EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0314

predmet C-314/22, Consortium Remi Group: Presuda Suda (deseto vijeće) od 29. veljače 2024. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad - Bugarska) – Consortium Remi Group AD/Direktor na Direkcija Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

SL C, C/2024/2569, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj

European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serija C


C/2024/2569

22.4.2024

Presuda Suda (deseto vijeće) od 29. veljače 2024. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad - Bugarska) – „Consortium Remi Group” AD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika” Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

(predmet C-314/22  (1) , Consortium Remi Group)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) - Direktiva 2006/112/EZ - Odstupanje predviđeno u članku 90. stavku 2. - Oporezivi iznos - Smanjenje oporezivog iznosa - Potpuno ili djelomično neplaćanje cijene - Prekluzivni rok za zahtijevanje naknadnog smanjenja oporezivog iznosa PDV-a - Dan od kojeg počinje teći prekluzivni rok - Pravo poreznog obveznika na kamate)

(C/2024/2569)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „Consortium Remi Group” AD

Tuženik: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno osiguritelna praktika ” Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite

Izreka

1.

Članak 90. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s načelima porezne neutralnosti, proporcionalnosti i djelotvornosti treba tumačiti na način da mu se ne protivi propis države članice kojim se propisuje prekluzivni rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a koji proizlazi iz smanjenja oporezivog iznosa PDV-a u slučaju potpunog ili djelomičnog neplaćanja, čije propuštanje ima za posljedicu sankcioniranje nedovoljno pažljivog poreznog obveznika, pod uvjetom da taj rok počinje teći tek od dana kada je taj porezni obveznik uz dostatnu pažnju mogao isticati svoje pravo na smanjenje. U slučaju nepostojanja nacionalnih odredaba o načinima korištenja tog prava, porezni obveznik mora moći odrediti početak takvog prekluzivnog roka s razumnom vjerojatnosti.

2.

Članak 90. stavak 1. i članak 273. Direktive 2006/112 u vezi s načelima porezne neutralnosti i proporcionalnosti treba tumačiti na način da im se protivi, kada o tome ne postoje posebne nacionalne odredbe, zahtjev porezne uprave kojim se smanjenje oporezivog iznosa PDV-a u slučaju potpunog ili djelomičnog neplaćanja računa koji je izdao porezni obveznik uvjetuje time da potonji prethodno ispravi prvotni račun i time da prethodno priopći svojem dužniku svoju namjeru poništavanja PDV-a, ako je riječ o obvezniku tog poreza jer porezni obveznik ne može izvršiti pravodobno takav ispravak a da mu se ta nemogućnost ne pripiše.

3.

Članak 90. stavak 1. Direktive 2006/112 u vezi s načelom porezne neutralnosti treba tumačiti na način da moguće pravo na smanjenje oporezivog iznosa PDV-a u slučaju potpunog ili djelomičnog neplaćanja računa koji je izdao porezni obveznik daje pravo na povrat PDV-a koji je on platio, uvećan za zatezne kamate, te da se, u slučaju nepostojanja pravila primjene kamata koje se možda duguju u propisima države članice, dan od kojega porezni obveznik ističe svoje pravo na navedeno smanjenje u okviru prijave za razdoblje oporezivanja smatra početkom roka za izračun tih kamata.

(1)   SL C 303, 8. 8. 2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj

ISSN 1977-1088 (electronic edition)


Top