EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0449R(01)

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU 15. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI FINANCIJSKA GODINA 2021.

COM/2022/449 final/2

Bruxelles, 12.9.2022.

COM(2022) 449 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

15. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI


FINANCIJSKA GODINA 2021.

{SWD(2022) 281 final}


Sadržaj

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK

1.1.    Početni nacrt proračuna za 2021. i Pismo izmjene br. 1/2021    

1.2.    Donošenje proračuna za 2021.    

1.3.    Namjenski prihodi EFJP-a    

2.STANJE BLAGAJNE I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA

2.1.    Upravljanje odobrenim sredstvima    

2.1.1.    Odobrena sredstva raspoloživa za financijsku godinu 2021.    

2.1.2.    Izvršenje odobrenih sredstava raspoloživih u financijskoj godini 2021.    

2.1.3.    Izvršenje proračuna za izglasana odobrena sredstva – rashodi u okviru izravnog upravljanja Komisije    

2.2.    Mjesečna plaćanja    

2.2.1.    Mjesečna plaćanja državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja    

2.2.1.1. Mjesečna plaćanja za pokrivanje rashoda    

2.2.1.2.    Odluke o mjesečnim plaćanjima    

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2021.

3.1.    Povlačenje odobrenih sredstava EFJP-a    

3.2.    Napomene o izvršenju proračuna    

3.2.1.    Članak 08 02 03: Rashodi povezani s tržištem izvan strateških planova u okviru ZPP-a    

3.2.1.1.    Uvod    

3.2.1.2.    Stavka 08 02 03 01: POSEI i manji egejski otoci (isključujući izravna plaćanja)    

3.2.1.3.    Stavka 08 02 03 02: Promicanje poljoprivrednih proizvoda – jednostavni programi    

3.2.1.4.    Stavka 08 02 03 04: Školski programi    

3.2.1.5.    Stavka 08 02 03 05: Maslinovo ulje    

3.2.1.6.    Stavka 08 02 03 06: Voće i povrće    

3.2.1.7.    Stavka 08 02 03 07: Vino    

3.2.1.8.    Stavka 08 02 03 08: Pčelarstvo    

3.2.1.9.    Stavka 08 02 03 10: Mjere za privatno i javno skladištenje    

3.2.2.    Članak 08 02 05: Izravna plaćanja izvan strateških planova u okviru ZPP-a    

3.2.2.1.    Stavka 08 02 05 01: POSEI i manji egejski otoci (izravna plaćanja)    

3.2.2.2.    Stavka 08 02 05 02: Program jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS)    

3.2.2.3.    Stavka 08 02 05 03: Preraspodjela plaćanja    

3.2.2.4.    Stavka 08 02 05 04: Program osnovnih plaćanja (BPS)    

3.2.2.5.    Stavka 08 02 05 05: Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš    

3.2.2.6.    Stavka 08 02 05 07: Plaćanje za mlade poljoprivrednike    

3.2.2.7.    Stavka 08 02 05 08: Posebno plaćanje za pamuk    

3.2.2.8.    Stavka 08 02 05 09: Program dobrovoljne proizvodno vezane potpore    

3.2.2.9.    Stavka 08 02 05 10: Program za male poljoprivrednike    

3.2.2.10.     Stavka 08 02 05 11: Pričuva za krizne situacije u sektoru poljoprivrede    

3.2.2.11.     Stavka 08 02 05 12: Nadoknada izravnih plaćanja u vezi s mehanizmom financijske discipline    

3.2.3.    Članak 08 02 06: Strategija politike, koordinacija i revizija    

3.2.3.1.    Stavka 08 02 06 01: Financijski ispravci u korist država članica nakon poravnanja računa    

3.2.3.2.    Stavka 08 02 06 02: Rješavanje sporova    

3.2.3.3.    Stavka 08 02 06 03: EFJP – Operativna tehnička pomoć    

3.2.4.    Članak 08 02 99: Završetak prethodnih programa i aktivnosti    

3.2.4.1.    Stavka 08 02 99 01: Završetak prethodnih mjera u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – podijeljeno upravljanje    

4.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA EFJP-a

Prilozi (vidjeti zasebni dokument):

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.-I.

Prilog 3.-II.

Prilog 4.

Proračunski postupak za odobrena sredstva EFJP-a za 2021.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2021.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2021. Namjenski prihodi. C4

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2021. Namjenski prihodi. C5

Izvršenje proračuna EFJP-a po članku i državi članici – financijska godina 2021.

Napomena: ovom izvješću priložen je detaljan radni dokument službi Komisije. Potpuni tekst tog radnog dokumenta (na engleskom jeziku) i priložene tablice (na engleskom jeziku) bit će dostupni i na internetskim stranicama Glavne uprave za poljoprivredu na portalu Europa ( http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm ).

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK 1

1.1.Početni nacrt proračuna za 2021. i Pismo izmjene br. 1/2021

Komisija je donijela početni nacrt proračuna za 2021. te ga je 27. srpnja 2020. predložila proračunskom tijelu. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza predložena za EFJP iznosila su 40 179,1 milijun EUR. Vijeće je 28. rujna 2020. donijelo stajalište o nacrtu proračuna za 2021., kojim se odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP povećavaju za 164,3 milijuna EUR. Europski parlament donio je 12. studenoga 2020. svoje stajalište, kojim se odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP povećavaju za 262,9 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna.

Komisija je 13. studenoga 2020. objavila pismo izmjene br. 1 uz nacrt proračuna za 2021., u kojem se potrebna sredstva za preuzimanje obveza povećavaju za 222,2 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna. Međutim, te dodatne potrebe djelomično su kompenzirane povećanjem očekivanih namjenskih prihoda raspoloživih u 2021. za 33,3 milijuna EUR. Kao rezultat toga zatražena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP u pismu izmjene povećana su za 188,9 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna.

Odbor za mirenje, koji se sastoji od članova Europskog parlamenta i Vijeća, nije postigao dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dana utvrđenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

1.2.Donošenje proračuna za 2021.

Komisija je 10. prosinca 2020. donijela drugi nacrt proračuna za 2021. Vijeće je proračun za 2021. proglasilo donesenim 14. prosinca 2020., a Europski parlament 18. prosinca 2020. Ukupna proračunska odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP iznosila su 40 368,0 milijuna EUR, a odobrena sredstva za plaćanje 40 353,7 milijuna EUR.

Razlika između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje proizlazi iz toga što se za određene mjere, koje izravno provodi Komisija, upotrebljavaju diferencirana odobrena sredstva. Te se mjere odnose prvenstveno na promicanje poljoprivrednih proizvoda i operativnu tehničku pomoć.

Konkretno, od 40 368,0 milijuna EUR izglasanih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza EFJP-a za područje politike 08 (Poljoprivredna i pomorska politika): 2 618,1 milijun EUR predviđen je za rashode povezane s tržištem izvan strateških planova u okviru ZPP-a na temelju članka 08 02 03; 37 431,7 milijuna EUR predviđeno je za izravna plaćanja izvan strateških planova u okviru ZPP-a u skladu s člankom 08 02 05, a 307,3 milijuna EUR za strategiju politike, koordinaciju i reviziju u skladu s člankom 08 02 06.

Dodatne pojedinosti nalaze se u Prilogu 1.

1.3.Namjenski prihodi EFJP-a 2

U skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 1306/2013 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike prihodi od financijskih ispravaka na temelju odluka o poravnanju računa ili potvrdi sukladnosti ili od nepravilnosti i pristojbi za mlijeko određeni su kao namjenski prihodi za financiranje rashoda EFJP-a. U skladu s tim pravilima namjenski prihodi mogu se upotrijebiti za pokrivanje bilo kojih rashoda EFJP-a. Dio tih prihoda koji se ne upotrijebi automatski se prenosi u sljedeću proračunsku godinu.

U trenutku utvrđivanja proračuna za 2021. iznos očekivanih namjenskih prihoda u proračunskoj godini 2021. procijenjen je na 619 milijuna EUR. Procijenjeno je da se namjenski prihodi neće prenijeti iz proračunske godine 2020. u 2021.

Procijenjeni namjenski prihodi uzeti su u obzir za potrebe financiranja programa osnovnih plaćanja kad je proračunsko tijelo donijelo proračun za 2021.

Za program osnovnih plaćanja (izravna plaćanja) zbroj odobrenih sredstava koja je izglasalo proračunsko tijelo i procijenjenih namjenskih prihoda odgovara ukupnim procijenjenim potrebama od 14 791 milijun EUR.

 2.STANJE BLAGAJNE I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA 

2.1.Upravljanje odobrenim sredstvima 

2.1.1.Odobrena sredstva raspoloživa za financijsku godinu 2021. 

U EUR

Dio proračuna koji se odnosi na rashode (1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio proračuna koji se odnosi na prihode (namjenski prihodi) (2)

Predviđanja

1. Početna odobrena sredstva za EFJP, od čega:

40 367 954 000,00

40 353 742 883,00

1. Europski fond za jamstva u poljoprivredi – namjenski prihodi

619 000 000,00

1a. Odobrena sredstva u okviru podijeljenog upravljanja

40 192 561 720,00

40 192 561 720,00

Ukupni predviđeni namjenski prihodi

619 000 000,00

1b. Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

175 392 280,00

161 181 163,00

2. Izmjena proračuna

3. Prijenos u EFJP/iz EFJP-a u godini

3 500 000,00

50 974 605,50

4. Konačna odobrena sredstva za EFJP, od čega:

40 371 454 000,00

40 302 768 277,50

4a. Odobrena sredstva u okviru podijeljenog upravljanja

40 201 408 720,00

40 201 408 720,00

4b. Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

170 045 280,00

101 359 557,50

(1)    Odobrena sredstva unesena u proračun za 2021. nakon odbitka očekivanih namjenskih prihoda koji će se prikupiti 2021. te prihoda prenesenih iz 2020. u 2021. u skladu s člankom 12. Uredbe (EU, EURATOM) 2018/1046.

(2)    AR: namjenski prihodi koji će se prikupiti tijekom financijske godine. Iznosi prihoda ne unose se u liniju prihoda (p.m.), nego se predviđeni iznos navodi u proračunskim napomenama.

2.1.2.Izvršenje odobrenih sredstava raspoloživih u financijskoj godini 2021.

U EUR

Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Podijeljeno upravljanje (1)

40 612 300 603,41

40 612 300 603,41

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

164 242 458,62

90 289 047,09

Ukupno

40 776 543 062,03

40 702 589 650,50

(1)    Iznosi preuzetih obveza. Obveze i plaćanja umanjeni za namjenske prihode u iznosu od 615 736 140,23 EUR (vidjeti točku 4. i Prilog 3.-I.) primljene za podijeljeno upravljanje: 39 996 564 463,18 EUR.

Za financijsku godinu 2021. točan iznos iskorištenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosio je 40 776 543 062,0 EUR, dok je iznos iskorištenih odobrenih sredstava za plaćanje bio 40 702 589 650,5 EUR. Dodatne pojedinosti o izvršenju odobrenih sredstava u okviru podijeljenog upravljanja navedene su u odjeljku 3.2.

2.1.3.Izvršenje proračuna za izglasana odobrena sredstva – rashodi u okviru izravnog upravljanja Komisije 

U EUR

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Prijenos u 2022. (2)

Odobrena sredstva (C1) (1)

170 045 280,00

101 359 557,50

Izvršenje (C1)

164 242 458,62

90 289 047,09

363 383,24

Ukinuta odobrena sredstva

5 802 821,38

10 707 127,17

(1)    C1 označava izglasana proračunska odobrena sredstva. Taj iznos obuhvaća prijenose „u” EFJP iz područja „Ruralni razvoj” u iznosu od 3 500 000,00 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, prijenose u „podijeljeno upravljanje” u iznosu od 8 847 000 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje te prijenose „iz” EFJP-a u ukupnom iznosu od 50 974 605,50 EUR za odobrena sredstva za plaćanje.

(2)    Prijenos u 2022. samo za nediferencirana odobrena sredstva.

Raspoloživa odobrena sredstva za preuzimanje obveza za rashode u okviru izravnog upravljanja u proračunu za 2021. iznosila su 170,0 milijuna EUR. U 2021. preuzete su obveze u iznosu od 164,2 milijuna EUR. Preostali iznos tih odobrenih sredstava (5,8 milijuna EUR) ukinut je.

Većina odobrenih sredstava EFJP-a za rashode u okviru izravnog upravljanja Komisije diferencirana su odobrena sredstva.

Automatski prijenos u 2022., koji se odnosi samo na nediferencirana odobrena sredstva, iznosi 0,4 milijuna EUR.

2.2.Mjesečna plaćanja 

2.2.1.Mjesečna plaćanja državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja

2.2.1.1. Mjesečna plaćanja za pokrivanje rashoda

U članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navodi se da „Komisija izvršava mjesečna plaćanja za rashod koji su ostvarile akreditirane agencije [država članica] za plaćanja u referentnom mjesecu”. Mjesečna plaćanja državama članicama izvršavaju se najkasnije trećeg radnog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su rashodi nastali.

Mjesečna plaćanja nadoknade su za neto izvršene rashode (nakon odbitka prihoda) i stavljaju se na raspolaganje na temelju mjesečnih izjava koje dostave države članice 3 . Mjesečno knjiženje rashoda i prihoda provjerava se i ispravlja na temelju tih izjava. Nadalje, ta plaćanja postaju konačna nakon provjera Komisije u okviru računovodstvenog postupka poravnanja računa.

Plaćanja država članica u razdoblju od 16. listopada 2020. do 15. listopada 2021. pokrivena su sustavom za mjesečna plaćanja.

Za cijelu financijsku godinu ukupni utvrđeni iznosi mjesečnih plaćanja bili su 40 499,6 milijuna EUR. Uzimajući u obzir iznose vraćene na temelju odluka o poravnanju i nadoknadu prethodno suspendiranih iznosa, državama članicama isplaćeno je 39 998,8 milijuna EUR.

2.2.1.2.Odluke o mjesečnim plaćanjima

Komisija je donijela odluku o plaćanju za svako od dvanaest razdoblja financijske godine. Osim toga, u prosincu je donesena dodatna odluka kojom su prilagođeni ukupni rashodi za tu godinu.

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2021.

3.1.Povlačenje odobrenih sredstava EFJP-a

Izvršena su odobrena sredstva EFJP-a u iznosu od 40 776,5 milijuna EUR 4 . Ti su rashodi financirani početnim proračunskim odobrenim sredstvima, upotrebom namjenskih prihoda EFJP-a i prijenosom iz EPFRR-a u EFJP. Iz namjenskih prihoda EFJP-a u potpunosti je iskorišten iznos od 55,5 milijuna EUR prenesen iz 2020., dok je od 615,7 milijuna EUR namjenskih prihoda prikupljenih 2021. izvršeno 613,6 milijuna EUR. U okviru poglavlja 08 02 rashodi EFJP-a za tržišne mjere iznosili su 2 599,6 milijuna EUR, a za izravna plaćanja 37 878,8 milijuna EUR.

Pojedinosti o izvršenju proračuna prema području politike dostupne su u Prilogu 2.

U Prilogu 4. prikazana je raščlamba rashoda na tržišne mjere, izravna plaćanja i reviziju poljoprivrednih rashoda po članku i državi članici.

3.2.Napomene o izvršenju proračuna

U nastavku se na temelju pojedinosti iz priloga 2., 3.-I. i 3.-II. ukratko komentira izvršenje odobrenih sredstava te upotreba namjenskih prihoda. Proračunske linije čija je stopa izvršenja vrlo slična iznosima predviđenima u proračunu nisu opisane u ovom odjeljku.

3.2.1.Članak 08 02 03: Rashodi povezani s tržištem izvan strateških planova u okviru ZPP-a

3.2.1.1.    Uvod

Ukupno izvršenje (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza) za ovaj članak iznosilo je 2 599,6 milijuna EUR i gotovo je isključivo financirano izglasanim odobrenim sredstvima. U stavkama za koje su potrebe bile više od proračunskih odobrenih sredstava dodatni je rashod pokriven prijenosima iz drugih stavki proračuna. Za tržišne mjere za koje proračunska odobrena sredstva nisu u potpunosti upotrijebljena proizašla raspoloživa odobrena sredstva prenesena su u druge proračunske linije u okviru EFJP-a kako bi se, prema potrebi, pokrili dodatni rashodi.

Mjere povezane s mjerama potpore tržištu posebno su obuhvaćale sektore voća i povrća te vina, ali i POSEI i manje egejske otoke (isključujući izravna plaćanja), promicanje, pčelarstvo i školske programe.

U kontekstu izvanrednih mjera poduzetih u skladu s tim poglavljem kako bi se proizvođačima pomoglo da se suoče s krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, Komisija je donijela posebne mjere za sektor vina 5 te voća i povrća 6 .

Pojedinosti o izvršenim prijenosima dostupne su u Prilogu 2.

3.2.1.2.Stavka 08 02 03 01: POSEI i manji egejski otoci (isključujući izravna plaćanja) 

Za proračunsku stavku 08 02 03 01 izdvojena su odobrena sredstva u iznosu od 224,0 milijuna EUR, . a iz nje je preneseno 3,0 milijuna EUR.

3.2.1.3.Stavka 08 02 03 02: Promicanje poljoprivrednih proizvoda – jednostavni programi

Nedovoljno izvršenje (22,5 milijuna EUR manje u odnosu na potrebe predviđene u proračunu) uglavnom je posljedica pandemije bolesti COVID-19. Iznos je prenesen kako bi se pokrile potrebe drugih proračunskih stavki EFJP-a.

3.2.1.4.Stavka 08 02 03 04: Školski programi

Rashodi za školske programe iznosili su 156,2 milijuna EUR, dok su potrebe predviđene u proračunu iznosile 205 milijuna EUR. Razlika od 48,8 milijuna EUR prenesena je za pokrivanje ostalih rashoda EFJP-a. Manja iskorištenost sredstava posljedica je učinka pandemije bolesti COVID-19 na provedbu tih programa.

3.2.1.5.Stavka 08 02 03 05: Maslinovo ulje

Odobrena sredstva u iznosu od 43,0 milijuna EUR predviđena su za programe za maslinovo ulje. Rashodi za tu proračunsku stavku iznosili su 57,6 milijuna EUR. Razlika od 14,6 milijuna EUR prenesena je iz drugih proračunskih stavki u okviru istog članka. Prekomjerna potrošnja uglavnom je uzrokovana većom potražnjom za predujmovima i nepodmirenim plaćanjima koja je prijavila jedna od država članica nakon presude nacionalnog suda koja se odnosi na izvršenje prethodnog godišnjeg programa rada.

3.2.1.6.Stavka 08 02 03 06: Voće i povrće 

Rashodi država članica za ovu proračunsku stavku iznosili su 891,4 milijuna EUR. Osim izglasanih odobrenih sredstava u iznosu od 867,0 milijuna EUR 24,4 milijuna EUR preneseno je iz drugih proračunskih linija EFJP-a kako bi se pokrile potrebe.

3.2.1.7.Stavka 08 02 03 07: Vino

U proračunu su predviđena odobrena sredstva u iznosu od 1 026,0 milijuna EUR za pokrivanje procijenjenih potreba za sve mjere u tom sektoru. Preneseno je 3,8 milijuna EUR kako bi se pokrilo ukupno izvršenje u iznosu od 1 029,8 milijuna EUR. Za mjere povezane s bolešću COVID-19 ukupni iznos od 72,6 milijuna EUR potrošen je u sektoru vina (krizna destilacija: 42,81 milijun EUR, krizno skladištenje: 20,99 milijuna EUR, osiguranje berbe: 8,79 milijuna EUR).

3.2.1.8.Stavka 08 02 03 08: Pčelarstvo

Odobrena sredstva u iznosu od 59,0 milijuna EUR predviđena su za pčelarstvo, od čega je potrošeno 46,6 milijuna EUR. Razlika (–12,4 milijuna EUR) prenesena je u okviru istog članka.

3.2.1.9.Stavka 08 02 03 10: Mjere za privatno i javno skladištenje

Proračunski iznos od 9 milijuna EUR premašen je za 25,3 milijuna EUR. Razlika je prenesena iz istog članka. To se uglavnom odnosi na potporu za privatno skladištenje maslinova ulja uvedenu 2019., za koju su države članice u proračunskoj godini 2021. prijavile nepodmirena plaćanja u ukupnom iznosu od 28,1 milijun EUR.

3.2.2.Članak 08 02 05: Izravna plaćanja izvan strateških planova u okviru ZPP-a

Financijska godina 2021. bila je šesta godina provedbe reforme zajedničke poljoprivredne politike iz 2013. Ukupna potrošnja za taj proračunski članak iznosila je 37 878,8 milijuna EUR. Time je obuhvaćen iznos od 428,3 milijuna EUR 7 koji je isplaćen poljoprivrednicima kao nadoknada izravnih plaćanja u vezi s mehanizmom financijske discipline, a financiran je sredstvima u iznosu od 475,0 milijuna EUR prenesenih iz 2020. (za pojedinosti vidjeti točku 3.2.2.11.). Ostala izvršena plaćanja (37 450,5 milijuna EUR) financirana su izglasanim odobrenim sredstvima (36 781,4 milijuna EUR) i namjenskim prihodima (669,1 milijun EUR). Ti su se namjenski prihodi uglavnom upotrijebili za pokrivanje dijela rashoda programa osnovnih plaćanja (za pojedinosti vidjeti točku 3.2.2.4.). Ukupna neupotrijebljena odobrena sredstva iznosila su 693,9 milijuna EUR, od čega je 686,4 milijuna EUR preneseno u financijsku godinu 2022. kako bi države članice taj iznos nadoknadile korisnicima. To je uključivalo 487,6 milijuna EUR neiskorištene pričuve za krizne situacije.

Glavni programi koji se financiraju u okviru ovog članka su program jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS), program osnovnih plaćanja (BPS), plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš te program dobrovoljnih proizvodno vezanih potpora. Većina programa potpore u tom proračunskom članku isplaćuje se neovisno o proizvodnji (proizvodno nevezana izravna plaćanja). Svi su obuhvaćeni sustavom višestruke sukladnosti.

3.2.2.1.    Stavka 08 02 05 01: POSEI i manji egejski otoci (izravna plaćanja)

Za POSEI i manje egejske otoke (izravna plaćanja) izvršena su sredstva u iznosu do 100,1 % potreba predviđenih u proračunu (431,0 milijuna EUR). Nepredviđene potrebe pokrivene su prijenosima iz drugih stavki u okviru istog članka.

3.2.2.2.Stavka 08 02 05 02: Program jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS)

Kad je riječ o SAPS-u, odobrena proračunska sredstva iznosila su 4 406,0 milijuna EUR, a države članice izvršile su plaćanja u iznosu od 4 362,5 milijuna EUR. To znači da je izvršeno 99,0 % proračuna. Preostali iznos od 43,5 milijuna EUR prenesen je u druge proračunske stavke u okviru istog članka.

3.2.2.3.Stavka 08 02 05 03: Preraspodjela plaćanja 

Potrebe predviđene u proračunu za preraspodjelu plaćanja iznosile su 1 610,0 milijuna EUR, a rashodi koje su prijavile države članice iznosili su 1 597,7 milijuna EUR, odnosno 99,2 % proračunskih potreba. Iznos od 12,3 milijuna EUR prenesen je u proračunske stavke u okviru istog članka.

3.2.2.4.Stavka 08 02 05 04: Program osnovnih plaćanja (BPS)

Kad je riječ o programu osnovnih plaćanja, proračunske potrebe procijenjene su na 14 791,0 milijuna EUR. Kako bi se pokrile te potrebe, proračunsko tijelo izglasalo je odobrena sredstva u iznosu od 14 172,0 milijuna EUR nakon što je uzelo u obzir 619,0 milijuna EUR prihoda namijenjenih za taj program. Rashodi koje su države članice prijavile za taj program iznosili su 14 812,4 milijuna EUR, što odgovara 100,1 % procijenjenih potreba. Dodatne potrebe u iznosu od 21,4 milijuna EUR pokrivene su prijenosima iz drugih proračunskih stavki i članaka.

3.2.2.5.Stavka 08 02 05 05: Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Izglasana odobrena sredstva u proračunu za plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, takozvano ozelenjivanje, iznosila su 10 778,0 milijuna EUR, dok su rashodi država članica iznosili 10 775,7 milijuna EUR, čime se dobiva stopa izvršenja od 99,8 %.

3.2.2.6.Stavka 08 02 05 07: Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Kad je riječ o plaćanju za mlade poljoprivrednike, procijenjene proračunske potrebe iznosile su 574,0 milijuna EUR. Rashodi su iznosili 484,0 milijuna EUR, odnosno 84,3 % potreba predviđenih u proračunu. Višak je prenesen u druge proračunske stavke u okviru istog članka.

3.2.2.7.Stavka 08 02 05 08: Posebno plaćanje za pamuk

Za posebno plaćanje za pamuk procijenjene proračunske potrebe iznosile su 242,0 milijuna EUR. Rashodi su iznosili 240,8 milijuna EUR, tj. 99,5 % predviđenog iznosa.

3.2.2.8.Stavka 08 02 05 09: Program dobrovoljne proizvodno vezane potpore

Za tu proračunsku stavku procijenjene proračunske potrebe iznosile su 4 019,0 milijuna EUR. Rashodi su iznosili 4 015,0 milijuna EUR, tj. 99,9 % potreba.

3.2.2.9.Stavka 08 02 05 10: Program za male poljoprivrednike

Za program za male poljoprivrednike procijenjene proračunske potrebe iznosile su 707,1 milijun EUR. Rashodi su iznosili 726,3 milijuna EUR, tj. 102,7 % potreba. Dodatne potrebe u iznosu od 19,2 milijuna EUR uglavnom su pokrivene namjenskim prihodima.

3.2.2.10. Stavka 08 02 05 11: Pričuva za krizne situacije u sektoru poljoprivrede

Odobrena sredstva iz tog članka namijenjena su za pokriće rashoda za mjere koje treba donijeti radi suočavanja s velikim krizama koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Pričuva za krizne situacije uspostavlja se smanjenjem izravnih plaćanja početkom svake godine s pomoću mehanizma financijske discipline u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 8 . Pričuva za krizne situacije u iznosu od 487,6 milijuna EUR nije iskorištena 2021., a odgovarajući iznos prenesen je u 2022. kako bi se nadoknadio korisnicima.

3.2.2.11. Stavka 08 02 05 12: Nadoknada izravnih plaćanja u vezi s mehanizmom financijske discipline 

Proračunsko tijelo ne dodjeljuje sredstva u okviru tog članka. Svrha tog članka prikupljanje je izglasanih odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze iz neupotrijebljene pričuve za krizne situacije koja je prenesena radi financiranja nadoknade za mehanizam financijske discipline primijenjen na izravna plaćanja 9 .

Svake godine, prema potrebi, Komisija provedbenom uredbom utvrđuje iznose koje svaka država članica mora isplatiti poljoprivrednicima i, u skladu s uvodnom rečenicom članka 12. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, utvrđuje da su rashodi povezani s tom nadoknadom prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije samo ako su ti iznosi isplaćeni korisnicima do 16. listopada financijske godine na koju se odobrena sredstva prenose. Od 475,0 milijuna EUR, što odgovara iznosu financijske discipline primijenjene u financijskoj godini 2020. koji je prenesen u proračun za 2021. za nadoknade, države članice nadoknadile su 428,3 milijuna EUR. Iznos od 41,4 milijuna EUR zasebno je nadoknađen Ujedinjenoj Kraljevini. Za financijsku godinu 2021. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2091 10 utvrđen je iznos nadoknade od 686,4 milijuna EUR (za EU-27).

U financijskoj godini 2021. primijenjen je mehanizam financijske discipline kako bi se uspostavila pričuva za krizne situacije u iznosu od 487,6 milijuna EUR i kako bi se osiguralo da se ne prekorači neto iznos raspoloživ za EFJP. Stoga je predviđen znatno veći iznos od pričuve za krizne situacije.

3.2.3.Članak 08 02 06: Strategija politike, koordinacija i revizija

3.2.3.1.Stavka 08 02 06 01: Financijski ispravci u korist država članica nakon poravnanja računa 

Ova stavka uključuje rashode za financiranje mogućih ispravaka u pogledu obračuna i sukladnosti u korist država članica.

Ispravci u korist država članica nakon računovodstvenog poravnanja računa i nakon potvrde o sukladnosti računa iznosili su 228,3 milijuna EUR, tj. bili su 4,8 milijuna EUR niži od predviđenog iznosa od 233,1 milijun EUR.

3.2.3.2.Stavka 08 02 06 02: Rješavanje sporova

Odobrena sredstva iz ove stavke namijenjena su pokrivanju rashoda za koje bi Komisija mogla biti odgovorna na temelju sudske odluke, uključujući troškove podmirivanja odštetnih zahtjeva i kamata. Izvršen je iznos od 0,3 milijuna EUR, dok u proračunu za 2021. nisu predviđena odobrena sredstva. Potreba je pokrivena prijenosom.

3.2.3.3.Stavka 08 02 06 03: EFJP – Operativna tehnička pomoć

Ovom se stavkom, među ostalim, financiraju aktivnosti u okviru sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), informatički sustavi, restrukturiranje istraživanja u poljoprivredi, sajmovi i publikacije namijenjeni informiranju javnosti o ZPP-u, uključujući mjere u okviru institucijskog priopćavanja, te troškovi kupnje satelitskih snimaka kako bi se državama članicama pomoglo u provedbi kontrole i praćenja zahtjeva za potporu. Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze iznosila su 63,3 milijuna EUR, dok su u proračunu predviđena odobrena sredstva u iznosu od 74,2 milijuna EUR. Razlika u odnosu na iznos predviđen u proračunu (10,9 milijuna EUR) djelomično je prenesena izvan članka, a djelomično je ostala neiskorištena u ovoj proračunskoj liniji.

3.2.4.Članak 08 02 99: Završetak prethodnih programa i aktivnosti

3.2.4.1.Stavka 08 02 99 01: Završetak prethodnih mjera u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – podijeljeno upravljanje

U ovoj su stavci predviđena proračunska sredstva za prijašnje mjere povezane s tržištem, izravnim plaćanjima i ruralnim razvojem koje treba dovršiti. U proračunu su predviđena odobrena sredstva u iznosu od 6,6 milijuna EUR za pokrivanje procijenjenih potreba za sve mjere iz te stavke. Rashodi su iznosili 2,9 milijuna EUR. Razlika u odnosu na predviđeni iznos (3,7 milijuna EUR) prenesena je izvan tog članka.

4.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA EFJP-a 

Namjenski prihodi koji su stvarno preneseni iz 2020. u 2021. iznosili su 55,5 milijuna EUR i u potpunosti su iskorišteni za financiranje rashoda za proračunsku godinu 2021. u skladu s člankom 12. Financijske uredbe. Kako je prikazano u Prilogu 3.-II., tim su iznosom pokriveni rashodi za program osnovnih plaćanja.

Kad je riječ o namjenskim prihodima koji su prikupljeni 2021., u Prilogu 3.-I. prikazano je da je taj prihod iznosio 615,7 milijuna EUR te da proizlazi iz sljedećeg:

¾postupka poravnanja računa u iznosu od 503 milijuna EUR,

¾prihoda od nepravilnosti u iznosu od 112,7 milijuna EUR.

Od namjenskih prihoda prikupljenih 2021. iskorišteni su sljedeći iznosi:

¾582,9 milijuna EUR u okviru programa osnovnih plaćanja (izravna plaćanja),

¾17,9 milijuna EUR za plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (izravna plaćanja),

¾12,9 milijuna EUR za operativne fondove za organizacije proizvođača.

Saldo namjenskih prihoda prikupljenih 2021. (2,1 milijun EUR) automatski je prenesen u proračun za 2022.

Za pojedinosti vidjeti priloge 3.-I. i 3.-II.

(1)      Postupak je prikazan u Prilogu 1.
(2)     Ti se iznosi ne unose u proračunske linije prihoda (stavka 6 2 0 0 za namjenske prihode EFJP-a) u kojima se navodi „p.m.” („pro memoria”), nego se predviđeni iznos navodi u proračunskim napomenama za taj članak.
(3)    Te mjesečne izjave o rashodima države članice dostavljaju do 12. dana u mjesecu N + 1.
(4)      Taj iznos uključuje nadoknadu za primjenu mehanizma financijske discipline povezanu s pričuvom za krizne situacije u poljoprivredi koja je prenesena iz financijske godine 2020. Međutim, ne uključuje 41 383 278,00 EUR nadoknađenih Ujedinjenoj Kraljevini na temelju odluke C(2021) 3685.
(5)      Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1763 od 6. listopada 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/600 u pogledu odstupanja od Provedbene uredbe (EU) 2016/1150 radi suzbijanja krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u sektoru vina; SL L 355, 7.10.2021., str. 3.–5.
(6)      Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2245 od 12. listopada 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu izračuna vrijednosti proizvodnje koju je proizvođačka organizacija u sektoru voća i povrća stavila na tržište; SL L 453, 17.12.2021., str. 3.–4.
(7) Ne uzimajući u obzir 41 383 278,00 EUR nadoknađenih Ujedinjenoj Kraljevini na temelju odluke C(2021) 3685.
(8)    SL L 347, 20.12.2013., str. 608.
(9)      Ta se odobrena sredstva mogu prenijeti u skladu s člankom 12. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (d) i člankom 12. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 te u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Stavljaju se na raspolaganje državama članicama za nadoknadu krajnjim korisnicima koji u financijskoj godini u koju se odobrena sredstva prenose podliježu financijskoj disciplini u skladu s člankom 26. stavcima od 1. do 4. te uredbe.
(10)

   SL L 427, 30.11.2021., str. 162.–165.

Top

Bruxelles, 29.9.2023.

COM(2022) 449 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2022) 449 final of 12.9.2022.

Concerns all language versions.

Correction of heading descriptions and relative figures in Annex 4, page 5. The correction concerns only Annex 4.

The text shall read as follows:

PRILOZI

IZVJEŠĆU KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

15. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI

FINANCIJSKA GODINA 2021.

{SWD(2022) 281 final}