EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0209(04)

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.

OJ C 49, 9.2.2018, p. 24–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 49/24


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 049/03)

Direktiva 1999/5/EZ

U skladu s prijelaznim odredbama iz članka 48. Direktive 2014/53/EU (1) države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u pogon radijske opreme obuhvaćene Direktivom 2014/53/EU koja je u skladu s Direktivom 1999/5/EZ (2) i koja je stavljena na tržište prije 13. lipnja 2017. Stoga se usklađenim normama na koje su upućivanja objavljena na temelju Direktive 1999/5/EZ, kako je zadnji put navedeno u Komunikaciji Komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije C 249 od 8. srpnja 2016., str. 1., i ispravljeno Ispravkom objavljenim u Službenom listu Europske unije C 342 od 17. rujna 2016., str. 15., i Ispravkom objavljenim u Službenom listu Europske unije C 403 od 1. studenoga 2016., str. 26., do 12. lipnja 2017. i dalje stvara pretpostavka sukladnosti s tom Direktivom.

Direktiva 2014/53/EU

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

ESO (3)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

Članci Direktive 2014/53/EU obuhvaćeni normom

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti pokretnih telefona s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (300 MHz-3 GHz)

17.11.2017.

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50385:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti radijskih baznih stanica i nepokretnih krajnjih stanica u bežičnim telekomunikacijskim sustavima s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost ljudi radiofrekvencijskim ele

17.11.2017.

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50401:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti nepokretne opreme za radijsko odašiljanje (110 MHz – 40 GHz) namijenjene za uporabu u bežičnim telekomunikacijskim mrežama, s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost pu

17.11.2017.

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50566:2017

Norma proizvoda za potvrđivanje sukladnosti radio frekvencijskih polja ručnih uređaja za bežičnu komunikaciju i uređaja za bežičnu komunikaciju postavljenih uz tijelo, koje koristi opća populacija (30 MHz-6 GHz)

17.11.2017.

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijskih uređaja -- Zahtjevi za otpornost

CISPR 35:2016 (MOD)

17.11.2017.

 

 

Članak 3(1)(b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Uskopojasna telegrafska oprema izravnog ispisa za primanje meteoroloških i navigacijskih informacija (NAVTEX); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema s unutarnjim ili vanjskim RF priključkom namijenjena primarno za analogni govor; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema namijenjena za prijenos podataka (i/ili govora) primjenom stalne ili promjenjive modulacije ovojnice i koja ima antenski priključak; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijski uređaji koji odašilju signale za poticanje posebnog odziva u prijamniku; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000  MHz. 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU za neodređenu radijsku opremu

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000  MHz. Dio 3-1; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU, Visoko pouzdana oprema s niskim ciklusom opterećenja. Oprema društvenih alarma koja radi na namijenjenim frekvencijama (869,200  MHz do 869,250  MHz)

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000  MHz. Dio 3-2; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Bežični alarmi koji rade u namijenjenim LDC/HR frekvencijskim pojasima od 868,60  MHz do 868,70  MHz, od 869,25  MHz do 869,40  MHz, od 869,65  MHz do 869,70  MHz

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000  MHz. 4. dio; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU, Mjerni uređaji koji rade u namijenjenom pojasu od 169,400  MHz do 169,475  MHz

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Kopnena pokretna služba: Radijska oprema za uporabu u jednosmjernom pozivanju koja radi u frekvencijskom području 25 MHz – 470 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.10.2017.

EN 300 224-2 V1.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM); Nepokretna usluga sustava radijskih poruka; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema s integralnim antenama za analogni govor; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Širokopojasni prijenosni sustavi; Uređaji za prijenos podataka u ISM frekvencijskom pojasu od 2,4  GHz i koji primjenjuju metode širokopojasne modulacije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 25 MHz i sustavima s indukcijskom petljom u frekvencijskom području od 9 kHz do 30 MHz: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Radijski uređaji koji pomoću vlastite antene odašilju signale za pokretanje posebnog odziva u prijamniku; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijski uređaji s vlastitom antenom namijenjeni prijenosu podataka (i govora); Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 1. dio: Prijamnici klase A; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 2. dio: Prijamnici klase B; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 3. dio: Prijamnici klase C; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 4. dio: Pomoćni uređaji za slušanje uključujući osobna zvučna pojačala i induktivne sustave do 3 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 Direktive 2014/53/EU

Prva objava

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Radijska oprema za „građanski pojas” (CB): Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za uporabu u frekvencijskom području od 1 GHz do 40 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.7.2017.

EN 300 440-2 V1.4.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se, za kategorije prijamnika 2 i 3 utvrđene u tablici 5., na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za frekvencijsko područje od 1 GHz do 40 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Širokopojasne audioveze; 2. dio:Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje koji imaju samo prijam (ROMES) koji omogućavaju podatkovnu komunikaciju u frekvencijskom pojasu od 1,5  GHz; Radiofrekvencijske (RF) specifikacije, koja obuhvaćaju bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF ručni, pokretni i nepokretni predajnici, prijamnici i primopredajnici na tlu za zrakoplovnu pokretnu službu u VHF području s amplitudnom modulacijom 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radio telefonski odašiljači i prijamnici za pomorsku pokretnu službu kojirade u VHF pojasima, namijenjeni za unutarnje vodene puteve; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefonski odašiljači i prijamnici za pomorske pokretne službe koji rade u VHF pojasima namijenjeni za kopnene vodene puteve;. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

15.12.2017.

EN 300 698 V2.1.1

Napomena 2.1

31.5.2018.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM); Lavinski radiofarovi; Sustavi odašiljača i prijamnika; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Lavinski farovi; Sustavi odašiljač-prijamnik; 3. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Palubni komunikacijski sustavi i uređaji na naročito visokim frekvencijama (UHF); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

EN 301 025 V2.1.1

Napomena 2.1

30.11.2018.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Uređaji kratkoga dometa -- Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) -- Radarska oprema koja radi u području 76 GHz do 77 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podatci) koja radi na uskopojasnim kanalima i ima antenski spojnik; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Prijenosni radiotelefon vrlo visoke frekvencije (VHF) za pomorsku pokretnu službu u VHF pojasima (samo za primjene koje nisu GMDSS); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bežični audio uređaji u području od 25 MHz do 2 000  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.7.2017.

EN 301 357-2 V1.4.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bežični audiouređaji u području 25 MHz do 2 000  MHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti i rade u frekvencijskim pojasima od 27,5  GHz do 29,5  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) niske brzine prijenosa podataka i pomorske pokretne satelitske zemaljske postaje (MMES) koje nisu predviđene za opasne i sigurnosne komunikacije u frekvencijskim pojasima 1,5  GHz/1,6  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne satelitske zemaljske postaje (MESs) niske brzine prijenosa podataka izuzev zrakoplovnih pokretnih satelitskih zemaljskih postaja u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za terminale s jako malim promjerom antene (VSAT); Zemaljski satelitske zemaljske postaje koji samo odašilju, odašilju/primaju ili samo primaju u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske prijenosne zemaljske postaje koje primaju satelitske novosti (SNGTES) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz to 14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MESs), uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCEN) u frekvencijskom pojasu 1,6  GHz/2,4  GHz kao dio pokretne satelitske službe (MSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za NGSO pokretne zemaljske postaje (MES uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCN) u frekvencijskim pojasima od 1 980  MHz do 2 010  MHz (zemlja prema satelitu) i od 2 170  MHz do 2 200  MHz (satelit prema zemlji) kao dio pokretne satelitske službe (MSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za terminale s jako malim promjerom antene (VSAT); Satelitske zemaljske postaje koji samo odašilju, odašilju/primaju ili samo primaju u frekvencijskim pojasima 4 GHz i 6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) za govornu i/ili podatkovnu komunikaciju u frekvencijskim pojasima 1,5  GHz i 1,6  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje na palubama plovila (ESVs) u frekvencijskim pojasima 4/6 GHz predviđene za nepokretnu satelitsku službu (FSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti i rade u frekvencijskim pojasima od 29,5  GHz do 30,0  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje koje odašilju prema zrakoplovima (AES) omogućavajući zrakoplovnu pokretnu satelitsku službu (AMSS)/pokretnu satelitsku službu (MSS) i/ili zrakoplovnu pokretnu satelitsku službu na ruti (AM(R)S/pokretnu satelitsku službu (MSS), u frekvencijskom pojasu ispod 3 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM; Oprema baznih postaja (BS); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalni sustav pokretnih komunikacije (GSM);Harmonizirana norma za pokretne postaje u pojasima GSM 900 i GSM 1800 koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (1999/5/EC)

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Obavijest: Uz uvjet da su primijenjeni prihvatni parametri iz stavaka 4.2.20, 4.2.21 i 4.2.26, ovom se usklađenom normom omogućuje pretpostavka o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Direktive 2014/53/EU

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM); Oprema pokretnih postaja (MS); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

Prva objava

EN 301 511 V9.0.2

Napomena 2.1

30.4.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) u frekvencijskome području od 2 483,5 do 2 500  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Uređaji u neupotrijebljenom frekvencijskom prostoru (WSD); Sustavi bežičnog pristupa u frekvencijskom pojasu 470 MHz do 790 MHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MES) geostacionarnih pokretnih satelitskih sustava, uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCN) kao dio pokretne satelitske službe (MSS) u frekvencijskim pojasima 1,5  GHz i 1,6  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MES) koje komuniciraju s niskom brzinom podataka (LBRDC) sa satelitima u niskoj zemaljskoj orbiti (LEO) u frekvencijskom pojasu ispod 1 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komercijalno dostupna amaterska radio oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktivni implantati (ULP-AMI) i periferne jedinice (ULP-AMI-P) ultra niske snage, koji rade u frekvencijskom području 402 MHz do 405 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Radijska oprema za VHF digitalnu vezu (VDL), zrak-tlo, mod 2; Tehničke značajke i mjerne metode za opremu na tlu; 3. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 22014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Radijska oprema za VHF digitalnu vezu (VDL), zrak-tlo, mod 4; Tehničke značajke i mjerne metode za opremu na tlu; 5. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Širokopojasne radiopristupne mreže (BRAN); RLAN od 5 GHz visoke provedbene kakvoće; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 301 893 V1.8.1

Napomena 2.1

12.6.2018.

Članak 3, stavak 2

U pogledu adaptivnosti, do 12. lipnja 2018. mogu se upotrebljavati ili klauzula 4.2.7. ove usklađene norme ili klauzula 4.8. usklađene norme EN 301 893 v1.8.1.; nakon tog datuma smije se upotrebljavati samo klauzula 4.2.7. ove usklađene norme.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Celularne mreže IMT: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Korisnička oprema (UE) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Celularne mreže IMT: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Korisnička oprema (UE) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

13.10.2017.

EN 301 908-2 V11.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 3. dio: Bazne postaje (BS) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bazne postaje (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju celularnih mreža; 10. dio: Harmonizirana norma za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 11. dio: Repetitori za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 12. dio: Repetitori za CDMA s višestrukim nositeljem (cdma2000)

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 13. dio: Korisnička oprema (UE) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 13. dio: Korisnička oprema (UE) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

13.10.2017.

EN 301 908-13 V11.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA-FDD)

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 18. dio: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE bazna postaja (BS) multistandardnog radija (MSR)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 19. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) TDD korisnička oprema (UE)

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 20. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) TDD bazne postaje (BS)

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 21. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) korisnička oprema (UE)

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 22. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) FDD bazne postaje (BS)

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF odašiljači i prijamnici kao obalne postaje za GMDSS i druge primjene u pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Odašiljačka oprema za amplitudno moduliranu (AM) zvučnu radiodifuznu službu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Odašiljačka oprema za frekvencijski moduliranu (FM) zvučnu radiodifuznu službu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 302 018-2 V1.2.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Odašiljačka oprema za frekvencijski modulirani radio u službi radiodifuzije; 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteorološka pomagala. Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 400,15  MHz do 406 MHz s razinama snage do 200 mW; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

15.12.2017.

EN 302 054-2 V1.2.1

Napomena 2.1

31.5.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorološka pomoć (Met pom.); Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 400,15  MHz do 406 MHz s razinama snage do 200 mW; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bežični videolinkovi (WVL), koji rade u frekvencijskom pojasu 1,3  GHz do 50 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Zahtjevi za generičke UWB primjene

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Zahtjevi za UWB praćenje lokacije

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 3. dio: Zahtjevi za UWB uređaje koje primjenjuju vozila na tlu

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 4. dio: Uređaji osjetljivi na materijal, koji primjenjuju UWB tehnologiju ispod 10,6  GHz

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Primjene slikovnih sustava radara za ispitivanje tla i zida (GPR/WPR); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za terestrijalnu radijsku službu digitalne audiodifuzije (T-DAB); 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske pokretne zrakoplovne zemaljske postaje (AESs) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Navigacijski radar za uporabu na unutrašnjim vodenim putovima; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Aktivni medicinski implantati ultra niske snage (ULP-AMI) i oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 315 kHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju u frekvencijskom pojasu od 865 MHz do 868 MHz s razinama snage do 2 W i u frekvencijskom pojasu od 915 MHz do 921 MHz s razinama snage do 4 W; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Nepokretni radijski sustavI; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; Dio 2-2: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasima gdje se primjenjuje koordinacija frekvencija; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; Dio 2-2: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima gdje se primjenjuje koordinacija frekvencija; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Obavijest: Uz uvjet da su primijenjeni prihvatni parametri iz stavaka 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4, ovom se usklađenom normom omogućuje pretpostavka o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Direktive 2014/53/EU

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za radiodifuznu službu svjetskog digitalnog radija (DRM); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigacijski radari za uporabu na ne-SOLAS plovilima; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa -- Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT); Oprema radara kratkoga dometa u pojasu 77 GHz do 81 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa; Telematika cestovnoga prijevoza i prometa (RTTT); Kratkodometna radarska oprema u području od 24 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za uslugu terestrijalne digitalne TV (DVB-T); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Nepokretni radijski sustavi; Oprema i antene u sustavu više točaka; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE za digitalnu radijsku opremu u sustavu više točaka

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske satelitske postaje na palubama plovila (ESVs) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz predviđene za nepokretnu satelitsku službu (FSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radarski uređaj za ispitivanje razine tvari u spremniku (TLPR) u frekvencijskim pojasima od 4,5  GHz do 7 GHz, od 8,5  GHz do 10,6  GHz, od 24,05  GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU.

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje za praćenje na vlakovima (ESTs) u frekvencijskim pojasima 14/12 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Meteorološka pomagala. Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 1 668,4  MHz do 1 690  MHz; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

15.12.2017.

EN 302 454-2 V1.2.1

Napomena 2.1

31.5.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteorološka pomoć (Met pom.); Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 1 668,4  MHz do 1 690 ; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz ćlanka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Bežični pristupni sustavi (WAS); 5,8  GHz nepokretni širokopojasni sustavi prijenosa podataka; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Radijska oprema u frekvencijskome području 30 MHz do 37,5  MHz za aktivne medicinske membranske implantate i pribor ultra male snage; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području 315 kHz do 600 kHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Sustavi ultra niske snage podatkovnih medicinskih servisa (MEDS) u frekvencijskome području od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema sa stalnom ili nestalnom modulacijom ovojnice koja radi u kanalu širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Mreže sa širokopojasnim radijskim pristupom (BRAN); Višegigabitni sustavi WAS/RLAN u frekvencijskome pojasu od 60 GHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Inteligentni transportni sustavi (ITS); Radiokomunikacijska oprema koja radi u frekvencijskom pojasu od 5 855  MHz do 5 925  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasu od 2 GHz; 1. dio: Komplementarna zemaljska komponenta (CGC) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasu od 2 GHz; 2. dio: Korisnički uređaji (UE) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasima od 1 980  MHz do 2 010  MHz (zemlja-svemir) i od 2 170  MHz do 2 200  MHz (svemir-zemlja); 3. dio: Korisnički uređaji (UE) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za Eurobalise sustave na željeznici; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Uređaji kratkog dometa (SRD): Radijski uređaji za željezničke sustave europetlje; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Na tlu bazirani UHF radijski odašiljači, prijamnici i primopredajnici s amplitudnom modulacijom za UHF zrakoplovnu pokretnu službu; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Inteligentni transportni sustavi (ITS); Radiokomunikacijska oprema za frekvencijsko područje od 63 GHz do 64 GHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radarski uređaj za ispitivanje razine tvari (LPR) u frekvencijskim pojasima od 6 GHz do 8,5  GHz, od 24,05  GHz do 26,5  GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Aktivna pojačala radarskog odziva; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT); Automobilska radarska oprema koja radi u frekvencijskom području 24,05  GHz do 24,25  GHz ili 24,50  GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase D DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase H DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

EN 302 885 V2.1.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase H DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

EN 302 885 V2.2.2

Napomena 2.1

31.1.2019.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Pomorski osobni far za navođenje namijenjen uporabi na frekvenciji 121,5  MHz samo za potragu i spašavanje;: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Harmonizirana norma za zemaljske postaje postavljene na vozila (VMES) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Kopnena pokretna služba; Specifikacija višekanalnog odašiljača za PMR službu; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Na tlu bazirani prošireni sustav (GBAS) za VHF zemlja-zrak podatkovnu difuziju (VDB);Tehničke karakteristike i metode mjerenja za opremu baziranu na tlu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Pomorski osobni uređaji male snage za određivanje položaja koji primjenjuju AIS; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Pomorski VHF osobni radio farovi male snage koji primjenjuju digitalno selektivno pozivanje (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Obalni nadzor, opsluživanje prometa plovila i lučki radari (CS/VTS/HR); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Mrežni sustavi za prijenos biomedicinskih signala ljudskim tijelom (MBANSs) koji rade u području od 2 483,5  MHz do 2 500  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Umreženi uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 870 MHz do 876 MHz s razinama snage do 500 mW. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Napredni sustav vođenja i kontrole kretanja površinom (A-SMGCS); 6. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU za stavljanje u uporabu radarskih senzora kretanja površinom; 1. poddio: Senzori u X području s impulsnim signalima i snagom odašiljanja do 100 kW

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Pomorska širokopojasna radioveza koja radi unutar pojasa od 5 852  MHz do 5 872  MHz i/ili od 5 880  MHz do 5 900  MHz, za brodove i izvan obalne instalacije uključene u koordinirane aktivnosti; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

15.12.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Širokopojasne izravne komunikacije zrak-zemlja; Uređaji koji rade u frekvencijskim pojasima od 1 900  MHz do 1 920  MHz i od 5 855  MHz do 5 875  MHz; Fiksne antenske izvedbe; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitalni terestrijalni TV difuzijski prijamnici; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Pojačala i aktivne antene za TV radiodifuzni prijam u kućnim lokacijama; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES)); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Vanjska prijamna jedinica u frekvencijskom pojasu od 10,7  GHz do 12,75  GHz

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES)); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Unutarnja jedinica

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Pomorski pokretni odašiljači i prijamnici za uporabu u MF i HF pojasima: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.10.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Oprema društvenih alarma koja radi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Prijamnici globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS); Radijska oprema koja radi u frekvencijskim pojasima od 1 164  MHz do 1 300  MHz i od 1 559  MHz do 1 610  MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

15.12.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globalni sustav mobilnih komunikacija (GSM); GSM repetitori; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje na pokretnim platformama (ESOMP) koje odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim pojasima od 27,5  GHz do 30,0  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje na pokretnim platformama (ESOMP) koje odašilju prema satelitima u ne-geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim pojasima od 27,5  GHz do 29,1  GHz i od 29,5  GHz do 30,0  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za uporabu u frekvencijskom području od 40 GHz do 246 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (4).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije na temelju Direktive 1999/5/EZ i Direktive 2014/53/EU. Europska komisija osigurava ažuriranje ovog popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  SL L 153, 22.5.2014., str. 62.

(2)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

(3)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


Top