EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0303

P9_TA(2022)0303 Jedinstveni postupci nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst) ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2022. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst) (COM(2021)0483 – C9-0347/2021 – 2021/0275(COD)) P9_TC1-COD(2021)0275 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2022. radi donošenja Direktive (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst)

SL C 125, 5.4.2023, p. 166–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
SL C 125, 5.4.2023, p. 143–143 (GA)

5.4.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 125/166


P9_TA(2022)0303

Jedinstveni postupci nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst) ***I

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2022. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst) (COM(2021)0483 – C9-0347/2021 – 2021/0275(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

(2023/C 125/15)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0483),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0347/2021),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. listopada 2021. (1),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova (2),

uzimajući u obzir članke 109. i 59. Poslovnika,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0228/2022),

A.

budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.

usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.

nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)  SL C 105, 4.3.2022., str. 148.

(2)  SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


P9_TC1-COD(2021)0275

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2022. radi donošenja Direktive (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (kodificirani tekst)

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2022/1999.)


Top