Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX1005(01)

Završno izvješće službenika za usmene rasprave – Čelični abrazivi (Pometon) (AT.39792)

OJ C 366, 5.10.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 366/3


Završno izvješće službenika za usmene rasprave (1)

Čelični abrazivi (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Ovaj se predmet odnosi na povredu članka 101. stavka 1. Uredbe o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u koja se sastojala od usklađivanja cijena na cijelom području EGP-a u sektoru čeličnih abraziva.

Ovo je hibridni kartelni predmet. Komisija je 2. travnja 2014. već donijela odluku upućenu četirima poduzetnicima koji su se odlučili za postupak nagodbe za kartele („Odluka o nagodbi”) (2). Ovaj nacrt odluke upućen je poduzetniku Pometon S.p.A. („Pometon”), koji nije predao zahtjev za nagodbu.

Komisija je 3. prosinca 2014. donijela obavijest o utvrđenim činjenicama protiv Pometona o kojoj je Pometon obaviješten 5. prosinca 2014. U obavijesti o utvrđenim činjenicama Komisija je izrazila svoje preliminarno mišljenje da je Pometon usklađivao cijene čeličnih abraziva u EGP-u. U obavijesti o utvrđenim činjenicama posebice je preliminarno zaključeno da se Pometon dogovarao s drugim strankama o ključnom elementu cijene čeličnih abraziva, naknadi za otpadni materijal, u EGP-u i da se s tim strankama dogovorio da se neće natjecati u pogledu cijene ponuđene pojedinačnim kupcima. Komisija je otkrila da je povreda vršena u razdoblju od 3. listopada 2003. do 16. svibnja 2007. Komisija je u obavijesti o utvrđenim činjenicama navela svoju namjeru da izrekne novčanu kaznu Pometonu u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EZ) 1/2003 (3).

Pometonu je u prostorijama Komisije omogućen pristup dokumentaciji 18. i 19. prosinca 2014. te putem CD-ROM-a 19. prosinca 2014. i dan mu je rok od šest tjedana za odgovor na obavijest o utvrđenim činjenicama koji je, na njegov zahtjev, produžen za dva tjedna, do 16. veljače 2015. Pometon je na obavijest o utvrđenim činjenicama odgovorio 13. veljače 2015. zahtjevom da ga se usmeno sasluša.

Tijekom usmenog saslušanja koje se održalo 17. travnja 2015. Pometon je, osim argumenata koje je naveo u svojem pismenom odgovoru na obavijest o utvrđenim činjenicama, istaknuo zabrinutost u pogledu nepristranog postupanja u svojem predmetu i u pogledu pretpostavke nedužnosti. Prvo, Pometon se žalio da obavijest o utvrđenim činjenicama sadržava nepotrebna upućivanja na njega. Drugo, Pometon se žalio da je Komisija 23. prosinca 2014. na svojoj internetskoj stranici objavila privremenu verziju odluke o nagodbi koja nije bila povjerljiva i iz koje nije bio uklonjen naziv Pometon. Ta je verzija ostala dostupna na internetskoj stranici Komisije do 6. siječnja 2015. kada je zamijenjena novom privremenom verzijom koja nije povjerljiva u kojoj je naziv Pometon zamijenjen riječima „[drugi poduzetnik]”. Direktor Uprave za kartele odgovorio je na drugi argument Pometona tijekom saslušanja te se ispričao za ljudsku pogrešku zbog koje je došlo do nenamjerne objave, uvjeravajući pritom Pometon da zbog tog incidenta neće biti ugrožena nepristrana ocjena Pometonova predmeta od strane Komisije.

Kao što je Opći sud nedavno potvrdio (4), u hibridnom kartelnom predmetu, postupak nagodbe za stranke u nagodbi i uobičajeni postupak za stranke koje nisu u nagodbi dva su odvojena postupka. Stoga se iz odluke o nagodbi ne može izvoditi zaključke o krivnji Pometona. Nadalje, iz uvodne izjave 29. i dokumenta koji se navodi u bilješci 32. odluke o nagodbi proizlazi da je datum početka sudjelovanja stranke u nagodbi MTS (5) u povredi, kao što je zaključeno u Odluci o nagodbi, utemeljen na poruci e-pošte upravitelja Pometona od tog datuma. Stoga je spominjanje toga da je Pometon bio jedan od sudionika sastanka 3. listopada 2003. i naknadnih komunikacija bilo neizbježno. Nadalje, u Odluci o nagodbi je u bilješci 4. navedeno da ta odluka nije upućena Pometonu, da su upućivanja na Pometon u činjeničnim opisima upotrijebljena samo kako bi se utvrdila odgovornost stranaka u nagodbi i da je postupak protiv poduzetnika Pometon još u tijeku. Stoga smatram da pravo poduzetnika Pometon da se poštuje pretpostavka nedužnosti nije povrijeđeno upućivanjima na Pometon u Odluci o nagodbi.

Naposljetku, po mojem mišljenju, isprika i jamstvo službi Komisije na usmenom saslušanju odgovarajući su odgovor na nenamjernu objavu Pometonova naziva u privremenoj verziji Odluke o nagodbi objavljenoj 23. prosinca 2014., koja nije bila povjerljiva, s obzirom na to da je do objave došlo zbog ljudske pogreške.

U skladu s člankom 16. Odluke 2011/695/EU, ispitao sam bavi li se nacrt odluke samo činjenicama u odnosu na koje je Pometonu dana prilika za iznošenje njegovih stajališta. Došao sam do potvrdnog zaključka.

Općenito zaključujem da je u ovom predmetu jamčeno djelotvorno ostvarenje postupovnih prava.

Bruxelles, 24. svibnja 2016.

Wouter WILS


(1)  U skladu s člancima 16. i 17. Odluke 2011/695/EU predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja (SL L 275, 20.10.2011., str. 29.) („Odluka 2011/695/EU”).

(2)  Vidjeti Odluku Komisije C(2014) 2074 final od 2. travnja 2014., publikacija sažetka u SL C 362, 14.10.2014., str. 8. i Završno izvješće službenika za usmene rasprave (SL C 362, 14.10.2014., str. 7.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).

(4)  Presuda u predmetu Timab Industries i CFPR protiv Komisije, T-456/10, EU:T:2015:296, točke 71. i 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.


Top