EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XR0192

Rezolucija Europskog odbora regija o Konferenciji o budućnosti Europe

SL C 141, 29.4.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 141/5


Rezolucija Europskog odbora regija o Konferenciji o budućnosti Europe

(2020/C 141/02)

EUROPSKI ODBOR REGIJA (OR)

Budući da:

a)

demokratski legitimitet Europske unije počiva na povjerenju građana u njihove predstavnike izabrane na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

b)

predstavnička demokracija temelj je europskog projekta; povećani odaziv birača na europskim izborima 2019. dokaz je velikog interesa građana da utječu na pitanja koja se tiču EU-a; sve razine vlasti trebaju odgovoriti na nove izazove i osmisliti nove načine uključivanja građana;

c)

svake godine u državama članicama EU-a održavaju se izbori na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i prilika su za informiranje građana o načinu na koji europske politike utječu na sve razine upravljanja, čime pridonose jačanju vjerodostojnosti EU-a u očima građana;

d)

ključna uloga lokalnih i regionalnih vlasti odražava se u činjenici da su one odgovorne za polovinu svih javnih ulaganja, trećinu javnih rashoda i četvrtinu poreznih prihoda u EU-u;

Europski odbor regija (OR)

1.

pozdravlja inicijativu Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća za organiziranje konferencije o budućnosti Europe i raduje se što će doprinijeti postizanju konkretnih rezultata i poduzimanju mjera s konkretnim koristima za građane EU-a;

2.

smatra da je ta konferencija prilika za utvrđivanje mjera potrebnih EU-u kako bi povećao svoju sposobnost postizanja rezultata i pospješio svoje demokratsko funkcioniranje u skladu s novim načelom aktivne supsidijarnosti;

3.

naglašava da bi više od milijun izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika diljem Unije trebalo uključiti u oblikovanje politika EU-a i povezivanje EU-a s njegovim građanima; kako bi se povećala vidljivost tog postupka, OR se obvezuje da će promicati rasprave o pitanjima koja se tiču EU-a u regionalnim parlamentima i općinskim vijećima;

4.

pozdravlja predložene mjere za dopiranje do građana i naglašava važnost otvorenih i opsežnih tematskih rasprava; u potpunosti podržava ideju da bi važne elemente konferencije trebalo decentralizirati kako bi se izravno i aktivno uključila područja i stanovništvo izvan europskih i nacionalnih glavnih gradova. OR će u tu svrhu pružiti potporu svojim članovima u organizaciji lokalnih događanja o temama konferencije i osmisliti alate za prikupljanje rezultata i prijedloga s tih rasprava i njihovo dostavljanje konferenciji;

5.

poziva da se centre Europe Direct uključi u konferenciju o budućnosti Europe i da ih se smatra regionalnim središtima sudjelovanja, s obzirom na njihovo područje djelovanja i njihovu glavnu zadaću upoznavanja europskih građana s europskim pitanjima općenito. Centri Europe Direct imaju veliko iskustvo u promicanju rasprava i stoga bi mogli biti ključni stup kojim bi se osiguralo da konferencija o budućnosti Europe bude široka i opsežna te da bude obogaćena različitim stajalištima;

6.

naglašava da se u procesu konferencije moraju osigurati pluralizam i uključivost te u potpunosti podržava prijedlog Europskog parlamenta o dvostranom pristupu: plenarno zasjedanje konferencije na institucionalnoj razini s jedne, i skup građanskih „agora” sa srodnim decentraliziranim aktivnostima s druge strane, uz potrebu da se među njima osigura čvrsta veza; kako bi se potaknula dubinska rasprava, ustraje na tome da konferencija i povezane aktivnosti moraju odražavati raznolikost u Europi;

7.

predlaže da se u konferenciju uključi doprinos koji proizlazi iz postojećih alata participativne demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini kao nadopuna kanalima predstavničke demokracije. To, primjerice, obuhvaća dijaloge s građanima i forume koji su se pokazali uspješnima u više regija, čiji se sudionici biraju nasumično, a sastav im je uravnotežen; pritom se korisnom pokazala i kombinacija foruma građana i foruma stručnjaka;

8.

smatra da EU i nakon završetka konferencije mora nastaviti izravno komunicirati sa svojim građanima, oslanjajući se na bogato iskustvo iz participativnih modela kako bi se uspostavio trajni strukturirani mehanizam za dijalog na lokalnoj razini. Taj trajni mehanizam mora se kombinirati s dijalozima o aktualnim pitanjima od interesa za razne ciljne skupine;

9.

slaže se da posebnu pažnju treba posvetiti mladima i uključiti ih u konferenciju o budućnosti kako bi se naglasio budući smjer europskog projekta i ističe da se u svim prijedlozima konferencije u obzir moraju uzeti pitanja koja zabrinjavaju buduće generacije;

10.

poziva na jasnu usredotočenost na ključne izazove s kojima se suočava Europska unija i na raspravu „odozdo prema gore” o temama konferencije, uključujući, među ostalim, izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama, socijalnu pravdu, održivi razvoj, digitalnu transformaciju, migracije, europsku zajednicu vrijednosti, gospodarstvo i zapošljavanje, teritorijalnu koheziju i promjene u politikama, procesima, institucijama i resursima EU-a, uključujući ulogu lokalne i regionalne demokracije te samouprave, koja je potrebna kako bi EU mogao odgovoriti na potrebe i očekivanja građana u kontekstu tih pitanja. Kako bi se na odgovarajući način proveli rezultati konferencije, ne bi trebalo isključiti mogućnost izmjene Ugovora EU-a;

11.

podupire prijedlog iznesen u stajalištu Europskog parlamenta o konferenciji o budućnosti Europe (P9_TA-PROV (2020)0010) da se tijekom cijelog procesa konferencije održi više tematskih građanskih agora koje bi odražavale političke prioritete te da se one sastoje od najviše 200 do 300 građana, pri čemu bi najmanje tri građanina bila iz svake države članice, a njihov bi se broj izračunao u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti. Nadalje podržava prijedlog Europskog parlamenta da građane koji će sudjelovati, u skladu s navedenim kriterijima, nasumično biraju neovisne institucije u državama članicama među svim građanima EU-a;

12.

uvjeren je da je za mobilizaciju potpore građana europskoj integraciji i njihovo snažnije uključivanje u postupak donošenja odluka EU-a ključno da se tijekom konferencijskih rasprava naglasak stavi na daljnji razvoj koncepta europskog građanstva temeljenog na pravima pojedinca u europskom sustavu višerazinskog upravljanja;

13.

izražava zabrinutost zbog dosad izraženih stavova Europske komisije i Vijeća ministara, u kojima nedostaje jasnoće i ambicioznosti u pogledu opsega i procesa održavanja konferencije o budućnosti Europe, a posebno u pogledu sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti Europske unija i Odbora regija;

14.

smatra da konferencija za jasan cilj mora postaviti osmišljavanje konkretnih zakonodavnih prijedloga ili izmjena ugovora EU-a o kojima bi se raspravljalo tijekom izborne kampanje za Europski parlament 2024. u svjetlu moguće buduće konvencije;

15.

pozdravlja predloženi sastav plenarne skupštine konferencije koju čine zastupnici u Europskom parlamentu te predstavnici Europske komisije, vlada 27 država članica EU-a, nacionalnih parlamenata i Europskog odbora regija; traži da OR bude zastupljen s najmanje osam članova s punim pravom glasa; usto smatra da je potrebna ravnopravna zastupljenost drugih domova nacionalnih parlamenata jer se oni u mnogim državama članicama sastoje od predstavnika regionalnih vlasti;

16.

poziva Upravljački odbor konferencije da osigura političku i institucionalnu ravnotežu među svim razinama upravljanja, uključujući jednog člana Europskog odbora regija kojem bi mogao pomagati član osoblja OR-a upućen u zajedničko tajništvo;

17.

pozdravlja prijedlog da se u rasprave o budućnosti Europe također uključe lokalni i regionalni predstavnici zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u;

18.

poziva Europski parlament, Vijeće i Komisiju da u svoju zajedničku izjavu uvrste načela navedena u ovoj rezoluciji i ujedno izražava namjeru da postane potpisnik te izjave;

19.

nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog parlamenta, predsjednici Europske komisije i predsjedniku Europskog vijeća te hrvatskom predsjedništvu Vijeća.

Bruxelles, 12. veljače 2020.

Predsjednik Europskog odbora regija

Apostolos TZITZIKOSTAS


Top