EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0372

Predmet C-372/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2020. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – QY/Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

SL C 433, 14.12.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 433/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2020. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – QY/Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

(Predmet C-372/20)

(2020/C 433/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: QY

Tuženik: Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk

Prethodna pitanja

Prvo pitanje:

Treba li članak 11. stavak 3. točku (e) Uredbe 883/2004 (1) tumačiti na način da je tom odredbom obuhvaćena situacija radnice koja ima državljanstvo države članice u kojoj ona i njezina djeca imaju i svoje boravište te koja kao stručnjakinja za razvojnu pomoć zasnuje radni odnos s poslodavcem sa sjedištem u drugoj državi članici, koji prema zakonodavstvu države sjedišta podliježe sustavu obveznog osiguranja, i koju poslodavac na rad u treću zemlju ne uputi neposredno nakon zapošljavanja, nego nakon završetka razdoblja pripreme i po povratku za vrijeme reintegracije u državi sjedišta?

Drugo pitanje:

Krši li se zakonskom odredbom države članice poput članka 53. stavka 1. Familienlastenausgleichsgesetza (Zakon o naknadi obiteljskih troškova, u daljnjem tekstu: FLAG), kojom se, među ostalim, samostalno propisuje jednakost s domaćim državljanima, zabrana prenošenja uredbi u smislu članka 288. stavka 2. UFEU-a?

Treće i četvrto pitanje odnose se na slučaj da je situacija žaliteljice obuhvaćena člankom 11. stavkom 3. točkom (e) Uredbe 883/2004 i da pravo Unije na isplatu obiteljskih davanja obvezuje isključivo državu članicu boravišta.

Treće pitanje:

Treba li zabranu diskriminacije radnika na temelju državljanstva utvrđenu u članku 45. stavku 2. UFEU-a, a podredno u članku 18. UFEU-a, tumačiti na način da joj se protivi nacionalna odredba poput članka 13. stavka 1. Entwicklungshelfergesetza (Zakon o stručnjacima za razvojnu pomoć u verziji koja je bila na snazi do 31. prosinca 2018. (u daljnjem tekstu: stari EHG)), prema kojem se pravo na obiteljska davanja u državi članici koja prema pravu Unije nije nadležna vezuje za to da stručnjak za razvojnu pomoć već prije početka rada na državnom području države članice sjedišta mora imati središte životnih interesa, odnosno svoje uobičajeno boravište, pri čemu taj zahtjev moraju ispunjavati i domaći državljani?

Četvrto pitanje:

Treba li članak 68. stavak 3. Uredbe 883/2004 i članak 60. stavke 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 987/2009 (2) tumačiti na način da je ustanova, kojoj je podnesen zahtjev za obiteljska davanja, države članice, za koju je podnositeljica zahtjeva pretpostavljala da je kao država zaposlenja primarno nadležna, ali čije zakonodavstvo nije primjenjivo ni primarno ni supsidijarno, međutim [u kojoj] postoji pravo na obiteljska davanja u skladu s alternativnom odredbom nacionalnog prava te države članice, dužna analogno primijeniti odredbe o obvezi prosljeđivanja zahtjeva, informiranja, donošenja privremene odluke o primjenjivim pravilima prednosti i privremenog novčanog davanja?

Peto pitanje:

Odnosi li se obveza donošenja privremene odluke o pravilima prednosti koja se moraju primijeniti isključivo na tuženo tijelo u svojstvu ustanove ili i na Verwaltungsgericht (Upravni sud) koji o predmetu odlučuje u žalbenom postupku?

Šesto pitanje:

U kojem je trenutku Verwaltungsgericht (Upravni sud) obvezan donijeti privremenu odluku o primjenjivim pravilima prednosti?

Sedmo pitanje odnosi se na slučaj da je situacija žaliteljice obuhvaćena člankom 11. stavkom 3. točkom (a) Uredbe 883/2004 i pravo Unije zajednički obvezuje državu zaposlenja i državu članicu boravišta na isplatu obiteljskih davanja.

Sedmo pitanje:

Treba li redoslijed riječi „ta ustanova prosljeđuje zahtjev” u članku 68. stavku 3. točki (a) Uredbe 883/2004 i redoslijed riječi „ta ustanova zahtjev […] prosljeđuje” u članku 60. Uredbe 987/2009 tumačiti na način da te odredbe ustanovu primarno nadležne države članice i ustanovu supsidijarno nadležne države članice međusobno povezuju na način da obje države članice moraju zajednički riješiti JEDAN (jedan u smislu jednine) zahtjev za obiteljska davanja ili podnositelj zahtjeva mora zasebno zatražiti po potrebi dodatak od ustanove države članice čije se zakonodavstvo supsidijarno primjenjuje, tako da podnositelj zahtjeva dvjema ustanovama dviju država članica mora podnijeti dva fizička zahtjeva (obrasca) na temelju kojih po prirodi stvari počinju teći različiti rokovi?

Osmo i deveto pitanje odnose se na razdoblje od 1. siječnja 2019., kada je Austrija zajedno s uvođenjem indeksacije obiteljskog doplatka ukidanjem članka 13. stavka 1. starog EHG-a ukinula priznavanje obiteljskih davanja stručnjacima za razvojnu pomoć.

Osmo pitanje:

Treba li članak 4. stavak 4., članke 45. i 208. UFEU-a, članak 4. stavak 3. UEU-a i članke 2., 3., 7. te Glavu II. Uredbe 883/2004 tumačiti na način da se njima općenito državi članici zabranjuje ukidanje obiteljskih davanja stručnjacima za razvojnu pomoć koji svoje članove obitelji vode sa sobom na mjesto rada u trećoj zemlji?

Deveto pitanje kao druga mogućnost:

Treba li članak 4. stavak 4., članke 45. i 208. UFEU-a, članak 4. stavak 3. UEU-a i članke 2., 3., 7. te Glavu II. Uredbe 883/2004 tumačiti na način da se njima stručnjaku za razvojnu pomoć, koji je već stekao pravo na obiteljska davanja za prethodna razdoblja, u situaciji poput one u glavnom postupku jamči pojedinačno konkretizirani kontinuitet tog prava za razdoblja, iako je država članica stručnjacima za razvojnu pomoć ukinula priznavanje obiteljskih davanja?


(1)  Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

(2)  Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2009., L 284, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.)


Top