EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0327(02)

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) (Tekst značajan za EGP. )

OJ C 113, 27.3.2018, p. 41–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 113/41


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 113/04)

Ovo je prvi popis upućivanja na usklađene norme objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

ESO (2)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Datum početka pretpostavke usklađenosti Napomena 0.

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Zaštitne naprave za disanje – Maske za cijelo lice – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 140:1998

Zaštitne naprave za disanje – Polumaske i četvrtmaske – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Zaštitne naprave za disanje – Sklopovi usnika – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 143:2000

Zaštitne naprave za disanje – Filtri za čestice – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Zaštitne naprave za disanje – Ventili plinske boce – 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu

21.4.2018.

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018.

 

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Zaštitne naprave za disanje – Ventili plinske boce – 2. dio: Izlazni spojevi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Zaštitne naprave za disanje – Ventili plinske boce – 3. dio: Izlazni spojevi za dušik-kisik smjesu ronilačkih plinova

21.4.2018.

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Zaštitne naprave za disanje – Navoji za maske – 1. dio: Standardni spoj s navojem

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Zaštitne naprave za disanje – Navoji za maske – 2. dio: Centralni spoj s navojem

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Zaštitne naprave za disanje – Navoji za maske – 3. dio: Spoj s navojem M 45 X 3

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Zaštitne naprave za disanje – Filtarska polumaska za zaštitu od čestica – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 166:2001

Osobna zaštita očiju – Specifikacije

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 169:2002

Osobna zaštita očiju – Filtri za zavarivanje i slične tehnike – Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 170:2002

Osobna zaštita očiju – Ultraljubičasti filtri – Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 172:1994

Osobna zaštita očiju – Sunčani filtri za industrijsku uporabu

21.4.2018.

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018.

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 174:2001

Osobna zaštita očiju – Skijaške zaštitne naočale za skijaški spust

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 175:1997

Osobna zaštita – Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 207:2017

Osobna zaštitna oprema za oči – Filtri i sredstva za zaštitu očiju protiv laserskog zračenja (laserski štitnici za oči)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 208:2009

Osobna zaštita očiju – Sredstva za zaštitu očiju za rad pri prilagođavanju lasera i laserskih sustava (zaštitna sredstva za oči pri podešavanju lasera)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 250:2014

Oprema za disanje – Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom – Zahtjevi, ispitivanje i označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 342:2017

Zaštitna odjeća – Kompleti i odjevni predmeti za zaštitu od hladnoće

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

21.4.2018.

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 1. dio: Ušne školjke

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 2. dio: Ušni čepovi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 3. dio: Ušne školjke pričvršćene na industrijsku zaštitnu kacigu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Štitnici sluha – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 4. dio: Ušne školjke ovisne o razini

21.4.2018.

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Štitnici sluha – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 5. dio: Ušne školjke s aktivnom kompenzacijom šuma

21.4.2018.

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Štitnici sluha – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 6. dio: Ušne školjke s audio-električkim ulazom

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Štitnici sluha – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 7. dio: Ušni čepovi ovisni o razini

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Štitnici sluha – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 8. dio: Audioušne školjke namijenjene zabavi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući sidrenu liniju – 1. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući čvrstu sidrenu liniju

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 354:2010

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Povezna užad

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 355:2002

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Usporivači pada

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 358:1999

Osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine – Sigurnosni pojasovi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 360:2002

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 361:2002

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Pojasi za cijelo tijelo

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 362:2004

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Spojni elementi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 365:2004

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Opći zahtjevi za upute za uporabu, održavanje periodično ispitivanje, popravak, označivanje i pakiranje

21.4.2018.

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama – 1. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za kemijske rizike (ISO 374-1:2016)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama – 5. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za rizike od mikroorganizama (ISO 374-5:2016)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Osobna zaštita očiju – Automatski filtri za zavarivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih lančanih pila – 5. dio: Zahtjevi za štitnike noge

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih lančanih pila – 7. dio: Zahtjevi za rukavice za zaštitu od motorne lančane pile

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih lančanih pila – 9. dio: Zahtjevi za gamaše za zaštitu od motorne lančane pile

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama – 11. dio: Zahtjevi za štitnike gornjih dijelova tijela

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 388:2016

Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrijske zaštitne kacige

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 402:2003

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s plućnim automatom, s maskom za cijelo lice ili sklopom usnika, za spašavanje – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 403:2004

Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju – Filtarske naprave s kapuljačom za spašavanje iz požara – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 404:2005

Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju – Filtarski uređaji za samospašavanje od ugljikovog monoksida sa sklopom usnika

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Zaštitne naprave za disanje – Filtarska polumaska s ventilima za zaštitu od plinova ili plinova i čestica – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 407:2004

Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 421:2010

Rukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 443:2008

Kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 469:2005

Zaštitna odjeća za vatrogasce – Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara

21.4.2018.

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018.

Napomena 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Rukavice za zaštitu od hladnoće

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 564:2014

Planinarska oprema – Pomoćna užad – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 565:2017

Planinarska oprema – Trake – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 566:2017

Planinarska oprema – Produžne petlje – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 567:2013

Planinarska oprema – Hvataljke za uže – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 568:2015

Planinarska oprema – Vijci za led – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 569:2007

Planinarska oprema – Klinovi – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Zaštitne rukavice za vatrogasce

21.4.2018.

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Sidrene naprave

21.4.2018.

 

 

Upozorenje: Ta se objava ne odnosi na opremu opisanu:

u klasi A (sidrene naprave s jednom ili više fiksiranih sidrišnih točaka i obaveznim strukturnim sidrima ili elementima za fiksiranje na strukturu) iz točaka 3.2.1., 4.4.1., i 5.3.;

u klasi C (sidrene naprave koje upotrebljavaju prilagodljive horizontalne sidrene linije) iz točaka 3.2.3., 4.4.3. i 5.5.;

u klasi D (sidrene naprave koje upotrebljavaju čvrste horizontalne sidrene linije) iz točaka 3.2.4., 4.4.4. i 5.6.;

ili u bilo kojoj kombinaciji prethodno navedenih klasa.

Kad je riječ o klasama A, C i D, ova se objava ne odnosi ni na jednu od sljedećih točaka: 4.5., 5.2.2., 6. i 7.; Prilog A i Prilog ZA.

U skladu s tim, u pogledu gore navedene opreme nema pretpostavki o sukladnosti s odredbama Uredba (EU) 2016/425 jer se ta oprema ne smatra osobnom zaštitnom opremom.

CEN

EN 812:2012

Industrijske zaštitne kape

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 813:2008

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine – Pojasovi za sjedenje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Odjeća za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće i čvrste aerosole – 1. dio: Zahtjevi za svojstva plinonepropusnih odijela (tip 1) s prozračivanjem i bez prozračivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 958:2017

Planinarska oprema – Sustavi za ublažavanje pada pri penjanju osiguranim planinarskim stazama (via ferrata) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kacige za sportove u zraku

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije – 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neprozračivu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kacige za alpske skijaše i daskaše na snijegu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kacige za bicikliste i korisnike koturaljki i daski na koturaljkama

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1080:2013

Kacige za zaštitu od udara za malu djecu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Zaštitna odjeća – Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima – 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Zaštitna odjeća – Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima – 2. dio: Rukavice i štitnici za ruke od materijala koji nije čelično pletivo

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1146:2005

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, uključujući kapuljaču za spašavanje (uređaji sa stlačenim zrakom za spašavanje s kapuljačom) – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Zaštitna odjeća – Elektrostatička svojstva – 5. dio: Zahtjevi za svojstva materijala i dizajn

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1150:1999

Zaštitna odjeća – Odjeća uočljiva s velike udaljenosti za neprofesionalnu uporabu – Ispitne metode i zahtjevi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kacige za vožnju kanuima i sportove na divljim vodama

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1486:2007

Zaštitna odjeća za vatrogasce – Ispitne metode i zahtjevi za reflektirajuću odjeću za posebna gašenja požara

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1497:2007

Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine – Spasilački pojasi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1731:2006

Osobna zaštita očiju – Mrežasti štitnici za oči i lice

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Zaštitne naprave za disanje – Polumaska bez ventila za udah s odvojivim filtrima za zaštitu od plinova, plinova i čestica ili samo čestica – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine – Nerastezljiva užad s jezgrom i plaštem

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osobna zaštita očiju – Zaštitne naočale za motocikliste i mopediste

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije ruke – Metoda mjerenja i vrednovanje prenosa vibracija rukavica na dlan ruke (ISO 10819:2013)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Mala plovila – Sustav brzog otpuštanja za trapezne pojase (ISO 10862:2009)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12021:2014

Oprema za disanje – Stlačeni plinovi za uređaje za disanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12083:1998

Zaštitne naprave za disanje – Filtri s crijevom za disanje (filtri neugrađeni na maske) – Filtri za čestice, filtri za plinove i kombinirani filtri – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Planinarska oprema – Zaglavci – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12275:2013

Planinarska oprema – Spojnice (karabineri) – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12276:2013

Planinarska oprema – Tarne naprave za sidrenje – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12277:2015

Planinarska oprema – Pojasovi – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12278:2007

Planinarska oprema – Koloturi – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Zaštita očiju i lica – Sunčane naočale i očna pomagala – 1. dio: Sunčane naočale za opću uporabu (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Zaštita očiju i lica – Sunčane naočale i očna pomagala – 2. dio: Filtri za izravno promatranje sunca (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mala plovila – Sigurnosni pojasi i sigurnosna užad na palubi – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (ISO 12401:2009)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osobne plutajuće naprave – 5. dio: Plutajuća pomagala (razina 50) – Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osobne plutajuće naprave – 6. dio: Posebni prsluci za spašavanje i plutajuća pomagala – Sigurnosni zahtjevi i dodatne ispitne metode (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osobne plutajuće naprave – 8. dio: Pribor – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 12477:2001

Zaštitne rukavice za zavarivače

21.4.2018.

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 12492:2012

Planinarska oprema – Kacige za planinare – Zahtjevi sigurnosti i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12841:2006

Osobna zaštitna oprema – Sustavi osiguranja užetom – Naprave za prilagodbu užadi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 12941:1998

Zaštitne naprave za disanje – Filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018.

 

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 12942:1998

Zaštitne naprave za disanje – Filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018.

 

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Zaštitna odjeća koja štiti od tekućih kemikalija – Zahtjevi za izvedbu zaštitne odjeće koja ograničenom učinkovitošću štiti od tekućih kemikalija (Oprema tipa 6 i tipa PB (6))

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13061:2009

Zaštitna odjeća – Štitnici za goljenicu za nogometaše – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13158:2009

Zaštitna odjeća – Zaštitne jakne, štitnici tijela i ramena za jahanje: za jahače konja, za osobe koje rade s konjima i one koji se voze u konjskim zapregama – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13178:2000

Osobna zaštita očiju – Sredstva za zaštitu očiju za korisnike motornih saonica

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 1. dio: Opći zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 2. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike gornjeg dijela stopala, goljenice i podlaktice

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 3. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike tijela

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 4. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za glavu

21.4.2018.

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 5. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za genitalije i trbuh

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 6. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za prsne štitnike za žene

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 7. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike šake i stopala

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Zaštitna oprema za borilačke sportove – 8. dio: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja štitnika za lice u karateu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13356:2001

Dodaci za vidljivost za neprofesionalnu uporabu – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kacige za korisnike saonica

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Zaštitna odjeća – Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, stopalo i genitalije za vratare i štitnici za goljenicu za igrače hokeja na zemlji – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Zaštitna odjeća – Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, genitalije i lice mačevalaca – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13594:2015

Zaštitne rukavice za vozače motocikla – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla – Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela – 1. dio: Opći zahtjevi

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla – Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela – 3. dio: Ispitna metoda za određivanje čvrstoće prsnuća

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13634:2017

Zaštitna obuća za vozače motocikla – Zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi (ISO 13688:2013)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13781:2012

Zaštitne kacige za vozače i putnike motornih saonica i bobova

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13794:2002

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom za spašavanje – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obuća za zaštitu od kemikalija – 2. dio: Zahtjevi za obuću otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obuća za zaštitu od kemikalija – 3. dio: Zahtjevi za obuću vrlo otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 13949:2003

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom za uporabu sa stlačenom dušik-kisik smjesom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Odjeća za zaštitu čvrstih čestičnih kemikalija – 1. dio: Zahtjevi za svojstva odjeće za zaštitu od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (odjeća tipa 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Zaštitna odjeća – Pregače, hlače i prsluci za zaštitu od posjeklina i uboda ručnim noževima (ISO 13998:2003)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14021:2003

Štitnici od kamena za izvancestovni motociklizam prilagođeni za zaštitu vozača od kamenja i krhotina – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Visokozahtjevne industrijske kacige

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14058:2017

Zaštitna odjeća – Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Zaštitna odjeća – Štitnici za zapešće, dlan, koljeno i lakat za korisnike koturaške (rolerske) sportske opreme – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14126:2003

Zaštitna odjeća – Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari

21.4.2018.

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni ronilački uređaji s povratnim udisanjem (EN 14143:2013)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Ronilačka odijela – 1. dio: Mokra odijela – Zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Ronilačka odijela – 2. dio: Suha odijela – Zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Ronilačka odijela – 3. dio: Aktivno grijani ili hlađeni sustavi odijela i sastavnih dijelova – Zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14328:2005

Zaštitna odjeća – Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjeklina strojnim noževima – Zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Zaštitne naprave za disanje – Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14435:2004

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom za uporabu samo s nadtlakom – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila – Zaštita od topline i plamena – Zahtjevi na svojstva i ispitne metode (ISO 14460:1999)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018.

Napomena 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Zaštitne naprave za disanje – Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom, za plućne automate s nadtlakom, samo u svrhu spašavanja – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Zaštitne naprave za disanje – Cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom s plućnim automatom – 1. dio: Uređaji s maskom za cijelo lice – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14594:2005

Zaštitne naprave za disanje – Cijevni uređaji za disanje sa stalnim dotokom stlačenog zraka – Zahtjevi, ispitivanje, označivanje

21.4.2018.

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija – Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji štite samo dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4])

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Zaštitna odjeća za radove pjeskarenja sa zrnatim abrazivima (ISO 14877:2002)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Odijela za uranjanje – 1. dio: Odijela za stalno nošenje, zahtjevi koji uključuju sigurnost (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Odijela za uranjanje – 2. dio: Odijela za spašavanje u vodi, zahtjevi uključujući sigurnost (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 15090:2012

Obuća za vatrogasce

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Planinarska oprema – Naprave za kočenje – 1. dio: Naprave za kočenje s ručnim sustavom zaključavanja, sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Oprema za disanje – Cijevni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim plinom – 1. dio: Uređaji s plućnim automatom

21.4.2018.

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Oprema za disanje – Cijevni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim plinom – 2. dio: Uređaji s kontinuiranim protokom

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 15613:2008

Štitnici za koljeno i lakat za sportove u zatvorenim prostorima – Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 16027:2011

Zaštitna odjeća – Rukavice sa zaštitnim učinkom za nogometne vratare

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 16350:2014

Rukavice za zaštitu od elektrostatičkih rizika

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 16473:2014

Vatrogasne kacige – Kacige za tehničko spašavanje

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 16716:2017

Planinarska oprema – Sustavi zračnih jastuka u slučaju lavina – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom pilom (ISO 17249:2013)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Osobna zaštitna oprema – Sigurnosna obuća (ISO 20345:2011)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Osobna zaštitna oprema – Zaštitna obuća (ISO 20346:2014)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Osobna zaštitna oprema – Radna obuća (ISO 20347:2012)

21.4.2018.

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti – Metode ispitivanja i zahtjevi (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018.

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Zaštitna odjeća – Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće koju nose radnici koji primjenjuju tekuće pesticide i radnici koji ulaze u tretirano područje (ISO 27065:2017)

21.4.2018.

 

 

Napomena 0:

To je datum od kojega sukladnost s usklađenom normom ili njezinim dijelovima stvara pretpostavku sukladnosti s relevantnim zahtjevima zakonodavstva Unije.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  SL L 81, 31.3.2016., str. 51.

(2)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIJA. Tel.: +32 25500811; Telefaks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, BELGIJA. Tel.: +32 25500811; Telefaks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCUSKA. Tel:. +33 492944200; Telefaks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  SL C 338 od 27.9.2014., str. 31.


Top