EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0047

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa u pogledu Zajedničkog poduzeća za čipove

COM/2022/47 final

Bruxelles, 8.2.2022.

COM(2022) 47 final

2022/0033(NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa u pogledu Zajedničkog poduzeća za čipove

(Tekst značajan za EGP)


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Ovo obrazloženje priloženo je Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa.

Tim se prijedlogom dopunjuje Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča („Akt o čipovima”) 1 provedbom većine djelovanja predviđenih u okviru inicijative Čipovi za Europu, uspostavljene u okviru Prijedloga akta o čipovima.

Prijedlogom akta o čipovima ispunjava se politička obveza predsjednice von der Leyen, koja je u svojem govoru o stanju Unije 2021. najavila da je cilj zajedno stvoriti najsuvremeniji europski ekosustav za čipove, koji uključuje proizvodnju 2 . Temeljna strateška vizija Prijedloga akta o čipovima za jačanje europskog ekosustava poluvodiča objašnjena je u popratnoj Komunikaciji 3 .

Kako bi se ostvarila ta vizija, europska strategija za čipove temelji se na pet strateških ciljeva:

·Europa bi trebala ojačati svoju vodeću ulogu u području istraživanja i tehnologije,

·Europa bi trebala izgraditi i ojačati vlastite kapacitete za inovacije u projektiranju, proizvodnji i pakiranju naprednih čipova te ih pretvoriti u komercijalne proizvode,

·Europa bi trebala uspostaviti odgovarajući okvir za znatno povećanje svojeg proizvodnog kapaciteta do 2030.,

·Europa bi trebala rješavati akutni problem manjka vještina, privlačiti nove talente i podupirati razvoj kvalificirane radne snage;

·Europa bi trebala razviti temeljito razumijevanje globalnih lanaca opskrbe poluvodičima.

Prijedlogom akta o čipovima nastoji se postići strateški cilj povećanja otpornosti europskog ekosustava poluvodiča i povećanja europskog udjela na svjetskom tržištu. Cilj mu je i olakšati rano usvajanje novih čipova u europskoj industriji i povećati njezinu konkurentnost. Zbog toga mora privući ulaganja u inovativna proizvodna postrojenja, imati kvalificiranu radnu snagu, ali i biti u mogućnosti projektirati i proizvesti najnaprednije čipove koji će definirati tržišta sutrašnjice, razviti sposobnosti i imati mogućnost testiranja i projektiranja inovativnih prototipa putem pilot-linija u bliskoj suradnji s vertikalnim industrijskim sektorima. Ti su koraci nužni, ali nisu dovoljni ako Europa nema analitičku sposobnost za povećanje transparentnosti lanca vrijednosti i nije sposobna iskoristiti povećane kapacitete u zajedničkom interesu jedinstvenog tržišta u slučaju krize. Cilj nije da postane samodostatna, što nije ostvarivo. Unija mora ojačati svoje prednosti i surađivati s trećim zemljama u lancu opskrbe u kojem će međuovisnosti i dalje biti snažne.

Kad je riječ o ostvarivanju ciljeva europske strategije za čipove, jedan je od ciljeva predloženog akta o čipovima uspostaviti inicijativu Čipovi za Europu („inicijativa”) radi potpore izgradnji kapaciteta velikih razmjera za vrijeme ulaganja u prekograničnu infrastrukturu otvorenog pristupa za istraživanje, razvoj i inovacije uspostavljenu u Uniji kako bi se omogućio razvoj najsuvremenijih poluvodičkih tehnologija i poluvodičkih tehnologija sljedeće generacije kojima će se ojačati kapaciteti EU-a za napredno projektiranje, integraciju sustava i proizvodnju čipova, uključujući naglasak na start-up poduzeća i rastuća (scale-up) poduzeća.

Konkretno, inicijativom će se izgraditi virtualna platforma za projektiranje radi jačanja kapaciteta Europe za projektiranje, kojoj će se moći pristupiti pod otvorenim, nediskriminirajućim i transparentnim uvjetima. Platforma će potaknuti široku suradnju zajednica korisnika s projektantskim kućama, start-up poduzećima i MSP-ovima, pružateljima intelektualnog vlasništva i alata, projektantima i organizacijama za istraživanje i tehnologiju te će integrirati postojeće i nove mogućnosti projektiranja s proširenim bibliotekama i alatima za automatizaciju projektiranja elektroničkih elemenata i sklopova 4 .

Inicijativom će se podupirati pilot-linije koje trećim stranama pružaju sredstva za ispitivanje, validaciju i usavršavanje projektiranja proizvoda pod otvorenim, transparentnim i nediskriminirajućim uvjetima. Razvoj novih pilot-linija bit će priprema za sljedeću generaciju proizvodnih kapaciteta i njihovu validaciju.

Nadalje, inicijativom će se uspostaviti napredni tehnološki i inženjerski kapaciteti za kvantne čipove, npr. u obliku projektantskih knjižnica za kvantne čipove, pilot-linija te objekata za testiranje i eksperimentiranje.

Inicijativom će se podupirati mreža centara kompetentnosti po cijeloj Europi, koji će dionicima, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), start-up poduzeća i vertikalne sektore kao krajnje korisnike, pružati stručno znanje te poboljšati njihove vještine. Centri kompetentnosti olakšat će otvoren, transparentan i nediskriminirajući pristup infrastrukturi za projektiranje i pilot-linijama te njihovu učinkovitu upotrebu. Postat će središta za privlačenje inovacija i novih, visokokvalificiranih radnika, među ostalim prekvalifikacijom i usavršavanjem radnika.

Djelovanja u okviru inicijative provodit će se prvenstveno putem Zajedničkog poduzeća za čipove, tj. izmijenjenog i preimenovanog sadašnjeg Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije 5 . To zajedničko poduzeće trenutačno pruža opsežnu potporu industrijskom istraživanju, tehnološkom razvoju i inovacijama u području elektroničkih komponenti i sustava te povezanih tehnologija za softver i sustave. Te će aktivnosti postati dio inicijative.

Ovim se Prijedlogom nastoje izmijeniti pravne odredbe Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa kako bi se Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije pripremilo za nove zadaće povezane s inicijativom. Ovim se Prijedlogom ključne digitalne tehnologije ujedno preimenuju u „Zajedničko poduzeće za čipove”.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Zajedničko poduzeće za čipove objedinit će sredstva Unije, uključujući programe Obzor Europa i Digitalna Europa, država članica i trećih zemalja pridruženih postojećim programima Unije te privatnog sektora.

Prijedlogom se utvrđuju djelovanja u okviru inicijative Čipovi za Europu koja se provode putem Zajedničkog poduzeća za čipove. Prijedlogom se dopunjuje program Digitalna Europa 6 , kojim se podupire izgradnja digitalnih kapaciteta u ključnim digitalnim područjima u kojima poluvodička tehnologija podupire povećanje učinkovitosti, posebno u računalstvu visokih performansi, umjetnoj inteligenciji i kibersigurnosti, zajedno s razvojem vještina i uvođenjem digitalnoinovacijskih centara. Prijedlogom se podupire izgradnja kapaciteta za jačanje sposobnosti naprednog istraživanja, projektiranja, proizvodnje i integracije sustava u području najsuvremenijih poluvodičkih tehnologija i poluvodičkih tehnologija sljedeće generacije. Programom Digitalna Europa pridonosi se Zajedničkom poduzeću za čipove s pomoću novog šestog specifičnog cilja, koji će biti tematski usmjeren na poluvodičke tehnologije.

Zajedničko poduzeće za čipove temelji se i na programu Obzor Europa 7 i nadopunjuje taj program, kojim se podupire akademsko istraživanje, razvoj tehnologije i inovacije u području poluvodiča. Zajedničko poduzeće za čipove usmjerit će se na potporu ulaganjima u prekogranične infrastrukture otvorenog pristupa za istraživanje, razvoj i inovacije uspostavljene u Uniji kako bi se omogućio razvoj poluvodičkih tehnologija u cijeloj Europi. Nove poluvodičke tehnologije iz istraživačkih i inovacijskih djelovanja koja se podupiru programom Obzor Europa mogu se postupno preuzimati i uvoditi aktivnostima izgradnje kapaciteta koje podupire Zajedničko poduzeće za čipove. S druge strane, tehnološki kapaciteti uspostavljeni u okviru Zajedničkog poduzeća za čipove stavit će se na raspolaganje istraživačkoj i inovatorskoj zajednici, među ostalim za djelovanja koja se podupiru programom Obzor Europa.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Predložene mjere u skladu su s nekima od glavnih politika Unije, kao što je zeleni plan 8 . Primjena poluvodičkih tehnologija, kao što su tehnologije za energetsku elektroniku i digitalne tehnologije općenito, velik je pokretač prelaska na održivost i može dovesti do novih proizvoda te učinkovitijih i djelotvornijih načina rada koji pridonose ciljevima zelenog plana.

Poremećaji u opskrbi poluvodičima i ovisnosti o drugim regijama mogu usporiti prelazak na održivost europskih sektora koji imaju koristi od digitalnih rješenja. Kako bi se otklonili poremećaji i ovisnosti, prijedlogom se jača tehnološko i inovacijsko vodstvo Europe u području poluvodiča.

Digitalne tehnologije imaju vlastiti ekološki otisak, uključujući znatnu potrošnju energije. Sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) odgovoran je za 5–9 % ukupne svjetske potrošnje električne energije i više od 2 % svih emisija 9 . Sami podatkovni centri činili su 2,7 % potrošnje električne energije u EU-u 2018., a ako se nastavi trenutačni razvoj, doseći će 3,21 % do 2030. 10 Takvu je potrošnju energije potrebno smanjiti. Prijedlog će dovesti do projektiranja, testiranja i validacije novih procesora male snage, posebno kroz objekte za projektiranje i pilot-linije koji se njime podupiru. Procesori su osnovne komponente poslužitelja koji obavljaju računalne radnje u podatkovnim centrima. Veći podatkovni centri sadržavaju milijune takvih poslužitelja, a poboljšanja potrošnje energije procesora mogu znatno utjecati na ukupnu potrošnju energije podatkovnog centra. Takvi čipovi s malim energetskim otiskom pridonose i pozicioniranju EU-a kao predvodnika u području održivih digitalnih tehnologija.

Prijedlogom se pridonosi ciljevima dijelova paketa za ostvarivanje cilja od 55 % koji su usmjereni na promicanje čišćih vozila i goriva na tehnološki neutralan način 11 . Revizijom standarda za emisije CO2 za nove automobile i kombije nastoje se dodatno smanjiti emisije stakleničkih plinova iz tih vozila, čime će se osigurati jasan i realan plan za ostvarivanje mobilnosti s nultim emisijama. Potražnja potrošača za vozilima s nultim emisijama, kao što su vozila na električni pogon, već je u porastu 12 . Vozila na električni pogon obično imaju više od dvostruke količine poluvodiča po vozilu od automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 13 . Napredne tehnologije pakiranja sve su važnije za rješavanje sve većih zahtjeva povezanih sa snagom i energetskom učinkovitosti električnih vozila. Iz toga slijedi da su ciljevi prijedloga u skladu s ciljevima paketa za ostvarivanje cilja od 55 %.

S povećanjem digitalizacije i elektrifikacije energetski učinkoviti čipovi pridonose i drugim politikama, uključujući politike o industrijskoj proizvodnji, prometu i energetici, npr. predstojećem akcijskom planu za digitalizaciju energije 14 . Očekuje se da će se potražnja za poluvodičkim tehnologijama udvostručiti tijekom sljedećeg desetljeća. Sve se više čipova ugrađuje u robote i proizvodne strojeve u industriji, u energetici i poljoprivredi, ali i u prijevozna vozila i druge uređaje. Očekuje se da će se potražnja za poluvodičima za energetsku elektroniku povećati zbog sve većeg prodora obnovljivih izvora energije u električni sustav i prelaska na elektromobilnost. Zahvaljujući pametnoj upotrebi čipova i drugih digitalnih tehnologija te energetski učinkovitijim čipovima prijedlog je usklađen s nekoliko sektorskih politika te im pridonosi.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Ovom Uredbom izmijenit će se Uredba Vijeća (EU) 2021/2085 od 19. studenoga 2021., kojom je uspostavljeno devet institucionaliziranih europskih partnerstava na temelju članka 187. UFEU-a prema kojem EU može osnovati zajednička poduzeća ili bilo koju drugu strukturu potrebnu za učinkovito provođenje svojih istraživačkih, tehnološko-razvojnih i demonstracijskih programa. Stoga će se i ova Uredba o izmjeni temeljiti na članku 187. UFEU-a.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prema UFEU-u, istraživanje je u podijeljenoj nadležnosti EU-a i njegovih država članica. U članku 4. stavku 3. navodi se da u područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i svemira EU može provoditi posebne aktivnosti, uključujući utvrđivanje i provedbu programa, pri čemu ne smije utjecati na slobodu država članica da djeluju u tim područjima.

Predloženom uredbom mijenjaju se odredbe Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 koje se primjenjuju na jedno od devet zajedničkih poduzeća osnovanih na temelju te uredbe, odnosno na Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije, koje se ovom Uredbom preimenuje u Zajedničko poduzeće za čipove. Zajedničko poduzeće za čipove usmjereno je na područja u kojima postoji dokaziva dodana vrijednost djelovanja na razini EU-a zbog razmjera, brzine i opsega napora koji EU mora uložiti kako bi postigao svoje dugoročne ciljeve iz Ugovora, ostvario svoje strateške političke prioritete i ispunio obveze. Predloženom inicijativom trebale bi se također dopuniti i ojačati nacionalne i podnacionalne aktivnosti u istom području. Svako europsko partnerstvo, uključujući Zajedničko poduzeće za čipove, temelji se na dugoročnom strateškom programu za istraživanja i inovacije te je prikladno za rješavanje složenih prekograničnih izazova.

Zajedničko poduzeće za čipove posebno je usmjereno na:

·jačanje suradnje i razmjene znanja među ključnim akterima u europskom istraživačkom i inovacijskom sustavu, uključujući interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju i bolju integraciju lanaca vrijednosti i ekosustava,

·osiguravanje usklađenosti i integracije europskih, nacionalnih/regionalnih i industrijskih istraživačkih i inovacijskih strategija, programa i ulaganja s dogovorenim usmjerenjima,

·stvaranje kritičnog opsega ulaganja u zajedničke prioritete i povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i inovacije,

·smanjenje rizika i neizvjesnosti za industriju povezanih s ulaganjima u istraživačke i inovacijske aktivnosti te nove tehnologije i rješenja podjelom rizika i omogućivanjem predvidljivosti ulaganja.

Djelovanjima samo na nacionalnoj razini ili na razini industrije ne mogu se ostvariti razmjeri, brzina ni opseg potpore istraživanjima i inovacijama koji su potrebni EU-u kako bi postigao dugoročne ciljeve iz Ugovora, ostvario svoje strateške političke prioritete (uključujući klimatske i energetske ciljeve iz Pariškog sporazuma i europskog zelenog plana) te pridonio rješavanju globalnih izazova i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Proporcionalnost

Na načelu proporcionalnosti temelji se cijeli pristup koji je doveo do trenutačnog prijedloga o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 za Zajedničko poduzeće za čipove. S obzirom na sve veću potrebu za racionalizacijom ključnih prioriteta politike EU-a i osiguravanjem njihova mjerljivog i smislenog učinka, Zajedničko poduzeće za čipove dokazuje svoju dodanu vrijednost, posebno učinkovitim i djelotvornim postizanjem ciljeva koji se ne mogu djelotvornije ostvariti jednostavnijim sredstvima, uključujući standardni pristup tradicionalnih poziva u okviru programa Obzor Europa ili Digitalna Europa ili jednostavnije oblike partnerstva kao što su „partnerstva za zajedničke programe”.

U Prijedlogu uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 proporcionalnost Zajedničkog poduzeća za čipove ocijenjena je u skladu sa sljedećom logikom u dva koraka:

1.obrazloženje partnerskog pristupa u određenom području (uključujući razmatranja o dodatnosti, usmjerenosti i povezanosti sa strateškim prioritetima) umjesto drugih oblika djelovanja koji su dostupni u okviru Obzora Europa ili programa Digitalna Europa;

2.ako se partnerski pristup smatra primjerenim, razmatranja o proporcionalnosti vodila su procjenu vrste partnerstva (partnerstva za zajedničke programe, sufinancirana ili institucionalizirana partnerstva) koja bi bila najdjelotvornija za postizanje željenih ciljeva.

U predloženoj izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 dodaje se još jedan razlog:

3.s obzirom na povezanost opsega ciljeva inicijative Čipovi za Europu i područja djelovanja Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije (sadašnje Zajedničko poduzeće za čipove), smatra se primjerenim zadužiti to zajedničko poduzeće, koje je već uspostavljeno, za provedbu određenih aktivnosti povezanih s inicijativom Čipovi za Europu.

Odabir instrumenta

Cilj je ovog Prijedloga izmijeniti postojeće zajedničko poduzeće osnovano na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 i na temelju članka 187. UFEU-a. Prema članku 188. stavku 1. UFEU-a za takvu je strukturu potrebno donijeti uredbu Vijeća.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Savjetovanja s dionicima

U svojem govoru na Svjetskom gospodarskom forumu u siječnju 2022. predsjednica von der Leyen spomenula je da ćemo „predložiti europski akt o čipovima početkom veljače” i da „ne smijemo gubiti vrijeme” 15 . Vodeća gospodarstva žele si osigurati opskrbu najnaprednijim čipovima jer njihova sposobnost djelovanja (gospodarskog, industrijskog, vojnog) i poticanja digitalne transformacije sve više ovisi o tome. Ona već jako puno ulažu i provode mjere potpore kako bi uveli inovacije u proizvodne kapacitete i povećali ih, ili očekuju da će to uskoro učiniti 16 . Postoje naznake da bi se poduzeća i organizacije za istraživanje i tehnologiju iz EU-a mogla preseliti u druge regije. Manje je vjerojatno da će međunarodni akteri proširiti postojeća postrojenja ili uspostaviti nova proizvodna postrojenja u EU-u ako nema potpune jasnoće, među ostalim u pogledu uvjeta ulaganja, mogućnosti javne potpore, javnih ulaganja u vještine, infrastrukture te naprednog istraživanja i razvoja.

S obzirom na hitnu potrebu za djelovanjem, nije provedena procjena učinka i nije predviđeno javno savjetovanje na internetu. Analiza i svi popratni dokazi bit će navedeni u radnom dokumentu službi Komisije objavljenom najkasnije u roku od tri mjeseca od objave Prijedloga akta o čipovima.

Međutim, ad hoc radionice s dionicima iz industrije o posebnim temama povezanima s inicijativom uputile su na potrebu da se razmotri izgradnja objekata za buduće tehnologije, kao što su fotonika, neuromorfno računalstvo i kvantne tehnologije, kao i novi materijali 17 . Osim toga, na tim je radionicama istaknuta potreba da se na odgovarajući način razmotre alternativne arhitekture skupa naredbi, kao što je RISC-V.

Nadalje, u kontekstu Zajedničkog poduzeća ECSEL, koje je prethodilo Zajedničkom poduzeću za ključne digitalne tehnologije, u ljeto 2021. održani su sastanci s predstavnicima industrije i javnim tijelima na kojima se raspravljalo o ciljevima Digitalnog kompasa, ažuriranju industrijske strategije, industrijskom savezu i europskom aktu o čipovima.

Redoviti mjesečni sastanci s državama članicama održavali su se 2021. kako bi se pripremio drugi planirani važni projekt od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području mikroelektronike. Na njima su prikupljeni podaci koji su pridonijeli definiranju i procjeni integriranih proizvodnih postrojenja i EU tvornica čipova s otvorenim pristupom iz predložene uredbe te definiranju posebnih postrojenja u skladu s tom uredbom.

Sastanak s glavnim izvršnim direktorima koji predstavljaju ključne dionike u europskom ekosustavu poluvodiča održan je 10. siječnja 2022. Ključni zaključci s tog sastanka relevantni za ovaj Prijedlog bili su: jačanje prednosti Europe, npr. istraživanje i razvoj te proizvodnja opreme, jasna potpora za pilot-linije i infrastrukture za projektiranje te potreba za jednakim uvjetima na svjetskoj razini 18 .

Nakon sastanaka povjerenika Bretona s glavnim izvršnim direktorima glavnih aktera u području poluvodiča i organizacija za istraživanje i tehnologiju održani su i brojni sastanci s njihovim predstavnicima o potrebi jačanja europskog sektora. Ti su sastanci posebno pridonijeli istraživačkim i inovacijskim aktivnostima i izgradnji kapaciteta koji će se provoditi u Zajedničkom poduzeću za čipove.

Europski forum za elektroničke komponente i sustave (EFECS) s više od 500 sudionika u studenome 2021. pružio je veliku platformu za raspravu o industrijskim potrebama. Dodatni doprinos proizišao je iz sastanaka s industrijskim udruženjima i njihovim članovima, kao što su SEMI, ESIA i DigitalEurope.

Nadalje, dugotrajni i redoviti kontakti s dionicima iz industrije, državama članicama, trgovinskim udruženjima i udruženjima korisnika omogućili su prikupljanje dovoljne količine podataka i povratnih informacija relevantnih za prijedlog.

Od kraja 2019. objavljena su brojna izvješća o sektoru poluvodiča u kojima se opisuju trendovi i navode činjenice i brojke, koja su poslužila kao temelj za prijedlog 19 .

Procjena učinka

Uz ovaj Prijedlog nije priložena formalna procjena učinka. S obzirom na hitnost, kako je prethodno objašnjeno, procjena učinka nije se mogla provesti u vremenskom okviru koji je bio na raspolaganju prije donošenja prijedloga.

Temeljna prava

Člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) predviđena je sloboda poduzetništva. Mjerama u okviru ovog Prijedloga stvara se inovacijski kapacitet i potiče sigurnost opskrbe poluvodičima, čime se može ojačati sloboda poduzetništva u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonima i praksama.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Iz proračuna EU-a podupirat će se inicijativa Čipovi za Europu u ukupnom iznosu do 3,3 milijarde EUR, uključujući 1,65 milijardi EUR u okviru programa Obzor Europa i 1,65 milijardi EUR u okviru programa Digitalna Europa. Od tog ukupnog iznosa 2,875 milijardi EUR iskoristit će se u okviru Zajedničkog poduzeća za čipove.

Dodatne pojedinosti navedene su u zakonodavnom financijskom izvještaju priloženom Prijedlogu akta o čipovima.

5.DRUGI ELEMENTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Zajedničko poduzeće za čipove pratit će se i evaluirati u skladu s člancima 50. i 52. i Prilogom III. Uredbi o Obzoru Europa. Međuevaluacije i ex post evaluacije provest će se uz potporu vanjskih izvođača i uključiti u sveukupne evaluacije Obzora Europa. U skladu s kriterijima utvrđenima za europska partnerstva, u evaluacijama će se procijeniti najdjelotvorniji načini intervencije politike za svako buduće djelovanje, kao i moguća obnova partnerstva u sveukupnom okruženju europskih partnerstava. Ako do obnove ne dođe, odgovarajućim mjerama osigurat će se postupno ukidanje financiranja okvirnog programa u skladu s uvjetima i vremenskim okvirom dogovorenim s partnerima partnerstva.

Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Institucionalizirana europska partnerstva, uključujući Zajedničko poduzeće za čipove, osmišljena su kako bi se povećala usklađenost i maksimalno povećao učinak u istraživačkom i inovacijskom okruženju koje se neprestano razvija.

Izmjena Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 potrebna je kako bi se Zajedničkom poduzeću za čipove omogućilo da provede inicijativu Čipovi za Europu uspostavljenu Uredbom (EU) […] o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča („Akt o čipovima”). U tu su svrhu potrebne sljedeće predložene izmjene Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085:

1.Izmjene „dijela prvog” o „zajedničkim odredbama” Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085:

Članak 2. (Definicije): definicije „člana osnivača”, „pridruženog člana”, „države sudionice” i „programa rada” izmijenjene su kako bi se uzela u obzir činjenica da će se Zajedničko poduzeće za čipove sad financirati i iz programa Digitalna Europa.

Članak 3. (Osnivanje): na temelju tog članka naziv nekadašnjeg Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije promijenjen je u „Zajedničko poduzeće za čipove”.

Članak 4. (Ciljevi i načela) mijenja se kako bi se osiguralo da Zajedničko poduzeće za čipove pridonosi i općim i specifičnim ciljevima inicijative Čipovi za Europu i programa Digitalna Europa.

Članak 10. (Financijski doprinos Unije) mijenja se kako bi se uzela u obzir činjenica da se doprinos Unije može isplatiti i iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih specifičnom cilju provedbe programa Digitalna Europa.

Članak 12. stavak 1. (Upravljanje doprinosima država sudionica) mijenja se kako bi se uzelo u obzir da bi u programu rada trebalo uzeti u obzir i kriterije prihvatljivosti utvrđene u članku 18. programa Digitalna Europa. Nadalje, svaka država sudionica trebala bi zajedničkom poduzeću povjeriti evaluaciju prijedlogâ u skladu s programom Unije iz kojeg se daje doprinos.

Članak 29. stavak 2. (Financijske obveze) mijenja se kako bi se Zajedničko poduzeće za čipove uvrstilo među zajednička poduzeća koja svoje proračunske obveze mogu podijeliti na godišnje obroke.

2.Izmjene „dijela drugog” o „posebnim odredbama za pojedinačna zajednička poduzeća” Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085:

Članak 126. (Dodatni ciljevi Zajedničkog poduzeća za čipove) mijenja se kako bi se dodali jedan opći i četiri specifična dodatna cilja Zajedničkog poduzeća za čipove. Opći cilj usmjeren je na povećanje kapaciteta velikih razmjera u cijeloj Uniji u području najsuvremenijih poluvodičkih tehnologija i poluvodičkih tehnologija sljedeće generacije, dok su četiri specifična cilja usmjerena na izgradnju opsežnih kapaciteta za projektiranje za integrirane poluvodičke tehnologije, poboljšanje postojećih i razvoj novih pilot-linija, izgradnju naprednih tehnoloških i inženjerskih kapaciteta za ubrzavanje razvoja kvantnih čipova i stvaranje mreže centara kompetentnosti po cijeloj Europi.

Članak 128. mijenja se kako bi se odrazio povećani proračun iz dvaju različitih programa (Obzor Europa i Digitalna Europa).

Članak 129. mijenja se kako bi se utvrdio doprinos administrativnim troškovima privatnih članova Zajedničkog poduzeća za čipove.

Članak 133. (Funkcioniranje upravnog odbora) mijenja se kako bi se utvrdilo da upravni odbor pri glasovanju o dijelu programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta uključuje isključivo Komisiju i javna tijela država članica.

Dodaje se članak 133.a (Pravila koja se primjenjuju na aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Digitalna Europa) kako bi se pojasnilo da se na Zajedničko poduzeće za čipove primjenjuju pravila povezana s programom Digitalna Europa.

Članak 134. (Ograničenja i uvjeti sudjelovanja u određenim djelovanjima) mijenja se kako bi se omogućilo ograničavanje sudjelovanja u određenim djelovanjima koja se financiraju u okviru programa Digitalna Europa. Nadalje, u novom trećem stavku članka 134. navodi se da određena djelovanja mogu provoditi pravni subjekti koji surađuju u okviru konzorcija koji čine najmanje tri prihvatljiva pravna subjekta s poslovnim nastanom u najmanje trima državama članicama ili zemljama pridruženima inicijativi. U njemu se navodi da taj konzorcij može biti strukturiran u obliku europskog konzorcija za infrastrukturu za čipove, kako je utvrđeno u Aktu o čipovima.

U članku 134.a (Dodatne zadaće izvršnog direktora) navodi se da izvršni direktor treba uzeti u obzir definiciju odbora javnih tijela o dijelu programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta te istraživačke i inovacijske aktivnosti, uključujući njihove odgovarajuće procjene rashoda.

Članak 136. (Funkcioniranje odbora javnih tijela) mijenja se kako bi se dodala četiri dodatna slučaja u kojima odbor javnih tijela uključuje samo Komisiju i javna tijela država članica.

Članak 137. (Zadaće odbora javnih tijela) mijenja se kako bi se odboru javnih tijela Zajedničkog poduzeća za čipove dodale dvije dodatne zadaće, odnosno definicija dijela programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta i istraživačke i inovacijske aktivnosti te odabir projekata povezanih s tim aktivnostima. Odbor javnih tijela za obje zadaće uključuje samo Komisiju i javna tijela država članica.

Članak 141. (Stope financiranja) mijenja se kako bi se Zajedničkom poduzeću za čipove omogućilo da za aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Digitalna Europa primjenjuje različite stope financiranja za financiranje sredstvima Unije u okviru djelovanja ovisno o vrsti sudionika, posebno o tome je li riječ o MSP-ovima i neprofitnim pravnim subjektima, te vrsti djelovanja. Nadalje, dodaje se novi stavak kako bi se omogućilo da jedinstveni pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici ili pridruženoj zemlji ili konzorciji koji ne ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 22. stavku 2. Uredbe o Obzoru Europa mogu sudjelovati u neizravnim djelovanjima koja financira Zajedničko poduzeće za čipove.

Naposljetku, u točki 17. ove Uredbe navodi se da bi se upućivanja na „Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije” trebala tumačiti kao upućivanja na „Zajedničko poduzeće za čipove”.2022/0033 (NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa u pogledu Zajedničkog poduzeća za čipove

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta 20 ,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 21 ,

budući da:

1.Uredbom Vijeća (EU) 2021/2085 22 osnivaju se zajednička poduzeća u okviru programa Obzor Europa, uključujući Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije.

2.Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije bavi se jasno utvrđenim temama koje omogućuju europskim poduzećima u širem smislu da osmišljavaju, proizvode i upotrebljavaju najinovativnije tehnologije za elektroničke komponente i sustave.

3.Uredbom (EU) […] 23 uspostavlja se okvir za povećanje otpornosti Unije u području poluvodičkih tehnologija, poticanje ulaganja, jačanje sposobnosti europskog lanca opskrbe poluvodičima i povećanje suradnje između država članica i Komisije. Kako bi se stvorili uvjeti potrebni za jačanje kapaciteta Unije za industrijske inovacije, uspostavlja se inicijativa Čipovi za Europu („inicijativa”). Kako bi se osigurala dosljedna provedba inicijative, Europski odbor za poluvodiče trebao bi savjetovati odbor javnih tijela.

4.Aktivnosti koje se podupiru u okviru inicijative trebale bi se financirati na temelju Uredbe (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća 24 o uspostavi programa Obzor Europa i Uredbe (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća 25 o uspostavi programa Digitalna Europa.

5.Inicijativom se nastoji povećati konkurentnost i otpornost poluvodičke tehnološke i industrijske baze te pritom ojačati inovacijski kapacitet ekosustava poluvodiča, smanjiti ovisnost o ograničenom broju inozemnih poduzeća i geografskih lokacija te poboljšati mogućnosti projektiranja i proizvodnje naprednih komponenata. Te bi ciljeve trebalo poduprijeti premošćivanjem jaza između kapaciteta za napredna istraživanja i inovacije Unije i njihova industrijskog iskorištavanja. Trebala bi promicati izgradnju kapaciteta kako bi se omogućili projektiranje, proizvodnja i integracija sustava u području poluvodičkih tehnologija sljedeće generacije, poboljšala suradnja među ključnim akterima u cijeloj Uniji, ojačali europski lanci opskrbe poluvodičima i vrijednosti poluvodiča, unaprijedili ključni industrijski sektori i stvorila nova tržišta.

6.Inicijativa bi se trebala provoditi djelovanjima koja bi se trebala temeljiti na čvrstoj bazi znanja stečenoj u okviru Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije. Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi zadužiti da instrumentima ili postupcima predviđenima programima Obzor Europa ili Digitalna Europa pruža financijsku potporu djelovanjima koja se financiraju u okviru Inicijative. Nadalje, Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije trebalo bi preimenovati u Zajedničko poduzeće za čipove. Tijekom trajanja Zajedničkog poduzeća za čipove najmanje 2,5 milijardi EUR trebalo bi namijeniti pilot-linijama, infrastrukturama za projektiranje, centrima kompetentnosti i drugim aktivnostima izgradnje kapaciteta.

7.Aktivnosti koje financira Zajedničko poduzeće za čipove trebale bi biti obuhvaćene jedinstvenim programom rada, koji bi trebao donijeti upravni odbor. Prije pripreme svakog programa rada odbor javnih tijela, uzimajući u obzir savjete Europskog odbora za poluvodiče i doprinose drugih relevantnih dionika i prema potrebi planove Saveza za procesore i poluvodičke tehnologije 26 , trebao bi utvrditi dio programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta te istraživačke i inovacijske aktivnosti, uključujući odgovarajuće procjene rashoda. U tu bi svrhu odbor javnih tijela trebao uključivati samo Komisiju i javna tijela država članica. Nakon toga bi izvršni direktor na temelju te definicije trebao pripremiti program rada koji uključuje izgradnju kapaciteta te istraživačke i inovacijske aktivnosti i odgovarajuće procjene rashoda.

8.Kad upravni odbor donosi program rada, glasačka prava za dio programa rada koji se odnosi na izgradnju kapaciteta trebala bi biti ograničena samo na Komisiju i države članice. Glasačka prava za dio programa rada koji se odnosi na istraživačke i inovacijske aktivnosti trebalo bi ravnomjerno podijeliti između Komisije, država sudionica i privatnih članova. Ako se ne može donijeti odluka o jednom od dvaju dijelova programa rada, program rada trebalo bi donijeti uključujući samo onaj dio o kojem je donesena pozitivna odluka.

9.Odbor javnih tijela trebao bi biti odgovoran za odabir projekata povezanih s aktivnostima izgradnje kapaciteta. U tu bi svrhu odbor javnih tijela trebao uključivati samo Komisiju i javna tijela država članica.

10.Odbor javnih tijela trebao bi biti odgovoran za odabir projekata povezanih s istraživačkim i inovacijskim aktivnostima.

11.Kako bi se ubrzala provedba djelovanja inicijative i poboljšala suradnja među pravnim subjektima, posebno organizacija za istraživanje i tehnologiju, određeni prijedlozi djelovanja trebali bi biti prihvatljivi za financiranje samo ako djelovanje provode pravni subjekti koji surađuju u okviru konzorcija koji čine najmanje tri pravna subjekta iz triju država članica. Taj bi konzorcij mogao biti strukturiran kao europski konzorcij za infrastrukturu za čipove| kako je predloženo u Aktu o čipovima ili bi se mogao temeljiti na drugim dostupnim pravnim instrumentima na temelju prava Unije. S obzirom na to da se aktivnosti koje se podupiru u okviru inicijative i koje provodi Zajedničko poduzeće za čipove financiraju iz programa Obzor Europa i programa Digitalna Europa, financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za čipove naveden u članku 128. Uredbe Vijeća (EU) 2021/2085 trebalo bi u skladu s time povećati. Administrativni troškovi Zajedničkog poduzeća za čipove isto bi se tako trebali povećati u skladu s povećanjem operativnih zadaća. Privatni članovi ne bi trebali pridonositi dodatnim administrativnim troškovima.

12.Pružanje financijske potpore aktivnostima iz programa Digitalna Europa trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) 2021/694.

13.Zajedničko poduzeće za čipove trebalo bi olakšati suradnju između Unije i međunarodnih aktera definiranjem strategije suradnje, uključujući utvrđivanje i promicanje područja za suradnju u području istraživanja i razvoja i razvoja vještina te provedbu djelovanja u kojima postoji uzajamna korist, uglavnom na temelju reciprociteta.

14.Uredbu Vijeća (EU) 2021/2085 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2021/2085 mijenja se kako slijedi:

1.Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)točke 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2. „član osnivač” znači svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici, zemlji pridruženoj programu Obzor Europa ili, ako je primjenjivo, programu Digitalna Europa ili međunarodna organizacija za koju je u ovoj Uredbi ili jednom od njezinih priloga utvrđeno da je članica zajedničkog poduzeća;

„3. „pridruženi član” znači svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici, zemlji pridruženoj programu Obzor Europa ili, ako je primjenjivo, programu Digitalna Europa ili međunarodna organizacija koja pristupi zajedničkom poduzeću potpisivanjem izjave o preuzimanju obveze u skladu s člankom 6. stavkom 3. i podložno odobrenju u skladu s člankom 7.;

 4. „država sudionica” znači svaka država članica ili zemlja pridružena programu Obzor Europa ili, ako je primjenjivo, programu Digitalna Europa nakon dostave obavijesti o svojem sudjelovanju u aktivnostima relevantnog zajedničkog poduzeća putem izjave o preuzimanju obveze;”;

2.Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 1. točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g) Zajedničko poduzeće za čipove;”;

(b)stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor Europa i, ako je primjenjivo, programa Digitalna Europa, pozivi na podnošenje prijedloga u okviru zajedničkih poduzeća objavljuju se najkasnije do 31. prosinca 2027. U propisno opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se objaviti najkasnije do 31. prosinca 2028.”;

3.U članku 4. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Zajedničko poduzeće za čipove pridonosi i ciljevima inicijative Čipovi za Europu i programa Digitalna Europa.”;

4.U članku 10. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Iznos doprinosa Unije utvrđen u dijelu drugom može se uvećati doprinosima trećih zemalja pridruženih programu Obzor Europa u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/695 i, ako je primjenjivo, programu Digitalna Europa u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/694 pod uvjetom da je ukupan iznos za koji je doprinos Unije uvećan barem jednak doprinosu članova koji nisu Unija ili njihovih sastavnih ili povezanih subjekata.

3. Doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava iz općeg proračuna Unije koja su dodijeljena za posebni program za provedbu programa Obzor Europa i, ako je primjenjivo, programa Digitalna Europa u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. i člankom 154. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 kad su u pitanju tijela iz članka 71. te uredbe.”;

5.Članak 12. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)stavak 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„1. Osim kriterija utvrđenih u članku 22. Uredbe o programu Obzor Europa ili, ako je riječ o Zajedničkom poduzeću za čipove, u članku 18. programa Digitalna Europa, program rada može uključivati, kao prilog, i kriterije prihvatljivosti za nacionalne pravne subjekte.”;

(b)stavak 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Svaka država sudionica zajedničkom poduzeću povjerava evaluaciju prijedlogâ u skladu s programom Unije iz kojeg se daje doprinos.”

6.Uu članku 29. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(a)stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Proračunske obveze zajedničkih poduzeća iz članka 3. stavka 1. točaka (b), (d), (g) i (h) mogu se podijeliti na godišnje obroke. Do 31. prosinca 2024. kumulativni iznos tih proračunskih obveza u obrocima ne prelazi 50 % maksimalnog doprinosa Unije utvrđenog u članku 10. Od siječnja 2025. najmanje 20 % kumulativnog proračuna preostalih godina nije pokriveno godišnjim obrocima.”;

7.Članak 126. mijenja se kako slijedi:

(a)u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) uspostaviti vodeću ulogu Unije u znanstvenoj izvrsnosti i inovacijama u području novih tehnologija za komponente i sustave, među ostalim u aktivnostima povezanima s nižim razinama tehnološke spremnosti; promicati aktivno sudjelovanje MSP-ova, koji čine najmanje trećinu ukupnog broja sudionika u neizravnim djelovanjima te bi im trebalo dodijeliti najmanje 20 % javnih sredstava namijenjenih istraživačkim i inovacijskim djelovanjima”;

(b)u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d) povećati kapacitete velikih razmjera u području najsuvremenijih poluvodičkih tehnologija i poluvodičkih tehnologija sljedeće generacije u cijeloj Uniji kako bi se ojačali kapaciteti Unije za napredno projektiranje, integraciju sustava i proizvodnju poluvodiča te kako bi se, ako je to moguće, ograničio ekološki otisak.”;

(c)u stavku 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) uskladiti strateški program za istraživanja i inovacije Zajedničkog poduzeća za čipove s doprinosima drugih relevantnih dionika, uključujući prema potrebi planove Saveza za procesore i poluvodičke tehnologije, i politikama Unije kako bi se osigurao učinkovit doprinos tehnologija za elektroničke komponente i sustave.”;

(d)u stavku 2. dodaju se sljedeće točke (g), (h), (i) i (j):

„(g) izgraditi kapacitete velikih razmjera za projektiranje integrirane poluvodičke tehnologije;

(h) poboljšati postojeće i razviti nove pilot-linije;

(i) izgraditi napredne tehnološke i inženjerske kapacitete za ubrzanje razvoja kvantnih čipova;

(j) uspostaviti mrežu centara kompetencija po cijeloj Europi.”

8.Članak 128. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 128.

1.Financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću, uključujući odobrena sredstva EGP-a, iznosi do 4 175 000 000 EUR, uključujući do 50 174 000 EUR za administrativne troškove raspodijeljene kako slijedi:

(a) do 2 650 000 000 EUR iz programa Obzor Europa;

(b) do 1 525 000 000 EUR iz programa Digitalna Europa.

2.Financijski doprinos Unije iz stavka 1. isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena svakom relevantnom programu.

3.Dodatna sredstva Unije kojima se nadopunjuje doprinos iz stavka 1. ovog članka mogu se dodijeliti Zajedničkom poduzeću iz trećih zemalja pridruženih programu Obzor Europa ili programu Digitalna Europa u skladu s njihovim sporazumima o pridruživanju. Ta dodatna sredstva Unije ne utječu na doprinos država sudionica iz članka 129. stavka 1.

4.Financijski doprinos Unije iz stavka 1. točke (a) ovog članka upotrebljava se kako bi Zajedničko poduzeće pružalo financijsku potporu neizravnim djelovanjima, kako su definirana u članku 2. točki 43. Uredbe (EU) 2021/695, koja odgovaraju istraživačkim i inovacijskim aktivnostima Zajedničkog poduzeća.

5.Financijski doprinos Unije iz stavka 1. točke (b) upotrebljava se za izgradnju kapaciteta za pilot-linije i infrastrukture za projektiranje u cijeloj Uniji.”

9.U članku 129. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Odstupajući od članka 28. stavka 4. privatni članovi daju ili osiguravaju da njihovi sastavni i povezani subjekti daju financijske doprinose u iznosu od najmanje 26 331 000 EUR za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća za čipove. Udio ukupnog godišnjeg doprinosa privatnih članova administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća za čipove iznosi 35 %.”;

10.U članku 133. dodaje se sljedeći stavak 3.a:

„3.a Kad glasa o dijelu programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta, upravni odbor čine isključivo Komisija i javna tijela država članica. Komisija ima 50 % glasačkih prava. Stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na glasačka prava država članica.”;

11.Umeće se sljedeći članak 133.a:

„Članak 133.a

Pravila koja se primjenjuju na aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Digitalna Europa

1.Na aktivnosti koje Zajedničko poduzeće za čipove financira u okviru programa Digitalna Europa primjenjuje se Uredba (EU) 2021/694.

2.Program rada i pozivi na podnošenje prijedloga Zajedničkog poduzeća za čipove objavljuju se na internetskim stranicama programa Digitalna Europa.

3.Kad je riječ o Zajedničkom poduzeću za čipove, ono provodi ex post revizije rashoda za aktivnosti koje se financiraju iz proračuna programa Digitalna Europa u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 2021/694.”;

12.Članak 134. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 134.

Ograničenja i uvjeti sudjelovanja u određenim djelovanjima

1.Za djelovanja koja se financiraju u okviru programa Obzor Europa, odstupajući od članka 17. stavka 2. točke (l), ako Komisija to zatraži, nakon odobrenja odbora javnih tijela, sudjelovanje u određenim djelovanjima ograničava se u skladu s člankom 22. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/695.

2.Za djelovanja koja se financiraju u okviru programa Digitalna Europa, ako Komisija to zatraži, nakon odobrenja odbora javnih tijela, sudjelovanje u određenim djelovanjima ograničava se u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 18. Uredbe (EU) 2021/694.

3.Za djelovanja koja se financiraju u okviru više programa Unije iz kojih se daje doprinos programom rada utvrđuju se zajednički uvjeti, među ostalim za ograničenje sudjelovanja na temelju stavaka 1. i 2. ovog članka, u skladu s pravilima programa Unije iz kojih se daje doprinos.

4.Određena djelovanja mogu provoditi pravni subjekti koji surađuju u okviru konzorcija strukturiranog u obliku europskog konzorcija za infrastrukturu za čipove. Djelovanja za koja takav konzorcij može biti potreban, kao i posebni zahtjevi prihvatljivosti za provedbu određenih djelovanja i zadaća te, prema potrebi, operativni zahtjevi za uspostavu, rad i likvidaciju utvrđuju se u programu rada.”

13.Umeće se sljedeći članak 134.a:

„Članak 134.a

Dodatne zadaće izvršnog direktora

Osim zadaća utvrđenih u članku 19. izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za čipove priprema i, nakon što uzme u obzir definiciju odbora javnih tijela iz članka 137. točke (f) i doprinose relevantnih dionika, uključujući prema potrebi planove koje je izradio Savez za procesore i poluvodičke tehnologije, upravnom odboru podnosi na donošenje program rada za zajedničko poduzeće radi provedbe strateškog programa za istraživanja i inovacije.

14.Članak 136. mijenja se kako slijedi:

(a)stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Za potrebe članka 134. stavaka 1. i 2. i članka 137. točaka (f) i (g) odbor javnih tijela uključuje samo Komisiju i javna tijela država članica. Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis.”

15.Članak 137. mijenja se kako slijedi:

(a)dodaju se sljedeće točke (f) i (g):

„(f) prije pripreme svakog programa rada definira dio programa rada koji se odnosi na aktivnosti izgradnje kapaciteta te istraživačke i inovacijske aktivnosti, uključujući odgovarajuće procjene rashoda, uzimajući u obzir savjete Europskog odbora za poluvodiče i doprinose drugih relevantnih dionika, uključujući prema potrebi planove koje je izradio Savez za procesore i poluvodičke tehnologije;

(g) odabire prijedloge koji odgovaraju aktivnostima izgradnje kapaciteta u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 17. stavkom 2. točkom (u).”;

(b)točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d) odabire prijedloge koji odgovaraju istraživačkim i inovacijskim aktivnostima u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 17. stavkom 2. točkom (u);”

16.Članak 141. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 141.

Stope financiranja i pravila za sudjelovanje

1.Za neizravna djelovanja koja se financiraju u okviru programa Obzor Europa, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/695 i odstupajući od članka 34. te uredbe i za aktivnosti koje se financiraju u okviru programa Digitalna Europa, Zajedničko poduzeće za čipove može primjenjivati različite stope financiranja za financiranje sredstvima Unije u okviru djelovanja ovisno o vrsti sudionika, posebno o tome je li riječ o MSP-ovima i neprofitnim pravnim subjektima, te vrsti djelovanja. Stope financiranja navode se u programu rada.

2.Ako je propisno opravdano u opisu relevantnih tema u programu rada, jedinstveni pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici ili pridruženoj zemlji ili konzorciji koji ne ispunjavaju uvjet iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/695 ili iz članka 18. Uredbe (EU) 2021/694 mogu sudjelovati u djelovanjima koja financira Zajedničko poduzeće za čipove.”

17.Upućivanja na „Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije” tumače se kao upućivanja na „Zajedničko poduzeće za čipove”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   PredsjednikZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Vidjeti zakonodavni financijski izvještaj Uredbe o aktu o čipovima.

(1)    COM(2022) 46, 8.2.2022.
(2)    Govor o stanju Unije 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_hr_0.pdf .
(3)    COM(2022) 45, 8.2.2022.
(4)

   Alati za automatizaciju projektiranja elektroničkih elemenata i sklopova (EDA), tj. softverski alati za projektiranje integriranih krugova.

(5)    Uredba Vijeća (EU) 2021/2085 od 19. studenoga 2021. o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 219/2007, (EU) br. 557/2014, (EU) br. 558/2014, (EU) br. 559/2014, (EU) br. 560/2014, (EU) br. 561/2014 i (EU) br. 642/2014, SL L 427, 30.11.2021., str. 17.
(6)    Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240, SL L 166, 11.5.2021., str. 1.
(7)    Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013, SL L 170, 12.5.2021., str. 1.
(8)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Europski zeleni plan. COM(2019) 640, 11.12.2019.
(9)    Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (preinaka). COM(2021) 558, 14.7.2021.
(10)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(11)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Spremni za 55 %: ostvarivanje klimatskog cilja EU-a za 2030. na putu ka klimatskoj neutralnosti. COM(2021) 550, 14.7.2021.
(12)    Na primjer, udio električnih automobila u prodaji novih vozila u Europi raste i očekuje se da će 2021. iznositi 14 %. https://think.ing.com/articles/slow-start-for-electric-vehicles-in-the-us-but-times-are-changing
(13)     https://www.idtechex.com/en/research-article/ev-power-electronics-driving-semiconductor-demand-in-a-chip-shortage/24820
(14)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalizacija-energetskog-sektora-akcijski-plan-EU-a_hr  
(15)    Posebno obraćanje predsjednice von der Leyen o stanju svijeta na Svjetskom gospodarskom forumu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_443
(16)    Na primjer: SAD: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52 .      Kina: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767 .      Japan: https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/ .     Južna Koreja: https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push .
(17)     https://ecscollaborationtool.eu/ecs-sria-workshops.html  
(18)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ceo-roundtable-semiconductors-10-january-2022  
(19)

   Ta su izvješća, među ostalim: Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain (Mjerenje poremećaja na međunarodnim tržištima: lanac vrijednosti poluvodiča). OECD 2019.; The Geopolitics of Semiconductors (Geopolitika poluvodiča), pripremila skupina EURASIA, rujan 2020.; The global semiconductor value chain (Globalni lanac vrijednosti poluvodiča), Stiftung Neue Verantwortung, listopad 2020.; The Weak Links in China's Drive for Semiconductors (Slabe karike u kineskoj težnji za razvoj industrije poluvodiča), institut Montaigne, siječanj 2021.; Strengthening the Semiconductor supply chain in an uncertain Era (Jačanje lanca opskrbe poluvodičima u nesigurnom dobu), BCGxSIA, travanj 2021.; SIA Factbook (Informativni priručnik udruženja poluvodičke industrije SIA), svibanj 2021.; Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth (Izgradnja otpornih lanaca opskrbe, revitalizacija američke proizvodnje i poticanje općeg rasta), izvješće Bijele kuće, lipanj 2021.; Mapping China’s semiconductor ecosystem in global context (Mapiranje kineskog ekosustava poluvodiča u globalnom kontekstu), Stiftung Neue Verantwortung, lipanj 2021.; Semiconductors Global Policy Review (Globalno preispitivanje politike poluvodiča), Access Partnership, rujan 2021.; Semiconductors: U.S. Industry, Global Competition, and Federal Policy (Poluvodiči: američka industrija, globalno tržišno natjecanje i savezna politika), Kongresna služba za istraživanje, listopad 2021.; Semiconductor Strategy for Germany and Europe (Strategija za poluvodiče za Njemačku i Europu), ZVEI, listopad 2021.; Understanding the global chip shortage (Razumijevanje globalne nestašice čipova), Stiftung Neue Verantwortung, studeni 2021.

(20)    SL C , , str. .
(21)    SL C , , str. .
(22)    Uredba Vijeća (EU) 2021/2085 od 19. studenoga 2021. o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 219/2007, (EU) br. 557/2014, (EU) br. 558/2014, (EU) br. 559/2014, (EU) br. 560/2014, (EU) br. 561/2014 i (EU) br. 642/2014 (SL L 427, 30.11.2021., str. 17.).
(23)    SL L …, str.…
(24)    Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 (SL L 170, 12.5.2021., str. 1.).
(25)    Uredba (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 (SL L 166, 11.5.2021., str. 1.).
(26)    Savez se spominje u Komunikaciji Komisije od 5. svibnja 2021. pod naslovom „Ažuriranje nove industrijske strategije za 2020.: izgradnja snažnijeg jedinstvenog tržišta za oporavak Europe”.
Top