje primjene – Isključenja – Sektor ribarstva i akvakulture – Sektor prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda – Pojam ‚poljoprivredni proizvodi’ – Uredba (EU) br. 1379/2013 – Zajednička organizacija tržišta u sektoru proizvoda ribarstva i akvakulture – Prilog I. – Djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture – Usoljeni, smrznuti i odsoljeni bakalar”

U predmetu C‑23/22,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Arbitražni porezni sud (Centar za upravnu arbitražu – CAAD), Portugal), odlukom od 27. prosinca 2021., koju je Sud zaprimio 10. siječnja 2022., u postupku

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

protiv

Autoridade Tributária e Aduaneira

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: E. Regan (izvjestitelj), predsjednik petog vijeća, u svojstvu predsjednika desetog vijeća, I. Jarukaitis i Z. Csehi, suci,

nezavisni odvjetnik: A. Rantos,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

za Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA, T. Fraga, L. Palácios i C. Pereira, advogados,

za portugalsku vladu, P. Barros da Costa, L. Borrego i A. Rodrigues, u svojstvu agenata,

za Europsku komisiju, V. Bottka i G. Braga da Cruz, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 1. i članka 2. točke 11. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. [UFEU‑a] (SL 2014., L 187, str. 1. i ispravci SL 2016., L 292, str. 50., SL 2016., L 115, str. 50.), Smjernica za regionalne potpore za 2014.–2020. (SL 2013., C 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 6., str. 3.) (u daljnjem tekstu: Smjernice za 2014.–2020.) i Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL 2013., L 354, str. 1.), u vezi s Prilogom I. UFEU‑u.

2

Taj je zahtjev upućen u okviru spora između društva Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (u daljnjem tekstu: društvo Caxamar) i Autoridade Tributária e Aduaneira (Porezna i carinska uprava, Portugal) (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) u pogledu ispravka poreza na dobit koji to društvo duguje zbog neprihvatljivosti određenih investicijskih troškova za dodjelu porezne pogodnosti.

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba br. 1379/2013

3

U članku 2. Uredbe br. 1379/2013, naslovljenom „Područje primjene”, predviđa se:

„[Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZUT)] se primjenjuje na proizvode ribarstva i akvakulture navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi, koji se stavljaju na tržište u [Europskoj] uniji.”

4

Člankom 5. te uredbe, naslovljenim „Definicije”, propisuje se:

„[…] Također se primjenjuju ove definicije:

a)

,proizvodi ribarstva’ znači vodeni organizmi koji su rezultat bilo kakve ribolovne aktivnosti ili proizvodi koji se od njih dobivaju, prema popisu u Prilogu I.;

[…]

d)

,sektor ribarstva i akvakulture’ znači sektor gospodarstva, koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva ili akvakulture;

[…]”

5

Prilog I. navedenoj uredbi, naslovljen „Proizvodi ribarstva i akvakulture obuhvaćeni ZOT‑om”, glasi:

Tarifna oznaka KN

 

Opis proizvoda

(a)

0301

Živa riba

0302

Riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i drugog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0304

Riblji fileti i drugo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili zamrznuto

(b)

0305

Riba, sušena, usoljena ili u salamuri; […]

[…]

[…]

[…]

Uredba br. 651/2014

6

Člankom 1. Uredbe br. 651/2014, kojom je stavljena izvan snage Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću), (SL 2008., L 214, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 159.), naslovljenim „Područje primjene”, stavkom 3. propisuje se:

„Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako su obuhvaćene Uredbom (EU) [br. 1379/2013], uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP‑a financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP‑ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom;

[…]

(c)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

(i)

ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;

(ii)

ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

[…]”

7

Od 10. srpnja 2017., članak 1. točka 1. podtočka (b) Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe br. 651/2014 (SL 2017., L 156, str. 1. i ispravci SL 2018., L 26, str. 53 i SL 2019., L 119, str. 203.) zamjenjuje stavak 3. točke (a) do (c) članka 1. Uredbe br. 651/2014 sljedećim odredbama:

„Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom [br. 1379/2013] uz iznimku potpora za usavršavanje, potpora za pristup MSP‑ova financiranju, potpora u području istraživanja i razvoja, potpora za inovacije za MSP‑ove, potpora za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom te regionalnih potpora za ulaganje u najudaljenijim regijama i regionalnih operativnih programa potpore;

[…]

(c)

potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

(i)

ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici;

(ii)

ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.”

8

U članku 2. Uredbe br. 651/2014, naslovljenom „Područje primjene”, predviđa se:

„Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

[…]

9.   ,primarna poljoprivredna proizvodnja’ znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;

10.   ,prerada poljoprivrednih proizvoda’ znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju;

11.   ,poljoprivredni proizvodi’ znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.;

[…]”

Smjernice za 2014.–2020.

9

U točki 10. Smjernica za 2014.–2020., koja se nalazi u odjeljku 1.1. naslovljenom „Područje primjene regionalnih potpora”, navodi se sljedeće:

„[Europska] komisija primjenjuje načela iz ovih smjernica na regionalne potpore u svim sektorima gospodarske djelatnosti […] osim ribarstva i akvakulture […], sektora poljoprivrede[…] i prometa […], koji su podložni primjeni posebnih pravila uređenih zasebnim pravnim instrumentima koji mogu djelomično ili u cijelosti odstupati od ovih smjernica. Komisija primjenjuje ove smjernice na preradu poljoprivrednih proizvoda u nepoljoprivredne proizvode i njihovo stavljanje na tržište. […]”

10

U bilješci 10, na koju upućuje ta točka 10., pojašnjava se da su ribarstvo i akvakultura sektori obuhvaćeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL 2000., L 17, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 4., svezak 3., str. 7.).

11

Bilješka 11, na koju upućuje navedena točka 10., glasi kako slijedi:

„Državna potpora za primarnu proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda, što rezultira poljoprivrednim proizvodima navedenima u Prilogu I. [UFEU‑u], te za šumarstvo, podliježe pravilima utvrđenima u Smjernicama za državne potpore poljoprivrednom sektoru.”

Portugalsko pravo

Porezni zakonik o ulaganju

12

Članak 2. Códiga Fiscal do Investimento (Porezni zakonik o ulaganju), u verziji primjenjivoj na činjenice u glavnom postupku (u daljnjem tekstu: Porezni zakonik o ulaganju), naslovljen „Objektivni doseg”, u stavcima 2. i 3. određuje:

„2.   Investicijski projekti iz prethodnog stavka moraju imati za cilj sljedeće gospodarske aktivnosti, uz poštovanje sektorskog područja primjene iz [Smjernica za 2014.–2020.]”:

(a)

industrija vađenja i prerađivačka industrija;

[…]

(d)

poljoprivredne djelatnosti, djelatnosti akvakulture, djelatnosti uzgoja ribe, djelatnosti uzgoja i šumarske djelatnosti;

[…]

3.   Ministarskom uredbom članova Vlade zaduženih za financije i gospodarstvo definirane su šifre gospodarskih djelatnosti (CAE) koje odgovaraju djelatnostima iz prethodnog stavka”.

13

Članak 22. tog zakona, naslovljen „Područje primjene i definicije”, u stavku 1. propisuje:

„[Porezni sustav za podršku ulaganjima (PSPU)] primjenjuje se na obveznike [poreza na dobit] koji obavljaju djelatnost uključenu u sektore koji su izričito predviđeni člankom 2. stavkom 2., uzimajući u obzir šifre djelatnosti utvrđene Ministarskom uredbom na koju se odnosi stavak 3. navedenog članka, osim djelatnosti koje su isključene iz sektorskog područja primjene [Smjernica] i Uredbe [br. 651/2014].”

Ministarska uredba br. 282/2014

14

Člankom 1. Portarije br. 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades (Ministarska uredba br. 282/2014 od 30. prosinca 2014. o utvrđivanju šifri gospodarskih djelatnosti (CAE) koje se odnose na različite djelatnosti) (Diário da República, 1. serija, br. 251 od 30. prosinca 2014.; u daljnjem tekstu: Ministarska uredba br. 282/2014), naslovljenim „Okvir Zajednice”, propisuje se:

„U skladu sa [Smjernicama za 2014.–2020.] i Uredbom [br. 651/2014], ne mogu ostvariti porezne pogodnosti projekti ulaganja čiji su predmet gospodarske djelatnosti iz sektora […] ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. [UFEU‑u].”

15

Člankom 2. te ministarske uredbe, naslovljenim „Sektorsko područje primjene”, određuje se:

„Ne dovodeći u pitanje ograničenja predviđena prethodnim člankom, gospodarske djelatnosti koje su navedene u članku 2. stavku 2. [Poreznog zakonika o ulaganju], odgovaraju sljedećim šiframa portugalske Klasifikacije gospodarskih djelatnosti, Revizija 3 (CAE Rev3), koja je donesena Uredbom sa zakonskom snagom br. 381/2007 od 14. studenoga 2007.:

[…]

(b)

prerađivačka industrija – odjeljci 10 do 33;

[…]”

16

Oznaka „CAE 10204 Rev3” odnosi se na „soljenje, sušenje i druge aktivnosti prerade proizvoda ribarstva i akvakulture”.

Glavni postupak i prethodno pitanje

17

Društvo Caxamar je društvo portugalskog prava koje se, kao glavnom djelatnošću, bavi soljenjem i sušenjem proizvoda ribarstva i akvakulture i, kao sporednom djelatnošću, smrzavanjem tih proizvoda.

18

Tijekom 2016. i 2018. godine to je društvo izvršilo ulaganja čiji je cilj bio proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice kako bi poboljšalo i proširilo postupke soljenja, odsoljavanja i smrzavanja bakalara.

19

Smatrajući da su troškovi povezani s tim ulaganjima prihvatljivi za ostvarivanje poreznih pogodnosti koje predviđa PSPU iz članka 22. Poreznog zakonika o ulaganju, društvo Caxamar na tom je temelju od svojih oporezivih prihoda za 2016. i 2018. godinu odbilo izdatke u iznosu od 72775,36 eura, odnosno 41607,67 eura.

20

Nakon nadzora radi provjere primjene poreznih pogodnosti dodijeljenih u okviru PSPU‑a, porezna uprava ispravila je porez na dobit koji duguje društvo Caxamar za ta dva porezna razdoblja te je, slijedom toga, tom društvu naložila plaćanje dodatnog iznosa od 126302,62 eura na ime tog poreza i kompenzacijskih kamata. Naime, porezna uprava smatrala je da se na djelatnost na koju se odnose ta ulaganja ne može primijeniti PSPU jer ona nije obuhvaćena područjem njegove primjene, u skladu s Poreznim zakonikom o ulaganju, u vezi s člancima 1. i 2. Ministarske uredbe br. 282/2014, Uredbom br. 651/2014 i Prilogom I. UFEU‑u.

21

Konkretno, porezna uprava istaknula je da djelatnost soljenja, odsoljavanja i smrzavanja bakalara, koja se nalazi među djelatnostima prerade na koje se odnosi šifra CAE 10204 Rev3 predstavlja djelatnost „prerađivačke industrije” u smislu članka 2. točke (b) Ministarske uredbe br. 282/2014 koja je, zbog činjenice da je usoljeni, smrznuti i odsoljeni bakalar obuhvaćen područjem primjene poglavlja nomenklature iz Priloga I. UFEU‑u, obuhvaćena pojmom „prerada poljoprivrednih proizvoda” čiji je konačni proizvod također poljoprivredni proizvod naveden u tom Prilogu I. Stoga, na tu se djelatnost ne može primijeniti PSPU u skladu s člankom 1. Ministarske uredbe br. 282/2014 i člankom 22. stavkom 1. Poreznog zakonika o ulaganjima, koji u svojem posljednjem dijelu isključuje djelatnosti koje nisu obuhvaćene područjem primjene Uredbe br. 651/2014 i Smjernica za 2014.–2020.

22

Društvo Caxamar podnijelo je tužbu za poništenje izvršenog ispravka Tribunalu Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Arbitražni porezni sud (Centar za upravnu arbitražu – CAAD), Portugal), sudu koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku.

23

U prilog toj tužbi društvo Caxamar ističe da je djelatnost soljenja, odsoljavanja i smrzavanja bakalara obuhvaćena područjem primjene Uredbe br. 651/2014 i Smjernica za 2014.–2020., tako da je ona prihvatljiva za predmetni program potpora. U tom pogledu, Porezna uprava pogrešno je protumačila Porezni zakonik o ulaganju, PSPU i Ministarsku uredbu br. 282/2014, Uredbe br. 651/2014 i 1379/2013 i Prilog I. UFEU‑u jer je ta djelatnost djelatnost prerađivačke industrije koja je obuhvaćena člankom 2. točkom (b) te ministarske uredbe, a ne djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda koja je isključena iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 i Smjernica za 2014.–2020. Naime, nacionalno pravo treba tumačiti u skladu s pravom Unije, kao što to osobito proizlazi iz članka 2. točke 11. Uredbe br. 651/2014, kojim se pojam „poljoprivredni proizvod” definira kao proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. UFEU‑u, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013. Doista, u tom prilogu navode se upravo svježe, sušene i usoljene ribe ili ribe u salamuri, smrznute ribe, riblji otpad i proizvodi od ribe. Stoga, proizvodi od djelatnosti prerade bakalara o kojoj je riječ u glavnom postupku nisu „poljoprivredni proizvodi” u smislu Uredbe br. 651/2014.

24

Suprotno tomu, Porezna uprava tvrdi da iz članka 1. stavka 3. točaka (a) do (c) Uredbe br. 651/2014, u vezi s njezinim člankom 2. i Smjernicama za 2014.–2020. proizlazi da je djelatnost soljenja, odsoljavanja i smrzavanja bakalara, s obzirom na to da je riječ o djelatnosti prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, isključena iz područja primjene te uredbe. Naime, potonja uredba i Smjernice za 2014.–2020. ne primjenjuju se ni na proizvode ribarstva i akvakulture navedene u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013 ni na „poljoprivredne proizvode” navedene u Prilogu I. UFEU‑u. Točno je da se smatra da navedena aktivnost, u uskom i doslovnom smislu, ne podrazumijeva preradu „poljoprivrednih proizvoda” kao takvih. Međutim, iz članka 38. stavka 1. UFEU‑a, kao i iz poglavlja 3. i 16. Priloga I. tom Ugovoru, koji se odnose na ribe, rakove i mekušce te njihove pripravke, proizlazi da pojam „poljoprivredni proizvodi” uključuje i proizvode ribarstva. U skladu s tim odredbama, članak 1. Ministarske uredbe br. 282/2014 kvalificira kao neprihvatljive za dodjelu predmetnih potpora investicijske projekte čiji je predmet gospodarska djelatnost u sektorima ribarstva i akvakulture te prerada poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU‑u.

25

Stoga, sud koji je uputio zahtjev smatra da je relevantno pitanje za rješavanje spora u glavnom postupku pitanje je li djelatnost prerade bakalara u usoljeni, smrznuti i odsoljeni bakalar, koja predstavlja djelatnost prerađivačke industrije koja je obuhvaćena člankom 2. točkom (b) Ministarske uredbe br. 282/2014, djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda u smislu primjenjivih pravila prava Unije, kako proizlaze iz Uredbe br. 651/2014 i Smjernica za 2014.–2020., kao i iz zakonodavstva Unije na koje upućuju ti akti.

26

U tim okolnostima Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Arbitražni porezni sud (Centar za upravnu arbitražu – CAAD), odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Dopušta li pravilno tumačenje [Smjernica za 2014.–2020.], u vezi s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, osobito [s] njezinim člankom 1. i člankom 2. točkom 11., te Uredbom br. 1379/2013, kao i Prilogom I. [UFEU‑u], zaključak da, u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 22. stavkom 1. [Poreznog zakonika o ulaganjima], te s člancima 1. i 2. Ministarske uredbe [br. 282/2014], djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, koja se odnosi na „usoljeni bakalar”, „smrznuti bakalar” i „odsoljeni bakalar” i koja je obuhvaćena šifrom djelatnosti CAE 10204 Rev3, nije djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda za potrebe predviđenih poreznih potpora?”

O prethodnom pitanju

27

Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 1. i članak 2. točke 10. i 11. Uredbe br. 651/2014, kao i Smjernice za 2014.–2020., u vezi s odredbama Priloga I. UFEU‑u i Uredbe br. 1379/2013, tumačiti na način da je djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, poput proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara, djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda koja je isključena iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 na temelju njezina članka 1. stavka 3. točke (c).

28

Uvodno valja pojasniti da se činjenice u glavnom postupku odnose na 2016. i 2018. godinu, tako da se na glavni postupak primjenjuju odredbe članka 1. stavka 3. Uredbe br. 651/2014 i u njihovoj verziji prije stupanja na snagu Uredbe 2017/1084 i u njihovoj verziji koja proizlazi iz te uredbe. Međutim, budući da izmjene uvedene navedenom uredbom ne utječu na bit dijela tih odredbi koji je relevantan za odgovor na pitanje koje je postavio sud koji je uputio zahtjev, tumačenje članka 1. stavka 3. Uredbe br. 651/2014, u njegovoj izvornoj verziji, primjenjivo je mutatis mutandis na članak 1. stavak 3. te uredbe u verziji koja proizlazi iz Uredbe 2017/1084.

29

U tom pogledu valja podsjetiti da se, u skladu s njezinim člankom 1. stavkom 3. točkom (c), Uredba br. 651/2014 ne primjenjuje na „potpore koje se dodjeljuju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda” u slučajevima navedenima u toj odredbi. To je isključenje preuzeto u točki 10. Smjernica za 2014.–2020., a osobito u bilješci 11. na koju se upućuje u toj točki.

30

Kad je riječ o pojmu „prerada poljoprivrednih proizvoda” u smislu Uredbe br. 651/2014, u skladu s člankom 2. točkom 10. te uredbe, on obuhvaća, uz iznimku koja nije relevantna za glavni postupak, „svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod”, pri čemu je pojam „poljoprivredni proizvod” definiran u članku 2. točki 11. navedene uredbe na način da se odnosi na proizvode navedene u Prilogu I. UFEU‑u, „osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013”.

31

Doista, u potonjem prilogu izričito se navode, među ostalim, smrznute ribe, smrznuti fileti ribe te sušene i usoljene ribe.

32

Iz toga proizlazi, kao što su to istaknule sve zainteresirane strane koje su podnijele pisana očitovanja, da proizvodi koji su dobiveni preradom proizvoda ribarstva i akvakulture, poput usoljenog, smrznutog ili odsoljenog bakalara, nisu „poljoprivredni proizvodi” u smislu članka 2. točke 11. Uredbe br. 651/2014.

33

Stoga se takva aktivnost ne može kvalificirati kao „prerada poljoprivrednih proizvoda” u smislu članka 2. točke 10. te uredbe jer ne dovodi do poljoprivrednog proizvoda.

34

U tom kontekstu, kao što je to Komisija pravilno istaknula, pitanje koje je postavio sud koji je uputio zahtjev o tome jesu li proizvodi o kojima je riječ u glavnom postupku obuhvaćeni Prilogom I. UFEU‑u nije relevantno jer Uredba br. 651/2014 sadržava vlastitu definiciju pojma „poljoprivredni proizvod” koja izričito isključuje proizvode ribarstva i akvakulture koji su obuhvaćeni ZOT‑om uspostavljenim Uredbom br. 1379/2013.

35

Iz toga slijedi da se djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, poput proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara, s obzirom na to da nije riječ o djelatnosti „prerade poljoprivrednih proizvoda” u smislu članka 2. točke 10. Uredbe br. 651/2014, u vezi s člankom 2. točkom 11. te uredbe i Prilogom I. Uredbi br. 1379/2013, na tom temelju, ne može isključiti iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 na osnovi njezina članka 1. stavka 3. točke (c).

36

S obzirom na navedeno, kako bi se sudu koji je uputio zahtjev dao potpun odgovor, valja pojasniti, kao što su to učinile portugalska vlada i Komisija, da se, u skladu s člankom 1. stavkom 3. točkom (a) Uredbe br. 651/2014, potonja ne primjenjuje, osim u slučajevima niza iznimaka koje nisu relevantne za glavni predmet, ni na potpore dodijeljene u „sektoru ribarstva i akvakulture, koji je obuhvaćen Uredbom [br. 1379/2013]”. Osim toga, to se isključenje navodi u točki 10. Smjernica za 2014.–2020., kao i u bilješci 10 na koju se upućuje u toj točki.

37

Međutim, iz članka 2. i članka 5. točaka (a) i (d) Uredbe br. 1379/2013, u vezi s Prilogom I. toj uredbi, proizlazi da se ona primjenjuje na sve djelatnosti prerade koje se odnose na vodene organizme koji su rezultat djelatnosti ribarstva i akvakulture, a osobito, kako je već u biti istaknuto u točkama 30. i 31. ove presude, na djelatnosti prerade koje dovode do proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara.

38

Stoga je očito da, ako proizvodi ribarstva i akvakulture kao i djelatnosti prerade koje se na njih odnose, poput djelatnosti o kojima je riječ u glavnom postupku, nisu obuhvaćeni pravilom o isključenju iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 iz njezina članka 1. stavka 3. točke (c), a koje se odnosi na sektor prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, to je zato što su ti proizvodi i djelatnosti obuhvaćeni pravilom o isključenju iz tog područja primjene propisanom u stavku 3. točki (a) tog članka koje se odnosi na sektor ribarstva i akvakulture.

39

Iz toga slijedi da je djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, poput proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara, s obzirom na to da je obuhvaćena, kao što to osim toga pretpostavlja sud koji je uputio zahtjev u svojem pitanju, „sektorom ribarstva i akvakulture” u smislu članka 1. stavka 3. točke (a) Uredbe br. 651/2014, u vezi s člankom 2. i člankom 5. točkama (a) i (d), kao i Prilogom I. Uredbi br. 1379/2013, na tom temelju, u svakom slučaju, isključena iz područja primjene Uredbe br. 651/2014.

40

Slijedom toga, na prethodno pitanje valja odgovoriti tako da članak 1. i članak 2. točke 10. i 11. Uredbe br. 651/2014 te Smjernice za 2014.– 2020., u vezi s člankom 2. i člankom 5. točkama (a) i (d), kao i s Prilogom I. Uredbi br. 1379/2013, treba tumačiti na način da djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, poput proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara, nije djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda koja je isključena iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 na temelju članka 1. stavka 3. točke (c) te uredbe, nego djelatnost koja je obuhvaćena sektorom ribarstva i akvakulture i koja je isključena iz područja primjene navedene uredbe na temelju njezina članka 1. stavka 3. točke (a).

Troškovi

41

Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

 

Slijedom navedenog, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

 

Članak 1. i članak 2. točke 10. i 11. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. [UFEU‑a], kao i Smjernice za regionalne potpore za 2014.–2020., u vezi s člankom 2. i člankom 5. točkama (a) i (d), kao i Prilogom I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000,

 

treba tumačiti na način da:

 

djelatnost prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, poput proizvodnje usoljenog, smrznutog i odsoljenog bakalara, nije djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda koja je isključena iz područja primjene Uredbe br. 651/2014 na temelju članka 1. stavka 3. točke (c) te uredbe, nego djelatnost koja je obuhvaćena sektorom ribarstva i akvakulture i koja je isključena iz područja primjene navedene uredbe na temelju njezina članka 1. stavka 3. točke (a).

 

Potpisi


( *1 ) Jezik postupka: portugalski

Top