Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0892

Predmet T-892/16: Tužba podnesena 19. prosinca 2016. – Apple Sales International i Apple Operations Europe protiv Komisije

OJ C 53, 20.2.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 53/37


Tužba podnesena 19. prosinca 2016. – Apple Sales International i Apple Operations Europe protiv Komisije

(Predmet T-892/16)

(2017/C 053/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Apple Sales International (Cork, Irska) i Apple Operations Europe (Cork, Irska) (zastupnici: A. von Bonin i E. van der Stok, odvjetnici, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu i J. Bourke, Barristers)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije od 30. kolovoza 2016. o državnoj potpori SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) koju je Irska primijenila na Apple;

podredno, djelomično poništi Odluku; i

naloži Komisiji snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četrnaest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na Komisijinoj pogrešnom tumačenju irskog prava.

Tužitelji smatraju da su kao društva koja nemaju sjedište u Irskoj bili samo obveznici poreza na dobit iz odjeljka 25. Taxes Consolidation Acta 1977 (Zakona o objedinjavanju poreza) koji se odnosi na „oporezivu dobit” koja se plaća na djelatnosti irskih podružnica. U Mišljenjima je ispravno navedena „oporeziva dobit” podružnica koja, stoga, ne predstavlja prednost. Komisija je također pogrešno utvrdila da raspodjela dobiti s obzirom na odjeljak 25. mora biti učinjena u skladu s načelom transakcije po tržišnim uvjetima (arm’s length principle; u daljnjem tekstu: ALP).

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na okolnosti da ALP nije test koji se primjenjuje kod utvrđivanja državnih potpora u području određivanja poreza s obzirom na članak 107. TFEU-a.

Komisija je pogrešno zaključila da je u skladu s člankom 107. stavkom 1. UFEU-a Irska trebala izračunati oporezivu dobit tužiteljâ iz odjeljka 25. u skladu s Komisijinim ALP-ima.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na Komisijinim bitnim pogreškama o djelatnostima tužiteljâ izvan Irske.

Komisija je napravila bitne pogreške jer nije utvrdila da su djelatnosti tužiteljâ koje su poduzimane radi stjecanja dobiti, osobito razvoj i trgovanje intelektualnim vlasništvom (dalje u tekstu: Apple IP) nadzirani i da je njima upravljano iz Sjedinjenih Američkih Država. Dobiti iz tih djelatnosti ostale su u Sjedinjenim Američkim Državama, a ne u Irskoj. Komisija je pogrešno razmotrila zapisnike s nadzornih odbora tužiteljâ i zanemarila druge dokaze o djelatnostima.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na Komisijinim bitnim pogreškama o djelatnostima tužiteljâ u Irskoj.

Komisija nije utvrdila da su irske podružnice obavljale samo rutinske zadatke i da nisu bile uključena u razvoj i trgovanje s Apple ID-om koji je donio profit.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na Komisijinim pogrešnim pretpostavkama koje su suprotne teretu dokazivanja, smjernicama OECD-a i jednoglasnom mišljenju stručnjaka; zaključak je protivan sam sebi.

Komisija je pretpostavila da su sve ključne djelatnosti tužiteljâ kojima se ostvaruje dobit poduzimale irske podružnice a da nije ispravno ocijenila dokaze, uključujući opsežna mišljenja stručnjaka iz kojih proizlazi da dobiti nisu ostvarene iz djelatnosti poduzimanih u Irskoj.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da se s tužiteljima postupalo na isti način kao s drugim poreznim obveznicima bez sjedišta u Irskoj i da nisu imali poseban tretman.

Komisija nije dokazala poseban tretman: pogrešno je postupala prema tužiteljima kao da su društva sa sjedištem u Irskoj i kao da je potrebno oporezivati dobit koju ostvaruju na svjetskoj razini.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da osnovna argumentacija mora biti poništena zbog bitne povrede postupka.

Odluka o pokretanju postupka ne sadržava osnovnu argumentaciju. U protivnom bi Apple mogao dostaviti dokaze koji bi mogli i trebali promijeniti ishod spora.

8.

Osmi tužbeni razlog temelji se na pogreškama o činjenicama i procjeni u načinu na koji je Komisija primijenila transakcijsku neto maržu u svom podrednom obrazloženju.

Komisijino podredno obrazloženje pogrešno odbacuje mišljenja stručnjaka i ne sadržava točnu analizu raspodjele dobiti.

9.

Deveti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da alternativno obrazloženje sadržava bitne povrede postupa i očite pogreške u ocjeni.

Komisija je pogriješila uspoređujući mišljenja s drugim mišljenima koja je irska Porezna uprava izdala trećim strankama s obzirom na to da su činjenične okolnosti različite.

10.

Deseti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da podredno i alternativno obrazloženje ne omogućavaju izračun iznosa povrata.

Odluka ne sadržava obrazloženje o iznosu koji treba vratiti na temelju podrednog i alternativnog obrazloženja, što nije u skladu s pravilima o državnim potporama i načelom pravne sigurnosti.

11.

Jedanaesti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je Komisija povrijedila načelo pravne sigurnosti i neretroaktivnosti jer je naložila povrat navodne potpore.

12.

Dvanaesti tužbeni razlog temelji se na propustu poduzimanja savjesne i neovisne istrage.

13.

Trinaesti tužbeni razlog temelji se na povredi članka 296. UFEU-a i članka 41. stavka 2. točke (c) Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

14.

Četrnaesti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da su Odlukom prekoračene Komisijine nadležnosti iz članka 107. stavka 1. UFEU-a.

Komisija je povrijedila načelo pravne sigurnosti jer je naložila povrat na temelju nepredvidivog tumačenja prava državnih potpora; jer nije ispitala sve relevantne dokaze što je u suprotnosti s njezinom obvezom na dužnu pažnju; jer nije prikladno obrazložila Odluku; i jer je prekoračila svoje ovlasti iz članka 107. UFEU-a pokušavajući drugačije urediti irski sustav poreza na dobit.


Top