EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Mišljenje Europske središnje banke оd 31. kolovoza 2018. o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 382/7


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

оd 31. kolovoza 2018.

o Prijedlogu uredbe u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 27. lipnja 2018. zahtjev Vijeća Europske unije za davanje mišljenja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (1) (dalje u tekstu „Prijedlog uredbe”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u vezi s četvrtom alinejom članka 127. stavka 2. Ugovora i četvrtom alinejom članka 3. stavka 1. Protokola (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, budući da Prijedlog uredbe sadrži odredbe koje se tiču nesmetanog funkcioniranja platnih sustava. Upravno vijeće donijelo je ovo Mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

Opće napomene

Prijedlog uredbe namjerava pružiti svim građanima i društvima u Uniji koji prekogranično prenose eure, između država članica europodručja i država članica izvan europodručja ili između država članica izvan europodručja, niske razine naknada koje su sada dostupne u odnosu na domaća plaćanja koja se vrše u službenoj valuti države članice. Pri tome, Prijedlog uredbe poboljšava transparentnost i zaštitu potrošača, unaprjeđuje unutarnje tržišta za platne usluge u eurima i učvršćuje euro kao valutu izbora za plaćanja unutar EU-a, u očekivanju prihvaćanja eura kao valute svih država članica u Uniji.

Posebne napomene

1.   Opseg odredbi koje se odnose na naknade za konverziju valute

Odredbe Prijedloga uredbe koje se odnose na naknade za konverziju valute ustanovljene su da se primjenjuju na sva prekogranična plaćanja, neovisno o tome jesu li nominirana u euru ili u nacionalnoj valuti države članice koja nije euro. Međutim, kao tehničko pitanje, prekogranična plaćanja nominirana u euru s računa za plaćanje nominiranih u eurima, gdje se i pružatelj platnih usluga platitelja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja nalaze u državi članici europodručja, ne bi obično trebala biti predmet konverzije. Stoga, u stvarnosti, ove bi se odredbe trebale primjenjivati na prekogranična plaćanja u euru samo kad valuta računa za plaćanje nije euro ili kada se pružatelj platnih usluga platitelja i primatelja plaćanja ili samo primatelja plaćanja nalazi izvan europodručja. ESB predlaže da se ovo pitanje pojasni u Prijedlogu uredbe.

Budući da se Prijedlog uredbe odnosi samo na plaćanja putem pružatelja platnih usluga, on ne uključuje mogućnost trgovca koji pruža uslugu konverzije valuta neovisno od pružatelja platnih usluga. ESB predlaže da se ovo pitanje pojasni u Prijedlogu uredbe.

2.   Alternativne usluge i opcije konverzije valute

Prijedlog uredbe ne sadrži članak s definicijama, iako uvodi nove i važne pojmove u Uredbu (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Na primjer, pojmovi „alternativne usluge konverzije valute” i „alternativne opcije konverzije valute” mogli bi biti spojeni u jedan pojam koji bi bilo korisno definirati. Konkretnije, moglo bi se pojasniti odnose li se ove usluge na one koje nudi pružatelj platnih usluga i njegova povezana društva i, ako je tako, opseg obveza pružatelja platnih usluga da traži usluge koje nude njegovi izravni konkurenti i da ih oglašava. Također bi trebalo pojasniti da usluge konverzije valuta mogu nuditi neregulirani pružatelji.

3.   Režim koji se primjenjuje na naknade za konverziju valute i prijelazno razdoblje

3.1.

Na temelju Prijedloga uredbe, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo povjerava se zadaća razvijanja regulatornih tehničkih standarda za osiguravanje transparentnosti i usporedivosti cijena opcija usluge konverzije valute.

3.2.

U korist zaštite potrošača, predlaže se da prijelazno razdoblje za usklađivanje s obvezama transparentnosti u odnosu na puni trošak usluge konverzije valuta bude smanjen na 12 mjeseci od stupanja na snagu Prijedloga uredbe.

Kada ESB predlaže izmjenu Prijedloga uredbe, konkretni prijedlozi izmjena navedeni su u posebnom tehničkom radnom dokumentu kojem je u tu svrhu priloženo obrazloženje. Tehnički radni dokument dostupan je na engleskom jeziku na mrežnim stranicama ESB-a.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 31. kolovoza 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 konačno.

(2)  Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str. 11.).


Top