Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0809(02)

Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine

C/2016/5001

OJ C 288, 9.8.2016, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 288/3


Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine

(2016/C 288/03)

Nakon objave Obavijesti o skorom isteku (1) antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) zaprimila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) (dalje u tekstu „Osnovna uredba”).

1.   Zahtjev za reviziju

Zahtjev je 4. svibnja 2016. podnijelo Udruženje za obranu tkanina otvorene mrežaste strukture („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji predstavljaju više od 25 % ukupne proizvodnje određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana u Uniji.

2.   Proizvod iz postupka revizije

Proizvod koji je predmet ove revizije jesu tkanine otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana sa širinom i dužinom očice većom od 1,8 mm i težinom većom od 35 g/m2, osim diskova od staklenih vlakana, trenutačno razvrstane u oznake KN ex 7019 51 00 i ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510019 i 7019590019).

3.   Postojeće mjere

Mjere koje su trenutačno na snazi konačna su antidampinška pristojba uvedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 (3), proširena na uvoz poslan iz Malezije bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 672/2012 (4), proširena na uvoz poslan iz Tajvana ili Tajlanda bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Tajvana ili Tajlanda ili ne Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 21/2013 (5), proširena na uvoz poslan iz Indije ili Indonezije bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Indije ili Indonezije ili ne Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1371/2013 (6) i proširena na uvoz određenih modificiranih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana također podrijetlom iz Narodne Republike Kine Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 976/2014 (7).

4.   Razlozi za reviziju

Zahtjev se temelji na obrazloženju da bi istek mjera vjerojatno doveo do nastavka ili ponavljanja dampinga i štete za industriju Unije.

4.1.    Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka dampinga

S obzirom na to da se u skladu s odredbama članka 2. stavka 7. Osnovne uredbe Narodna Republika Kina („predmetna zemlja”) smatra zemljom bez tržišnoga gospodarstva, podnositelj zahtjeva utvrdio je uobičajenu vrijednost za Narodnu Republiku Kinu na temelju cijena u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva odnosno u Kanadi. Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka dampinga temelji se na usporedbi tako utvrđene uobičajene vrijednosti s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz predmetne zemlje pri prodaji za izvoz u Europsku uniju. Osim toga, podnositelj zahtjeva dostavio je dokaze o izvoznoj cijeni (na razini franko tvornica) proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz predmetne zemlje pri prodaji za izvoz u ostale treće zemlje.

Izračunane dampinške marže znatne su za predmetnu zemlju. Na temelju toga, podnositelj zahtjeva tvrdi da postoji vjerojatnost da predmetna zemlja nastavi ili ponovi damping.

4.2.    Tvrdnja o vjerojatnosti ponavljanja štete

Podnositelj zahtjeva tvrdi da postoji vjerojatnost ponavljanja štete. U tom pogledu podnositelj zahtjeva dostavio je dokaze prima facie da će, ako se dopusti istek mjera, trenutačna razina uvoza proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje u Uniju vjerojatno porasti zbog postojanja neiskorištenih kapaciteta u Narodnoj Republici Kini i zato što je tržište Unije i dalje privlačno u smislu količine i cijena.

Naposljetku, podnositelj zahtjeva tvrdi da je uklanjanje štete većinom posljedica postojanja mjera te da bi istekom mjera došlo do ponavljanja znatnog uvoza po dampinškim cijenama iz predmetne zemlje što bi vjerojatno dovelo do ponavljanja štete za industriju Unije.

5.   Postupak

Nakon savjetovanja s odborom uspostavljenim na temelju članka 15. stavka 1. Osnovne uredbe Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te ovime pokreće reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe.

Revizijom zbog predstojećeg isteka mjera utvrdit će se postoji li vjerojatnost da bi istek mjera doveo do nastavka ili ponavljanja dampinga proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz dotične zemlje te nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije.

5.1.    Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

Ispitnim postupkom u vezi s nastavkom ili ponavljanjem dampinga obuhvatit će se razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. („razdoblje ispitnog postupka revizije”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvatit će se razdoblje od 1. siječnja 2013. do kraja razdoblja ispitnog postupka („razmatrano razdoblje”).

5.2.    Postupak za utvrđivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga

Proizvođači izvoznici (8) proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnim postupcima koji su doveli do mjera na snazi, pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.2.1.   Proizvođači izvoznici u ispitnom postupku

Postupak odabira proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka u Narodnoj Republici Kini

Odabir uzorka

S obzirom na to da bi ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera mogao biti obuhvaćen velik broj proizvođača izvoznika u Narodnoj Republici Kini te radi završetka ispitnog postupka u propisanim rokovima, Komisija odabirom uzorka može ograničiti broj proizvođača izvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka na razumnu mjeru („odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi proizvođači izvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime ovime se pozivaju da se jave Komisiji. To moraju učiniti u roku od 15 dana od datuma objave ove obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije, i to tako da Komisiji dostave podatke o svojim društvima koji se traže u Prilogu I. ovoj Obavijesti.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača izvoznika, Komisija će kontaktirati i s nadležnim tijelima predmetne zemlje te može kontaktirati sa svim udruženjima proizvođača izvoznika koja su joj poznata.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka, osim podataka koji su zatraženi u navedenom stavku, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Ako je uzorak potreban, proizvođači izvoznici odabrat će se na temelju najvećeg reprezentativnog obujma proizvodnje, prodaje ili izvoza koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve proizvođače izvoznike koji su joj poznati, nadležna tijela predmetne zemlje i udruženja proizvođača izvoznika, ako je potrebno putem nadležnih tijela predmetne zemlje.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za ispitni postupak u vezi s proizvođačima izvoznicima, Komisija će poslati upitnike proizvođačima izvoznicima odabranima u uzorak, svim udruženjima proizvođača izvoznika koja su joj poznata i nadležnim tijelima Narodne Republike Kine.

Svi proizvođači izvoznici odabrani u uzorak moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 18. Osnovne uredbe, smatrat će se da društva koja su odobrila svoje moguće uključenje u uzorak, ali nisu u njega odabrana, surađuju („proizvođači izvoznici izvan uzorka koji surađuju”).

5.2.2.   Dodatni postupak u vezi s proizvođačima izvoznicima u zemlji bez tržišnoga gospodarstva

Odabir treće zemlje tržišnoga gospodarstva

U skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) Osnovne uredbe, u slučaju uvoza iz Narodne Republike Kine, uobičajena vrijednost odredit će se na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u trećoj zemlji s tržišnim gospodarstvom.

U prethodnom ispitnom postupku Kanada je odabrana kao treća zemlja tržišnog gospodarstva u svrhu utvrđivanja uobičajene vrijednosti u vezi s Narodnom Republikom Kinom. Za potrebe trenutačnog ispitnog postupka Komisija namjerava ponovno odabrati Kanadu kao primjerenu treću zemlju tržišnoga gospodarstva. Prema informacijama koje su dostupne Komisiji, ostali proizvođači tržišnoga gospodarstva mogu se nalaziti, među ostalim, u Bangladešu, Indiji, Indoneziji, Moldovi, na Filipinima, u Tajvanu, Tajlandu ili Turskoj. U cilju konačnog odabira treće zemlje tržišnoga gospodarstva Komisija će ispitati postoje li proizvodnja i prodaja proizvoda iz postupka revizije u tim trećim zemljama tržišnoga gospodarstva za koje postoje naznake da se u njima proizvodi proizvod iz postupka revizije. Zainteresirane strane pozivaju se da se očituju o odabiru analogne zemlje u roku od 10 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.2.3.   Nepovezani uvoznici u ispitnom postupku  (9)  (10)

Nepovezani uvoznici proizvoda iz postupka revizije iz Narodne Republike Kine u Uniju pozivaju se na sudjelovanje u ovom ispitnom postupku.

S obzirom na to da bi ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera mogao biti obuhvaćen velik broj nepovezanih uvoznika te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može odabirom uzorka broj nepovezanih uvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru („odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani uvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera na snazi, ovime se pozivaju da se jave Komisiji. To moraju učiniti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije, i to tako da Komisiji dostave podatke o svojim društvima koji se traže u Prilogu II. ovoj Obavijesti.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija može kontaktirati i sa svim udruženjima uvoznika koja su joj poznata.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka, osim podataka koji su zatraženi u navedenom stavku, moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Ako je uzorak potreban, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz postupka revizije u Uniji koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve nepovezane uvoznike i udruženja uvoznika koji su joj poznati.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike nepovezanim uvoznicima iz uzorka i svim udruženjima uvoznika koja su joj poznata. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave odabira uzorka, osim ako je određeno drukčije.

5.3.    Postupak za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete

Kako bi se utvrdilo postojanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije, proizvođači iz Unije koji proizvode proizvod iz postupka revizije pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.3.1.   Proizvođači iz Unije u ispitnom postupku

S obzirom na to da je ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera obuhvaćen velik broj proizvođača iz Unije te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija je odlučila broj proizvođača iz Unije koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka („odabir uzorka”). Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe.

Komisija je privremeno odabrala uzorak proizvođača iz Unije. Pojedinosti su dostupne u dokumentaciji predmeta koja se daje na pregled zainteresiranim stranama. Zainteresirane strane ovime se pozivaju da pregledaju dokumentaciju predmeta (u tu svrhu trebali bi kontaktirati s Komisijom služeći se podacima za kontakt iz odjeljka 5.7. u nastavku). Ostali proizvođači iz Unije ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući proizvođače Unije koji nisu sudjelovali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera koje su predmet ove revizije, a koji smatraju da postoje razlozi za njihovo uključenje u uzorak moraju kontaktirati s Komisijom u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Sve zainteresirane strane koje žele dostaviti ostale relevantne podatke u vezi s odabirom uzorka moraju to učiniti u roku od 21 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve proizvođače i/ili udruženja proizvođača iz Unije koji su joj poznati.

Kako bi prikupila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike proizvođačima iz Unije iz uzorka i svim udruženjima proizvođača iz Unije koja su joj poznata. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave odabira uzorka, osim ako je određeno drukčije.

5.4.    Postupak utvrđivanja interesa Unije

Ako se potvrdi vjerojatnost nastavka ili ponavljanja dampinga i štete, u skladu s člankom 21. Osnovne uredbe donijet će se odluka o tome bi li nastavak primjene antidampinških mjera bio protivan interesu Unije. Proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja te organizacije koje predstavljaju potrošače pozivaju se da se jave u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje predstavljaju potrošače moraju u istom razdoblju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Strane koje se jave u navedenom roku mogu Komisiji dostaviti podatke o interesu Unije u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije. Ti podaci mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija. U svakom slučaju, podaci dostavljeni u skladu s člankom 21. uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljeni činjeničnim dokazima.

5.5.    Ostali podnesci

U skladu s odredbama ove Obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta te dostave podatke i popratne dokaze. Osim ako je određeno drukčije, ti podaci i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

5.6.    Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije. Svi zahtjevi za saslušanje podnose se u pisanom obliku i moraju sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se podnijeti u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa stranama odredila Komisija.

5.7.    Upute za izradu podnesaka, slanje ispunjenih upitnika i korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne podliježu autorskim pravima. Zainteresirane strane, prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci, uključujući podatke koji se traže u ovoj Obavijesti, ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Limited” („Ograničeno”) (11).

Zainteresirane strane koje dostavljaju podatke s oznakom „Limited” („Ograničeno”) dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. Osnovne uredbe dostaviti sažetke tih podataka u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” („Na pregled zainteresiranim stranama”). Sažeci moraju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje biti podataka dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive podatke ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, ti se podaci ne moraju uzeti u obzir.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako je zbog prirode dokumenta koji se šalje potrebno koristiti se preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adresa e-pošte za korespondenciju:

Za pitanja u vezi s dampingom

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu

Za pitanja u vezi sa štetom

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim podacima ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, nalazi, bilo da su pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, ti se podaci ne moraju uzeti u obzir, a mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi odmah kontaktirati s Komisijom.

7.   Službenik za saslušanje

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanje ocjenjuje zahtjeve za pristup dokumentaciji predmeta, sporove u vezi s povjerljivosti dokumenata, zahtjeve za produžetak roka i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebaju sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se podnijeti u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa stranama odredila Komisija.

Službenik za saslušanje isto tako omogućuje održavanje saslušanja uz sudjelovanje strana kako bi se mogla izložiti različita stajališta i iznijeti pobijajući argumenti o pitanjima koja su, među ostalim, povezana s vjerojatnošću nastavka ili ponavljanja dampinga i štete te s interesom Unije.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na web-stranicama službenika za saslušanje na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Vremenski okvir ispitnog postupka

Ispitni postupak zaključuje se u skladu s člankom 11. stavkom 5. Osnovne uredbe u roku od 15 mjeseci od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

9.   Mogućnost zahtjeva za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe

S obzirom na to da je ova revizija zbog predstojećeg isteka mjera pokrenuta u skladu s odredbama članka 11. stavka 2. Osnovne uredbe, njezini nalazi neće dovesti do izmjene postojećih mjera, već će dovesti do ukidanja ili zadržavanja tih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 6. Osnovne uredbe.

Ako zainteresirana strana smatra da je revizija mjera opravdana radi omogućivanja izmjene mjera, ta strana može zatražiti reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. Osnovne uredbe.

Stranke koje žele zatražiti takvu reviziju, koja bi se provela neovisno od revizije zbog predstojećeg isteka mjera iz ove Obavijesti, mogu se obratiti Komisiji na prethodno navedenu adresu.

10.   Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (12).


(1)  Obavijest o predstojećem isteku određenih antidampinških mjera (SL C 384, 18.11.2015., str. 5.).

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 791/2011 od 3. kolovoza 2011. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 204, 9.8.2011., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 672/2012 od 16. srpnja 2012. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 o uvozu određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne (SL L 196, 24.7.2012., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 21/2013 od 10. siječnja 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 o uvozu određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih s Tajvana i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo s Tajvana ili Tajlanda ili nemaju (SL L 11, 16.1.2013., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1371/2013 od 16. prosinca 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju (SL L 346, 20.12.2013., str. 20.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 976/2014 оd 15. rujna 2014. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih malo modificiranih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana također podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 274, 16.9.2014., str. 13.).

(8)  Proizvođač izvoznik jest svako društvo u predmetnoj zemlji koje proizvodi i izvozi proizvod iz postupka revizije na tržište Unije, bilo izravno ili putem treće osobe, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz postupka revizije.

(9)  Samo uvoznici koji nisu povezani s proizvođačima izvoznicima mogu biti odabrani u uzorak. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima izvoznicima moraju ispuniti Prilog I. upitniku za te proizvođače izvoznike. U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije dvije se osobe smatraju povezanima: (a) ako je jedna službenik ili direktor poduzeća u vlasništvu druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su poslodavac i posloprimac; (d) ako je treća osoba izravni ili neizravni vlasnik, nadzire ili posjeduje 5 % ili više glavnih dionica s pravom glasa ili udjela u obje osobe; (e) ako jedna izravno ili neizravno nadzire drugu; (f) ako su obje izravno ili neizravno pod nadzorom treće osobe; (g) ako zajedno izravno ili neizravno nadziru treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u jednom od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šogor ili šogorica. U ovom kontekstu „osoba” znači svaka fizička ili pravna osoba.

(10)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se upotrebljavati i u ostalim vidovima ovog ispitnog postupka osim utvrđivanja dampinga.

(11)  Dokument s oznakom „Limited” („Ograničeno”) dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) 2016/1036 i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). Smatra se i zaštićenim dokumentom u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(12)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


PRILOG I.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Top