Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1207(01)

Obavijest Komisije – Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza

OJ C 441, 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/1


OBAVIJEST KOMISIJE

Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza

(2018/C 441/01)

1.   Opće napomene

U članku 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza (dalje u tekstu „Direktiva”) (1) propisano je da su države članice dužne uvesti pravila o ograničavanju kamata koja se u nacionalna zakonodavstva prenose do 31. prosinca 2018. (2).

U članku 11. stavku 6. Direktive navedeno je da „[…] države članice koje na 8. kolovoza 2016. imaju nacionalna ciljana pravila za sprečavanje rizika od BEPS-a, koja su jednako učinkovita kao i pravilo o ograničavanju kamata utvrđeno u ovoj Direktivi mogu primjenjivati ta ciljana pravila do isteka prve pune fiskalne godine nakon datuma objave sporazuma među članovima OECD-a na službenoj internetskoj stranici o minimalnom standardu u pogledu mjere 4. akcijskog plana za BEPS, ali najkasnije do 1. siječnja 2024.”

U članku 10. stavku 3. Direktive propisano je da „Države članice iz članka 11. stavka 6. Komisiji prije 1. srpnja 2017. dostavljaju sve potrebne informacije za ocjenjivanje učinkovitosti nacionalnih ciljanih pravila za sprečavanje rizika od smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS)”.

2.   Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive

Službe Komisije smatraju da su sljedeća pravila, koja su dostavila predmetne države članice, pravno „jednako učinkovita” kao i pravila o ograničavanju kamata iz članka 4. Direktive. Predmetne države članice mogu u skladu s člankom 11. stavkom 6. Direktive nastaviti primjenjivati ta pravila:

Grčka – članak 49. Zakona 4172/2013,

Francuska – članak 212. bis „code général des impôts („rabot”)”,

Slovačka – Odjeljak 21.a Pravilnika Br. 595/2003 Coll,

Slovenija – članak 32. „zakon o davku od dohodkov pravnih oseb” (ZDDPO-2) te

Španjolska – 1. članak 16. i članak 63. „Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio comun)” i 2. članak 24. „Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades regije Navarra”.

3.   Kriteriji za procjenu pravno jednake učinkovitosti

Službe Komisije su na temelju referentnih vrijednosti utvrđenih u Direktivi ocijenile 1. pravnu sličnost i 2. ekonomsku jednakovrijednost mjera koje su dostavile države članice.

Temeljna je pretpostavka ispitivanja pravne jednakovrijednosti dostavljenih mjera to da se samo mjere koje osiguravaju ograničavanje mogućnosti odbitka prekoračenih troškova zaduživanja u odnosu na čimbenike profitabilnosti poreznog obveznika prvenstveno smatraju jednako učinkovitima u obuhvaćanju preuveličanih odbitaka za kamate.

Analiza ekonomske jednakovrijednosti dostavljenih pravila i članka 4. Direktive uključivala je dva kriterija.

Prvo, najmanji je uvjet da dostavljenom mjerom ne nastaje znatno manji prihod od onog na temelju pravila o ograničavanju kamata iz članka 4. Direktive.

Drugo, dostavljena nacionalna mjera smatra se „jednako učinkovitom” kao i članak 4. Direktive ako njezinom primjenom nastaje slična ili veća porezna obveza za većinu velikih poduzeća (sva poduzeća osim malih i srednjih) u usporedbi s očekivanim rezultatima na temelju pravila o ograničavanju kamata iz Direktive.


(1)  Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (SL L 193, 19.7.2016., str. 1.)

(2)  U skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive.


Top