EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0369

Predmet C-369/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Shajin Ahmed protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Granice, azil i useljavanje — Status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite — Direktiva 2011/95/EU — Članak 17. — Isključenje iz statusa supsidijarne zaštite — Razlozi — Osuda za teško kazneno djelo — Utvrđivanje težine na temelju kazne koja je predviđena nacionalnim pravom — Dopuštenost — Potreba za pojedinačnom procjenom)

OJ C 408, 12.11.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 408/25


Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Shajin Ahmed protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Predmet C-369/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Područje slobode, sigurnosti i pravde - Granice, azil i useljavanje - Status izbjeglice ili status supsidijarne zaštite - Direktiva 2011/95/EU - Članak 17. - Isključenje iz statusa supsidijarne zaštite - Razlozi - Osuda za teško kazneno djelo - Utvrđivanje težine na temelju kazne koja je predviđena nacionalnim pravom - Dopuštenost - Potreba za pojedinačnom procjenom))

(2018/C 408/32)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Shajin Ahmed

Tuženik: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Izreka

Članak 17. stavak 1. točku (b) Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite treba tumačiti na način da mu se protivi zakonodavstvo države članice na temelju kojeg se smatra da je podnositelj zahtjeva za supsidijarnu zaštitu „počinio teško kazneno djelo” u smislu te odredbe, što ga može isključiti iz prava na tu zaštitu, samo na temelju zakonom predviđene kazne za određeno kazneno djelo prema pravu te države članice. Na nadležnom nacionalnom tijelu ili sudu koji odlučuje o zahtjevu za supsidijarnu zaštitu je da ocijeni težinu kaznenog djela u pitanju sveobuhvatnom provjerom svih okolnosti dotičnog pojedinačnog slučaja.


(1)  SL C 293 od 4. 9. 2017.


Top