EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0053

Predmet C-53/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Antonio Pasquale Mastromartino protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/30


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Antonio Pasquale Mastromartino protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Predmet C-53/18)

(2018/C 142/40)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Antonio Pasquale Mastromartino

Tuženik: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prethodna pitanja

1.

Je li, i u kojim aspektima, zanimanje vezanog zastupnika (tied agent) obuhvaćeno usklađivanjem uređenim Direktivom 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. (1)?

2.

Protivi li se pravilnoj primjeni Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004., a osobito njezinim člancima 8., 23. i 51. te načelima i pravilima sadržanima u Ugovorima o nediskriminaciji, proporcionalnosti, slobodi pružanja usluga i pravu poslovnog nastana, nacionalno pravno pravilo poput onog propisanog člankom 55. stavkom 2. Zakonodavne uredbe br. 58 od 24. veljače 1998. (Pročišćeni tekst odredaba kojima se uređuje financijsko posredništvo u skladu s člancima 8. i 21. Zakona br. 52 od 6. veljače 1996.), kako je izmijenjena, te člankom 111. stavkom 2. Odluke Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Državna komisija za trgovačka društva i burzu, Consob) br. 16190 od 29. listopada 2007. (Uredba o utvrđivanju pravila za provedbu Zakonodavne uredbe br. 58 od 24. veljače 1998. o posrednicima), kojom se:

a)

omogućuje zabrana obavljanja djelatnosti „vezanog zastupnika” (savjetnik ovlašten za prodaju od vrata do vrata – prijašnji financijski trgovac) „po diskrecijskoj ovlasti” s obzirom na to da ne podrazumijeva gubitak dobrog ugleda, kako je to predviđeno nacionalnim pravom, te ujedno ne poštuje pravila o provedbi te direktive;

b)

omogućuje zabrana obavljanja djelatnosti „vezanog zastupnika” (savjetnik ovlašten za prodaju od vrata do vrata – prijašnji financijski trgovac) do jedne godine „po diskrecijskoj ovlasti” u postupku kojem je cilj sprečavanje učinka optužbe u kaznenom postupku po principu „strepitus” i čije je trajanje mnogo dulje od jedne godine?


(1)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 4., str. 29.)


Top