EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1230(01)

Komunikacija Komisije o dopuni Smjernica za određene mjere državne potpore povezane sa sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021. 2021/C 528/01

C/2021/8413

OJ C 528, 30.12.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 528/1


Komunikacija Komisije o dopuni Smjernica za određene mjere državne potpore povezane sa sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021.

(2021/C 528/01)

Komunikacija Komisije od 21. rujna 2020. – Smjernice za određene mjere državne potpore povezane sa sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021 (1). dopunjuje se kako slijedi:

1.

u točki 15. podtočki 15. umeće se brojka „80” umjesto oznake „[...]” i dodaju se dva odlomka kako bi tekst te definicije glasio kako slijedi:

„(15)

‚nadomjesno mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije’ znači 80 posto stvarne potrošnje električne energije, što se određuje odlukom Komisije zajedno s mjerilima za učinkovitost potrošnje električne energije. Odgovara prosječnom naporu smanjenja koji je određen primjenom mjerilâ za učinkovitost potrošnje električne energije (mjerilo za potrošnju električne energije/prosječna potrošnja električne energije). Primjenjuje se na sve proizvode koji su obuhvaćeni prihvatljivim sektorima, ali za koje nije definirano mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije.

Nadomjesno mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije svake se godine (od godine t = 2022.) smanjuje za 1,09 % u skladu s formulom utvrđenom u Prilogu II., u rubrici Ažurirana mjerila za učinkovitost za određene proizvode iz Priloga I.”;

2.

u točki 28. podtočki (b) dopunjuje se opis faktora Ct iz formule kako bi tekst te točke glasio kako slijedi:

„(b)

ako se na proizvode koje proizvodi korisnik ne primjenjuju mjerila za učinkovitost potrošnje električne energije navedena u Prilogu II., najveći iznos potpore koja se isplaćuje po postrojenju za troškove nastale u godini t iznosi:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

U toj je formuli Ai intenzitet potpore, izražen kao udio (npr. 0,75); Ct je primjenjivi faktor emisije CO2 ili faktor emisije CO2 utemeljen na tržištu (tCO2/MWh) (u godini t); Pt-1 je terminska cijena emisijskih jedinica Europske unije u godini t-1 (EUR/tCO2); EF je nadomjesno mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije kako je definirano u točki 15. podtočki 15.; a AEC je stvarna potrošnja električne energije (MWh) u godini t.”;

3.

u tablici u Prilogu I. dopunjuje se opis sektora pod oznakom NACE 20.16.40.15 kako bi tekst tog opisa glasio kako slijedi:

„Polietilen glikoli i ostali polieter alkoholi, u primarnim oblicima”;

4.

umeće se sljedeći Prilog II.:

„PRILOG II.

Mjerila za učinkovitost potrošnje električne energije i godišnje stope smanjenja za proizvode iz Priloga I.

Mjerila za učinkovitost potrošnje električne energije za proizvode iz Priloga I. za koje je utvrđena zamjenjivost između goriva i električne energije:

proizvodi za koje je u odjeljku 2. Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/331 utvrđena zamjenjivost između goriva i električne energije.

U Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/331 za određene je proizvode utvrđena zamjenjivost između goriva i električne energije. Za te proizvode nije primjereno utvrditi mjerilo na temelju MWh/t proizvoda. Umjesto toga, polazne su točke konkretne krivulje emisija stakleničkih plinova izvedene za izravne emisije. Za te proizvode mjerila za proizvode utvrđena su na temelju zbroja izravnih emisija (iz energetskih i procesnih emisija) i neizravnih emisija koje nastaju korištenjem zamjenjivog dijela električne energije.

U tim se slučajevima faktor ‚E’ u formuli za izračun najvećeg iznosa potpore iz točke 28. podtočke (a) ovih Smjernica zamjenjuje sljedećim izrazom kojim se mjerilo utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/331 pretvara u mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije na temelju prosječnog europskog faktora emisije CO2 od 0,376 tCO2/MWh:

postojeće mjerilo za proizvod iz odjeljka 2. Priloga I. Uredbi 2021/447 (u tCO2/t) × udio relevantnih neizravnih emisija tijekom referentnog razdoblja (%)/0,376 (tCO2/MWh).

Vrijednost mjerila za učinkovitost za proizvode za koje je utvrđena zamjenjivost između goriva i električne energije koja se primjenjuje u razdoblju 2021.–2025. navedena je u Uredbi (EU) 2021/447 od 12. ožujka 2021. o utvrđivanju revidiranih referentnih vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje od 2021. do 2025. na temelju članka 10.a stavka 2. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Mjerila za učinkovitost za proizvode iz Priloga I. koji nisu navedeni u tablici 1. ovog Priloga

Nadomjesno mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije kako je definirano u točki 15. podtočki 15. ovih Smjernica primjenjuje se na sve prihvatljive proizvode iz Priloga I. za koje nije definirano mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije.

Ažurirana mjerila za učinkovitost za određene proizvode iz Priloga I.

U tablici 1. navode se vrijednosti mjerila koje bi se trebale upotrebljavati kao polazna točka za utvrđivanje mjerila za učinkovitost koje se primjenjuje za određenu godinu, uzimajući u obzir odgovarajuću godišnju stopu smanjenja.

Tom se godišnjom stopom smanjenja određuje za koliko će se mjerila svake godine automatski smanjivati. Ako u tablici 1. nije drugačije navedeno, sva mjerila za učinkovitost (uključujući ‚nadomjesno mjerilo za učinkovitost potrošnje električne energije’) svake se godine (od godine t = 2022.) smanjuju za 1,09 % u skladu sa sljedećom formulom:

mjerilo za učinkovitost koje se primjenjuje (godina t) = vrijednost mjerila 2021. * (1 + godišnja stopa smanjenja) ^ (godina t – 2021)

Tablica 1

Mjerila za učinkovitost potrošnje električne energije za određene proizvode iz Priloga I.

NACE4

Mjerilo za proizvod

Vrijednost mjerila 2021.

Jedinica mjerila

Proizvodna jedinica

Godišnja stopa smanjenja [%]

Definicija proizvoda

Procesi obuhvaćeni mjerilom za proizvod

Relevantna oznaka Prodcom

Opis

17.11

Kemijska drvna celuloza

0,904

MWh/t 90 % sdt

Tona kemijske drvne celuloze

1,09

Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom kemijske celuloze, uključujući sušenje, pranje i prosijavanje te bijeljenje

17.11.11.00

Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

17.11

Kemijska drvna celuloza

0,329

MWh/t 90 % sdt

Tona kemijske drvne celuloze

1,09

Kemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim one topive kvalitete

17.11.12.00

Kemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim one topive kvalitete

17.11

Kemijska drvna celuloza

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tona kemijske drvne celuloze

1,09

Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim one topive kvalitete

17.11.13.00

Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim one topive kvalitete

17.11

Polukemijska drvna celuloza

0,443

MWh/t 90 % sdt

Tona polukemijske drvne celuloze

1,09

Polukemijska drvna celuloza

17.11.14.00

Mehanička drvna celuloza (drvenjača); polukemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih celuloznih materijala, osim drvne

17.11

Mehanička celuloza

Nadomjesni pristup

1,09

Mehanička celuloza

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom mehaničke celuloze, uključujući obradu drva, rafiniranje, pranje, bijeljenje i povrat topline

17.11

Oporabljeni papir

0,260

MWh/t 90 % sdt

Tona oporabljenog papira

1,09

Oporabljeni papir

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom oporabljenog papira, uključujući zgušnjavanje i raspršivanje te bijeljenje

17.11

Odbojeni oporabljeni papir

0,390

MWh/t 90 % sdt

Tona odbojenog oporabljenog papira

1,09

Odbojeni oporabljeni papir

17.12

Novinski papir

0,801

MWh/t proizvoda

Tona novinskog papira

1,09

Novinski papir

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom papira, uključujući rafiniranje, prešanje i termičko sušenje

17.12.11.00

Novinski papir

17.12

Nepremazani fini papir

0,645

MWh/t proizvoda

Tona nepremazanog finog papira

1,09

Nepremazani fini papir

17.12.12.00

17.12.13.00

17.12.14.10

17.12.14.35

17.12.14.39

17.12.14.50

17.12.14.70

Nepremazani fini papir

17.12

Premazani fini papir

0,538

MWh/t proizvoda

Tona premazanog finog papira

1,09

Premazani fini papir

17.12.73.35

17.12.73.37

17.12.73.60

17.12.73.75

17.12.73.79

17.12.76.00

Premazani fini papir

17.12

Upijajući papir

0,925

MWh/t proizvoda

Tona upijajućeg papira

1,09

Upijajući papir

17.12.20.30

17.12.20.55

17.12.20.57

17.12.20.90

Upijajući papir

17.12

Testliner i fluting

0,260

MWh/t proizvoda

Tona papira

1,09

Testliner i fluting

17.12.33.00

17.12.34.00

17.12.35.20

17.12.35.40

Testliner i fluting

17.12

Nepremazani karton

0,268

MWh/t proizvoda

Tona kartona

1,09

Nepremazani karton

17.12.31.00

17.12.32.00

17.12.42.60

17.12.42.80

17.12.51.10

17.12.59.10

Nepremazani karton

17.12

Premazani karton

0,403

MWh/t proizvoda

Tona kartona

1,09

Premazani karton

17.12.75.00

17.12.77.55

17.12.77.59

17.12.78.20

17.12.78.50

17.12.79.53

17.12.79.55

Premazani karton

20.13

Sumporna kiselina

0,056

MWh/t proizvoda

Tona sumporne kiseline

1,09

Sumporna kiselina; oleum

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom sumporne kiseline

20.13.24.34

Sumporna kiselina; oleum

20.13

Klor

1,846

MWh/t proizvoda

Tona klora

1,09

Klor

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s uređajem za elektrolizu, uključujući pomoćne uređaje

20.13.21.11

Klor

20.13

Silicij

11,87

MWh/t proizvoda

Tona silicija

1,09

Silicij. Osim silicija s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %.

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom silicija

20.13.21.70

Silicij. Osim silicija s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %.

20.13

Silicij

60

MWh/t proizvoda

Tona silicija

1,09

Silicij. S masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %.

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s peći, uključujući pomoćne uređaje

20.13.21.60

Silicij. S masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %.

20.13

Silicijev karbid

6,2

MWh/t proizvoda

Tona silicijeva karbida

1,09

Silicij. Silicijevi karbidi, neovisno o tome jesu li kemijski određeni.

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom silicijeva karbida

20.13.64.10

Silicij. Silicijevi karbidi, neovisno o tome jesu li kemijski određeni.

24.10

Čelik dobiven LD postupkom

0,03385

MWh/t proizvoda

Tona sirovog (lijevanog) čelika

0,60

Sirovi čelik: nelegirani čelik proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

Sekundarna metalurgija, predzagrijavanje vatrostalnih obloga, pomoćna i ljevačka postrojenja do faze rezanja proizvoda od sirovog čelika

24.10.T1.22

Sirovi čelik: nelegirani čelik proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

24.10

Sirovi čelik: legirani čelik osim nehrđajućeg čelika proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

24.10.T1.32

Sirovi čelik: legirani čelik osim nehrđajućeg čelika proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

24.10

Sirovi čelik: nehrđajući čelik i čelik otporan na toplinu proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

24.12.T1.42

Sirovi čelik: nehrđajući čelik i čelik otporan na toplinu proizveden drugim postupcima osim u električnim pećima

24.10

Feromangan

2,2

MWh/t proizvoda

Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %

2,03

Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %, granulacije od 5 mm ili manje i s masenim udjelom mangana većim od 65 %

 

24.10.12.10

Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %, granulacije od 5 mm ili manje i s masenim udjelom mangana većim od 65 %

24.10

Feromangan s masenim udjelom ugljika većim od 2 %

Ostali feromangan, s masenim udjelom ugljika većim od 2 % (osim feromangana granulacije od 5 mm ili manje i s masenim udjelom mangana većim od 65 %)

 

24.10.12.20

Ostali feromangan, s masenim udjelom ugljika većim od 2 % (osim feromangana granulacije od 5 mm ili manje i s masenim udjelom mangana većim od 65 %)

24.10

Feromangan

1,4

MWh/t proizvoda

Feromangan s masenim udjelom ugljika od 2 % ili manjim

1,09

Ostali feromangan s masenim udjelom ugljika od 2 % ili manjim

 

24.10.12.25

Ostali feromangan s masenim udjelom ugljika od 2 % ili manjim

24.10

Ferosilicij

8,54

MWh/t proizvoda

Ferosilicij s masenim udjelom silicija većim od 55 %

1,09

Ferosilicij s masenim udjelom silicija većim od 55 %

 

24.10.12.35

Ferosilicij s masenim udjelom silicija većim od 55 %

24.10

Ferosilicij

Nadomjesni pristup

1,09

 

 

24.10.12.36

Ferosilicij s masenim udjelom silicija od 55 % ili manjim i s masenim udjelom magnezija od najmanje 4 % i najviše 10 %

24.10

Feronikal

9,28

MWh/t proizvoda

Feronikal

1,09

Feronikal

 

24.10.12.40

Feronikal

24.10

Ferosilikomangan

3,419

MWh/t proizvoda

Ferosilikomangan

1,12

Ferosilikomangan

 

24.10.12.45

Ferosilikomangan

24.42

Primarni aluminij

13,90

MWh/t proizvoda

Sirovi nelegirani aluminij

0,25

Sirovi nelegirani aluminij iz elektrolize

Sirovi nelegirani aluminij iz elektrolize, uključujući jedinice za kontrolu proizvodnje, pomoćne procese i ljevaonice. Uključuje i postrojenja za proizvodnju anoda (pretpečenih). Ako se anode dobivaju iz samostalnog postrojenja u EU-u, to postrojenje ne bi trebalo dobivati naknadu. Za anode proizvedene izvan EU-a može se primijeniti ispravak.

24.42.11.30

Aluminij, sirov, nelegiran (isključujući prah i ljuskice)

24.42.11.53

Slitine sirovog aluminija u primarnom obliku (isključujući prah i ljuskice)

24.42.11.54

Slitine aluminija u primarnom obliku (isključujući prah i ljuskice)

24.42

Glinica (rafiniranje)

0,20

MWh/t proizvoda

Glinica

1,11

 

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s proizvodnjom glinice

24.42.12.00

Aluminijev oksid, isključujući umjetni korund

24.43

Elektroliza cinka

3,994

MWh/t proizvoda

Cink

0,01

Primarni cink

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s uređajem za elektrolizu cinka, uključujući pomoćne uređaje

24.43.12.30

Cink, sirov, nelegiran (isključujući prašinu, prah i ljuskice)

24.43.12.50

Slitine cinka, sirove (isključujući prašinu, prah i ljuskice)

24.44

Sirovi rafinirani bakar

0,31

MWh/t proizvoda

Bakrene katode

1,09

Bakrene katode

Svi procesi izravno ili neizravno povezani s postupkom elektrolitskog rafiniranja, uključujući prema potrebi lijevanje anoda na licu mjesta

24.44.13.30

Rafinirani bakar, sirov, nelegiran (isključujući valjane, ekstrudirane ili kovanjem sraštene proizvode);

5.

u Prilogu III. u treći stupac tablice umeću se brojčani podaci kako bi tekst tog priloga glasio kako slijedi:

„PRILOG III.

Najveći regionalni faktori emisija CO2 na različitim zemljopisnim područjima (tCO2/MWh)

Područja

 

Primjenjivi faktor emisije CO2

Jadransko područje

Hrvatska, Slovenija

0,69

Pirenejski poluotok

Španjolska, Portugal

0,53

Baltičko područje

Litva, Latvija, Estonija

0,75

Srednjozapadna Europa

Austrija, Njemačka, Luksemburg

0,72

Nordijsko područje

Švedska, Finska

0,58

Područje Češke i Slovačke

Češka, Slovačka

0,85

Belgija

 

0,36

Bugarska

 

0,98

Danska

 

0,52

Irska

 

0,49

Grčka

 

0,73

Francuska

 

0,44

Italija

 

0,46

Cipar

 

0,70

Mađarska

 

0,58

Malta

 

0,40

Nizozemska

 

0,45

Poljska

 

0,81

Rumunjska

 

0,96

”.

(1)  SL C 317, 25.9.2020., str. 5.


Top