EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9744

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9744 – Mastercard/Nets) (Tekst značajan za EGP) 2020/C 219/09

PUB/2020/525

OJ C 219, 3.7.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 219/15


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9744 – Mastercard/Nets)

(Tekst značajan za EGP)

(2020/C 219/09)

1.   

Komisija je 26. lipnja 2020. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Mastercard Incorporated (SAD) („Mastercard”),

Nets A/S (Danska) („Nets”).

Poduzetnik Mastercard stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad dijelovima poslovnog segmenta za korporativne usluge poduzetnika Nets („ciljni poduzetnik”).

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

Zahtjev za ispitivanje koncentracije na temelju članka 22. stavka 3. Uredbe o koncentracijama Komisiji je uputilo Dansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača. Zahtjevu su se naknadno pridružile Austrija, Finska, Norveška, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Mastercard: tehnološko poduzeće koje posluje u globalnoj platnoj industriji. Vlasnik i upravitelj četverostranih kartičnih shema zaštićenih robnom markom i pružatelj usluga usmjeravanja kartičnih transakcija. Nudi i alternativna platna rješenja preko poduzetnika Vocalink Holdings Limited, koji prvenstveno pruža osnovne infrastrukturne usluge za platne sheme. Mastercard pruža i osnovne infrastrukturne usluge plaćanja s računa na račun u okviru platnih shema u Europi i šire,

ciljni poduzetnik: poslovni segment poduzetnika Nets, globalnog poduzeća za platni promet koje pruža platne usluge i tehnološka rješenja, uglavnom u nordijskoj regiji te na jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA). Prvenstveno se bavi pružanjem i. osnovnih infrastrukturnih usluga plaćanja s računa na račun za potrebe obračuna potraživanja i obveza između prihvatitelja i izdavatelja (kliring transakcijâ) u stvarnom vremenu i skupnog obračuna te ii. niza usluga plaćanja s računa na račun i pomoćnih usluga, u Danskoj i Norveškoj.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9744 – Mastercard/Nets

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


Top