EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11107

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.11107 – EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2023/C 180/07

PUB/2023/634

OJ C 180, 23.5.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 180/17


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.11107 – EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2023/C 180/07)

1.   

Komisija je 11. svibnja 2023. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Electricité de France SA („EDF”, Francuska),

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG („SEKG”, Njemačka),

Nebras Power Q.P.S.C. („Nebras”, Katar),

QuWatt B.V („QuWatt”, Nizozemska),

SCE-Quvvat LLC („SCE-Quvvat”, Uzbekistan).

Poduzetnici EDF, SEKG, Nebras i QuWatt steći će, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom SCE-Quvvat.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

grupa EDF Group uglavnom djeluje na tržištu električne energije, uključujući proizvodnju i distribuciju električne energije na veliko, trgovinu, prijenos, distribuciju i maloprodajnu opskrbu;

SEKG, društvo pod kontrolom grupe Siemens Energy, bavi se pružanjem rješenja i usluga za prijenos električne energije, konvencionalnu središnju i distribuiranu proizvodnju energije, industrijske primjene u naftnoj i plinskoj industriji i primjene u industrijskim procesima te posluje u sektoru obnovljive energije;

Nebras sudjeluje u projektima u energetskom i vodnom sektoru;

QuWatt je holding društvo koje razvija projekte u području energetike Uzbekistanu.

3.   

Poslovne su djelatnosti poduzetnika SCE-Quvvat razvoj elektrane s plinskom turbinom kombiniranog ciklusa („CCGT”) u regiji Surkhandarya u Uzbekistanu i upravljanje njome.

4.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

5.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.11107 – EDF / SEKG / NEBRAS / QUWATT / SCE-QUVVAT

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


Top