Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0005

Predmet C-5/14: Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) 7. siječnja 2014. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH protiv Hauptzollamt Osnabrück

OJ C 85, 22.3.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 85/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) 7. siječnja 2014. — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH protiv Hauptzollamt Osnabrück

(Predmet C-5/14)

2014/C 85/29

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Osnabrück

Prethodna pitanja

1.

Ovlašćuje li članak 267. rečenica 2. u vezi s rečenicom 1. točkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) sud države članice da uputi Sudu Europske unije prethodna pitanja koja mu se javljaju o tumačenju prava Unije u vezi sa sukladnošću nacionalnog zakona i u slučaju kada sud ne sumnja samo u sukladnost zakona s pravom Unije, već je također uvjeren i da je nacionalni zakon suprotan nacionalnom ustavu, te se je stoga u identičnom slučaju već obratio ustavnom sudu koji je prema nacionalnom pravu jedini ovlašten odlučivati o protivnosti zakona ustavu, ali o čemu još nije donesena odluka?

Ukoliko se na prvo pitanje da potvrdan odgovor, Finanzgericht Hamburg moli Sud Europske unije odgovor na sljedeća pitanja:

2.

Protive li se direktiva 2008/11/EZ (1) i direktiva 2003/96/EZ (2) — donesene u vezi usklađivanja trošarina kao i u vezi energenata i električne energije — uvođenju nacionalnog poreza koji se naplaćuje na nuklearna goriva koja se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju električne energije? Je li pri tome od važnosti da se nacionalni porez kroz cijenu električne energije može prenijeti na potrošača, i što se u danom slučaju smatra pod prenošenjem?

3.

Može li se poduzeće braniti od poreza kojeg je država članica s ciljem ostvarivanja prihoda uvela na upotrebu nuklearnog goriva za industrijsku proizvodnju električne energije, ističući prigovor da oporezivanje predstavlja potporu suprotnu pravu Unije sukladno članku 107. UFEU-a?

Ukoliko se na prethodno pitanje da potvrdan odgovor:

Predstavlja li njemački zakon o nuklearnim gorivima, temeljem kojeg se s ciljem ostvarivanja prihoda naplaćuje porez samo od takvih poduzeća koja industrijski proizvode električnu energiju upotrebom nuklearnih goriva državnu potporu u smislu članka 107. UFEU-a? Koje su okolnosti relevantne pri ispitivanju da li se poduzeća kojima se porez ne naplaćuje na isti način nalaze u usporedivom stvarnom i pravnom položaju?

4.

Je li naplaćivanje njemačkog poreza na nuklearna goriva suprotno odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu)?


(1)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ; SL L 2009, L 9, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 174.).

(2)  Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije; SL L 283, str. 51.(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.).


Top