Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0629

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU JEDANAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR) FINANCIJSKA GODINA 2017.

COM/2018/629 final

Bruxelles, 17.9.2018.

COM(2018) 629 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

JEDANAESTO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o EUROPSKOM POLJOPRIVREDNOM FONDU ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)

FINANCIJSKA GODINA 2017.


Sadržaj

1.Proračunski postupak

1.1.Financijski okvir

1.2.Nacrt proračuna (NP) za 2017.

1.3.Donošenje proračuna za 2017.

1.4.Donošenje izmjena proračuna

2.Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza

2.1.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

2.1.2.Tehnička pomoć

2.2.Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje

2.2.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

2.2.2.Tehnička pomoć

3.Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2017.

3.1.Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

3.1.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

3.1.2.Tehnička pomoć

3.2.Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

3.2.1.Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

3.2.2.Tehnička pomoć

3.3.Analiza prijavljenih rashoda po mjerama

3.4.Provedba programâ EPFRR-a

3.4.1.Programsko razdoblje 2007.–2013.

3.4.2.Programsko razdoblje 2014.–2020.

1.    Proračunski postupak

1.1.    Financijski okvir 

Rashodi za ruralni razvoj u 2017. financirani su u okviru dvaju višegodišnjih financijskih okvira (VFO-ovi): za razdoblje 2007.–2013. i za razdoblje 2014.–2020. Financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. predviđen je Uredbom Vijeća (EU) br. 1311/2013. Dodijeljena sredstava za ruralni razvoj i dodijeljena sredstava za rashode povezane s tržištem i izravna plaćanja nakon godišnje tehničke prilagodbe VFO-a prikazana su u tablici 1.

Tablica 1. – Financijski okvir 2014.–2020.

NASLOV 2.

U milijunima EUR; tekuće cijene

Održivi rast: prirodni resursi

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

UKUPNO

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

od toga:

– ruralni razvoj a), b), c), d), e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– rashodi povezani s tržištem i izravne potpore, a), b), c), d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 888

a) nakon neto prijenosa od 351,9 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijsku godinu 2014. (za pojedinosti vidi napomenu f)

b) nakon neto prijenosa od 51,6 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijsku godinu 2015. (za pojedinosti vidi napomenu f)

c) nakon neto prijenosa od 28 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijske godine 2014.–2020. (za pojedinosti vidi napomenu f)

d) nakon neto prijenosa od 4 313,6 milijuna EUR između EFJP-a i EPFRR-a za financijske godine 2015.–2020. (za pojedinosti vidi napomenu f)

e) nakon reprogramiranja dodijeljenih sredstava za EPFRR za 2014. na temelju primjene članka 19. Uredbe o VFO-u (EU) br. 1311/2013, ukupan iznos od 8 705 milijuna EUR koji je oduzet od obveza za 2014. ravnomjerno je raspoređen na obveze za 2015. i 2016.

f) prijenosi u ruralni razvoj (EPFRR) navedeni u prethodnim bilješkama od a) do d) uključuju sljedeće: 4 milijuna EUR prenesenih godišnje za cijelo razdoblje 2014.–2020. iz sektora pamuka (EL) na temelju članka 66. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013; 296,3 milijuna EUR za dobrovoljnu prilagodbu prenesenih za financijsku godinu 2014. (UK) na temelju članka 10.b i članka 10.c stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009; 51,6 milijuna EUR za nepotrošene iznose prenesene svake godine za financijske godine 2014. i 2015. (SE i DE) na temelju članaka 136. i 136.b Uredbe (EZ) br. 73/2009 te 4 313,6 milijuna EUR za smanjenje plaćanja i fleksibilnost između stupova na temelju članka 7. stavka 2. i članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013

1.2.    Nacrt proračuna (NP) za 2017.

Komisija je donijela nacrt proračuna (NP) za 2017. te ga je 18. srpnja 2016. predložila proračunskom tijelu.

U nacrt proračuna bilo je uključeno 1 280 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) za programsko razdoblje 2007.–2013. Nisu zatražena sredstva za preuzimanje obveza za 2017., s obzirom na to da je programsko razdoblje 2007.–2013. završilo 2013. Za programsko razdoblje 2014.–2020. NP za 2017. uključivao je 14 360 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 9 926 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Vijeće je 12. rujna 2016. donijelo stajalište o nacrtu proračuna za 2017., a Europski parlament svoje je stajalište donio 26. listopada 2016. Bilo je potrebno sazvati Odbor za mirenje, koji je postigao sporazum o zajedničkom tekstu u propisanom roku od 21 dana. Vijeće je zajednički tekst prihvatilo 29. studenoga 2016., a Europski parlament prihvatio ga je 1. prosinca 2015.

1.3.    Donošenje proračuna za 2017.

Proračun za 2017. koji je donesen 1. prosinca 2016. bio je u pogledu EPFRR-a jednak početnom prijedlogu Komisije.

Tablica 2.

Doneseni proračun za 2017.

Proračunska stavka

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

(u EUR)

(u EUR)

2007.–2013.

05.040501 (Programi ruralnog razvoja)

1 280 000 000

05.040502 (Operativna tehnička pomoć)

2014.–2020.

05.046001 (Programi ruralnog razvoja)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Neoperativna tehnička pomoć)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Operativna tehnička pomoć)

18 522 000

19 022 443

1.4.    Donošenje izmjena proračuna

Izmjenom proračuna br. 6 odobrena sredstva za plaćanje za EPFRR za razdoblje 2007.–2013. smanjenja su za 780 milijuna EUR, a odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tehničku pomoć smanjena su za 1,5 milijuna EUR.

Tablica 3.

Proračun za 2017. nakon izmjena

Proračunska stavka

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

(u EUR)

(u EUR)

2007.–2013.

05.040501 (Programi ruralnog razvoja)

500 000 000

05.040502 (Operativna tehnička pomoć)

2014.–2020.

05.046001 (Programi ruralnog razvoja)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Neoperativna tehnička pomoć)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Operativna tehnička pomoć)

17 022 000

19 022 443

2.    Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.    Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza

2.1.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, izglasani proračun za 2017. iznosio je 14 337 milijuna EUR i cijeli taj iznos odnosi se na programe za 2014.–2020.

Proračun za 2017. nije uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza za programe EPFRR-a za razdoblje 2007.–2013.

Tablica 4.

Upravljanje odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u 2017. – EPFRR

Proračunska stavka

05.040501

(u EUR)

Proračunska stavka

05.046001

(u EUR)

Odobrena sredstva na početku 2017.

14 337 026 697

Odobrena sredstva raspoloživa 2017.

14 337 026 697

Odobrena sredstva iskorištena 2017.

14 337 026 697

2.1.2.    Tehnička pomoć

Člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 predviđa se da EPFRR, na inicijativu Komisije, može iskoristiti do 0,25 % svojih godišnjih dodijeljenih sredstava za financiranje mjera tehničke pomoći. U proračunu za 2017. početni raspoloživi iznos za tu svrhu bio je 4,9 milijuna EUR za neoperativnu tehničku pomoć i 18,5 milijuna EUR za operativnu tehničku pomoć. Potonji je izmjenom proračuna br. 6 smanjen za 1,5 milijuna EUR.

2.2.    Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje

2.2.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Odobrena sredstva za plaćanje izglasanog proračuna za 2017. za programe ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. iznosila su 9 902 milijuna EUR. Osim toga, raspoloživi namjenski prihodi, prikupljeni tijekom te godine, iznosili su 14,0 milijuna EUR. Odobrena sredstva za plaćanje povećana su prijenosom 3,0 milijuna EUR iz linije za tehničku pomoć i prijenosom na kraju godine u iznosu od 567,7 milijuna EUR te prijenosom namjenskih prihoda iz EPFRR-a za razdoblje 2007.–2013. u iznosu od 110,0 milijuna EUR kako bi se u potpunosti pokrili prijavljeni rashodi država članica iz trećeg tromjesečja 2017. Uzimajući u obzir sve prijenose, ukupni iznos raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanje u 2017. iznosio je 11 069,9 milijuna EUR. Ukupno su u 2017. iskorištena odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 11 051,8 milijuna EUR i namjenski prihodi u iznosu od 18,1 milijun EUR automatski su preneseni u 2018.

Odobrena sredstva za plaćanje izglasanog proračuna za 2017. za programe ruralnog razvoja za razdoblje 2007.–2013. iznosila su 1 280 milijuna EUR. Osim toga, raspoloživi namjenski prihodi, preneseni iz 2016. ili prikupljeni tijekom godine, iznosili su 497,2 milijuna EUR. Izmjenom proračuna br. 6 odobrena sredstva za plaćanje smanjena su za 780 milijuna EUR. Nadalje, ta su sredstva dodatno smanjena dvama prijenosima u proračunsku liniju za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020., u ukupnom iznosu od 583,2 milijuna EUR. Na kraju godine ukupni iznos raspoloživih odobrenih sredstava za plaćanje u 2017. iznosio je 413,8 milijuna EUR. Od tog iznosa iskorišten je 43,1 milijun EUR, a namjenski prihodi u iznosu od 370,7 milijuna EUR automatski su preneseni u 2018.

Tablica 5.

Upravljanje odobrenim sredstvima za plaćanje 2017.

(u EUR)

 

EPFRR (2014.–2020.)

Proračunska stavka – 05.046001

Odobrena sredstva na početku 2017.

9 902 000 000

Prijenos iz EPFRR-a 2007.–2013.

473 190 882

Prijenos iz linije za tehničku pomoć u okviru EPFRR-a 2014.–2020.

3 000 000

Prijenos na kraju godine

567 662 308

Namjenski prihodi prikupljeni 2017.

14 029 057

Prijenos namjenskih prihoda iz EPFRR-a 2007.–2013.

110 000 000

Odobrena sredstva raspoloživa 2017.

11 069 882 247

Odobrena sredstva iskorištena 2017.

11 051 784 091

EPFRR (2007.–2013.)

Proračunska stavka – 05.040501

Odobrena sredstva na početku 2017.

1 280 000 000

Prijenos u EPFRR 2014.–2020.

–473 190 882

Prijenos u liniju 05.087706

–182 967

Izmjena proračuna

–780 000 000

Namjenski prihodi preneseni iz 2016.

12 134 265

Namjenski prihodi prikupljeni 2017.

485 027 166

Prijenos namjenskih prihoda u EPFRR 2014.–2020.

–110 000 000

Odobrena sredstva raspoloživa 2017.

413 787 582

Odobrena sredstva iskorištena 2017.

43 121 731

2.2.2.    Tehnička pomoć

Kad je riječ o tehničkoj pomoći u okviru EPFRR-a, ukupna odobrena sredstva za plaćanje u proračunu za 2017. iznosila su 23,9 milijuna EUR. U liniju za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. preneseno je 3,0 milijuna EUR kako bi se u potpunosti pokrili prijavljeni rashodi država članica iz trećeg tromjesečja 2017. Završna odobrena sredstva za plaćanje iznosila su 20,9 milijuna EUR.

3.    Izvršenje proračuna EPFRR-a za 2017.

3.1.    Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

3.1.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a    

Preuzeta je obveza za ukupni iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza raspoloživih u proračunu za 2017. za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. (14 337,0 milijuna EUR).

U tablici 6. prikazana su, po državama članicama, sredstva dodijeljena na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/162 te iznosi za koje je preuzeta obveza 2017.

Tablica 6.

Uredba (EU) br. 1305/2013 (kako je izmijenjena) u odnosu na iznose za koje je preuzeta obveza do kraja 2017.

Proračunska stavka: 05.046001

(u EUR)

Država članica

Uredba (EU) br. 1305/2013

Iznosi za koje je preuzeta obveza 2017.

Dodijeljena sredstva u 2017.

 

(a)

(b)

AT

562 467 745

562 467 745

BE

97 175 076

97 175 076

BG

340 409 994

340 409 994

CY

18 894 801

18 894 801

CZ

344 509 078

344 509 078

DE

1 404 073 302

1 404 073 302

DK

144 868 072

144 868 072

EE

122 865 093

122 865 093

ES

1 185 553 005

1 185 553 005

FI

340 009 057

340 009 057

FR

1 665 777 592

1 665 777 592

GR

703 471 245

703 471 245

HR

282 342 500

282 342 500

HU

488 620 684

488 620 684

IE

313 007 411

313 007 411

IT

1 493 380 162

1 493 380 162

LT

230 451 686

230 451 686

LU

14 366 484

14 366 484

LV

155 139 289

155 139 289

MT

13 914 927

13 914 927

NL

118 357 256

118 357 256

PL

1 192 025 238

1 192 025 238

PT

579 806 001

579 806 001

RO

1 186 544 149

1 186 544 149

SE

249 386 135

249 386 135

SI

119 684 133

119 684 133

SK

215 356 644

215 356 644

UK

754 569 938

754 569 938

Ukupno

14 337 026 697

14 337 026 697

3.1.2.    Tehnička pomoć

Za programsko razdoblje 2014.–2020. odobrena sredstva za preuzimanje obveza za operativnu tehničku pomoć u proračunu za 2017. iznosila su 18,5 milijuna EUR. Linija je izmjenom proračuna br. 6 smanjena za 1,5 milijuna EUR. U tablici 7. prikazana je potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza raspoloživih za tehničku pomoć u 2017. Najvažniji dio povezan je s Europskom mrežom za ruralni razvoj i Europskim partnerstvom za inovacije.

Tablica 7.

Tehnička pomoć – izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Proračunska stavka: 05.046002

(u EUR)

Opis

Iznos za koji je preuzeta obveza

Europska mreža za ruralni razvoj

5 023 899

Europsko partnerstvo za inovacije

2 687 741

Informacijska tehnologija*

2 257 024

Europska evaluacijska mreža

1 925 113

Revizija i kontrole

668 574

Europske snage solidarnosti

500 000

Baza podataka o ekološkoj poljoprivredi

115 000

Ukupno

13 177 350

* uključujući urede za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu

3.2.    Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

3.2.1.    Programi ruralnog razvoja EPFRR-a

Izvršena su sva odobrena sredstva za plaćanje raspoloživa u okviru proračuna 2017. (9 902,0 milijuna EUR) za programsko razdoblje 2014.–2020. Osim toga, na kraju godine bila su potrebna povećanja sredstava kako bi se mogli u potpunosti nadoknaditi rashodi koje su prijavile države članice. Odobrena sredstva za plaćanje raspoloživa za EPFRR za razdoblje 2014.–2020. povećana su sljedećim prijenosima: 473,2 milijuna EUR iz proračuna za 2017. za EPFRR-a za razdoblje 2007.–2013., 110,0 milijuna EUR namjenskih prihoda iz EPFRR-a za razdoblje 2007.–2013., 3,0 milijuna EUR iz operativne tehničke pomoći u okviru EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020., 567,7 milijuna EUR iz prijenosa na kraju godine. Ukupno je do kraja 2017. iskorišteno 11 051,8 milijuna EUR od 11 069,9 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje raspoloživih nakon provedenih prijenosa.

Za programsko razdoblje 2007.–2013. izvršen je 43,1 milijun EUR od početnog iznosa od 1 280 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje raspoloživih u proračunu i 497,2 milijuna EUR raspoloživih u obliku namjenskih prihoda. Izmjenom proračuna br. 6 odobrena sredstva za plaćanje smanjena su za 780,0 milijuna EUR. Nadalje, 583,2 milijuna EUR (uključujući 110,0 milijuna EUR namjenskih prihoda) preneseno je u proračunsku liniju za programe EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020.

U tablici 8. prikazana je raščlamba plaćanja izvršenih 2017. po razdobljima prijave:

Tablica 8.

Plaćanja u 2017. za programe ruralnog razvoja EPFRR-a (u milijunima EUR)

2007.–2013.

2014.–2020.

 

Stavka 05.040501

Stavka 05.046001

Pretfinanciranje 2014.–2020.

0,0

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na razdoblje prije četvrtog tromjesečja 2017.

0,0

26,4

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na četvrto tromjesečje 2017.

0,0

3 941,4

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na prvo tromjesečje 2017.

0,0

1 924,2

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na drugo tromjesečje 2017.

0,0

2 099,1

Nadoknada zahtjeva za plaćanje koji se odnose na treće tromjesečje 2017.

0,0

3 060,7

Završna i/ili pozitivna plaćanja 2007.–2013.

43,1

Ukupno 2017.

43,1

11 051,8

Mjesečna potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje tijekom godine (od siječnja do prosinca 2017.) prikazana je na grafikonu u nastavku.

Grafikon 1.U tablicama 9.a i 9.b prikazana je raščlamba iznosâ koje je Komisija isplatila u proračunskoj godini 2017. po državama članicama i po razdobljima prijave.

Tablica 9.a EPFRR 2007.–2013.

Stvarno izvršena plaćanja u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017.

EPFRR 2007.–2013. – Proračunska stavka 05.040501 (u EUR)

Država članica

Pozitivna plaćanja, uglavnom nakon presuda Suda Europske unije

Završetak

Ukupno

AT

 

 

 

BE

 

 

 

BG

1 644 120

 

1 644 120

CY

 

 

 

CZ

 

 

 

DE

2 607

 

2 607

DK

 

 

 

EE

 

 

 

ES

 

 

 

FI

 

 

 

FR

 

 

 

GR

4 843 628

 

4 843 628

HU

 

 

 

IE

 

 

 

IT

 

 

 

LT

708 137

 

708 137

LU

 

 

 

LV

 

 

 

MT

 

 

 

NL

 

 

 

PL

24 776

 

24 776

PT

 

 

 

RO

35 897 249

 

35 897 249

SE

 

 

 

SI

1 214

 

1 214

SK

 

 

 

UK

 

 

 

Ukupno

43 121 731

0

43 121 731Tablica 9.b: EPFRR 2014.–2020.

Stvarno izvršena plaćanja u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017.

EPFRR 2014.–2020. – Proračunska stavka 05.046001

(u EUR)

Država članica

Prije četvrtog tromjesečja 2016.

Četvrto tromjesečje 2016.

Prvo tromjesečje 2017.

Drugo tromjesečje 2017.

Treće tromjesečje 2017.

Ukupno

AT

 

284 034 513

34 306 827

118 368 156

41 760 912

478 470 408

BE

 

5 925 045

2 756 556

19 997 126

8 452 989

37 131 717

BG

 

19 664 658

39 513 021

81 321 944

54 014 439

194 514 062

CY

 

7 106 491

2 030 516

1 212 301

4 224 143

14 573 450

CZ

 

40 792 524

95 902 134

86 375 959

36 281 185

259 351 803

DE

 

474 591 531

206 265 375

158 977 107

111 118 692

950 952 706

DK

 

27 313 513

20 805 180

31 119 758

20 639 549

99 878 000

EE

 

17 338 409

52 578 670

12 925 139

16 571 073

99 413 291

ES

 

288 516 817

126 055 741

121 249 143

166 811 391

702 633 093

FI

 

127 783 822

18 656 891

53 803 633

118 963 308

319 207 655

FR

 

801 033 393

64 649 703

69 174 381

818 850 517

1 753 707 994

GR

 

338 972 961

39 884 776

45 877 268

283 310 929

708 045 934

HR

 

12 404 315

35 760 815

79 650 699

22 357 649

150 173 479

HU

 

54 311 309

2 482 437

105 315 539

34 483 224

196 592 509

IE

 

104 218 851

24 253 168

17 117 853

108 982 160

254 572 032

IT

 

215 647 575

189 232 281

211 715 839

173 676 812

790 272 508

LT

 

84 849 526

68 844 173

55 926 201

44 354 105

253 974 006

LU

 

2 759 059

4 188 850

637 753

1 277 912

8 863 575

LV

 

63 038 107

44 521 391

22 859 330

32 078 140

162 496 969

MT

 

1 654 062

305 557

88 103

123 251

2 170 973

NL

 

11 845 693

32 549 017

10 590 136

2 628 968

57 613 814

PL

 

148 421 690

132 318 221

208 784 253

84 080 426

573 604 590

PT

 

309 074 601

87 906 633

77 268 204

49 983 739

524 233 177

RO

26 332 371

265 094 574

340 526 570

313 662 587

623 552 613

1 569 168 715

SE

 

31 826 689

34 272 890

23 227 732

14 948 891

104 276 200

SI

 

27 374 475

12 498 310

31 421 808

8 959 016

80 253 608

SK

 

51 127 107

44 801 397

38 534 466

33 400 226

167 863 196

UK

43 923

124 709 926

166 295 483

101 908 247

144 817 050

537 774 629

Ukupno

26 376 295

3 941 431 236

1 924 162 584

2 099 110 666

3 060 703 310

11 051 784 091

U tablici 10. za svaku državu članicu uspoređena su plaćanja EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020. izvršena u 2017. s plaćanjima izvršenima u 2016. Plaćanja su se znatno povećala (za 42 %) u usporedbi s 2016. (11,1 milijarda EUR u usporedbi s 7,8 milijardi EUR). Brojke za 2016. uključuju zadnju tranšu pretfinanciranja isplaćenu za programe za razdoblje 2014.–2020.

Tablica 10.

Plaćanja državama članicama – usporedba 2017. i 2016. – EPFRR 2014.–2020.

(u EUR)

 

Država članica

2016.

2017.

Razlika između 2017. i 2016.

Međuplaćanja

Pretfinanciranje

Ukupno

Međuplaćanja

Pretfinanciranje

Ukupno

(u EUR)

(u %)

AT

394 576 581

39 375 520

433 952 101

478 470 408

0

478 470 408

44 518 307

10,26 %

BE

39 503 051

6 477 978

45 981 029

37 131 717

0

37 131 717

–8 849 312

–19,25 %

BG

129 060 043

23 667 170

152 727 213

194 514 062

0

194 514 062

41 786 849

27,36 %

CY

7 177 699

1 322 444

8 500 142

14 573 450

0

14 573 450

6 073 308

71,45 %

CZ

181 882 819

23 056 740

204 939 559

259 351 803

0

259 351 803

54 412 243

26,55 %

DE

647 841 345

93 607 201

741 448 545

950 952 706

0

950 952 706

209 504 160

28,26 %

DK

74 929 013

14 976 097

89 905 110

99 878 000

0

99 878 000

9 972 890

11,09 %

EE

87 901 431

8 233 416

96 134 846

99 413 291

0

99 413 291

3 278 445

3,41 %

ES

378 590 289

82 973 888

461 564 178

702 633 093

0

702 633 093

241 068 915

52,23 %

FI

327 182 929

23 804 083

350 987 012

319 207 655

0

319 207 655

–31 779 358

–9,05 %

FR

524 557 370

113 848 442

638 405 812

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 115 302 182

174,70 %

GR

227 838 949

47 182 918

275 021 867

708 045 934

0

708 045 934

433 024 067

157,45 %

HR

131 044 159

20 262 225

151 306 384

150 173 479

0

150 173 479

–1 132 905

–0,75 %

HU

208 468 125

34 306 645

242 774 769

196 592 509

0

196 592 509

–46 182 260

–19,02 %

IE

253 822 792

21 905 922

275 728 714

254 572 032

0

254 572 032

–21 156 682

–7,67 %

IT

419 548 741

104 443 808

523 992 549

790 272 508

0

790 272 508

266 279 959

50,82 %

LT

173 957 330

16 130 882

190 088 212

253 974 006

0

253 974 006

63 885 794

33,61 %

LU

6 355 840

1 005 746

7 361 586

8 863 575

0

8 863 575

1 501 989

20,40 %

LV

108 833 038

10 756 038

119 589 076

162 496 969

0

162 496 969

42 907 893

35,88 %

MT

589 457

973 269

1 562 726

2 170 973

0

2 170 973

608 248

38,92 %

NL

34 449 926

10 812 454

45 262 379

57 613 814

0

57 613 814

12 351 435

27,29 %

PL

362 852 034

88 961 088

451 813 122

573 604 590

0

573 604 590

121 791 467

26,96 %

PT

536 945 153

40 601 404

577 546 557

524 233 177

0

524 233 177

–53 313 380

–9,23 %

RO

524 017 099

81 279 964

605 297 063

1 569 168 715

0

1 569 168 715

963 871 652

159,24 %

SE

191 405 372

17 455 653

208 861 025

104 276 200

0

104 276 200

–104 584 824

–50,07 %

SI

77 260 537

8 378 498

85 639 035

80 253 608

0

80 253 608

–5 385 427

–6,29 %

SK

105 682 050

15 885 298

121 567 349

167 863 196

0

167 863 196

46 295 847

38,08 %

UK

653 010 765

48 906 195

701 916 960

537 774 629

0

537 774 629

–164 142 331

–23,38 %

Ukupno

6 809 283 936

1 000 590 984

7 809 874 920

11 051 784 091

0

11 051 784 091

3 241 909 172

41,51 %

3.2.2.    Tehnička pomoć 

Za programsko razdoblje 2014.–2020. odobrena sredstva za plaćanje za operativnu tehničku pomoć iznosila su 19,0 milijuna EUR. Dio tih odobrenih sredstava (3,0 milijuna EUR) prenesen je za pokrivanje potreba za plaćanje povezanih s programima ruralnog razvoja u okviru EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020.

U tablici 11. u nastavku prikazana su plaćanja grupirana prema glavnim aktivnostima. Najvažniji dio povezan je s Europskom mrežom za ruralni razvoj.

Tablica 11.

Tehnička pomoć – izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Proračunska stavka: 05.046002

(u EUR)

Opis

Isplaćeni iznos

Europska mreža za ruralni razvoj

4 057 011

Europsko partnerstvo za inovacije

2 734 982

Korporativna komunikacija

2 600 000

Informacijska tehnologija*

2 258 270

Europska evaluacijska mreža

1 375 984

Revizija i kontrole

649 115

Platforma za tehničko savjetovanje u pogledu financijskih instrumenata

320 000

Europske snage solidarnosti

296 041

Baza podataka o ekološkoj poljoprivredi

248 533

Ukupno

14 539 936

      * uključujući urede za uvođenje širokopojasnog pristupa internetu

3.3.    Analiza prijavljenih rashoda po mjerama

U tablici 12. prikazani su prijavljeni zahtjevi za plaćanje po državi članici i po mjeri za ruralni razvoj 2017. (od četvrtog tromjesečja 2016. do trećeg tromjesečja 2017.), kumulativni prijavljeni rashodi od početka programskog razdoblja te financijski plan programâ EPFRR-a za razdoblje 2014.–2020.

Rashodi za EPFRR za razdoblje 2014.–2020. u 2017. i dalje su uglavnom bili usmjereni na mjeru 13 (Plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima) i mjeru 10 (Poljoprivreda, okoliš i klima).Tablica 12.

Prijavljeni rashodi EPFRR-a za 2017. (od četvrtog tromjesečja 2016. do trećeg tromjesečja 2017.) i ukupni kumulativni rashodi (od četvrtog tromjesečja 2014. do trećeg tromjesečja 2017.)

u usporedbi s financijskim planovima – EPFRR 2014.–2020.

 

Prijavljeni rashodi za 2017. (od četvrtog tromjesečja 2016. do trećeg tromjesečja 2017.)

Kumulativni prijavljeni rashodi (od četvrtog tromjesečja 2014. do trećeg tromjesečja 2017.)

Financijski planovi 2014.–2020.

Mjera EPFRR-a

(u milijunima EUR)

(%)

(u milijunima EUR)

(%)

(u milijunima EUR)

(%)

Mjera 01

Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

51,4

0,5 %

73,3

0,3 %

1 102,7

1,1 %

Mjera 02

Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

16,0

0,1 %

27,3

0,1 %

763,4

0,8 %

Mjera 03

Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

18,3

0,2 %

28,8

0,1 %

379,9

0,4 %

Mjera 04

Ulaganja u fizičku imovinu

1 625,5

14,7 %

2 811,7

13,3 %

22 621,2

22,8 %

Mjera 05

Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

58,5

0,5 %

111,6

0,5 %

894,1

0,9 %

Mjera 06

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

861,5

7,8 %

1 277,6

6,0 %

7 234,7

7,3 %

Mjera 07

Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

568,5

5,2 %

688,9

3,3 %

6 679,5

6,7 %

Mjera 08

Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

341,7

3,1 %

670,2

3,2 %

4 532,6

4,6 %

Mjera 09

Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

17,4

0,2 %

33,4

0,2 %

413,1

0,4 %

Mjera 10

Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

2 031,8

18,4 %

5 125,3

24,2 %

16 504,1

16,6 %

Mjera 11

Ekološki uzgoj

939,8

8,5 %

1 739,5

8,2 %

6 631,8

6,7 %

Mjera 12

Plaćanja povezana s mrežom Natura 2000. i Okvirnom direktivom o vodama

69,6

0,6 %

165,5

0,8 %

576,2

0,6 %

Mjera 13

Plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

3 314,4

30,0 %

6 532,7

30,8 %

16 013,6

16,1 %

Mjera 14

Dobrobit životinja

287,8

2,6 %

519,3

2,5 %

1 509,4

1,5 %

Mjera 15

Šumarsko-okolišne i klimatske službe i očuvanje šuma

10,7

0,1 %

20,2

0,1 %

265,2

0,3 %

Mjera 16

Suradnja

38,8

0,4 %

60,7

0,3 %

1 749,0

1,8 %

Mjera 17

Upravljanje rizicima

166,6

1,5 %

182,3

0,9 %

1 671,7

1,7 %

Mjera 18

Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

17,8

0,2 %

108,5

0,5 %

111,9

0,1 %

Mjera 19

Potpore za lokalni razvoj u okviru LEADER-a (lokalni razvoj kojim upravlja lokalna zajednica)

291,5

2,6 %

417,0

2,0 %

6 931,2

7,0 %

Mjera 20

Tehnička pomoć državama članicama

208,0

1,9 %

291,7

1,4 %

2 125,4

2,1 %

Mjera 113

Prijevremeno umirovljenje

97,4

0,9 %

295,1

1,4 %

631,8

0,6 %

Mjera 131

Ispunjivanje normi zasnovanih na zakonodavstvu Zajednice

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Mjera 341

Stjecanje vještina, animiranje i provedba

0,4

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Ukupni zbroj

 

11 033,6

100,0 %

21 180,9

100,0 %

99 343,3

100,0 %

*Države članice prijavljuju svoje rashode na tromjesečnoj osnovi. Međutim za godinu n, prijave za 4. tromjesečje podnose se u siječnju godine n + 1. Slijedom toga odgovarajuće nadoknade koje Komisija isplaćuje državama članicama u godini n obuhvaćaju razdoblje od 4. tromjesečja godine n-1 do 3. tromjesečja godine n.

3.4.    Provedba programâ EPFRR-a

3.4.1.    Programsko razdoblje 2007.–2013.

U grafikonu 2. prikazana je stopa apsorpcije programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2007.–2013. po državama članicama: plaćanja od početka programskog razdoblja do 31. prosinca 2017., uključujući završna plaćanja za programe koji su do tog datuma već završeni, u usporedbi s ukupnim dodijeljenim sredstvima za razdoblje 2007.–2013.

Do kraja 2017. primjena pravila N + 2 rezultirala je slučajevima opoziva sredstava u ukupnom iznosu od 1 867 milijuna EUR.

3.4.2.    Programsko razdoblje 2014.–2020.

Na grafikonu 3. prikazana je stopa apsorpcije programâ ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. po državama članicama: plaćanja s početka programskog razdoblja, uključujući plaćanja za četvrto tromjesečje 2017. koja se nadoknađuju u financijskoj godini 2018., u usporedbi s ukupnim dodijeljenim sredstvima za razdoblje 2014.–2020.

 

Top