EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Mišljenje Europskog odbora regija – Obzor Europa: deveti Okvirni program za istraživanja i inovacije

COR 2018/03891

OJ C 461, 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 461/79


Mišljenje Europskog odbora regija – Obzor Europa: deveti Okvirni program za istraživanja i inovacije

(2018/C 461/11)

Glavna izvjestiteljica:

Christophe CLERGEAU (FR/PES), član Vijeća Regije Pays-de-la-Loire

Referentni dokumenti:

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

1.   PREPORUKE ZA IZMJENE

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

(COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD))

Amandman 1.

Uvodna izjava 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Da bi se u postizanju tog općeg cilja ostvario znanstveni, društveni i gospodarski učinak, Unija bi trebala ulagati u istraživanja i inovacije u okviru Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021.–2027. (dalje u tekstu: „Program”) kako bi se pružila potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnog znanja i tehnologija, ojačao učinak istraživanja i inovacija u razvoju, podržavanju i provedbi politika Unije, poduprlo uvođenje inovativnih rješenja u industriju i društvo radi odgovora na globalne izazove i promicanja industrijske konkurentnosti; kako bi se poticali svi oblici inovacija, uključujući revolucionarne inovacije, i ojačalo uvođenje inovativnih rješenja na tržište te kako bi se optimirali rezultati tih ulaganja radi većeg učinka u ojačanom europskom istraživačkom prostoru.

Da bi se u postizanju tog općeg cilja ostvario znanstveni, društveni, gospodarski i teritorijalni učinak, Unija bi trebala ulagati u istraživanja i inovacije u okviru Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021.–2027. (dalje u tekstu: „Program”) kako bi se pružila potpora stvaranju i širenju visokokvalitetnog znanja i tehnologija, ojačao učinak istraživanja i inovacija u razvoju, podržavanju i provedbi politika Unije, poduprlo uvođenje inovativnih rješenja u industriju i društvo radi odgovora na globalne izazove i promicanja industrijske konkurentnosti; kako bi se poticali svi oblici inovacija, uključujući revolucionarne inovacije, i ojačalo uvođenje inovativnih rješenja na tržište te kako bi se optimirali rezultati tih ulaganja radi većeg učinka u ojačanom europskom istraživačkom prostoru.

Amandman 2.

Uvodna izjava (9)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Istraživačke aktivnosti koje se provode u okviru stupa „Otvorena znanost” trebale bi se utvrditi u skladu sa znanstvenim potrebama i mogućnostima. Istraživački program trebao bi se utvrditi u bliskoj suradnji sa znanstvenom zajednicom. Istraživanje bi se trebalo financirati na temelju izvrsnosti.

Istraživačke aktivnosti koje se provode u okviru stupa „Otvorena znanost” trebale bi se utvrditi u skladu sa znanstvenim potrebama i mogućnostima. Istraživački program trebao bi se utvrditi u bliskoj suradnji sa znanstvenom zajednicom. Istraživanje bi se trebalo financirati na temelju izvrsnosti i očekivanih učinaka .

Amandman 3.

Uvodna izjava 13.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U okviru Programa potpora istraživanjima i inovacijama trebala bi biti integrirana, uz poštovanje svih relevantnih odredaba Svjetske trgovinske organizacije. Koncept istraživanja, uključujući eksperimentalni razvoj trebao bi se upotrebljavati u skladu s Priručnikom iz Frascatija, koji je izradio OECD, a koncept inovacija trebao bi se upotrebljavati u skladu s Priručnikom iz Osla, koji su izradili OECD i Eurostat, uz primjenu širokog pristupa kojim su obuhvaćene socijalne inovacije.

Definicije OECD-a u pogledu razina tehnološke spremnosti (TRL) trebale bi se nastavljati primjenjivati kao u prethodnom okvirnom programu Obzor 2020., kako bi se u obzir uzela klasifikacija tehnološkog istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti te definiranje vrsta mjera na raspolaganju u pozivima na podnošenje prijedloga. Bespovratna sredstva u načelu se ne bi trebala dodjeljivati za djelovanja čije su aktivnosti iznad razine TRL 8. Na temelju programa rada za određeni poziv u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” mogla bi se omogućiti dodjela bespovratnih sredstava za vrednovanje proizvoda velikog opsega i tržišnu replikaciju.

U okviru Programa potpora istraživanjima i inovacijama trebala bi biti integrirana u svim svojim oblicima , uz poštovanje svih relevantnih odredaba Svjetske trgovinske organizacije. Koncept istraživanja, uključujući eksperimentalni razvoj trebao bi se upotrebljavati u skladu s Priručnikom iz Frascatija, koji je izradio OECD, a koncept inovacija trebao bi se upotrebljavati u skladu s Priručnikom iz Osla, koji su izradili OECD i Eurostat, uz primjenu širokog pristupa kojim su obuhvaćene socijalne inovacije. Definicije OECD-a u pogledu razina tehnološke spremnosti (TRL) trebale bi se nastavljati primjenjivati kao u prethodnom okvirnom programu Obzor 2020., kako bi se u obzir uzela klasifikacija tehnološkog istraživanja, razvoja proizvoda i demonstracijskih aktivnosti te definiranje vrsta mjera na raspolaganju u pozivima na podnošenje prijedloga. Na temelju programa rada za određeni poziv u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” mogla bi se omogućiti dodjela bespovratnih sredstava za vrednovanje proizvoda velikog opsega i tržišnu replikaciju.

Obrazloženje

Mogućnost bespovratnih sredstava ne smije se otkloniti u fazama koje su najbliže stavljanju na tržište.

Amandman 4.

Uvodna izjava 15.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U provedbi Programa trebalo bi nastojati ostvariti sinergije s drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata do praćenja, revizija i zakonodavnog uređivanja. Imajući u vidu preklapanja i udvostručivanja te veće iskorištavanje sredstava Unije, mogući su transferi iz drugih programa Unije u Obzor Europa. U tim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.

Obzor Europa u svojem strateškom planiranju nastojat će ostvariti sinergije s drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja, uzimajući u obzir nacionalne strategije i strategije pametne specijalizacije(S3), do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata do praćenja, revizija i zakonodavnog uređivanja. Imajući u vidu preklapanja i udvostručivanja te veće iskorištavanje sredstava Unije, moguće je kombiniranje s regionalnim i nacionalnim fondovima kao i transferi iz drugih programa Unije u Obzor Europa , u skladu s postojećim strategijama S3 . U tim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.

Amandman 5.

Uvodna izjava 16.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Kako bi se postigao što veći učinak financiranja sredstvima Unije i što djelotvorniji doprinos ciljevima politike Unije, u okviru Programa trebala bi se sklapati europska partnerstva s privatnim i/ili javnim partnerima. To uključuje industriju, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva kao što su zaklade koji podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije, uz uvjet da se partnerstvom željeni učinci mogu postići djelotvornije nego samostalnim djelovanjem Unije.

Kako bi se postigao što veći učinak financiranja sredstvima Unije i što djelotvorniji doprinos ciljevima politike Unije, u okviru Programa trebala bi se sklapati europska partnerstva s privatnim i/ili javnim partnerima. To uključuje industriju, istraživačke organizacije i sveučilišta, regije i gradove , tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva kao što su zaklade koji podupiru i/ili provode istraživanja i inovacije, uz uvjet da se partnerstvom željeni učinci mogu postići djelotvornije nego samostalnim djelovanjem Unije.

Amandman 6.

Uvodna izjava 19.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U okviru stupa „Otvorene inovacije” trebao bi se utvrditi niz mjera za integriranu potporu potrebama poduzetnika i poduzetništva čiji je cilj stvaranje i ubrzanje revolucionarnih inovacija za brzi rast tržišta. Time bi se trebala privući inovativna poduzeća s potencijalom rasta na međunarodnoj razini i razini Unije te osigurati brza, fleksibilna bespovratna sredstva i zajednička ulaganja, uključujući ulaganja s privatnim ulagačima. Ti bi se ciljevi trebali nastojati ostvariti uspostavom Europskog vijeća za inovacije (EIC). U okviru istog stupa trebali bi se podupirati i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i europski inovacijski ekosustavi općenito , posebno u okviru partnerstava za sufinanciranje s nacionalnim i regionalnim dionicima koji podupiru inovacije.

U okviru stupa „Otvorene inovacije” trebao bi se utvrditi niz mjera za integriranu potporu potrebama inovatora, poduzetnika i poduzetništva čiji je cilj stvaranje i ubrzanje revolucionarnih inovacija za brzi rast tržišta. Time bi se trebala privući inovativna poduzeća s potencijalom rasta na međunarodnoj razini i razini Unije te osigurati brza, fleksibilna bespovratna sredstva i zajednička ulaganja, uključujući ulaganja s privatnim i javnim ulagačima. Ti bi se ciljevi trebali nastojati ostvariti uspostavom Europskog vijeća za inovacije (EIC). U okviru istog stupa trebali bi se podupirati i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) te lokalni, regionalni, nacionalni i europski inovacijski ekosustavi, posebno u okviru partnerstava za sufinanciranje s nacionalnim i regionalnim dionicima koji podupiru inovacije.

Obrazloženje

Ciljevi stupa „Otvorene inovacije” trebali bi jasnije obuhvaćati zainteresiranu javnost, koja nije ograničena samo na poduzetnike, i pojasniti mogućnost privlačenja javnih ulagača u jednakoj mjeri kao i privatnih.

Amandman 7.

Novi tekst nakon članka 2. stavka 3.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

 

„Regionalni ekosustavi i inovacijska središta” okupljaju javne i privatne dionike iz mreža sa četverostrukom spiralom (sveučilišta, industrija, javni kreatori politika, civilno društvo), strukturiranih na regionalnoj i lokalnoj razini. Ti dionici usklađuju istraživačke, inovacijske i obrazovne aktivnosti te ubrzavaju međusobno objavljivanje rezultata, prijenos znanja, inovacije i razvoj novih gospodarskih djelatnosti i usluga koje stvaraju održiva radna mjesta, uspostavljaju vezu s građanima i njihovim potrebama na lokalnoj razini te usmjeravaju rezultate istraživanja i inovacije što je bliže moguće društvu i tržištu;

Obrazloženje

Formalna definicija „regionalnih ekosustava i inovacijskih središta”, koja pokriva istodobno uvjete gradova i regija, potrebna je kako bi se osiguralo da ih se uistinu uzima u obzir i priznaje u svim dijelovima programa Obzor Europa.

Amandman 8.

Članak 2. stavak 5.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(5)

„misija” znači portfelj djelovanja kojima se nastoje u određenom roku postići mjerljivi cilj te učinak za znanost i tehnologiju i/ili društvo i građane koji se ne bi mogao postići pojedinačnim djelovanjima;

(5)

„misija” znači portfelj djelovanja kojima se nastoje u određenom roku postići mjerljivi cilj te učinak za znanost i tehnologiju i/ili društvo i građane i njihovo područje koji se ne bi mogao postići pojedinačnim djelovanjima;

Amandman 9.

Članak 3. stavak 1.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Opći je cilj Programa ostvarenje znanstvenog, gospodarskog i društvenog učinka ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula njezina konkurentnost , uključujući njezinu industriju, ostvarili strateški prioriteti Unije i pridonijelo suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Opći je cilj Programa ostvarenje znanstvenog, gospodarskog , teritorijalnog i društvenog učinka ulaganja Unije u istraživanja i inovacije kako bi se ojačali znanstveni i tehnološki temelji Unije i potaknula konkurentnost svih njezinih država članica i njihovih regija , uključujući njihovu industriju, osobito stvaranjem društva znanja i inovacija, ostvarili strateški prioriteti Unije i pridonijelo suočavanju s globalnim izazovima, uključujući ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Amandman 10.

Članak 3. stavak 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(b)

jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika Unija te potpora prihvaćanju inovativnih rješenja u industriji i društvu radi rješavanja globalnih izazova;

(b)

jačanje učinka istraživanja i inovacija na razvoj, podupiranje i provedbu politika Unija te potpora prihvaćanju inovativnih rješenja u industriji i društvu i njihovo širenje u Uniji, njezinim državama članicama i njihovim regijama radi rješavanja lokalnih i globalnih izazova;

Amandman 11.

Članak 6. stavak 6.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Provedba posebnog programa temelji se na transparentnom i strateškom višegodišnjem planiranju istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, posebno za stup „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, nakon savjetovanja s dionicima o prioritetima, odgovarajućim vrstama djelovanja i oblicima provedbe koji će se primjenjivati. Time se osigurava usklađenost s drugim relevantnim programima Unije.

Provedba posebnog programa temelji se na transparentnom i strateškom višegodišnjem planiranju istraživačkih i inovacijskih aktivnosti, posebno za stup „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, nakon savjetovanja s državama članicama, Europskim parlamentom, lokalnim i regionalnim tijelima, dionicima i civilnim društvom o prioritetima, odgovarajućim vrstama djelovanja i oblicima provedbe koji će se primjenjivati. Time se osigurava usklađenost s drugim relevantnim programima Unije i uzimaju se u obzir nacionalni strateški prioriteti i pametna specijalizacija .

Obrazloženje

Strateško planiranje bit će srž budućeg upravljanja programom, stoga treba uključiti lokalna i regionalna tijela i uzeti u obzir strategije pametne specijalizacije.

Amandman 12.

Članak 6. stavak 9.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

9.   Program osigurava djelotvorno promicanje rodne ravnopravnosti i dimenzije roda u sadržaju istraživanja i inovacija. Posebna pozornost obraća se na osiguravanje rodne ravnoteže, ovisno o situaciji u dotičnom području istraživanja i inovacija, u odborima za evaluaciju i tijelima kao što su skupine stručnjaka.

9.   Program osigurava djelotvorno promicanje rodne ravnopravnosti i dimenzije roda u sadržaju istraživanja i inovacija. Posebna pozornost obraća se na osiguravanje rodne ravnoteže, ovisno o situaciji u dotičnom području istraživanja i inovacija, u odborima za evaluaciju i tijelima kao što su skupine stručnjaka.

U skladu s člankom 349. UFEU-a u okviru Programa trebalo bi voditi računa o posebnim obilježjima najudaljenijih regija u skladu s Komunikacijom Komisije „Jače i obnovljeno strateško partnerstvo s najudaljenijim regijama EU-a”, koju je Vijeće podržalo 12. travnja 2018.

Obrazloženje

U uvodnoj izjavi 27. Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa izričito stoji da su posebne mjere za najudaljenije regije opravdane te da u okviru programa treba voditi računa o njihovim posebnim obilježjima. Međutim, u tekstu Prijedloga nema spomena o najudaljenijim regijama.

Amandman 13.

Članak 7. stavak 3.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

3.   Misije:

3.   Misije

(a)

imaju jasnu dodanu vrijednost EU-a i pridonose ostvarenju prioriteta Unije;

(a)

imaju jasnu dodanu vrijednost EU-a i pridonose ostvarenju prioriteta Unije;

(b)

su poduzetne i poticajne te stoga uvelike relevantne za društvo i gospodarstvo;

(b)

su poduzetne i poticajne te stoga uvelike relevantne za društvo i gospodarstvo;

(c)

imaju jasne smjernice te su usmjerene, mjerljive i vremenski ograničene;

(c)

imaju jasne smjernice te su usmjerene, mjerljive i vremenski ograničene;

(d)

se temelje na ambicioznim, ali realističnim istraživačkim i inovacijskim aktivnostima;

(d)

se temelje na ambicioznim, ali realističnim istraživačkim i inovacijskim aktivnostima;

(e)

potiču aktivnost među različitim disciplinama, sektorima i dionicima;

(e)

potiču aktivnost među različitim disciplinama, sektorima i dionicima;

(f)

su otvorene višestrukim rješenjima u skladu s načelom „odozdo prema gore”.

(f)

su otvorene višestrukim rješenjima u skladu s načelom „odozdo prema gore”;

 

(g)

doprinose jačanju europskog istraživačkog prostora i provedbi strategija pametne specijalizacije.

Amandman 14.

Članak 8. stavak 1.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Dijelovi Obzora Europa mogu se provoditi kroz europska partnerstva. Unija može sudjelovati u europskom partnerstvu u jednom od sljedećih oblika:

Različiti dijelovi Obzora Europa mogu se provoditi kroz europska partnerstva. Unija može sudjelovati u europskom partnerstvu u jednom od sljedećih oblika:

Amandman 15.

Članak 7., dodaje se stavak 4.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

 

4.     Razvoj misija mora se osigurati otvorenim i participativnim postupkom u kojem sudjeluju svi dionici na lokalnoj, regionalnoj, europskoj i globalnoj razini.

Amandman 16.

Članak 9. stavak 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(c)

13 500 000 000  EUR za stup III. „Otvorene inovacije” za razdoblje 2021.–2027., od čega

(c)

13 500 000 000  EUR za stup III. „Otvorene inovacije” za razdoblje 2021.–2027., od čega

 

(1)

10 500 000 000  EUR za Europsko vijeće za inovacije, uključujući do 500 000 000  EUR za europske inovacijske ekosustave;

 

(1)

10 500 000 000  EUR za Europsko vijeće za inovacije, uključujući 500 000 000  EUR za europske inovacijske ekosustave , uz 1 500 000 000  EUR prenesenih iz stupa II. radi upotrebe u odgovarajućim tematskim područjima. Najmanje 1 000 000 000  EUR treba upotrijebiti u obliku sufinanciranja zajedničkih programa potpore MSP-ovima, osobito za aktivnosti postupnih inovacija ;

 

(2)

3 000 000 000  EUR za Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT);

 

(2)

3 000 000 000  EUR za Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT);

Obrazloženje

Potpora europskim inovacijskim ekosustavima u velikoj će se mjeri odnositi na regionalne ekosustave i inovacijska središta. Predviđeni je iznos uvjetovan, što nije prihvatljivo, te je premalen da bi imao značajan globalni i teritorijalni utjecaj. Povećanjem proračunskih sredstava namijenjenih tim djelatnostima regijama se može omogućiti da pronađu svoje mjesto u strukturi budućeg okvirnog programa razvojem srednjoročnih strukturnih strategija, ključnih za jačanje inovacijskog kapaciteta Unije.

Amandman 17.

Članak 9. stavak 8.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) xx/xx (…Uredba o zajedničkim odredbama) mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

 

Obrazloženje

Premješteno u članak 11.

Amandman 18.

Članak 11.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

 

1.     Obzor Europa trebao bi se provoditi u sinergiji s drugim programima Unije. Komplementarno i kombinirano financiranje programa Obzor Europa trebalo bi se provoditi prema istim pravilima primjene kao i ovaj program.

Po potrebi se s ostalim programima Unije mogu provoditi zajednički pozivi, a u tom slučaju primjenjuju se pravila za sudjelovanje samo jednog programa. Ako djelovanja potpadaju pod program Obzor Europa, na sva bespovratna sredstva kojima se financiraju primjenjuju se njegova pravila.

Za djelovanja kojima je dodijeljen certifikat „pečat izvrsnosti”, ili koja ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

2.    Za djelovanja kojima je dodijeljen certifikat „pečat izvrsnosti”, ili koja ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

(a)

djelovanja procijenjena u pozivu na podnošenje ponuda u okviru Programa;

(a)

djelovanja procijenjena u pozivu na podnošenje ponuda u okviru Programa;

(b)

djelovanja koja ispunjavaju minimalne zahtjeve kvalitete iz tog poziva na podnošenje ponuda;

(b)

djelovanja koja ispunjavaju minimalne zahtjeve kvalitete iz tog poziva na podnošenje ponuda;

(c)

djelovanja koja se ne mogu financirati u okviru tog poziva na podnošenje ponuda zbog proračunskih ograničenja,

(c)

djelovanja koja se ne mogu financirati u okviru tog poziva na podnošenje ponuda zbog proračunskih ograničenja,

može se odobriti doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) xx/xx (Uredba o zajedničkim odredbama) i člankom [8.] Uredbe (EU) xx/xx (Uredba o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike), uz uvjet da su takva djelovanja dosljedna ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravil a fonda koji pruža potporu.

može se odobriti doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda plus ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) xx/xx (Uredba o zajedničkim odredbama) i člankom [8.] Uredbe (EU) xx/xx (Uredba o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike), uz uvjet da su takva djelovanja dosljedna ciljevima predmetnog programa.

 

3.     Djelovanjima koja se provode u okviru europskih partnerstava iz članka 8. također se mogu dodijeliti bespovratna sredstva iz drugih programa Unije, njezinih država članica i njihovih lokalnih i regionalnih tijela, a u tom slučaju mogu se primjenjivati pravila za sudjelovanje samo jednog programa. Ako djelovanja potpadaju pod program Obzor Europa, na sva bespovratna sredstva kojima se financiraju mogu se primjenjivati njegova pravila, podložno pravilima o okviru Zajednice za državne potpore.

 

4.     Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) xx/xx (…Uredba o zajedničkim odredbama) mogu se, na zahtjev upravljačkog tijela,

( a)

prenijeti u program Obzor Europa. Komisija ta sredstva izvršava izravno, u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu sa stavkom 1. točkom (c) tog članka. Ta se sredstva upotrebljavaju za zemljopisno područje koje odgovara predmetnom upravljačkom tijelu, u skladu s člankom 18. stavkom 7. i člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom;

(b)

ili se smatrati prenesenima u program Obzor Europa kada ih upravljačko tijelo izravno dodjeljuje zajedničkom programu koji sufinancira Obzor Europa. Subvencije koje se isplaćuju trećim stranama iz zajedničkog programa koji se tako sufinancira mogu se isplaćivati prema pravilima programa Obzor Europa, podložno pravilima o okviru Zajednice za državne potpore.

Obrazloženje

Stara rasprava o sinergijama mora dovesti od jasnog i sveobuhvatnog mehanizma koji će stvarno omogućiti kombinirano financiranje, povrh dodjele pečata izvrsnosti, i potpuno aktiviranje potencijala europskih partnera. Međutim, taj sustav mora biti i prilagodljiv i regijama treba dati mogućnost da brzo reagiraju i prilagode se inicijativama i promjenama u europskom ekosustavu. Ovim amandmanom postiže se taj cilj jer se upravljačkim tijelima omogućuje virtualni prijenos izravnom dodjelom sredstava programu koji se sufinancira okvirnim programom. Time odlučuju sudjelovati bez prethodnog planiranja i stvarnog prijenosa.

Amandman 19.

Članak 20. stavak 5.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U programu rada bit će navedeno u okviru kojih se poziva dodjeljuju pečati izvrsnosti. Uz prethodno odobrenje podnositelja prijedloga informacije o primjeni i evaluaciji mogu se razmjenjivati sa zainteresiranim tijelima za financiranje, podložno sklapanju sporazuma o povjerljivosti.

U programu rada bit će navedeno u okviru kojih se poziva dodjeljuju pečati izvrsnosti. Dodjela „pečata izvrsnosti” uvjetovana je odobrenjem podnositelja prijedloga kako bi se zainteresiranim tijelima za financiranje dao pristup informacijama o primjeni i evaluaciji , podložno sklapanju sporazuma o povjerljivosti.

Amandman 20.

Članak 23.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Za djelovanje za koje je dobiven doprinos u okviru bilo kojeg drugog programa Unije mogu se dobiti doprinosi i iz Programa, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. Pravila programa Unije iz kojeg je dobiven doprinos primjenjuju se na pripadajući doprinos djelovanju. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

Za djelovanje za koje je dobiven doprinos u okviru bilo kojeg drugog programa Unije mogu se dobiti doprinosi i iz Programa, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove.

 

Ako se ti doprinosi dodjeljuju zajednički kako bi se obuhvatile iste djelatnosti i njihovi povezani troškovi,

(a)

to bi se djelovanje trebalo provoditi pod istim skupom pravila o provedbi i prihvatljivosti.

Kumulativno financiranje ne smije premašiti iznos ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja te se potpora iz različitih programa Unije može izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima u kojima su propisani uvjeti za potporu;

(b)

djelovanje bi se trebalo provoditi prema pravilima programa koji isplaćuje glavni doprinos, podložno pravilima o okviru Zajednice za državne potpore navedenima u članku 11. stavku 4. točki (b).

Amandman 21.

Članak 30.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.   Jedinstvena stopa financiranja po djelovanju primjenjuje se za sve aktivnosti koje financira. Najviša stopa utvrđuje se u programu rada.

1.   Jedinstvena stopa financiranja po djelovanju primjenjuje se za sve aktivnosti koje financira. Najviša stopa utvrđuje se u programu rada.

2.   Programom se može nadoknaditi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja, osim za:

2.   Programom se može nadoknaditi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja, osim za:

(a)

djelovanja u području inovacija: najviše 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, osim za neprofitne pravne subjekte, kojima se Programom može nadoknaditi do najviše 100 % ukupnih prihvatljivih troškova;

(a)

djelovanja u području inovacija: najviše 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, osim za neprofitne pravne subjekte, kojima se Programom može nadoknaditi do najviše 100 % ukupnih prihvatljivih troškova;

(b)

za djelovanja sufinanciranja programa; najmanje 30 % ukupnih prihvatljivih troškova, a u utvrđenim i opravdanim slučajevima do 70 %.

(b)

za djelovanja sufinanciranja programa; najmanje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova, a u utvrđenim i opravdanim slučajevima do 70 %.

3.   Stope sufinanciranja utvrđene u ovom članku primjenjuju se i na djelovanja za koja je utvrđena paušalna stopa, financiranje na temelju jediničnih troškova ili jednokratni iznos za cijelo djelovanje ili dio djelovanja.

3.   Stope sufinanciranja utvrđene u ovom članku primjenjuju se i na djelovanja za koja je utvrđena paušalna stopa, financiranje na temelju jediničnih troškova ili jednokratni iznos za cijelo djelovanje ili dio djelovanja.

Obrazloženje

Usklađivanje s načelom sufinanciranja.

Amandman 22.

Članak 43. stavak 4.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.   Korisnik Akceleratora Europskog vijeća za inovacije pravni je subjekt koji je novoosnovano poduzeće, malo ili srednje poduzeće ili poduzeće srednje tržišne kapitalizacije, s poslovnim nastanom u državi članici ili pridruženoj zemlji. Prijedlog može podnijeti korisnik ili jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje namjeravaju osnovati tog korisnika ili mu dati potporu.

1.   Korisnik Akceleratora Europskog vijeća za inovacije pravni je subjekt koji je novoosnovano poduzeće, malo ili srednje poduzeće ili poduzeće srednje tržišne kapitalizacije, s poslovnim nastanom u državi članici ili pridruženoj zemlji. Prijedlog može podnijeti korisnik ili jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje namjeravaju osnovati tog korisnika ili mu dati potporu.

2.   Jedinstvenom odlukom o dodjeli obuhvaćaju se i osiguravaju sredstva za sve oblike doprinosa Unije pruženog u okviru mješovitog financiranja EIC-a.

2.   Jedinstvenom odlukom o dodjeli obuhvaćaju se i osiguravaju sredstva za sve oblike doprinosa Unije pruženog u okviru mješovitog financiranja EIC-a.

3.   Prijedloge evaluiraju na temelju njihove pojedinačne osnovanosti neovisni stručnjaci odabrani tijekom godišnjeg otvorenog poziva s krajnjim rokovima, na temelju članaka 24. i 26., podložno stavku 4.

3.   Prijedloge evaluiraju na temelju njihove pojedinačne osnovanosti neovisni stručnjaci odabrani tijekom godišnjeg otvorenog poziva s krajnjim rokovima, na temelju članaka 24. i 26., podložno stavku 4.

4.   Kriteriji za dodjelu su sljedeći:

izvrsnost,

učinak,

razina rizika djelovanja i potreba za potporom Unije.

4.   Kriteriji za dodjelu su sljedeći:

izvrsnost,

učinak,

razina rizika djelovanja , kvaliteta nacionalnog, regionalnog i lokalnog praćenja i potreba za potporom Unije.

Obrazloženje

Čak i ako poduzeća koja koriste akcelerator moraju ciljati na veliko tržište, njihov uspjeh ne ovisi samo o njihovoj financijskoj strukturi, već i o podupiranju unutar povoljnog ekosustava na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Amandman 23.

Prilog I. „Opće odrednice aktivnosti”, 3. dio, točka (c)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(b)

Europski inovacijski ekosustavi

Područja djelovanja: povezivanje s regionalnim i nacionalnim dionicima u području inovacija te potpora državama članicama i pridruženim zemljama u provedbi zajedničkih prekograničnih inovacijskih programa, od jačanja „mekih” vještina za inovacije do istraživačkih i inovacijskih djelovanja, u cilju povećanja djelotvornosti europskog inovacijskog sustava. Time će se dopuniti potpora iz EFRR-a za inovacijske ekosustave i međuregionalna partnerstva usmjerene na teme pametne specijalizacije.

(b)

Europski inovacijski ekosustavi

Područja djelovanja: povezivanje s regionalnim i nacionalnim dionicima u području inovacija te potpora dionicima regionalnih ekosustava i inovacijskih središta , državama članicama i pridruženim zemljama u provedbi zajedničkih prekograničnih inovacijskih programa, a ti programi protežu se od jačanja „mekih” vještina za inovacije do istraživačkih i inovacijskih djelovanja, u cilju povećanja djelotvornosti europskog inovacijskog sustava. Time će se dopuniti potpora iz EFRR-a za inovacijske ekosustave i međuregionalna partnerstva usmjerene na teme pametne specijalizacije.

Obrazloženje

Nužno za financiranje transregionalnih projekata.

Amandman 24.

Prilog II. „Vrste djelovanja”, 6. alineja

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

djelovanje sufinanciranja Programa: djelovanje sufinanciranja programa aktivnosti koje uspostavljaju i/ili provode subjekti koji upravljaju istraživačkim i inovacijskim programima i/ili ih financiraju, osim tijela Unije za financiranje. Taj program aktivnosti može davati potporu umrežavanju i koordinaciji, istraživanju, inovaciji, testnim aktivnostima, inovacijskom djelovanju i djelovanju uvođenja na tržište, djelovanju u području osposobljavanja i mobilnosti, podizanju svijesti i komunikaciji, širenju i iskorištavanju rezultata ili kombinaciji navedenog, a koje izravno provode ti subjekti ili treće strane kojima oni mogu osigurati bilo kakvu relevantnu financijsku potporu kao što su bespovratna sredstva, nagrade, javna nabava te mješovito financiranje Obzora Europa;

djelovanje sufinanciranja Programa: djelovanje sufinanciranja programa aktivnosti koje uspostavljaju i/ili provode subjekti koji upravljaju istraživačkim i inovacijskim programima i/ili ih financiraju, osim tijela Unije za financiranje. Ta vrsta djelovanja može osobito poduprijeti programe djelovanja regionalnih ekosustava i inovacijskih središta te njihovu međusobnu suradnju. Taj program aktivnosti može davati potporu umrežavanju i koordinaciji, istraživanju, inovaciji, testnim aktivnostima, inovacijskom djelovanju i djelovanju uvođenja na tržište, djelovanju u području osposobljavanja i mobilnosti, podizanju svijesti i komunikaciji, širenju i iskorištavanju rezultata ili kombinaciji navedenog, a koje izravno provode ti subjekti ili treće strane kojima oni mogu osigurati bilo kakvu relevantnu financijsku potporu kao što su bespovratna sredstva, nagrade, javna nabava te mješovito financiranje Obzora Europa;

Obrazloženje

Nužno za financiranje transregionalnih projekata.

Amandman 25.

Prilog III. „Partnerstva”, 1. dio, točka (a)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

(a)

Dokazi da je europsko partnerstvo djelotvornije u postizanju povezanih ciljeva Programa, posebno u ostvarenju jasnih učinaka za EU njegove građane, osobito u pogledu suočavanja s globalnim izazovima te ostvarivanju ciljeva istraživanja i inovacija, osiguravanju konkurentnosti EU-a i doprinosu jačanju europskog prostora za istraživanje i inovacije te međunarodnih obveza;

(a)

Dokazi da je europsko partnerstvo osobito djelotvorno u postizanju povezanih ciljeva Programa, posebno u ostvarenju jasnih učinaka za EU njegove građane, osobito u pogledu suočavanja s globalnim izazovima te ostvarivanju ciljeva istraživanja i inovacija, osiguravanju konkurentnosti EU-a i doprinosu jačanju europskog prostora za istraživanje i inovacije te međunarodnih obveza;

Obrazloženje

Sadašnji tekst vrlo je restriktivan i mogao bi u velikoj mjeri ograničiti područje europskih partnerstava.

Amandman 26.

Prilog IV. „Sinergije s drugim programima”, stavak 4., točka (a)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

4.

Sinergijama s Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) osigurat će se sljedeće:

a)

Europski socijalni fond + može integrirati i razvijati inovativne nastavne planove koji se podupiru u okviru Programa, među ostalim putem nacionalnih ili regionalnih programa, kako bi ljudi stekli vještine i kompetencije koje su potrebne za poslove budućnosti;

4.

Sinergijama s Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) osigurat će se sljedeće:

a)

Europski socijalni fond + može integrirati i razvijati inovativne nastavne planove koji se podupiru u okviru Programa, među ostalim putem nacionalnih, regionalnih ili transregionalnih programa, kako bi ljudi stekli vještine i kompetencije koje su potrebne za poslove budućnosti;

Amandman 27.

Prilog IV. „Sinergije s drugim programima”, stavak 6., točka (b)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

6.

Sinergijama s programom Digitalna Europa osigurat će se sljedeće:

6.

Sinergijama s programom Digitalna Europa osigurat će se sljedeće:

 

(a)

budući da se preklapa nekoliko tematskih područja obuhvaćenih Programom i programom Digitalna Europa, vrste djelovanja koje treba podupirati, njihovi očekivani rezultati i njihova logika intervencije različiti su i komplementarni;

 

(a)

budući da se preklapa nekoliko tematskih područja obuhvaćenih Programom i programom Digitalna Europa, vrste djelovanja koje treba podupirati, njihovi očekivani rezultati i njihova logika intervencije različiti su i komplementarni;

 

(b)

potrebe za istraživanjem i inovacijama koje se odnose na digitalne aspekte određene su i utvrđene strateškim planovima za istraživanje i inovacije u okviru Programa; to obuhvaća istraživanja i inovacije u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti, u kombinaciji s digitalnim i drugim razvojnim tehnologijama i netehnološkim inovacijama; potpora za rast poduzeća uvođenjem revolucionarnih inovacija (od kojih mnoge obuhvaćaju digitalne i fizičke tehnologije); integracija digitalnog aspekta u cijelom stupu „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”; i potpora digitalnim istraživačkim infrastrukturama;

 

(b)

potrebe za istraživanjem i inovacijama koje se odnose na digitalne aspekte određene su i utvrđene strateškim planovima za istraživanje i inovacije u okviru Programa; to obuhvaća istraživanja i inovacije u području računalstva visokih performansi, umjetne inteligencije, kibersigurnosti, u kombinaciji s digitalnim i drugim razvojnim tehnologijama i netehnološkim inovacijama; potpora za rast poduzeća uvođenjem revolucionarnih inovacija (od kojih mnoge obuhvaćaju digitalne i fizičke tehnologije); integracija digitalnog aspekta u cijelom stupu „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”; pomoć digitalnim inovacijskim centrima i potpora digitalnim istraživačkim infrastrukturama;

Amandman 28.

Dodati novi stavak na kraj Priloga V. „Ključni pokazatelji smjera učinka”, stranica 17.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

 

Ključni pokazatelji smjera teritorijalnog učinka

Program bi trebao imati učinak na razvoj i gospodarsku preobrazbu na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, doprinoseći tehnološkoj bazi Unije i njezinoj konkurentnosti.

(vidjeti tablicu u nastavku koja je sastavni dio ovog amandmana)


Teritorijalni učinak

Kratkoročni

Srednjoročni

Dugoročni

Doprinos rastu i gospodarskoj preobrazbi područja

Sinergije između programa financiranja

Iznos javnih i privatnih sufinanciranja aktiviranih u kontekstu projekata proizašlih iz OP-a, prije, za vrijeme i nakon njegove provedbe

Doprinos strateškim prioritetima

Omjer projekata proizašlih iz OP-a koji doprinose pametnim specijalizacijama na regionalnoj i nacionalnoj razini

Doprinos rastu i gospodarskoj preobrazbi

Osnivanje poduzeća i rast tržišnih udjela u sektorima pametne specijalizacije ekosustava

Širenje i ulazak istraživanja i inovacija u područjima i uključivanje područja u njih u korist građana

Usvajanje

Omjer istraživanja i inovacija proizašlih iz OP-a, a koje su usvojili dionici područja, osobito u javnom sektoru

Raspoređivanje

Broj uvedenih inovacija koje se šire svim partnerima predmetnih područja, uz pomoć javnog sektora

Dupliciranje

Ulazak i širenje inovacija na druga područja

Potpora razvoju i ulaganjima u mreže izvrsnosti i inovacijska središta

Suradnja između regionalnih ekosustava i inovacijskih središta i uskih područja izvrsnosti u cijeloj Uniji

Broj projekata ili omjer projekata koje financira OP koji je doveo do naknadne suradnje između subjekata iz različitih područja i dionika iz tih kategorija

Razvoj regionalnih ekosustava i inovacijskih središta

Procjena učinaka suradnji proizašlih iz rezultata financiranih OP-om na razvoj regionalnih ekosustava i inovacijskih središta

Doprinos smanjenju inovacijskog jaza

Procjena kumuliranih učinaka koji proizlaze iz rezultata financiranih OP-om na smanjenje inovacijskog jaza u Uniji

Obrazloženje

Izričito se navode „pokazatelji teritorijalnog učinka” među ostalim ključnim pokazateljima smjerova učinka koje je predložila Komisija. Taj je prijedlog u skladu sa sadržajem (naslovom, tekstom s objašnjenjem i tablicom) teksta Priloga V. kako ga predlaže Komisija.

Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije

(COM(2018) 436 final – 2018/0224 (COD)

Amandman 29.

Uvodna izjava 7.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Odražavajući važne doprinose koje bi istraživanja i inovacije trebali dati rješavanju izazova povezanih s prehranom, poljoprivredom, ruralnim razvojem i biogospodarstvom, te kako bi se iskoristile odgovarajuće prilike za istraživanja i inovacije blisko povezane sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, za relevantne mjere u okviru posebnog programa u razdoblju 2021.–2027. dodijelit će se potpora u iznosu od 10 milijardi EUR za klaster „Hrana i prirodni resursi”.

Odražavajući važne doprinose koje bi istraživanja i inovacije trebali dati rješavanju izazova povezanih s prehranom, poljoprivredom, ruralnim razvojem , morem, ribarstvom i biogospodarstvom, te kako bi se iskoristile odgovarajuće prilike za istraživanja i inovacije blisko povezane sa zajedničkom poljoprivrednom politikom , integriranom pomorskom politikom i zajedničkom ribarstvenom politikom , za relevantne mjere u okviru posebnog programa u razdoblju 2021.–2027. dodijelit će se potpora u iznosu od 10 milijardi EUR za klaster „Hrana i prirodni resursi”.

Obrazloženje

More i ribarstvo ključni su sektori za EU pa se smatra neophodnim uputiti i na te sektore.

Amandman 30.

Nova uvodna izjava 7.a

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

 

(7.a)

S obzirom na velike izazove koje predstavljaju pomorska pitanja za zapošljavanje (plavo gospodarstvo), za kvalitetu okoliša i za borbu protiv klimatskih promjena, ta pitanja bit će glavni međusektorski prioritet programa koji će biti podvrgnut posebnom praćenju i za njega će se utvrditi cilj za mobilizaciju programa u okviru strateškog planiranja.

Amandman 31.

Članak 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Posebni program ima sljedeće operativne ciljeve:

Posebni program ima sljedeće operativne ciljeve:

(a)

jačanje i širenje izvrsnosti;

(a)

jačanje i širenje izvrsnosti;

(b)

povećanje suradnje među sektorima i disciplinama;

(b)

povećanje suradnje među sektorima i disciplinama;

(c)

povezivanje i razvoj istraživačkih infrastruktura u europskom istraživačkom prostoru;

(c)

povezivanje i razvoj istraživačkih infrastruktura u europskom istraživačkom prostoru;

(d)

jačanje međunarodne suradnje;

(d)

jačanje međunarodne suradnje;

(e)

privlačenje, osposobljavanje i zadržavanje istraživača i inovatora u europskom istraživačkom prostoru, uključujući putem mobilnosti istraživača;

(e)

privlačenje, osposobljavanje i zadržavanje istraživača i inovatora u europskom istraživačkom prostoru, uključujući putem mobilnosti istraživača;

(f)

poticanje otvorene znanosti te osiguravanje vidljivosti prema javnosti i otvorenog pristupa rezultatima;

(f)

poticanje otvorene znanosti te osiguravanje vidljivosti prema javnosti i otvorenog pristupa rezultatima;

(g)

aktivno širenje i iskorištavanje rezultata, posebno za razvoj politika;

(g)

aktivno širenje i iskorištavanje rezultata, posebno za razvoj politika;

(h)

potporu provedbi prioriteta politike Unije;

(h)

potporu provedbi prioriteta politike Unije;

 

(ha)

proširenje provedbe strategije pametne specijalizacije i konkurentnosti regionalnih ekosustava i inovacijskih središta;

(i)

jačanje poveznice između istraživanja i inovacija i drugih politika, uključujući ciljeve održivog razvoja;

(i)

jačanje poveznice između istraživanja i inovacija i drugih politika, uključujući ciljeve održivog razvoja;

(j)

ostvarivanje ambicioznih ciljeva u određenom vremenskom roku putem misija u području istraživanja i inovacija;

(j)

ostvarivanje ambicioznih ciljeva u određenom vremenskom roku putem misija u području istraživanja i inovacija;

(k)

uključivanje građana i krajnjih korisnika u postupke zajedničkog osmišljavanja i zajedničkog stvaranja;

(k)

uključivanje građana i krajnjih korisnika u postupke zajedničkog osmišljavanja i zajedničkog stvaranja;

(l)

poboljšanje komunikacije o znanosti;

(l)

poboljšanje komunikacije o znanosti;

(m)

ubrzavanje industrijske preobrazbe;

(m)

ubrzavanje industrijske preobrazbe , a osobito ekološki i digitalni prijelaz industrije, uz razvoj održivih i kvalitetnih radnih mjesta ;

Obrazloženje

Operativni ciljevi okvirnog programa trebali bi doprinijeti provedbi strategija pametne specijalizacije u državama članicama Unije i njihovim regijama, koje predstavljaju glavni element potpore Unije istraživanju i inovacijama [COM(2018) 306 final].

Amandman 32.

Članak 5. stavak 1.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Za svaku se misiju može uspostaviti odbor za misiju. Taj se odbor sastoji od 15-ak osoba na visokoj razini, uključujući relevantne predstavnike krajnjih korisnika. Odbor za misije daje savjete o sljedećem:

Za svaku se misiju može uspostaviti odbor za misiju. Taj se odbor sastoji od 15-ak osoba na visokoj razini, uključujući relevantne predstavnike krajnjih korisnika i javnih i privatnih dionika . Odbor za misije daje savjete o sljedećem:

(a)

sadržaju programâ rada i njihovu preispitivanju ako je ono potrebno za postizanje ciljeva misija, uz zajedničko osmišljavanje s dionicima i javnošću kad je to relevantno ;

(a)

sadržaju programâ rada i njihovu preispitivanju ako je ono potrebno za postizanje ciljeva misija, uz zajedničko osmišljavanje s javnim tvorcima politika država članica, lokalnim i regionalnim tijelima, dionicima i javnošću;

Amandman 33.

Članak 10. stavak 2.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Odbor EIC-a na zahtjev može Komisiji uputiti preporuke o:

Odbor EIC-a na zahtjev može Komisiji uputiti preporuke o:

(a)

svakom pitanju koje, iz perspektive inovacija, može pojačati i potaknuti inovacijske ekosustave diljem Europe, postizanju i učinku ciljeva komponente EIC te sposobnosti inovativnih poduzeća da počnu primjenjivati svoja rješenja;

(a)

svakom pitanju koje, iz perspektive inovacija, može pojačati i potaknuti inovacijske ekosustave diljem Europe, a osobito o suradnji između regionalnih ekosustava i inovacijskih središta, postizanju i učinku ciljeva komponente EIC te sposobnosti inovativnih poduzeća da počnu primjenjivati svoja rješenja;

Amandman 34.

Članak 10. stavak 3.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Odbor EIC-a sastoji se od 15–20 osoba na visokoj razini iz različitih dijelova europskog inovacijskog ekosustava, uključujući poduzetnike, poslovne predvodnike, ulagače i istraživače. Pridonosi aktivnostima za informiranje javnosti, a članovi Odbora EIC-a nastoje povećati ugled EIC-a.

3.    Odbor EIC-a sastoji se od 15–20 osoba na visokoj razini iz različitih dijelova lokalnog, regionalnog, nacionalnog i europskog inovacijskog ekosustava, uključujući poduzetnike, poslovne predvodnike, ulagače i istraživače. Pridonosi aktivnostima za informiranje javnosti, a članovi Odbora EIC-a nastoje povećati ugled EIC-a.

Amandman 35.

Članak 10. stavak 4.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Odbor EIC-a ima predsjednika, kojega imenuje Komisija nakon transparentnog postupka zapošljavanja. Predsjednik je istaknuta javna osoba povezana sa svijetom inovacija.

Odbor EIC-a ima predsjednika, kojega imenuje Komisija nakon transparentnog postupka zapošljavanja. Predsjednik je istaknuta javna osoba povezana sa svijetom inovacija.

Predsjednik se imenuje na mandat od četiri godine, obnovljiv jednom.

Predsjednik predsjeda Odborom EIC-a, priprema njegove sastanke, dodjeljuje zadaće članovima i može osnovati posebne podskupine, posebice za utvrđivanje novih tehnoloških trendova iz portfelja EIC-a. On ili ona promiče EIC, komunicira s Komisijom te predstavlja EIC u svijetu inovacija. Komisija može predsjedniku pružiti administrativnu podršku u vršenju njegovih ili njezinih zadaća.

Predsjednik se imenuje na mandat od četiri godine, obnovljiv jednom.

Predsjednik predsjeda Odborom EIC-a, priprema njegove sastanke, dodjeljuje zadaće članovima i može osnovati posebne podskupine, posebice za utvrđivanje novih tehnoloških trendova iz portfelja EIC-a , u bliskoj suradnji s regionalnim i nacionalnim agencijama za inovacije . On ili ona promiče EIC, komunicira s Komisijom te predstavlja EIC u svijetu inovacija. Komisija može predsjedniku pružiti administrativnu podršku u vršenju njegovih ili njezinih zadaća.

Amandman 36.

Točka 1.4.4 – Zakonodavni financijski izvještaj

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

Dio I. – točka 1.4.4 Zakonodavni financijski izvještaj (COM(2018) 436, str. 19.)

Obzor Europa osmišljen je tako da se njegovom provedbom omoguće sinergije s ostalim programima EU-a za financiranje, posebice putem mehanizama za komplementarno financiranje iz programa EU-a kad to dopuštaju načini upravljanja, bilo u slijedu, naizmjenično ili u kombinaciji sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

Dio I. – točka 1.4.4 Zakonodavni financijski izvještaj (COM(2018) 436, str. 19.)

Obzor Europa osmišljen je tako da se njegovom provedbom omoguće sinergije s ostalim programima EU-a za financiranje, posebice putem mehanizama za komplementarno financiranje iz programa EU-a kad to dopuštaju načini upravljanja, bilo u slijedu, naizmjenično ili u kombinaciji sredstava, uključujući za zajedničko financiranje djelovanja.

Neiscrpni popis takvih mehanizama i programa financiranja uključuje sinergije sa sljedećim programima:

Neiscrpni popis takvih mehanizama i programa financiranja uključuje sinergije sa sljedećim programima:

Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP),

Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP),

integriranom pomorskom politikom,

zajedničkom ribarstvenom politikom,

Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo,

Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR),

Europskim fondom za regionalni razvoj (EFRR),

Europskim socijalnim fondom (ESF),

Europskim socijalnim fondom (ESF),

Programom jedinstvenog tržišta,

Programom jedinstvenog tržišta,

Europskim svemirskim programom,

Europskim svemirskim programom,

Instrumentom za povezivanje Europe (CEF),

Instrumentom za povezivanje Europe (CEF),

Programom Digitalna Europa (DEP),

Programom Digitalna Europa (DEP),

Programom Erasmus,

Programom Erasmus,

Vanjskim instrumentom,

Vanjskim instrumentom,

fondom InvestEU,

fondom InvestEU,

Programom za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju.

Programom za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju.

Amandman 37.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, prvi dio „Strateško planiranje”, alineje 3., 4. i 5. (str. 1.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna savjetovanja i komunikaciju s državama članicama, raznim dionicima i prema potrebi s Europskim parlamentom, a njihova će tema biti prioriteti i misije u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” te primjena odgovarajuće vrste djelovanja, osobito europskih partnerstava.

Strateško planiranje obuhvaćat će opsežna savjetovanja i komunikaciju s državama članicama i njihovim regijama, uključujuć i najudaljenije regije, raznim dionicima i prema potrebi s Europskim parlamentom, a njihova će tema biti prioriteti i misije u okviru stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” te primjena odgovarajuće vrste djelovanja, osobito europskih partnerstava.

Na temelju takvih opsežnih savjetovanja pri strateškom će se planiranju utvrditi zajednički ciljevi i zajednička područja aktivnosti kao što su područja partnerstva (predloženom pravnom osnovom samo se propisuju instrumenti i kriteriji povezani s njihovom upotrebom) i područja misija.

Na temelju takvih opsežnih savjetovanja pri strateškom će se planiranju utvrditi zajednički ciljevi i zajednička područja aktivnosti kao što su područja partnerstva (predloženom pravnom osnovom samo se propisuju instrumenti i kriteriji povezani s njihovom upotrebom) i područja misija.

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i provedbi politike u relevantnim obuhvaćenim područjima, i to na razini EU-a, ali i kao nadopuna politikama i političkim pristupima u državama članicama. Tijekom procesa strateškog planiranja uzet će se u obzir politički prioriteti EU-a kako bi se povećao doprinos istraživanja i inovacija provedbi politike. Također će se uzeti u obzir aktivnosti predviđanja, studije i drugi znanstveni dokazi kao i relevantne postojeće inicijative na razini EU-a i nacionalnoj razini.

Strateško planiranje pomoći će u razvoju i provedbi politike u relevantnim obuhvaćenim područjima, i to na razini EU-a, ali i kao nadopuna politikama i političkim pristupima u državama članicama i njihovim regijama, uključujući najudaljenije regije . Tijekom procesa strateškog planiranja uzet će se u obzir politički prioriteti EU-a kako bi se povećao doprinos istraživanja i inovacija provedbi politike. Također će se uzeti u obzir aktivnosti predviđanja, studije i drugi znanstveni dokazi kao i relevantne postojeće inicijative na razini EU-a i nacionalnoj i regionalnoj razini.

Amandman 38.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, prvi dio, „Strateško planiranje”, alineje 11. i 12. (str. 2.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

„Vodeće inicijative u području budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju”, koje su dobivale potporu u okviru Obzora 2020., podupirat će se i ovim programom. Budući da u velikoj mjeri nalikuju misijama, druge „vodeće inicijative u području budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju”, ako ih bude, poduprijet će se u okviru ovog okvirnog programa kao misije usmjerene na buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju.

„Vodeće inicijative u području budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju”, koje su dobivale potporu u okviru Obzora 2020., podupirat će se i ovim programom. Budući da u velikoj mjeri nalikuju misijama, druge „vodeće inicijative u području budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju”, ako ih bude, poduprijet će se u okviru ovog okvirnog programa kao misije usmjerene na buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju.

 

Cilj novog okvirnog programa bit će bolje priznavanje i aktiviranje izvrsnosti u svim državama članicama i regijama Europe, a osobito će poticati inicijative koje omogućuju uspostavljanje transnacionalnih i transregionalnih suradnji između regionalnih ekosustava i inovacijskih središta.

Dijalozima o znanosti i tehnološkoj suradnji s međunarodnim partnerima EU-a i političkim dijalogom s glavnim svjetskim regijama znatno će se doprinijeti sustavnom pronalaženju prilika za suradnju, koje u kombinaciji s razlikovanjem po državama/regijama pomažu u utvrđivanju prioriteta.

Dijalozima o znanosti i tehnološkoj suradnji s međunarodnim partnerima EU-a i političkim dijalogom s glavnim svjetskim regijama znatno će se doprinijeti sustavnom pronalaženju prilika za suradnju, koje u kombinaciji s razlikovanjem po državama/regijama pomažu u utvrđivanju prioriteta.

Amandman 39.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, drugi dio, „Komunikacija i širenje rezultata”, alineja 1. i 2. (str. 3.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U okviru Obzora Europa osigurat će se namjenska potpora za otvoren pristup znanstvenim publikacijama, repozitorijima znanja i drugim izvorima podataka. Podupirat će se mjere širenja rezultata i znanja, uključujući u kombinaciji s drugim programima EU-a, koje obuhvaćaju grupiranje rezultata i podataka i njihovo pakiranje u jezike i formate za ciljanu publiku i mreže za građane, industriju, javne uprave, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva i tvorce politika. U tu se svrhu u okviru Obzora Europa mogu koristiti napredne tehnologije i alati za analizu podataka.

U okviru Obzora Europa osigurat će se namjenska potpora za otvoren pristup znanstvenim publikacijama, repozitorijima znanja i drugim izvorima podataka. Podupirat će se mjere širenja rezultata i znanja, uključujući u kombinaciji s drugim programima EU-a, koje obuhvaćaju grupiranje rezultata i podataka i njihovo pakiranje u jezike i formate za ciljanu publiku i mreže za građane, industriju, javne uprave, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva i tvorce politika. U tu se svrhu u okviru Obzora Europa mogu koristiti napredne tehnologije i alati za analizu podataka.

Postojat će odgovarajuća potpora u obliku mehanizama za obavješćivanje potencijalnih podnositelja prijedloga (npr. nacionalne kontaktne točke) o Programu.

Postojat će odgovarajuća potpora u obliku mehanizama za obavješćivanje potencijalnih podnositelja prijedloga (npr. nacionalne i regionalne kontaktne točke) o Programu, osobito za države članice i regije koje su najmanje sudjelovale u programu Obzor 2020 .

Amandman 40.

Prilog I.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE

ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE

Obrazloženje

Obrazloženje

COM(2018) 436 final, str. 15. (Prilog I.)

COM(2018) 436 final, str. 15. (Prilog I.)

Aktivnostima će se doprinijeti raznim ciljevima održivog razvoja kao što su: cilj održivog razvoja br. 3 – dobro zdravlje i dobrobit ljudi; cilj održivog razvoja br. 7 – pristupačna i čista energija; cilj održivog razvoja br. 9 – industrijske inovacije i infrastruktura; cilj održivog razvoja br. 13 – klimatska politika.

Aktivnostima će se doprinijeti raznim ciljevima održivog razvoja kao što su: cilj održivog razvoja br. 3 – dobro zdravlje i dobrobit ljudi; cilj održivog razvoja br. 7 – pristupačna i čista energija; cilj održivog razvoja br. 9 – industrijske inovacije i infrastruktura; cilj održivog razvoja br. 13 – klimatska politika; cilj održivog razvoja br. 14 – život ispod vode; cilj održivog razvoja br. 17 – partnerstva za ciljeve .

Obrazloženje

Postoje razni infrastrukturni objekti ESFRI-ja koji se tiču morskog okoliša, čime se opravdava uvrštavanje cilja održivog razvoja br. 14. Predloženo uvrštavanje cilja održivog razvoja br. 17 proizlazi iz samog koncepta zajedničke infrastrukture na razini cijelog EU-a i s time povezanog partnerstva za ostvarivanje ciljeva.

Amandman 41.

Prilog 1. stup II.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

reforme sustava i politika javnog zdravstva u Europi i izvan nje,

reforme sustava i politika javnog zdravstva u Europi i izvan nje,

novi modeli i pristupi u zdravstvu i skrbi i njihova prenosivost ili prilagodba iz jedne zemlje/regije u drugu,

novi modeli i pristupi u zdravstvu i skrbi i njihova prenosivost ili prilagodba iz jedne zemlje/regije u drugu , doprinos sektora udruga i udruženja te neprofitnog sektora ,

poboljšanje procjene zdravstvenih tehnologija,

poboljšanje procjene zdravstvenih tehnologija,

smanjenje zdravstvene nejednakosti i učinkovit politički odgovor,

smanjenje zdravstvene nejednakosti i učinkovit politički odgovor,

buduća radna snaga u području zdravstva i njezine potrebe,

buduća radna snaga u području zdravstva i njezine potrebe,

poboljšanje pravovremenog informiranja o zdravlju i upotrebe zdravstvenih podataka, uključujući elektroničke zdravstvene kartone, uz posvećivanje dužne pozornosti sigurnosti, privatnosti, interoperabilnosti, standardima, usporedivosti i integritetu,

poboljšanje pravovremenog informiranja o zdravlju i upotrebe zdravstvenih podataka, uključujući elektroničke zdravstvene kartone, uz posvećivanje dužne pozornosti sigurnosti, privatnosti, interoperabilnosti, standardima, usporedivosti i integritetu,

otporni zdravstveni sustavi koji apsorbiraju učinke kriza i prilagođavaju se disruptivnim inovacijama,

otporni zdravstveni sustavi koji apsorbiraju učinke kriza i prilagođavaju se disruptivnim inovacijama,

rješenja za osnaživanje građana i pacijenata, samopraćenje i interakcija sa zdravstvenim i socijalnim radnicima radi sveobuhvatnije skrbi i pristupa usmjerenog na korisnika,

rješenja za osnaživanje građana i pacijenata, samopraćenje i interakcija sa zdravstvenim i socijalnim radnicima radi sveobuhvatnije skrbi i pristupa usmjerenog na korisnika,

podaci, informacije, spoznaje i najbolja praksa iz istraživanja zdravstvenih sustava na razini EU-a i na svjetskoj razini.

podaci, informacije, spoznaje i najbolja praksa iz istraživanja zdravstvenih sustava na razini EU-a i na svjetskoj razini.

Amandman 42.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup II. – Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, klaster „Uključivo i sigurno društvo”, stavak 2.1., alineja 2. (str. 24.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

EU mora promicati model uključivog i održivog rasta, no istodobno iskorištavati prednosti tehnološkog napretka, promicati inovacije u demokratskom upravljanju i jačati povjerenje u njega, boriti se protiv nejednakosti, nezaposlenosti, marginalizacije, diskriminacije i radikalizacije, jamčiti ljudska prava, njegovati kulturnu raznolikost i europsku kulturnu baštinu te osnaživati građane putem društvenih inovacija. Prioritetna teme i dalje će biti upravljanje migracijama i integracija migranata. Uloga istraživanja i inovacija u društvenim i humanističkim znanostima od presudne je važnosti za rješavanje tih problema i postizanje ciljeva EU-a.

EU mora promicati model uključivog i održivog rasta, no istodobno iskorištavati prednosti tehnološkog napretka, promicati inovacije u demokratskom upravljanju i jačati povjerenje u njega, boriti se protiv nejednakosti, nezaposlenosti, marginalizacije, diskriminacije i radikalizacije, štititi i promicati ljudska prava, kulturnu raznolikost i europsku kulturnu baštinu, razvijati pristup kulturi i obrazovanju za sve, te osnaživati građane putem društvenih inovacija i razvoja socijalnog gospodarstva . Prioritetna teme i dalje će biti upravljanje migracijama , prihvat i integracija migranata. Uloga istraživanja i inovacija u društvenim i humanističkim znanostima od presudne je važnosti za rješavanje tih problema i postizanje ciljeva EU-a.

 

Cilj socijalnog uključivanja osobito se mora temeljiti na vrednovanju kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, koja u današnjem globaliziranom svijetu ima središnju ulogu u osjećaju pripadnosti stanovništva, osobito u regionalnom i jezičnom aspektu. Europa, koja je, naime, izgrađena kroz stoljeća suživotom vrlo raznolikih zajednica koje su stvorile bogato nasljeđe, stoga mora savladati taj izazov i podržati očuvanje i vrednovanje baštine, u suradnji s regijama i državama. Taj je pothvat još važniji s obzirom na to da je riječ o velikom području za eksperimentiranje i primjenu brojnih tehnoloških inovacija. Njihova primjena u području baštine predstavlja snažan gospodarski pokretač zahvaljujući turističkoj dobiti koja tako nastaje za gradove i regije.

Amandman 43.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup II. – Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, klaster „Uključivo i sigurno društvo”, stavak 2.1., alineja 6. (str. 25.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Istraživačke i inovacijske aktivnosti u okviru ovoga globalnog izazova u načelu će se uskladiti s Komisijinim prioritetima za demokratsku promjenu, radna mjesta, rast i ulaganja, pravosuđe i temeljna prava, migracije, povezaniju i pravedniju europsku monetarnu uniju, jedinstveno digitalno tržište. Predmetnim će se aktivnostima ispunjavati obveze preuzete u okviru Programa iz Rima, odnosno radit će se na: „socijalnoj Europi” i „Uniji koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.” Usto će se poduprijeti europski stup socijalnih prava i Globalni sporazum za sigurne, propisne i zakonite migracije.

Istraživačke i inovacijske aktivnosti u okviru ovoga globalnog izazova u načelu će se uskladiti s Komisijinim prioritetima za demokratsku promjenu, radna mjesta, rast i ulaganja, obrazovanje, pravosuđe i temeljna prava, migracije, povezaniju i pravedniju europsku monetarnu uniju, jedinstveno digitalno tržište. Predmetnim će se aktivnostima ispunjavati obveze preuzete u okviru Programa iz Rima, odnosno radit će se na: „socijalnoj Europi” i „Uniji koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.” Usto će se poduprijeti europski stup socijalnih prava i cilj društva znanja te Globalni sporazum za sigurne, propisne i zakonite migracije.

Amandman 44.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup II. – Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, klaster „Uključivo i sigurno društvo”, stavak 2.2.1. (str. 25. i 26.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

povijest, razvoj i uspjeh demokracija, na različitim razinama i u različitim oblicima, aspekti digitalizacije i učinci komunikacije putem društvenih mreža te uloga obrazovanja i politika za mlade kao temelja demokratskoga građanstva,

povijest, razvoj i uspjeh demokracija, na različitim razinama i u različitim oblicima, aspekti digitalizacije i učinci komunikacije putem društvenih mreža te uloga obrazovanja i politika za mlade kao temelja demokratskoga građanstva,

inovativni pristupi za potporu transparentnosti, sposobnosti reagiranja, odgovornosti, djelotvornosti i legitimnosti demokratskog upravljanja uz puno poštovanje temeljnih prava i vladavine prava,

inovativni pristupi za potporu transparentnosti, sposobnosti reagiranja, odgovornosti, djelotvornosti i legitimnosti demokratskog upravljanja uz puno poštovanje temeljnih prava i vladavine prava,

strategije za nošenje s populizmom, ekstremizmom, radikalizacijom i terorizmom te za uključivanje i sudjelovanje otuđenih i marginaliziranih građana,

strategije za nošenje s populizmom, ekstremizmom, radikalizacijom i terorizmom te za uključivanje i sudjelovanje otuđenih i marginaliziranih građana,

bolje razumijevanje uloge novinarskih standarda i sadržaja koje su izradili korisnici hiperpovezanom društvu te razvoj alata za suzbijanje dezinformacija,

bolje razumijevanje uloge novinarskih standarda i sadržaja koje su izradili korisnici u hiperpovezanom društvu te razvoj alata za suzbijanje dezinformacija

uloga multikulturnoga građanstva i identiteta u odnosu na demokratsko građanstvo i politički angažman,

uloga multikulturnoga građanstva i identiteta u odnosu na demokratsko građanstvo i politički angažman,

učinak tehnološkog i znanstvenog napretka, pa tako i velike količine podataka, internetskih društvenih mreža i umjetne inteligencije, na demokraciju,

učinak tehnološkog i znanstvenog napretka, pa tako i velike količine podataka, internetskih društvenih mreža i umjetne inteligencije, na demokraciju,

savjetodavna i participativna demokracija te aktivno i uključivo građanstvo, uključujući digitalnu dimenziju,

savjetodavna i participativna demokracija te aktivno i uključivo građanstvo, uključujući digitalnu dimenziju,

 

uloga gradova i regija kao mjesta stvaranja građanstva, društvene i kulturne povezanosti, ekološke i energetske tranzicije te gospodarskog razvoja i inovacija; njihov doprinos razvoju i socijalnim inovacijama, demokratskim praksama i lokalnom, nacionalnom i europskom građanstvu;

utjecaj gospodarskih i socijalnih nejednakosti na političko sudjelovanje i demokraciju, uz prikazivanje načina na koji smanjenje nejednakosti i borba protiv svih oblika diskriminacije, uključujući rodnu diskriminaciju, mogu pozitivno utjecati na demokraciju.

utjecaj gospodarskih i socijalnih nejednakosti na političko sudjelovanje i demokraciju, uz prikazivanje načina na koji smanjenje nejednakosti i borba protiv svih oblika diskriminacije, uključujući rodnu diskriminaciju, mogu pozitivno utjecati na demokraciju.

Obrazloženje

Gradovi i regije također su sredstvo za postizanje sigurnijeg i uključivijeg društva i o njihovoj se ulozi trebaju provesti znanstvena istraživanja.

Amandman 45.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup II. – Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”, klaster „Uključivo i sigurno društvo”, stavak 2.2.3. (str. 27.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.2.3.

Društvena i gospodarska transformacija

2.2.3.

Obrazovanje, zapošljavanje, društvena i gospodarska transformacija

Europska društva prolaze kroz temeljitu društvenu i gospodarsku transformaciju, koja je prvenstveno posljedica globalizacije i tehnoloških inovacija. Istodobno je došlo do porasta nejednakosti u dohocima u većini europskih zemalja. Potrebne su politike usmjerene na budućnost čiji je cilj promicati uključivi rast, smanjiti nejednakosti, poticati produktivnost (uključujući napredak u njezinu mjerenju) i ljudski kapital, odgovoriti na izazove migracija i integracije te podupirati međugeneracijsku solidarnost i socijalnu mobilnost. Sustavi obrazovanja i izobrazbe neophodni su za pravedniju i prosperitetnu budućnost.

Europska društva prolaze kroz temeljitu društvenu i gospodarsku transformaciju, koja je prvenstveno posljedica globalizacije i tehnoloških inovacija. Istodobno je došlo do porasta nejednakosti u dohocima u većini europskih zemalja. Potrebne su politike usmjerene na budućnost čiji je cilj promicati uključivi rast, smanjiti nejednakosti, poticati produktivnost (uključujući napredak u njezinu mjerenju) i ljudski kapital, odgovoriti na izazove migracija i integracije te podupirati međugeneracijsku solidarnost i socijalnu mobilnost. Sustavi obrazovanja i izobrazbe neophodni su za pravedniju i prosperitetnu budućnost.

U kratkim crtama

U kratkim crtama

baza znanja kao temelj za ulaganja i politike, osobito u području obrazovanja i izobrazbe, za vještine s velikom dodanom vrijednošću, produktivnost, socijalnu mobilnost, rast, društvene inovacije i otvaranje radnih mjesta; uloga obrazovanja i izobrazbe u borbi protiv nejednakosti,

uloga obrazovanja i izobrazbe u borbi protiv nejednakosti; organizacija školskog i obrazovnog sustava, pedagoške i inovativne prakse, aktivnosti koje pogoduju razvoju, kreativnosti, samostalnosti i razvoju kritičkog duha, odgovarajuća podrška svakoj mladoj osobi, uz doprinos svačijem školskom i obrazovnom uspjehu;

društvena održivost koja se ne temelji samo na pokazateljima BDP-a, posebice novi gospodarski i poslovni modeli i nove financijske tehnologije,

društvena održivost koja se ne temelji samo na pokazateljima BDP-a, posebice novi gospodarski i poslovni modeli i nove financijske tehnologije; raznolikost gospodarskih, socijalnih i ekoloških ciljeva i misija poduzeća;

statistički i drugi ekonomski alati za bolje razumijevanje rasta i inovacija u kontekstu slabog rasta produktivnosti,

statistički i drugi ekonomski alati za bolje razumijevanje rasta i inovacija u kontekstu slabog rasta produktivnosti,

novi oblici rada, uloga rada, kretanja i promjene na tržištima rada i u dohotku u suvremenim društvima te njihov učinak na raspodjelu dohotka, nediskriminaciju, uključujući rodnu ravnopravnost, i socijalnu uključenost,

novi oblici rada, uloga rada, položaj zaposlenika u poduzeću, kretanja i promjene na tržištima rada i u dohotku u suvremenim društvima te njihov učinak na raspodjelu dohotka, nediskriminaciju, uključujući rodnu ravnopravnost, i socijalnu uključenost,

porezni sustav i sustav naknada te politike socijalne sigurnosti i socijalnog ulaganja za smanjenje nejednakosti i hvatanje u koštac s negativnim učincima tehnologije, demografije i raznolikosti,

porezni sustav i sustav naknada te politike socijalne sigurnosti i socijalnog ulaganja za smanjenje nejednakosti i hvatanje u koštac s negativnim učincima tehnologije, demografije i raznolikosti,

mobilnost ljudi u globalnom i lokalnom kontekstu za bolje upravljanje migracijama i integraciju migranata, uključujući izbjeglice; poštovanje međunarodnih obveza i ljudskih prava; sveobuhvatniji i bolji pristup kvalitetnom obrazovanju, izobrazbi, uslugama podrške te aktivnom i uključivom građanstvu, osobito za ranjive,

mobilnost ljudi u globalnom i lokalnom kontekstu za bolje upravljanje migracijama i integraciju migranata, uključujući izbjeglice; poštovanje međunarodnih obveza i ljudskih prava; sveobuhvatniji i bolji pristup kvalitetnom obrazovanju, izobrazbi, uslugama podrške te aktivnom i uključivom građanstvu, osobito za ranjive,

sustavi obrazovanja i izobrazbe za poticanje i najbolje moguće iskorištavanje digitalne transformacije u EU-u te za upravljanje rizicima koji su posljedica globalne međupovezanosti i tehnoloških inovacija, posebice s obzirom na nove internetske rizike, etička pitanja, socioekonomsku nejednakost i radikalne promjene na tržištima,

sustavi obrazovanja i izobrazbe za poticanje i najbolje moguće iskorištavanje digitalne transformacije u EU-u te za upravljanje rizicima koji su posljedica globalne međupovezanosti i tehnoloških inovacija, posebice s obzirom na nove internetske rizike, etička pitanja, socioekonomsku nejednakost i radikalne promjene na tržištima,

modernizacija javne vlasti kako bi se ispunila očekivanja građana u pogledu pružanja usluga, transparentnosti, pristupačnosti, otvorenosti, odgovornosti i usmjerenosti na korisnike,

modernizacija javne vlasti kako bi se ispunila očekivanja građana u pogledu pružanja usluga, transparentnosti, pristupačnosti, otvorenosti, odgovornosti i usmjerenosti na korisnike,

učinkovitost pravosudnih sustava i bolji pristup pravosuđu na temelju načela neovisnosti pravosuđa i vladavine prava, uz pravedne, učinkovite i transparentne postupovne metode u civilnim i kaznenim pitanjima.

učinkovitost pravosudnih sustava i bolji pristup pravosuđu na temelju načela neovisnosti pravosuđa i vladavine prava, uz pravedne, učinkovite i transparentne postupovne metode u civilnim i kaznenim pitanjima.

Amandman 46.

Prilog I. – stup II. (str. 31.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

3.2.

Područja djelovanja

3.2.

Područja djelovanja

3.2.1

Proizvodne tehnologije

3.2.1

Transverzalni pokretači transformacije i učinkovitosti

Proizvodnja je ključni pokretač zapošljavanja i blagostanja u EU-u, čini više od tri četvrtine ukupnog izvoza EU-a, a osigurava više od 100 milijuna izravnih i neizravnih radnih mjesta. Ključni je izazov proizvodnje u EU-u zadržati konkurentnost na globalnoj razini uz pametnije i prilagođenije proizvode visoke dodane vrijednosti koji se proizvode uz puno niže troškove energije. Kreativni i kulturni elementi bit će ključni za stvaranje dodane vrijednosti.

Budućnost industrije ovisi o tehnološkim, ali i o društvenim i organizacijskim izazovima koji su presudni za njezinu konkurentnost, najčešće nisu poznati i iziskuju nova saznanja, širenje informacija i preuzimanje odgovornosti.

 

U kratkim crtama

organizacija lanaca vrijednosti i suradnja unutar njih; dijeljenje dodane vrijednosti, mehanizmi pregovaranja i određivanja cijena; alati za razmjenu informacija i suradnju, inicijative zajedničkog osmišljavanja; upotreba virtualne i proširene stvarnosti u osmišljavanju, pripremi za industrijalizaciju i u osposobljavanju radnika;

oblikovanje klastera, lokalizirane mreže za suradnju, razvoj teritorijalnih ekosustava i inovacijskih središta; razvoj pozitivnih vanjskih učinaka u regijama za njihovu atraktivnost i konkurentnost industrije;

ergonomija i poboljšanje radnih uvjeta; pristup cjeloživotnom osposobljavanju i prilagodba vještina zbog transformacije zanimanja; iskorištavanje iskustva i kreativnosti zaposlenika;

uklanjanje prepreka za transformaciju poduzeća, osobito digitalnu: pristup financiranju, inovacijama i vještinama; izgradnja i vođenje strategija transformacije, praćenje promjena; razvoj predstavljanja industrije i njezinih zanimanja.

 

3.2.2

Proizvodne tehnologije

Proizvodnja je ključni pokretač zapošljavanja i blagostanja u EU-u, čini više od tri četvrtine ukupnog izvoza EU-a, a osigurava više od 100 milijuna izravnih i neizravnih radnih mjesta. Ključni je izazov proizvodnje u EU-u zadržati konkurentnost na globalnoj razini uz pametnije i prilagođenije proizvode visoke dodane vrijednosti koji se proizvode uz puno niže troškove energije. Kreativni i kulturni elementi bit će ključni za stvaranje dodane vrijednosti.

Obrazloženje

U ovoj fazi u programu Obzor Europa izostavljaju se ili zanemaruju transverzalni i organizacijski aspekti koji, međutim, uvelike pridonose transformaciji i konkurentnosti industrije i za koje je Europi potrebno više znanstvenih spoznaja i više inovacija.

Amandman 47.

Prilog I. – stup II. (str. 40.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE

DIO II. – Prilog I.

DIO II. – Prilog I.

Točka 4. KLASTER „KLIMA, ENERGIJA I MOBILNOST”

Točka 4. KLASTER „KLIMA, ENERGIJA I MOBILNOST”

4.1.

Obrazloženje

4.1.

Obrazloženje

[…]

[…]

Aktivnosti u ovom klasteru posebice doprinose ciljevima energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta i programa za zapošljavanje, rast i ulaganja, jačanju EU-a kao globalnog aktera, novoj strategiji za industrijsku politiku EU-a, kružnom gospodarstvu, inicijativi za sirovine, sigurnosnoj uniji i planu za gradove, kao i zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a te pravnim propisima EU-a za smanjenje buke i onečišćenja zraka.

Aktivnosti u ovom klasteru posebice doprinose ciljevima energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta i programa za zapošljavanje, rast i ulaganja, jačanju EU-a kao globalnog aktera, novoj strategiji za industrijsku politiku EU-a, kružnom gospodarstvu, plavom rastu, inicijativi za sirovine, sigurnosnoj uniji i planu za gradove, kao i zajedničkoj poljoprivrednoj politici , integriranoj pomorskoj politici i zajedničkoj ribarstvenoj politici EU-a te pravnim propisima EU-a za smanjenje buke i onečišćenja zraka.

[…]

[…]

Obrazloženje

More i ribarstvo ključni su sektori za EU, pa se smatra neophodnim uputiti i na te sektore.

Amandman 48.

Prilog I. – stup II. – 4.2.5. Zajednice i gradovi (str. 43.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

[…]

[…]

kvaliteta života građana, sigurna mobilnost, urbane društvene inovacije, sposobnost obnavljanja i kružnog funkcioniranja gradova, smanjenje ekološkog otiska i onečišćenja,

kvaliteta života građana, sigurna mobilnost, urbane društvene inovacije, sposobnost obnavljanja i kružnog funkcioniranja gradova, smanjenje ekološkog otiska i onečišćenja,

 

građanska uključenost u gradovima i regijama, demokratski izazovi ekološke i energetske tranzicije; socijalna prihvatljivost i priklanjanje promjenama povezanima s načinima tranzicije; smanjenje nejednakosti povezano s prilagođavanjem klimatskim promjenama te ekološkim i energetskim tranzicijama;

[…]

[…]

Amandman 49.

Prilog I. – stup II. – 5.2.4. Mora i oceani (str. 50.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

[…]

[…]

plavi vrijednosni lanci, višestruka upotreba pomorskog prostora i rast sektora obnovljive energije iz mora i oceana, uključujući održive mikro- i makroalge,

plavi vrijednosni lanci, višestruka upotreba pomorskog prostora i rast pomorske industrije, koja uključuje i sektor obnovljive energije iz mora i oceana, uključujući održive mikro- i makroalge,

 

granice kopno/more u obalnim područjima, održivost različitih grana plavog gospodarstva, među ostalim ribarstva i akvakulture, kao i obalnog turizma; sustavni pristupi održivom razvoju lučkih i obalnih područja; izazovi urbanizacije i starenja stanovništva u obalnim područjima,

prirodna rješenja koja se temelje na dinamici morskih i obalnih ekosustava,

prirodna rješenja koja se temelje na dinamici morskih i obalnih ekosustava,

[…]

[…]

Amandman 50.

Prilog I. – stup II. – 6.2.2. Globalni izazovi (str. 55.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.

Uključivo i sigurno društvo

2.

Uključivo i sigurno društvo

istraživanja o neravnopravnosti, siromaštvu i isključenosti, socijalnoj mobilnosti, kulturnoj raznolikosti i vještinama, ocjena utjecaja socijalnih, demografskih i tehnoloških promjena na gospodarstvo i društvo,

istraživanja o neravnopravnosti, siromaštvu i isključenosti, socijalnoj mobilnosti, kulturnoj raznolikosti i vještinama, ocjena utjecaja socijalnih, demografskih i tehnoloških promjena na gospodarstvo i društvo,

 

istraživanja o nastanku nejednakosti u školovanju i o razvoju sustava obrazovanja i osposobljavanja kojim se potiče svačiji uspjeh i razvoj, i to tijekom cijelog života,

potpora očuvanju kulturne baštine,

potpora očuvanju kulturne baštine,

[…]

 

Amandman 51.

Prilog I. – stup II. (str. 56. i 57.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

5.

Hrana i prirodni resursi

5.

Hrana i prirodni resursi

[…]

[…]

referentni laboratoriji EU-a o dodacima hrani za životinje, genetski modificiranim organizmima i materijalima koji dolaze u dodir s hranom,

referentni laboratoriji EU-a o dodacima hrani za životinje, genetski modificiranim organizmima i materijalima koji dolaze u dodir s hranom,

 

centar znanja za lokalne prehrambene sustave;

centar znanja za prijevare povezane s hranom i kvalitetu hrane,

centar znanja za prijevare povezane s hranom i kvalitetu hrane,

centar znanja za biogospodarstvo.

centar znanja za biogospodarstvo.

Amandman 52.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, alineja 7. (str. 59.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Kako bi Europa bila predvodnica tog novog vala naprednih inovacija, treba prevladati sljedeće osnovne izazove:

Kako bi Europa bila predvodnica tog novog vala naprednih inovacija, treba prevladati sljedeće osnovne izazove:

unaprijediti preobrazbu znanosti u inovacije kako bi se ubrzao prijenos ideja, tehnologija i talenata iz istraživačke baze u novoosnovana poduzeća i industriju,

unaprijediti preobrazbu znanosti u inovacije kako bi se ubrzao prijenos ideja, tehnologija i talenata iz istraživačke baze u novoosnovana poduzeća i industriju,

ubrzati industrijsku preobrazbu: europska industrija zaostaje u prihvaćanju i širenju novih tehnologija: 77 % novih i velikih poduzeća u području istraživanja i razvoja nalazi se u SAD-u ili Aziji, a samo ih 16 % ima sjedište u Europi,

ubrzati industrijsku preobrazbu: europska industrija zaostaje u prihvaćanju i širenju novih tehnologija: 77 % novih i velikih poduzeća u području istraživanja i razvoja nalazi se u SAD-u ili Aziji, a samo ih 16 % ima sjedište u Europi,

povećati rizično financiranje kako bi se popunile praznine u financiranju: europski inovatori trpe zbog niske ponude rizičnog financiranja; poduzetnički kapital ključan je za pretvorbu revolucionarnih inovacija u vodeće svjetske tvrtke, no u Europi je on više no četiri puta manji od iznosa prikupljenih u SAD-u i Aziji; Europa mora premostiti „dolinu smrti”, odnosno fazu u kojoj ideje i inovacije ne dopiru do tržišta zbog jaza između javne potpore i privatnih ulaganja, posebice u pogledu visokorizičnih revolucionarnih inovacija i dugoročnih ulaganja,

povećati rizično financiranje kako bi se popunile praznine u financiranju: europski inovatori trpe zbog niske ponude rizičnog financiranja; poduzetnički kapital ključan je za pretvorbu revolucionarnih inovacija u vodeće svjetske tvrtke, no u Europi je on više no četiri puta manji od iznosa prikupljenih u SAD-u i Aziji; Europa mora premostiti „dolinu smrti”, odnosno fazu u kojoj ideje i inovacije ne dopiru do tržišta zbog jaza između javne potpore i privatnih ulaganja, posebice u pogledu visokorizičnih revolucionarnih inovacija i dugoročnih ulaganja,

poboljšati i pojednostavniti europsko okruženje za financiranje i podupiranje istraživanja i inovacija: mnoštvo izvora financiranja predstavlja složeno okruženje za inovatore; u okviru svojih djelovanja EU treba surađivati i usklađivati se s drugim inicijativama na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, javnima i privatnima, kako bi se poboljšali i uskladili kapaciteti za potporu te svim europskim inovatorima pružiti okruženje u kojem će se lako snaći,

poboljšati i pojednostavniti europsko okruženje za financiranje i podupiranje istraživanja i inovacija: mnoštvo izvora financiranja predstavlja složeno okruženje za inovatore; u okviru svojih djelovanja EU treba surađivati i usklađivati se s drugim inicijativama na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, javnima i privatnima, kako bi se poboljšali i uskladili kapaciteti za potporu te svim europskim inovatorima pružiti okruženje u kojem će se lako snaći,

prevladati rascjepkanost inovacijskog ekosustava; iako u Europi ima sve više žarišta, ona nisu dobro povezana; poduzeća s potencijalom međunarodnog rasta moraju se nositi s rascjepkanošću nacionalnih tržišta na kojima se jezici, poslovna kultura i propisi razlikuju.

prevladati rascjepkanost inovacijskog ekosustava; iako u Europi ima sve više žarišta, ona nisu dobro povezana; poduzeća s potencijalom međunarodnog rasta moraju se nositi s rascjepkanošću nacionalnih tržišta na kojima se jezici, poslovna kultura i propisi razlikuju;

 

priznati teritorijalnu pripadnost znanosti i inovacija i značajan doprinos regionalnih ekosustava i inovacijskih središta, koji su u mogućnosti brzo djelovati i nositelji su revolucionarnih inovacija te mogu osigurati neprekidno praćenje transformacije vrijednosnih lanaca u Europi i djelovanja u cilju razvoja vještina i ljudskih resursa. U tom cilju, bolje uzeti u obzir pametne specijalizacije i njihovo umrežavanje .

Amandman 53.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, alineja 11. (str. 61.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

EIC će izravno podupirati revolucionarne inovacije, no potrebno je dodatno razvijati i podupirati cjelokupno okruženje iz kojeg izrastaju i nastaju europske inovacije: potpora inovacijama diljem Europe u svim dimenzijama i oblicima mora biti zajednički europski pothvat, među ostalim putem politika EU-a i nacionalnih politika i resursa koji se međusobno dopunjuju, ako je to moguće. Ovim je stupom stoga predviđeno i sljedeće:

EIC će izravno podupirati revolucionarne inovacije, no potrebno je dodatno razvijati i podupirati cjelokupno okruženje iz kojeg izrastaju i nastaju europske inovacije: potpora inovacijama diljem Europe , njezinih država članica i njihovih regija u svim dimenzijama i oblicima mora biti zajednički europski pothvat, među ostalim putem politika EU-a i lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika i resursa koji se međusobno dopunjuju, ako je to moguće. Ovim je stupom stoga predviđeno i sljedeće:

obnovljeni i pojačani mehanizmi koordinacije i suradnje s državama članicama te pridruženim zemljama, ali i s privatnim inicijativama, kako bi se pružila potpora svim vrstama europskih inovacijskih ekosustava i njihovim sudionicima,

obnovljeni i pojačani mehanizmi koordinacije i suradnje s lokalnim i regionalnim tijelima, državama članicama te pridruženim zemljama, ali i s privatnim inicijativama, kako bi se pružila potpora svim vrstama europskih inovacijskih ekosustava i njihovim sudionicima,

potpora Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT) te zajednicama znanja i inovacija (ZZI).

potpora Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT) te zajednicama znanja i inovacija (ZZI).

Amandman 54.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, 1. dio „Europsko vijeće za inovacije”, stavak 1.1. (str. 62.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Posebna će se pozornost posvetiti osiguravanju pravilne i učinkovite komplementarnosti s pojedinačnim ili umreženim inicijativama država članica, uključujući u obliku europskog partnerstva.

Posebna će se pozornost posvetiti osiguravanju pravilne i učinkovite komplementarnosti s pojedinačnim ili umreženim inicijativama država članica te regionalnih ekosustava i inovacijskih središta, uključujući u obliku europskog partnerstva. Za potrebe projekata koji primaju potporu, Tragač i Akcelerator osiguravat će svoje djelovanje u okviru neprekidnog lanca praćenja projekata. EIC će održavati neprekidni dijalog s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za inovacije kako bi se osigurala komplementarnost intervencija i povećala povezanost i suradnja, uključujući i putem sufinanciranih programa. Taj dijalog preduvjet je za dodjelu pečata izvrsnosti EIC-a.

Amandman 55.

Prilog I. – stup III. (str. 65.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.1.3.

Dodatne aktivnosti EIC-a

1.1.3.

Dodatne aktivnosti EIC-a

Osim toga, EIC će provoditi aktivnosti navedene u nastavku.

Osim toga, EIC će provoditi aktivnosti navedene u nastavku.

Usluge EIC-a za ubrzanje poslovanja kojima se podupiru aktivnosti i djelovanja Tragača i Akceleratora. Cilj će biti povezati EIC-ovu zajednicu poduprtih inovatora, uključujući one koji primaju sredstva za pečat izvrsnosti, s ulagateljima, partnerima i javnim naručiteljima. Pružat će se niz usluga usmjeravanja i mentoriranja za djelovanja u okviru EIC-a. Inovatorima će osigurati pristup međunarodnim mrežama potencijalnih partnera, uključujući industrijske, kako bi se dopunio vrijednosni lanac ili razvile tržišne prilike te pronašli ulagači i drugi izvori privatnog ili korporativnog financiranja. Aktivnosti će uključivati događaje uživo (npr. posredničke događaje, predstavljanja), ali i razvoj odgovarajućih platformi ili upotrebu postojećih, u bliskoj vezi s financijskim posrednicima te uz potporu programa InvestEU i Grupe EIB-a. Tim će se aktivnostima ujedno poticati međusobne razmjene iskustava kao izvor učenja u inovacijskom ekosustavu, uz oslanjanje na znanje članova Savjetodavnog odbora na visokoj razini te stipendista EIC-a.

Usluge EIC-a za ubrzanje poslovanja kojima se podupiru aktivnosti i djelovanja Tragača i Akceleratora. Cilj će biti povezati EIC-ovu zajednicu poduprtih inovatora, uključujući one koji primaju sredstva za pečat izvrsnosti, s ulagateljima, partnerima i javnim naručiteljima , ali i nacionalnim i lokalnim akterima koji promiču inovacije i mogli bi dopuniti potporu EIC-a te trajno podupirati inovatore . Pružat će se niz usluga usmjeravanja i mentoriranja za djelovanja u okviru EIC-a. Inovatorima će osigurati pristup međunarodnim mrežama potencijalnih partnera, uključujući industrijske, kako bi se dopunio vrijednosni lanac ili razvile tržišne prilike te pronašli ulagači i drugi izvori privatnog ili korporativnog financiranja. Aktivnosti će uključivati događaje uživo (npr. posredničke događaje, predstavljanja), ali i razvoj odgovarajućih platformi ili upotrebu postojećih, u bliskoj vezi s financijskim posrednicima te uz potporu programa InvestEU i Grupe EIB-a. Tim će se aktivnostima ujedno poticati međusobne razmjene iskustava kao izvor učenja u inovacijskom ekosustavu, uz oslanjanje na znanje članova Savjetodavnog odbora na visokoj razini te stipendista EIC-a.

Amandman 56.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europsko vijeće za inovacije”, stavak 1.2.2. (str. 67.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.2.2.

Voditelji programa EIC-a

Komisija će zauzeti proaktivan pristup upravljanju projektima s visokim rizikom oslanjajući se pritom na potrebnu stručnost.

1.2.2.

Voditelji programa EIC-a

Komisija će zauzeti proaktivan pristup upravljanju projektima s visokim rizikom oslanjajući se pritom na potrebnu stručnost.

Komisija će privremeno imenovati nekoliko voditelja programa EIC-a koji će je podupirati pri uočavanju kretanja u području tehnologije te joj pružati operativne smjernice.

Komisija će privremeno imenovati nekoliko voditelja programa EIC-a koji će je podupirati pri uočavanju kretanja u području tehnologije te joj pružati operativne smjernice.

Voditelji programa unovačit će se iz različitih područja, uključujući poduzeća, sveučilišta, nacionalne laboratorije i istraživačke centre. Sa sobom će donijeti iscrpno stručno znanje iz osobnog iskustva i godina rada u tom području. Dolazit će iz redova uvaženih rukovoditelja koji su vodili multidisciplinarne istraživačke timove ili upravljali velikim institucijskim programima te će znati koliko je važno da neumorno, kreativno i naširoko iznose svoje vizije. Naposljetku, imat će iskustva u nadzoru važnih proračuna za kakve treba imati osjećaj odgovornosti.

Voditelji programa unovačit će se iz različitih područja, uključujući javne dionike specijalizirane za inovacije, poduzeća, sveučilišta, nacionalne laboratorije i istraživačke centre. Sa sobom će donijeti iscrpno stručno znanje iz osobnog iskustva i godina rada u tom području. Dolazit će iz redova uvaženih rukovoditelja koji su vodili multidisciplinarne istraživačke timove ili upravljali velikim institucijskim programima te će znati koliko je važno da neumorno, kreativno i naširoko iznose svoje vizije. Naposljetku, imat će iskustva u nadzoru važnih proračuna za kakve treba imati osjećaj odgovornosti.

Amandman 57.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski inovacijski ekosustavi”, stavak 2.1. (str. 69.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.1.

Obrazloženje

2.1.

Obrazloženje

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal inovacija u koje su uključeni istraživači, poduzetnici, industrija i društvo u cjelini, EU mora poboljšati okruženje u kojem one mogu uspijevati na svim razinama. To znači da treba pridonijeti razvoju djelotvornog inovacijskog ekosustava na razini EU-a te poticati suradnju, umrežavanje i razmjenu ideja, sredstava i vještina među nacionalnim i lokalnim inovacijskim ekosustavima.

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal inovacija u koje su uključeni istraživači, poduzetnici, industrija i društvo u cjelini, EU mora poboljšati okruženje u kojem one mogu uspijevati na svim razinama. To znači da treba pridonijeti razvoju djelotvornog inovacijskog ekosustava na razini EU-a te poticati suradnju, umrežavanje i razmjenu ideja, sredstava i vještina među nacionalnim i lokalnim inovacijskim ekosustavima.

EU usto mora nastojati razviti ekosustave koji, osim inovacija u privatnim poduzećima, podupiru i društvene inovacije te inovacije u javnom sektoru. Naime, državni sektor mora uvoditi inovacije i obnavljati se kako bi mogao podupirati regulatorne i upravne promjene koje su potrebne za pružanje potpore opsežnoj primjeni novih tehnologija i odgovaranje na sve veću javnu potražnju za učinkovitijim i djelotvornijim pružanjem usluga. Društvene su inovacije ključne za poboljšanje dobrobiti naših društava.

EU usto mora nastojati razviti ekosustave koji, osim inovacija u privatnim poduzećima, podupiru i društvene inovacije te inovacije u volonterskom, neprofitnom i javnom sektoru. Naime, ti sektori moraju uvoditi inovacije i obnavljati se kako bi mogli podupirati regulatorne i upravne promjene koje su potrebne za pružanje potpore opsežnoj primjeni novih tehnologija i odgovaranje na sve veću javnu potražnju za učinkovitijim i djelotvornijim pružanjem usluga. Društvene su inovacije ključne za poboljšanje dobrobiti naših društava.

Amandman 58.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, stavak 2.2. (str. 69.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.2.

Područja djelovanja

2.2.

Područja djelovanja

Prvi će korak Komisije biti organizacija foruma EIC-a za države članice te tijela javne vlasti pridruženih zemalja zadužena za nacionalne politike i programe inovacija u cilju promicanja koordinacije i dijaloga o razvoju inovacijskog ekosustava EU-a. U okviru tog foruma EIC-a Komisija će poduzeti korake navedene u nastavku.

Prvi će korak Komisije biti organizacija foruma EIC-a za države članice , gradove i regije te tijela javne vlasti pridruženih zemalja zadužena za nacionalne politike i programe inovacija u cilju promicanja koordinacije i dijaloga o razvoju inovacijskog ekosustava EU-a. U okviru tog foruma EIC-a Komisija će poduzeti korake navedene u nastavku.

Razmotrit će izradu propisa koji pogoduju inovacijama stalnom primjenom načela inovativnosti te razvojem inovativnih pristupa javnoj nabavi, uključujući razvoj i jačanje instrumenta za javnu nabavu inovativnih rješenja kako bi se poticale inovacije. Osim toga, opservatorij za inovacije u javnom sektoru nastavit će podupirati unutarnja inovacijska nastojanja uprave zajedno s poboljšanim instrumentom za političku podršku.

Razmotrit će izradu propisa koji pogoduju inovacijama stalnom primjenom načela inovativnosti te razvojem inovativnih pristupa javnoj nabavi, uključujući razvoj i jačanje instrumenta za javnu nabavu inovativnih rješenja kako bi se poticale inovacije. Osim toga, opservatorij za inovacije u javnom sektoru nastavit će podupirati unutarnja inovacijska nastojanja uprave zajedno s poboljšanim instrumentom za političku podršku.

Promicat će usklađivanje istraživačkih i inovacijskih planova s nastojanjima EU-a da konsolidira otvoreno tržište za tokove kapitala i ulaganja, kao što je razvoj ključnih okvirnih uvjeta koji pogoduju inovacijama u okviru unije tržišta kapitala.

Promicat će usklađivanje istraživačkih i inovacijskih planova s nastojanjima EU-a da konsolidira otvoreno tržište za tokove kapitala i ulaganja, kao što je razvoj ključnih okvirnih uvjeta koji pogoduju inovacijama u okviru unije tržišta kapitala.

Poboljšat će koordinaciju između nacionalnih inovacijskih programa i EIC-a kako bi se potaknule operativne sinergije i izbjeglo preklapanje, i to razmjenom podataka o programima i njihovoj provedbi, resursima i stručnosti, analizom i praćenjem tehnoloških i inovacijskih trendova te povezivanjem odgovarajućih zajednica inovatora.

Poboljšat će koordinaciju između nacionalnih , regionalnih i lokalnih inovacijskih programa i EIC-a kako bi se potaknule operativne sinergije i izbjeglo preklapanje, i to razmjenom podataka o programima i njihovoj provedbi, resursima i stručnosti, analizom i praćenjem tehnoloških i inovacijskih trendova te povezivanjem odgovarajućih zajednica inovatora.

 

Poticat će utvrđivanje, karakterizaciju, priznavanje i promicanje regionalnih ekosustava i inovacijskih središta, njihovo povezivanje u pogledu pametnih specijalizacija, njihovo usklađivanje u okviru konzorcija koji bi mogli značajno doprinijeti provedbi ciljeva programa, a osobito njegovu stupu „Otvorene inovacije”;

Izradit će zajedničku komunikacijsku strategiju za inovacije u EU-u. Njome će se nastojati potaknuti najdarovitiji inovatori i poduzetnici u EU-u, osobito mladi pokretači, MSP-ovi te novoosnovana poduzeća, među ostalim i iz novih dijelova EU-a. Naglasak će biti na dodanoj vrijednosti EU-a koju tehnički, netehnički i društveni inovatori mogu pružiti građanima EU-a tako što će pretvoriti svoju ideju/viziju u uspješno poduzeće (socijalna vrijednost/učinak, radna mjesta i rast, društveni razvoj).

Izradit će zajedničku komunikacijsku strategiju za inovacije u EU-u. Njome će se nastojati potaknuti najdarovitiji inovatori i poduzetnici u EU-u, osobito mladi pokretači, MSP-ovi te novoosnovana poduzeća, među ostalim i iz novih dijelova EU-a. Naglasak će biti na dodanoj vrijednosti EU-a koju tehnički, netehnički i društveni inovatori mogu pružiti građanima EU-a tako što će pretvoriti svoju ideju/viziju u uspješno poduzeće (socijalna vrijednost/učinak, radna mjesta i rast, društveni razvoj).

Aktivnosti će se provoditi kako bi se osigurala učinkovita komplementarnost između vrsta djelovanja EIC-a i njihova posebnog naglaska na revolucionarnim inovacijama te aktivnosti koje provode države članice i pridružene zemlje, ali i privatne inicijative, kako bi se poduprle sve vrste inovacija, doprlo do svih inovatora diljem EU-a te kako bi im se pružila bolja i odgovarajuća potpora.

Aktivnosti će se provoditi kako bi se osigurala učinkovita komplementarnost između vrsta djelovanja EIC-a i njihova posebnog naglaska na revolucionarnim inovacijama te aktivnosti koje provode države članice , regije i gradovi i pridružene zemlje, ali i privatne inicijative, kako bi se poduprle sve vrste inovacija, doprlo do svih inovatora diljem EU-a te kako bi im se pružila bolja i odgovarajuća potpora.

Obrazloženje

Gradovi, regije i njihovi inovacijski ekosustavi moraju biti u središtu EIC-a.

Amandman 59.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski inovacijski ekosustavi”, stavak 2.2. (str. 70.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U tu će svrhu EU poduzeti korake navedene u nastavku.

U tu će svrhu EU poduzeti korake navedene u nastavku.

Promicati i sufinancirati zajedničke inovacijske programe koje provode tijela nadležna za javne nacionalne, regionalne ili lokalne inovacijske politike i programe, a kojima se mogu pridružiti privatni subjekti koji podupiru inovacije i inovatore. Takvi zajednički programi koji se temelje na potražnji mogu se, među ostalim, usredotočiti na potporu u ranoj fazi i potporu studijama izvedivosti, suradnju između akademske zajednice i poduzeća, potporu suradničkim istraživanjima te prijenosu tehnologije i znanja među visokotehnološkim MSP-ovima, internacionalizaciju MSP-ova, analizu i razvoj tržišta, digitalizaciju niskotehnoloških MSP-ova, financijske instrumente za inovacijske aktivnosti u fazi neposredno prije uvođenja na tržište ili za samo uvođenje te društvene inovacije. Jednako tako mogu obuhvaćati zajedničke inicijative javne nabave, kojima se inovacijama omogućuje komercijalizacija u javnom sektoru, osobito u prilog razvoju nove politike. To bi moglo biti posebno učinkovito za poticanje inovacija u područjima javnih usluga i za pružanje tržišnih prilika europskim inovatorima.

Promicati i sufinancirati zajedničke inovacijske programe koje provode tijela nadležna za javne nacionalne, regionalne ili lokalne inovacijske politike i programe, a kojima se mogu pridružiti privatni subjekti koji podupiru inovacije i inovatore. Ti zajednički programi mogu biti u obliku konzorcija koji okupljaju regionalne ekosustave i inovacijska središta. Takvi zajednički programi koji se temelje na potražnji mogu se, među ostalim, usredotočiti na potporu u ranoj fazi i potporu studijama izvedivosti (čiji dodatni istraživački radovi koji bi omogućili dokazivanje koncepta, demonstracijske projekte i pokusne linije) suradnju između akademske zajednice i poduzeća, potporu suradničkim istraživanjima te prijenosu tehnologije i znanja među visokotehnološkim MSP-ovima, internacionalizaciju MSP-ova, analizu i razvoj tržišta, digitalizaciju niskotehnoloških MSP-ova, financijske instrumente za inovacijske aktivnosti u fazi neposredno prije uvođenja na tržište ili za samo uvođenje te društvene inovacije. Jednako tako mogu obuhvaćati zajedničke inicijative javne nabave, kojima se inovacijama omogućuje komercijalizacija u javnom sektoru, osobito u prilog razvoju nove politike. To bi moglo biti posebno učinkovito za poticanje inovacija u područjima javnih usluga i za pružanje tržišnih prilika europskim inovatorima.

Podupirati i zajedničke programe mentoriranja, savjetovanja, tehničke pomoći i drugih usluga koje inovatorima pružaju mreže kao što je Europska poduzetnička mreža (EEN), klasteri, paneuropske platforme kao što je Startup Europe, lokalni inovacijski akteri, javni, ali i privatni, te posebice inkubatori i inovacijski centri koji bi osim toga mogli biti međusobno povezani kako bi pogodovali uspostavi partnerstava među inovatorima. Potpora se može pružati i u cilju promicanja mekih vještina u području inovacija, među ostalim za mreže strukovnih institucija i uz blisku suradnju s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju.

Podupirati i zajedničke programe mentoriranja, savjetovanja, tehničke pomoći i drugih usluga koje inovatorima pružaju mreže kao što je Europska poduzetnička mreža (EEN), klasteri, paneuropske platforme kao što je Startup Europe, regionalni i lokalni inovacijski akteri, javni, ali i privatni, te posebice inkubatori i inovacijski centri koji bi osim toga mogli biti međusobno povezani kako bi pogodovali uspostavi partnerstava među inovatorima. Potpora se može pružati i u cilju promicanja mekih vještina u području inovacija, među ostalim za mreže strukovnih institucija i uz blisku suradnju s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju.

Amandman 60.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski inovacijski ekosustavi”, stavak 2.2. (str. 70.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

EU će usto poduzeti mjere potrebne za daljnje praćenje i poticanje cjelokupnog inovacijskog okruženja te sposobnosti upravljanja inovacijama u Europi.

EU će usto poduzeti mjere potrebne za daljnje praćenje i poticanje cjelokupnog inovacijskog okruženja te sposobnosti upravljanja inovacijama u Europi.

 

Komisija će s gradovima i regijama uspostaviti forum regionalnih ekosustava i inovacijskih središta kako bi se poboljšalo poznavanje njihovih uvjeta nastajanja i uspjeha, njihova doprinosa europskoj znanstvenoj izvrsnosti i dinamici inovacija te kako bi se olakšao i ojačao njihov doprinos provedbi programa i ostvarivanju njegovih ciljeva.

Aktivnosti potpore ekosustavima provodit će Komisija uz potporu izvršne agencije za postupak ocjenjivanja.

Aktivnosti potpore ekosustavima provodit će Komisija uz potporu izvršne agencije za postupak ocjenjivanja.

Amandman 61.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski institut za inovacije i tehnologiju”, stavak 3.1., alineja 2. (str. 71.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Potrebno je uložiti dodatne napore u razvoj ekosustava u kojima istraživači, inovatori, industrije i vlade mogu lako komunicirati.

Potrebno je uložiti dodatne napore u razvoj ekosustava u kojima istraživači, inovatori, industrije i vlade kao i lokalna i regionalna tijela mogu lako komunicirati.

Amandman 62.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski institut za inovacije i tehnologiju”, stavak 3.1., alineja 4. prva rečenica (str. 71.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Zbog prirode i razmjera inovacijskih izazova potrebno je povezivanje i mobilizacija aktera i resursa na europskoj razini, i to poticanjem prekogranične suradnje.

Zbog prirode i razmjera inovacijskih izazova potrebno je povezivanje i mobilizacija aktera i resursa na europskoj razini, i to poticanjem transregionalne i prekogranične suradnje.

Amandman 63.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski institut za inovacije i tehnologiju”, stavak 3.2.1. (str. 71. i 72.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

3.2.

Područja djelovanja

3.2.

Područja djelovanja

3.2.1.

Održivi inovacijski ekosustavi diljem Europe

EIT će imati snažniju ulogu u jačanju održivih inovacijskih ekosustava diljem Europe. Konkretno, EIT će nastaviti s radom prvenstveno u okviru svojih zajednica znanja i inovacija (ZZI), odnosno europskih partnerstava velikih razmjera kojima se odgovara na posebne društvene izazove. On će i dalje jačati inovacijske ekosustave oko njih, i to poticanjem integracije istraživanja, inovacija i obrazovanja. Nadalje, EIT će pridonijeti premošćivanju postojećih nedostataka u uspješnosti u području inovacija diljem Europe širenjem svojeg Regionalnog programa za inovacije (EIT RIS). EIT će raditi s inovacijskim ekosustavima s velikim potencijalom za inovacije koji se temelji na strategiji, tematskom usklađivanju i učinku, u bliskoj sinergiji sa strategijama i platformama za pametnu specijalizaciju.

3.2.1.

Održivi inovacijski ekosustavi diljem Europe

EIT će imati snažniju ulogu u jačanju održivih inovacijskih ekosustava diljem Europe. Konkretno, EIT će nastaviti s radom prvenstveno u okviru svojih zajednica znanja i inovacija (ZZI), odnosno europskih partnerstava velikih razmjera kojima se odgovara na posebne društvene izazove. On će i dalje jačati inovacijske ekosustave oko njih, i to poticanjem integracije istraživanja, inovacija i obrazovanja. Nadalje, EIT će pridonijeti premošćivanju postojećih nedostataka u uspješnosti u području inovacija diljem Europe širenjem svojeg Regionalnog programa za inovacije (EIT RIS). EIT će raditi s inovacijskim ekosustavima , a osobito s regionalnim ekosustavima i inovacijskim središtima s velikim potencijalom za inovacije koji se temelji na strategiji, tematskom usklađivanju i učinku, u bliskoj sinergiji sa strategijama i platformama za pametnu specijalizaciju.

Amandman 64.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Stup III. – Otvorene inovacije”, „Europski institut za inovacije i tehnologiju”, stavak 3.2.4. (str. 73.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

suradnja s EIC-om na usklađivanju potpore (npr. sredstava i usluga) koja se nudi vrlo inovativnim pothvatima u fazi pokretanja i rasta, posebice u okviru ZZI-ja,

suradnja s EIC-om na usklađivanju potpore (npr. sredstava i usluga) koja se nudi vrlo inovativnim pothvatima u fazi pokretanja i rasta, posebice u okviru ZZI-ja,

planiranje i provedba aktivnosti EIT-a kako bi se maksimalno povećale sinergije i komplementarnosti s djelovanjima iz stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”,

planiranje i provedba aktivnosti EIT-a kako bi se maksimalno povećale sinergije i komplementarnosti s djelovanjima iz stupa „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost”,

suradnja s državama članicama EU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini, uspostava strukturiranog dijaloga i usklađivanje djelovanja kako bi se ostvarile sinergije s postojećim nacionalnim inicijativama u cilju utvrđivanja, razmjene i širenja dobre prakse i pouka,

suradnja s državama članicama EU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini , te s lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, uspostava strukturiranog dijaloga i usklađivanje djelovanja kako bi se ostvarile sinergije s postojećim nacionalnim , regionalnim i lokalnim inicijativama u cilju utvrđivanja, razmjene i širenja dobre prakse i pouka,

Amandman 65.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, alineja 4. (str. 75.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Osim toga, istraživanje i inovacije smatraju se udaljenima i elitističkima, bez jasnih prednosti za građane, čime se potiču stavovi koji otežavaju stvaranje i prihvaćanje inovativnih rješenja te skepticizam u pogledu javnih politika koje se temelje na dokazima. Zbog toga su potrebni bolja povezanost znanstvenika, građana i tvoraca politika te čvršći pristupi objedinjenjavanju samih znanstvenih dokaza.

Te razlike i nejednak pristup istraživanjima i inovacijama narušili su odnos povjerenja s građanima, ali istraživanje i inovacije također se smatraju udaljenima i elitističkima, bez jasnih prednosti za građane, čime se potiču stavovi koji otežavaju stvaranje i prihvaćanje inovativnih rješenja te skepticizam u pogledu javnih politika koje se temelje na dokazima. Zbog toga su potrebni borba protiv utvrđenih razlika i bolja povezanost znanstvenika, građana i tvoraca politika te čvršći pristupi objedinjavanju samih znanstvenih dokaza.

Amandman 66.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, alineja 5. (str. 75.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

EU sada treba postaviti ambicioznije ciljeve u pogledu kvalitete i učinka svojeg istraživačkog i inovacijskog sustava, za što će biti potrebno revitalizirati europski istraživački prostor uz bolju potporu iz EU-ova Okvirnog programa za istraživanje i inovacije. Točnije, treba uvesti dobro integriran i prilagođen skup mjera EU-a te reforme i poboljšanja učinkovitosti na nacionalnoj razini (kojima se može pridonijeti putem strategija pametne specijalizacije koje se podupiru u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj), a s druge pak strane institucijske promjene u organizacijama koje financiraju i provode istraživanja, uključujući sveučilišta. Objedinjavanjem napora na razini EU-a mogu se iskoristiti sinergije i utvrditi razina potrebna za postizanje veće učinkovitosti i odjeka nacionalnih reformi politike.

EU sada treba postaviti ambicioznije ciljeve u pogledu kvalitete i učinka svojeg istraživačkog i inovacijskog sustava, za što će biti potrebno revitalizirati europski istraživački prostor uz bolju potporu iz EU-ova Okvirnog programa za istraživanje i inovacije. Točnije, treba uvesti dobro integriran i prilagođen skup mjera EU-a te reforme i poboljšanja učinkovitosti na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini (kojima se može pridonijeti putem strategija pametne specijalizacije koje se podupiru u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj), a s druge pak strane institucijske promjene u organizacijama koje financiraju i provode istraživanja, uključujući sveučilišta. Objedinjavanjem napora na razini EU-a mogu se iskoristiti sinergije i utvrditi razina potrebna za postizanje veće učinkovitosti i odjeka nacionalnih , regionalnih i lokalnih reformi politike.

Amandman 67.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, alineja 6. (str. 75.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Aktivnosti koje se podupiru u okviru ovog dijela odnose se na prioritete politike EIP-a, uz istodobno podupiranje svih dijelova programa Obzor Europa. Ujedno se mogu pokrenuti aktivnosti za poticanje „protoka mozgova” diljem EIP-a s pomoću mobilnosti istraživača i inovatora.

Aktivnosti koje se podupiru u okviru ovog dijela odnose se na prioritete politike EIP-a, uz istodobno podupiranje svih dijelova programa Obzor Europa. Ujedno se mogu pokrenuti aktivnosti za poticanje „protoka mozgova” diljem EIP-a s pomoću mobilnosti istraživača i inovatora. Druge aktivnosti mogu se usmjeriti na potporu nastajanju, strukturiranju i izvrsnosti novih regionalnih ekosustava i inovacijskih središta u državama članicama i regijama koje kaskaju u pogledu razvoja istraživanja i inovacija.

Amandman 68.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, „Dijeljenje izvrsnosti” (str. 77.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

U kratkim crtama

U kratkim crtama

udruživanje, radi uspostave novih centara izvrsnosti ili nadogradnje postojećih u prihvatljivim zemljama, nadovezujući se na partnerstva između vodećih znanstvenih institucija i partnerskih ustanova,

udruživanje, radi uspostave novih regionalnih ekosustava i inovacijskih središta i novih centara izvrsnosti ili nadogradnje postojećih u prihvatljivim zemljama, nadovezujući se na partnerstva između vodećih znanstvenih institucija i partnerskih ustanova,

twinning, kako bi se znatno ojačala sveučilišna ili istraživačka organizacija iz prihvatljive zemlje u određenom području povezivanjem s međunarodno vodećim istraživačkim institucijama iz drugih država članica ili pridruženih zemalja,

twinning, kako bi se znatno ojačala sveučilišna ili istraživačka organizacija iz prihvatljive zemlje u određenom području povezivanjem s međunarodno vodećim istraživačkim institucijama iz drugih država članica ili pridruženih zemalja,

katedre EIP-a za potporu sveučilištima ili istraživačkim organizacijama u privlačenju i zadržavanju visokokvalitetnih ljudskih resursa pod vodstvom izvanrednog istraživača i voditelja istraživanja („nositelj katedre EIP-a”) te u provedbi strukturnih promjena u cilju postizanja izvrsnosti na održivoj osnovi,

katedre EIP-a za potporu sveučilištima ili istraživačkim organizacijama u privlačenju i zadržavanju visokokvalitetnih ljudskih resursa pod vodstvom izvanrednog istraživača i voditelja istraživanja („nositelj katedre EIP-a”) te u provedbi strukturnih promjena u cilju postizanja izvrsnosti na održivoj osnovi,

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST), koja uključuje ambiciozne uvjete za sudjelovanje prihvatljivih zemalja, i druge mjere za potporu u pogledu znanstvenog umrežavanja, izgradnje kapaciteta i razvoja karijere istraživača iz tih ciljnih zemalja; 80 % ukupnog proračuna COST-a bit će namijenjeno mjerama koje su u potpunosti usklađene s ciljevima ovog područja intervencije.

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST), koja uključuje ambiciozne uvjete za sudjelovanje prihvatljivih zemalja, i druge mjere za potporu u pogledu znanstvenog umrežavanja, izgradnje kapaciteta i razvoja karijere istraživača iz tih ciljnih zemalja; 80 % ukupnog proračuna COST-a bit će namijenjeno mjerama koje su u potpunosti usklađene s ciljevima ovog područja intervencije.

 

transregionalna suradnja u pogledu zajedničkih pametnih specijalizacija te između regionalnih ekosustava i inovacijskih središta, uz podršku i olakšavanje sudjelovanja novih ekosustava i ekosustava u razvoju.

Amandman 69.

Prilog I. „Programske aktivnosti”, „Jačanje europskog istraživačkog prostora”, „Reforma i jačanje europskog sustava istraživanja i inovacija” (str. 79.)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Reforme politika na nacionalnoj razini uzajamno će se ojačavati razvojem inicijativa politike na razini EU-a, istraživanja, umrežavanja, partnerstva, koordinacije, prikupljanja podataka te praćenja i evaluacije.

Reforme politika na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini uzajamno će se ojačavati razvojem inicijativa politike na razini EU-a, istraživanja, umrežavanja, partnerstva, koordinacije, prikupljanja podataka te praćenja i evaluacije.

U kratkim crtama

U kratkim crtama

jačanje baze dokaza za istraživačku i inovacijsku politiku, a radi boljeg razumijevanja različitih dimenzija i komponenata nacionalnih istraživačkih i inovacijskih sustava, uključujući pokretače, učinke i povezane politike,

jačanje baze dokaza za istraživačku i inovacijsku politiku, a radi boljeg razumijevanja različitih dimenzija i komponenata nacionalnih , regionalnih i lokalnih istraživačkih i inovacijskih sustava, uključujući pokretače, učinke i povezane politike,

aktivnosti predviđanja novih potreba u koordinaciji i na temelju zajedničkog planiranja s nacionalnim agencijama i dionicima okrenutima budućnosti na participativan način, nadovezujući se na napredak u metodologiji predviđanja kako bi ishodi bili od veće važnosti za politike, uz istodobno iskorištavanje sinergija u cijelom programu i izvan njega,

aktivnosti predviđanja novih potreba u koordinaciji i na temelju zajedničkog planiranja s nacionalnim agencijama , lokalnim i regionalnim tijelima i dionicima okrenutima budućnosti na participativan način, nadovezujući se na napredak u metodologiji predviđanja kako bi ishodi bili od veće važnosti za politike, uz istodobno iskorištavanje sinergija u cijelom programu i izvan njega;

ubrzavanje prelaska na otvorenu znanost praćenjem, analizom i podupiranjem razvoja i prihvaćanja otvorenih znanstvenih politika i praksa na razini država članica, regija, institucija i istraživača na način na koji se maksimalno povećavaju sinergije i usklađenost na razini EU-a;

ubrzavanje prelaska na otvorenu znanost praćenjem, analizom i podupiranjem razvoja i prihvaćanja otvorenih znanstvenih politika i praksa na razini država članica, regija , gradova , institucija i istraživača na način na koji se maksimalno povećavaju sinergije i usklađenost na razini EU-a;

potpora reformi nacionalnih istraživačkih i inovacijskih politika, među ostalim jačanjem skupa usluga instrumenta za političku podršku (tj. istorazinskih ocjena, posebnih aktivnosti potpore, aktivnosti uzajamnog učenja i centra znanja) državama članicama i pridruženim zemljama, koje djeluju u sinergiji s Europskim fondom za regionalni razvoj, Službom za potporu strukturnim reformama i instrumentom za provedbu reformi,

potpora reformi nacionalnih , regionalnih i lokalnih istraživačkih i inovacijskih politika, među ostalim jačanjem skupa usluga instrumenta za političku podršku (tj. istorazinskih ocjena, posebnih aktivnosti potpore, aktivnosti uzajamnog učenja i centra znanja) državama članicama , regijama i gradovima i pridruženim zemljama, koje djeluju u sinergiji s Europskim fondom za regionalni razvoj, Službom za potporu strukturnim reformama i instrumentom za provedbu reformi,

 

podrška nastanku, strukturiranju i razvoju regionalnih ekosustava i inovacijskih središta. Ako zahtjev zajedno podnesu države članice i regionalna i lokalna tijela, može se provesti posebna mjera suradnje između Komisije i tih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela radi jačanja relevantnosti upotrebe ERDF-a i fonda ESF+ u području istraživanja i inovacija, olakšavanja pristupa programu Obzor Europa i jačanja sinergija između različitih fondova i okvirnog programa, na primjer, u okviru novih europskih partnerstava i sufinanciranih programa. Službe i agencije Komisije zadužene za provedbu programa Obzor Europa izravno će sudjelovati u tom mehanizmu;

II.   PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA

1.

ponavlja svoj poziv na globalni pristup financijskim naporima Unije za istraživanje, obrazovanje i inovacije, koji trenutno nije obuhvaćen proračunskim radovima;

2.

smatra da je razina sredstava dodijeljenih Obzoru Europa zadovoljavajuća u sadašnjem proračunskom kontekstu i da bi samo veliko povećanje proračuna Unije moglo opravdati ponovnu procjenu koja bi se tada trebala usredotočiti na III. stup i dio „Jačanje europskog istraživačkog prostora”;

3.

izražava zabrinutost zbog rasta nejednakosti između gradova i regija koji se u velikoj mjeri koriste okvirnim programom za istraživanje i razvoj, čiji će proračun rasti, i drugih, koji snose posljedice smanjenja proračuna kohezijske politike; ponovno ističe da u skladu s člankom 174. UFEU-a Unija razvija i provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, te upozorava na to da su poduzete mjere nedovoljne kako bi se smanjile razlike među regijama, suočilo s izazovima, uključujući demografske izazove, i potaknuo pristup programu Obzor Europa za sve;

4.

poziva da se stvarno uzme u obzir izvrsnost raspodijeljena u svim državama članicama i regijama Unije kako bi se povisila razina znanstvene izvrsnosti cijele Europe, a ne samo nekolicine velikih regija i metropola;

5.

ističe napredak ostvaren time što su se u Obzoru Europa uzeli u obzir lokalni i regionalni uvjeti, ali izražava žaljenje što se uporno odbija prihvatiti teritorijalna pripadnost znanstvene izvrsnosti, doprinos regionalnih ekosustava i inovacijskih središta dinamici Unije te uloga lokalnih i regionalnih tijela u planiranju i provedbi politika istraživanja i inovacija; smatra da je uvođenje formalne definicije regionalnih ekosustava i inovacijskih centara uvjet da se oni doista uzmu u obzir;

6.

ustrajno poziva na puno i potpuno sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela u provedbi strateškog planiranja koje će voditi provedbu programa Obzor Europa i da se u tom okviru uzmu u obzir strategije pametne specijalizacije;

7.

smatra da treba priznati teritorijalne učinke kao sastavne elemente pojma učinka za ocjenjivanje programa i projekata;

8.

smatra da je nužno jasno utvrditi potrebnu povezanost europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika i da lokalna i regionalna tijela budu sudionici Europskog vijeća za inovacije;

9.

u potpunosti podupire nova europska partnerstva i sufinancirane mjere koje mogu postati povlaštena sredstva financiranja transregionalne suradnje, a te programe mogu voditi konzorciji regionalnih ekosustava i inovacijskih središta (pristup povezivanja teritorija); poziva da se znatan dio programa Obzor Europa primijeni na te načine, osobito u II. i III. stupu;

10.

izražava želju da sva sredstva aktivirana za sufinanciranje mjere ili akcijskog programa koji se temelji na programu Obzor Europa budu podložna pravnim propisima koji se primjenjuju na taj program, osobito propise u vezi s državnim potporama;

11.

smatra da je nužan jasan okvir za sinergije među različitim fondovima i okvirnim programima u okviru pet načela (dosljednosti, komplementarnosti, usklađenosti, zajedničkog oblikovanja, priznavanja zajednica lokalnih dionika); naglašava presudnu važnost pristupa stvarnog zajedničkog oblikovanja, osobito primjenom pečata izvrsnosti;

12.

izričito se protivi tome da o mogućnosti prijenosa dijela sredstava kohezijske politike na program Obzor Europa sustavno odlučuju države članice; ustraje na tome da tu mogućnost koristi predmetno upravljačko tijelo te da o načinima aktiviranja tih sredstava zajedno odlučuju to tijelo i Komisija i da jamče povrat tih sredstava u predmetno zemljopisno područje;

13.

naglašava važnost i interes mjere potpore „europskim inovacijskim ekosustavima”, predviđene u III. stupu, poziva da se njezin proračun znatno poveća i da se taj pristup osobito namijeni regionalnim ekosustavima i inovacijskim središtima;

14.

kada je riječ o II. stupu, izražava zabrinutost zbog opasnosti od banaliziranja „misija” i poziva na povratak operativnom pristupu i pristupu zajedničkog oblikovanja predloženom u Lamyjevu izvješću; također izražava zabrinutost zbog slabe zastupljenosti humanističkih i društvenih znanosti; poziva na proširenje tema koje se već obrađuju u klasteru „Uključivo i sigurno društvo”;

15.

zahtijeva da u okviru klastera „Hrana i prirodni resursi” u području poljoprivrede prednost da istraživanju načina agroekološke proizvodnje i agrošumarstva, kao i razvoju lokalnih poljoprivredno-prehrambenih sustava;

16.

napominje da su prijedlozi Komisije u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti; naglašava da je važno uzeti u obzir prijedloge uključene u to izvješće kako bi se konkretno proveli zaključci radne skupine za supsidijarnost;

Bruxelles, 9. listopada 2018.

Predsjednik Europskog odbora regija

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top