Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0615(02)

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

OJ C 209, 15.6.2018, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/12


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

1.

2.

3.

4.

5.

CEN

EN ISO 9000:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom -- Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9000:2005

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 9001:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi (ISO 9001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9001:2008

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14001:2015

Sustavi upravljanja okolišem -- Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 14001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14001:2004

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14004:2016

Sustavi upravljanja okolišem -- Opće smjernice za primjenu (ISO 14004:2016)

10.6.2016.

EN ISO 14004:2010

Napomena 2.1

30.4.2019.

CEN

EN ISO 14015:2010

Upravljanje okolišem -- Procjena okoliša lokacije i organizacije (ISO 14015:2001)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Znakovi i izjave zaštite okoliša -- Opća načela (ISO 14020:2000)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Oznake i izjave za područje okoliša -- Samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš (Označivanje znakovima zaštite okoliša tipa II) (ISO 14021:2016)

12.8.2016.

EN ISO 14021:2001

Napomena 2.1

31.10.2018.

CEN

EN ISO 14024:2018

Znakovi i izjave o zaštiti okoliša -- Označivanje znakovima zaštite okoliša tipa I -- Načela i postupci (ISO 14024:2018)

Prva objava

EN ISO 14024:2000

Napomena 2.1

31.12.2020.

CEN

EN ISO 14031:2013

Upravljanje okolišem -- Vrednovanje utjecaja na okoliš -- Smjernice (ISO 14031:2013)

28.11.2013.

EN ISO 14031:1999

Napomena 2.1

28.2.2014.

CEN

EN ISO 14040:2006

Upravljanje okolišem -- Procjena životnog ciklusa (LCA) -- Načela i okvir rada (ISO 14040:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Upravljanje okolišem -- Procjena životnog ciklusa (LCA) -- Zahtjevi i smjernice (ISO 14044:2006)

16.6.2009.

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Prva objava

Napomena 3

31.12.2020.

CEN

EN ISO 14050:2010

Upravljanje okolišem -- Rječnik (ISO 14050:2009)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Upravljanje okolišem -- Komunikacija o okolišu -- Smjernice i primjeri (ISO 14063:2006)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Staklenički plinovi -- 1. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Staklenički plinovi -- 2. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini projekta za kvantificiranje, praćenje i izvješćivanje o smanjivanju emisija ili povećanju uklanjanja stakleničkih plinova (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Staklenički plinovi -- 3. dio: Specifikacija sa smjernicama za validaciju i verifikaciju tvrdnji o stakleničkim plinovima (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Staklenički plinovi -- Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja (ISO 14065:2013)

7.9.2013.

EN ISO 14065:2012

Napomena 2.1

31.10.2013.

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinski laboratoriji – Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013.

EN ISO 15189:2007

Napomena 2.1

30.11.2015.

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijska medicina -- Zahtjevi za referentne mjerne laboratorije (ISO 15195:2003)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocjenjivanje sukladnosti -- Rječnik i opća načela (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018.

EN ISO/IEC 17011:2004

Napomena 2.1

31.12.2020.

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012.

EN ISO/IEC 17020:2004

Napomena 2.1

1.3.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 1. dio: Zahtjevi (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015.

EN ISO/IEC 17021:2011

Napomena 2.1

8.7.2017.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013.

EN ISO/IEC 17024:2003

Napomena 2.1

1.7.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018.

EN ISO/IEC 17025:2005

Napomena 2.1

31.12.2020.

CEN

EN ISO 17034:2016

Opći zahtjevi za osposobljenost proizvođača referentnih materijala (ISO 17034:2016)

8.9.2017.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za ocjenjivanje među tijelima iste razine, za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocjenjivanje sukladnosti -- Dobavljačeva izjava o sukladnosti -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO/IEC 17050-1:2004, ispravljena verzija 2007-06-15)

5.10.2011.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Napomena 2.1

5.10.2011.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocjenjivanje sukladnosti -- Dobavljačeva izjava o sukladnosti -- 2. dio: Prateća dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013.

EN 45011:1998

Napomena 2.1

15.9.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocjenjivanje sukladnosti -- Osnove certifikacije proizvoda i smjernice za sheme certifikacije proizvoda (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja (ISO 19011:2011)

25.5.2012.

EN ISO 19011:2002

Napomena 2.1

31.5.2012.

CEN

EN ISO 22870:2016

Pretrage uz bolesnika (POCT) -- Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 22870:2016)

10.3.2017.

EN ISO 22870:2006

Napomena 2.1

30.11.2019.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.: +32 2 550 08 11; Telefaks: +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel.: +32 2 550 08 11; Telefaks: +32 2 550 08 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, FRANCE , tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


Top