Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0830

Preporuka za ODLUKU VIJEĆA o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije

COM/2017/0830 final

Bruxelles, 20.12.2017.

COM(2017) 830 final

Preporuka za

ODLUKU VIJEĆA

o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije


OBRAZLOŽENJE

1.    KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji svaka država članica može donijeti odluku o povlačenju iz Unije u skladu sa svojim ustavnim odredbama i ako donese tu odluku, o svojoj namjeri obavješćuje Europsko vijeće. S obzirom na smjernice Europskog vijeća Unija pregovara i sklapa s tom državom sporazum kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja, uzimajući u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom.

Dana 29. ožujka 2017. Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Unije i Europske zajednice za atomsku energiju.

Europsko vijeće 29. travnja 2017. donijelo je smjernice kojima se definira okvir za vođenje pregovora na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji i utvrđuju opća načela koja će Unija slijediti tijekom pregovora.

Europski parlament donio je 5. travnja 2017. rezoluciju o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom nakon primitka obavijesti o njezinoj namjeri da se povuče iz Europske unije.

Vijeće je 22. svibnja 2017. odobrilo otvaranje pregovora o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije te je donijelo smjernice za pregovore o sporazumu („Odluka Vijeća od 22. svibnja 2017.”).

Pregovori su otvoreni 19. lipnja 2017. U skladu sa smjernicama Europskog vijeća i pregovaračkim smjernicama Vijeća prva je faza pregovora bila usredotočena na prava građana, financijsku nagodbu, pitanja povezana s Irskom, ostala pitanja povezana s razdvajanjem i upravljanje sporazumom o povlačenju.

Europski parlament donio je 3. listopada 2017. rezoluciju o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

Primivši na znanje dotad postignuti napredak, Europsko vijeće pozvalo je 20. listopada 2017. na nastavak rada s ciljem učvršćivanja ostvarenog približavanja gledišta i nastavka pregovora kako bi se što prije moglo prijeći u drugu fazu pregovora. Europsko vijeće stoga je pozvalo Vijeće i Komisiju kao pregovarača Unije da započnu interne pripremne rasprave, među ostalim o mogućim prijelaznim aranžmanima.

Europski parlament donio je 13. prosinca 2017. rezoluciju o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

Na temelju:

preporuke iz Komunikacije Komisije o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji od 8. prosinca 2017. 1 i

zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine o napretku tijekom prve faze pregovora na temelju članka 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije od 8. prosinca 2017., na kojem je temeljena preporuka Komisije

Europsko vijeće pozdravilo je 15. prosinca 2017. napredak postignut u prvoj fazi pregovora te je zaključilo da je on dovoljan kako bi se započelo s drugom fazom koja se odnosi na prelazak i okvir za buduće odnose. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju kao pregovarača Unije i Ujedinjenu Kraljevinu da završe rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona koja još nisu razmatrana u prvoj fazi, u skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017., da konsolidiraju dobivene rezultate te da započnu izradu nacrta odgovarajućih dijelova sporazuma o povlačenju. Istaknulo je i da pregovori u drugoj fazi mogu napredovati samo ako se sve obveze preuzete u prvoj fazi u potpunosti poštuju i što prije vjerno prenesu u pravne odredbe.

S obzirom na posebnu prirodu pitanja povezanih s Irskom rad na detaljnim aranžmanima koji su potrebni za provedbu načela i obveza iz zajedničkog izvješća trebalo bi tijekom druge faze pregovora nastaviti u okviru posebne sastavnice, s tim da bi se neki od njih prenijeli u sporazum o povlačenju, a drugi u okvir za buduće odnose.

Temeljna prava

Prema članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, Unija priznaje prava, slobode i načela određena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, koja ima istu pravnu vrijednost kao i Ugovori. Nadalje, temeljna prava, koja se jamče Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te koja proizlaze iz zajedničkih ustavnih tradicija država članica, opća su načela prava Unije.

Ta će se prava, slobode i načela i dalje u potpunosti čuvati i poštovati u Uniji tijekom pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući sve prijelazne aranžmane, te nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

2.PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova

Ujedinjena Kraljevina obavijestila je o svojoj namjeri da se povuče iz Europske unije. Zbog toga je članak 50. Ugovora o Europskoj uniji pravna osnova za pregovore o sporazumu o povlačenju i njegovo sklapanje. Prijelazni aranžmani mogu se utvrditi samo u sporazumu o povlačenju.

Napominje se da se u skladu s člankom 106. točkom (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju članak 50. Ugovora o Europskoj uniji primjenjuje i na Europsku zajednicu za atomsku energiju.

U skladu s člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na koji upućuje članak 50. Ugovora o Europskoj uniji, Komisija daje preporuke Vijeću koje donosi odluku kojom se odobrava otvaranje pregovora i kojom se imenuje pregovarač Unije. Odluka Vijeća kojom se dopunjuje Odluka Vijeća od 22. svibnja 2017. donosi se istim postupkom.

Odabir instrumenta

U skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji, s Ujedinjenom Kraljevinom pregovara se o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije. Člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije propisuje se da Komisija daje preporuke Vijeću, koje donosi odluku kojom se imenuje pregovarač Unije i kojom se odobrava otvaranje pregovora. Odluka Vijeća prikladan je instrument za dopunu Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017.

3.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ne očekuje se da će ova preporuka imati neposredan utjecaj na proračun kada je riječ o pregovaračkom postupku. Napominje se da će se utjecaj na proračun sporazuma sklopljenog na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji iznijeti nakon što se iznesu relevantni prijedlozi o potpisivanju i zaključenju sporazuma o povlačenju.

4.OSTALI ELEMENTI

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Člankom 1. preporučene odluke Vijeća dopunjuje se Odluka Vijeća od 22. svibnja 2017. kako bi se Komisija ovlastila da u okviru pregovora o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom kojim se utvrđuju uvjeti njezina povlačenja iz Europske unije pregovara o svim preostalim pitanjima povezanima s urednim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine i o svim potrebnim prijelaznim aranžmanima.

Objava Odluke i pregovaračkih smjernica iz Priloga

Kada je riječ o prethodnim pregovaračkim smjernicama, Komisija predlaže da Vijeće objavi Odluku o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. kojom se Komisija ovlašćuje za otvaranje pregovora o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju uvjeti njezina povlačenja iz Europske unije te da objavi dodatne pregovaračke smjernice iz Priloga toj Odluci.

Preporuka za

ODLUKU VIJEĆA

o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovore, a posebno članak 50. Ugovora o Europskoj uniji u vezi s člankom 218. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir smjernice Europskog vijeća,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)Europsko vijeće 29. travnja 2017. donijelo je smjernice kojima se definira okvir za vođenje pregovora na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji i utvrđuju opća načela koja će Unija slijediti tijekom pregovora.

(2)Vijeće je 22. svibnja 2017. odobrilo otvaranje pregovora o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije te je donijelo pregovaračke smjernice za taj sporazum.

(3)Pregovori su otvoreni 19. lipnja 2017.

(4)Europski parlament donio je 3. listopada 2017. rezoluciju o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

(5)Primivši na znanje dotad postignuti napredak, Europsko vijeće pozvalo je 20. listopada 2017. na nastavak rada s ciljem učvršćivanja ostvarenog približavanja gledišta i nastavka pregovora kako bi se što prije moglo prijeći u drugu fazu pregovora. Europsko vijeće stoga je pozvalo Vijeće i Komisiju kao pregovarača Unije da započnu interne pripremne rasprave, među ostalim o mogućim prijelaznim aranžmanima.

(6)Komisija je 8. prosinca 2017. u svojoj Komunikaciji o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji Europskom vijeću preporučila donošenje zaključka da je u prvoj fazi pregovora o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ostvaren dovoljan napredak, čime je omogućen prelazak u drugu fazu pregovora. Komisija je izjavila i da je, ako to odluči Europsko vijeće, odmah spremna za početak rada na prijelaznim aranžmanima.

(7)Preporuka Komisije temeljena je na zajedničkom izvješću pregovaračâ Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine o napretku tijekom prve faze pregovora na temelju članka 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije od 8. prosinca 2017.

(8)Europski parlament donio je 13. prosinca 2017. rezoluciju o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

(9)Europsko vijeće u svojim je smjernicama od 15. prosinca 2017. pozdravilo napredak postignut u prvoj fazi pregovora te je zaključilo da je on dovoljan kako bi se započelo s drugom fazom koja se odnosi na prelazak i okvir za buduće odnose. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju kao pregovarača Unije i Ujedinjenu Kraljevinu za završe rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona koja još nisu razmatrana u prvoj fazi, u skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017., te da konsolidiraju rezultate dobivene posebno izradom nacrta odgovarajućih dijelova sporazuma o povlačenju. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da u tom smislu predstavi odgovarajuće preporuke i Vijeće da donese dodatne pregovaračke smjernice o prijelaznim aranžmanima.

(10)Stoga je potrebno dopuniti pregovaračke smjernice iz Priloga Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017.

(11)U skladu s člankom 106. točkom (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, članak 50. Ugovora o Europskoj uniji primjenjuje i na Europsku zajednicu za atomsku energiju.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Komisija uime Unije vodi pregovore o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju uvjeti njezina povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, uzimajući u obzir okvir za njezin budući odnos s Unijom, u skladu sa smjernicama Europskog vijeća i pregovaračkim smjernicama iz Priloga Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017., kako je dopunjena pregovaračkim smjernicama iz Priloga ovoj Odluci.

   Članak 2.    

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    COM(2017) 784 final.
Top

Bruxelles,20.12.2017.

COM(2017) 830 final

PRILOG

Preporuci za

ODLUKU VIJEĆA

o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije


PRILOG

Dodatne smjernice za pregovore o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije

1.U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. i pregovaračkim smjernicama Vijeća od 22. svibnja 2017. prva je faza pregovora bila usredotočena na prava građana, financijsku nagodbu, pitanja povezana s Irskom, ostala pitanja povezana s razdvajanjem i upravljanje sporazumom o povlačenju.

2.Primivši na znanje dotad postignuti napredak, Europsko vijeće pozvalo je 20. listopada 2017. na nastavak rada s ciljem učvršćivanja ostvarenog približavanja gledišta i nastavka pregovora kako bi se što prije moglo prijeći u drugu fazu pregovora. Europsko vijeće stoga je pozvalo Vijeće i Komisiju kao pregovarača Unije da započnu interne pripremne rasprave, među ostalim o mogućim prijelaznim aranžmanima.

3.Na temelju:

preporuke iz Komunikacije Komisije o napretku pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji od 8. prosinca 2017. 1 i

zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine o napretku tijekom prve faze pregovora na temelju članka 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije od 8. prosinca 2017., na kojem je temeljena preporuka Komisije

Europsko vijeće pozdravilo je 15. prosinca 2017. napredak postignut u prvoj fazi pregovora te je zaključilo da je on dovoljan kako bi se započelo s drugom fazom koja se odnosi na prelazak i okvir za buduće odnose.

4.Europsko vijeće napomenulo je i da pregovori u drugoj fazi mogu napredovati samo ako se sve obveze preuzete u prvoj fazi u potpunosti poštuju i što prije vjerno prenesu u pravne odredbe. Tijekom druge faze pregovora trebalo bi postići i općeniti dogovor o okviru za budući odnos Unije s Ujedinjenom Kraljevinom, za što će biti potrebne dodatne smjernice Europskog vijeća.

5.Ove su pregovaračke smjernice namijenjene drugoj fazi pregovora te se njima stoga dopunjuje prvi paket pregovaračkih smjernica donesen 22. svibnja 2017. Smjernice Europskog vijeća od 29. travnja 2017. te opća načela i postupovni aranžmani za vođenje pregovora utvrđeni u pregovaračkim smjernicama Vijeća od 22. svibnja 2017. u ovoj se fazi pregovora i dalje u cijelosti primjenjuju, među ostalim u pogledu teritorijalnog područja primjene sporazuma o povlačenju, uključujući odredbe o prijelaznim aranžmanima, te budućeg okvira. Ove bi pregovaračke smjernice stoga u potpunosti trebale poštovati točke 4. i 24. smjernica Europskog vijeća od 29. travnja 2017., a posebno u pogledu Gibraltara.

6.S obzirom na posebnu prirodu pitanja povezanih s Irskom rad na detaljnim aranžmanima koji su potrebni za provedbu načela i obveza iz zajedničkog izvješća trebalo bi tijekom druge faze pregovora nastaviti u okviru posebne sastavnice, s tim da bi se neki od njih prenijeli u sporazum o povlačenju, a drugi u okvir za buduće odnose.

I.Pitanja povezana s urednim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

7.U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca 2017. i pregovaračkim smjernicama iz Priloga Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017., kako su dopunjene ovim pregovaračkim smjernicama, potrebno je dovršiti rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona koja još nisu razmatrana u prvoj fazi.

8.Isto tako, rezultate pregovora u drugoj fazi, uključujući one dobivene tijekom prve faze, trebalo bi prenijeti u pravne odredbe te bi ih, prema potrebi, trebalo prilagoditi u skladu s prijelaznim aranžmanima navedenima u nastavku. Kako je navedeno u prvom paketu pregovaračkih smjernica, u sporazumu o povlačenju trebalo bi napomenuti da se pravo Unije na datum povlačenja prestaje primjenjivati na prekomorske zemlje i područja koji imaju posebne odnose s Ujedinjenom Kraljevinom 2 i na europska područja za čije je vanjske odnose odgovorna Ujedinjena Kraljevina na koja se Ugovori primjenjuju na temelju članka 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

II.Prijelazni aranžmani

9.Smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. utvrđena su opća temeljna načela koja se primjenjuju na sve sporazume s Ujedinjenom Kraljevinom i na sve prijelazne aranžmane:

svaki će se sporazum morati temeljiti na ravnoteži prava i obveza i osigurati ravnopravne uvjete;

očuvanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta isključuje sudjelovanje koje se temelji na sektorskom pristupu;

država koja nije članica Unije i koja nema iste obveze kao država članica ne može imati ista prava i uživati iste koristi kao država članica;

četiri slobode jedinstvenog tržišta nedjeljive su i ne postoji mogućnost selektivnog pristupa;

Unija će zadržati svoju neovisnost u pogledu donošenja odluka te uloge Suda Europske unije. U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca 2017. to se posebno odnosi na nadležnost Suda Europske unije.

10.Osim tih temeljnih načela, u smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. utvrđeni su i posebni uvjeti koji se primjenjuju na sve moguće prijelazne aranžmane. Pregovorima se, u mjeri u kojoj je to potrebno i pravno moguće, mogu nastojati utvrditi prijelazni aranžmani koji su u interesu Unije i, prema potrebi, osigurati poveznice prema predviđenom okviru za budući odnos s obzirom na ostvareni napredak. Svi takvi prijelazni aranžmani moraju biti jasno definirani, točno vremenski ograničeni i podložni učinkovitim mehanizmima za izvršavanje.

11.Ove se dodatne pregovaračke smjernice temelje na načelima i uvjetima utvrđenima u smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca 2017. te ih dalje razrađuju.

12.U skladu s tim smjernicama svi prijelazni aranžmani iz sporazuma o povlačenju trebali bi obuhvaćati cijelu pravnu stečevinu, uključujući pitanja povezana s Euratomom. Ne dovodeći u pitanje točku 17. tih pregovaračkih smjernica pravna stečevina trebala bi se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj kao da je država članica. Sve promjene pravne stečevine automatski bi se trebale primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja. Za akte koji su doneseni u skladu s glavom V. dijelom trećim Ugovora o funkcioniranju Europske unije i koji se odnose na područje slobode, sigurnosti i pravde te koji su obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu prije njezina povlačenja trebao bi se tijekom prijelaznog razdoblja i dalje primjenjivati članak 4.a Protokola br. 21 priloženog Ugovorima. Međutim, Ujedinjena Kraljevina više ne bi smjela ostvarivati svoje pravo na temelju Protokola br. 21 na sudjelovanje u mjerama koje nisu navedene u članku 4.a tog protokola.

13.Tijekom prijelaznog razdoblja pravo Unije obuhvaćeno tim prijelaznim aranžmanima trebalo bi u Ujedinjenoj Kraljevini proizvoditi jednake pravne učinke kao u Uniji.

14.U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. napominje se i da Ujedinjena Kraljevina od datuma povlačenja iz Unije više neće moći ostvarivati korist od sporazuma koje je sklopila Unija ili države članice u njezino ime odnosno Unija i njezine države članice zajedno. Ako je u interesu Unije, Unija može razmotriti hoće li i na koji način dogovoriti aranžmane kojima bi se tijekom prijelaznog razdoblja zadržali učinci sporazuma u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu. Međutim, Ujedinjena Kraljevine više ne bi trebala sudjelovati u tijelima koja su uspostavljena tim sporazumima.

15.U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca 2017. Ujedinjena Kraljevina dužna je na temelju svih prijelaznih aranžmana tijekom prijelaznog razdoblja i dalje sudjelovati u carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu (sa svima četirima slobodama). Ujedinjena Kraljevina trebala bi poduzeti sve potrebne mjere za očuvanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta i carinske unije. Ujedinjena Kraljevina trebala bi nastaviti poštovati trgovinsku politiku Unije. Konkretno, trebala bi osigurati da njezina carinska tijela nastave djelovati u skladu s misijom carinskih tijela EU-a, među ostalim prikupljanjem carina Zajedničke carinske tarife i provođenjem svih kontrola na granicama propisanih pravom Unije u odnosu na ostale treće zemlje.

16.U skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. i prvim paketom pregovaračkih smjernica od 22. svibnja 2017. za svako vremenski ograničeno produljenje u pogledu pravne stečevine Unije bit će potrebno primijeniti postojeće regulatorne, proračunske, nadzorne, pravosudne i izvršne instrumente i strukture, uključujući nadležnost Suda Europske unije.

17.Kada je riječ o primjeni pravne stečevine Unije na Ujedinjenu Kraljevinu, sporazumom o povlačenju stoga bi u prijelaznom razdoblju trebalo zadržati nadležnosti institucija Unije (posebno punu nadležnost Suda Europske unije), tijela, ureda i agencija u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu te na njezine fizičke i pravne osobe. Međutim, u skladu sa smjernicama Europskog vijeća od 15. prosinca 2017. Ujedinjena Kraljevina više ne bi trebala sudjelovati u institucijama Unije niti imenovati ili birati članove tih institucija niti sudjelovati u donošenju odluka tijela, ureda i agencija Unije. 

18.Ne dovodeći u pitanje točku 17. Ujedinjena Kraljevina mogla bi se tijekom prijelaznog razdoblja pozivati na sudjelovanje bez prava glasa na sjednicama stalnih odbora ili stručnih skupina Komisije i ostalih sličnih subjekata ili agencija, ureda ili tijela ako su zastupljene države članice i:

ako se rasprava odnosi na pojedinačne akte koji se upućuju Ujedinjenoj Kraljevini ili njezinim fizičkim ili pravnim osobama ili

ako je, iz perspektive Unije, prisutnost Ujedinjene Kraljevine potrebna radi učinkovite provedbe pravne stečevine tijekom prijelaznog razdoblja.

19.U sporazumu o povlačenju trebalo bi utvrditi točne uvjete i jasan okvir na temelju kojih bi takvo iznimno sudjelovanje bilo dopušteno.

20.Trebalo bi dogovoriti i posebne postupovne aranžmane koji su u skladu s točkama 17. i 18. radi utvrđivanja i raspodjele ribolovnih mogućnosti (ukupni dopušteni ulov) tijekom prijelaznog razdoblja.

21.Prijelazni aranžmani trebali bi se primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju i trebali bi trajati najduže do 31. prosinca 2020.

(1)    COM(2017) 784 final.
(2)    Navedeni u dvanaest zadnjih alineja Priloga II. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.
Top