EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AP0096

P8_TA(2017)0096 Karakteristike ribarskih plovila ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) P8_TC1-COD(2016)0145 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

SL C 298, 23.8.2018, p. 154–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 298/154


P8_TA(2017)0096

Karakteristike ribarskih plovila ***I

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

(2018/C 298/21)

Europski parlament,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0273),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0187/2016),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016. (1),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata (2),

uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 17. listopada 2016. upućeno Odboru za ribarstvo u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, naročito svoju Rezoluciju od 22. studenog 2012. o malom obalnom ribolovu, artizanalnom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike (3),

uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika i uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 15. veljače 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0376/2016),

A.

budući da, prema mišljenju savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih izmjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez njihove bitne promjene;

1.

usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.

traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.

nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)  SL C 34, 2.2.2017., str. 140.

(2)  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

(3)  SL C 419, 16.12.2015., str. 167.


P8_TC1-COD(2016)0145

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/1130.)


Top