Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0408(03)

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP

OJ C 126, 8.4.2016, p. 13–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 126/13


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinačeno)

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 126/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme (i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 1. dio: Opći zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira – 2. dio: Strojevi za tiskanje i premazivanje papira ukjučujući i strojeve za predtiještenje

Prva objava

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje i zaštita od eksplozije – 1. dio: Osnovna načela i metodologija

Prva objava

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Sprečavanje eksplozije i zaštita – 2. dio: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

Prva objava

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Oprema i komponente namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama podzemnih rudnika

Prva objava

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industrijska vozila – Sigurnosni zahtjevi i verifikacija – Dodatni zahtjevi za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Prva objava

EN 1755:2000+A2:2013

Napomena 2.1

30.11.2017.

CEN

EN 1834-1:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi – 1. dio: II. skupina strojeva za uporabu u atmosferi zapaljivih plinova i para

Prva objava

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi – 2. dio: I. skupina strojeva za uporabu u podzemnim radilištima ugroženim jamskom zapaljivom atmosferom i/ili zapaljivom prašinom

Prva objava

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem – Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi – 3. dio: II. skupina strojeva za uporabu u atmosferi sa zapaljivom prašinom

Prva objava

 

 

CEN

EN 1839:2012

Određivanje granica eksplozivnosti za plinove i pare

Prva objava

 

 

CEN

EN 1953:2013

Oprema za raspršivanje i naštrcavanje pri prevlačenju materijala – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Postrojenja za premazivanje – Strojevi za premazivanje umakanjem i elektronanošenjem organskih premaznih materijala – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Strojevi za dopremu i protok materijala za nanošenje pod tlakom – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Strojevi za miješanje materijala za prevlačenje – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Strojevi za miješanje za uporabu pri obnovi vozila

Prva objava

 

 

CEN

EN 13012:2012

Benzinske stanice za punjenje – Konstrukcija i izvedba automatskih sapnica za upotrebu na uređajima za istakanje goriva

Prva objava

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sustavi za otkrivanje propuštanja – 1. dio: Osnovna načela

Prva objava

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potencijalno eksplozivne atmosfere – Nazivlje i definicije za opremu i zaštitne sustave za uporabu u ugroženim prostorima

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-1:2009

Neelektrična oprema za potencijalno eksplozivne atmosfere – 1. dio: Osnovne metode i zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere – 2. dio: Zaštita kućištem s ograničenim dotokom „fr”

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere – 3. dio: Zaštita oklapanjem „d”

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere – 5. dio: Zaštita konstrukcijskom sigurnošću „c”

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-6:2005

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere – 6. dio: Zaštita nadzorom uzročnika paljenja „b”

Prva objava

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere – 8. dio: Zaštita uranjanjem u tekućine „k”

Prva objava

 

 

CEN

EN 13616:2004

Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva

Prva objava

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Benzinske stanice za punjenje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu mjernih pumpi, mjernih uređaja za istakanje goriva i daljinski upravljanih pumpnih jedinica

Prva objava

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Benzinske stanice za punjenje – 2. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu sigurnosne opreme protiv prolijevanja za upotrebu na mjernim pumpama i mjernim uređajima za istakanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Benzinske stanice za punjenje – 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu razdjelnih ventila

Prva objava

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Benzinske stanice za punjenje – 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu zakretnih zglobova za upotrebu na mjernim pumpama i mjernim uređajima za istakanje (EN 13617-4:2012)

Prva objava

 

 

CEN

EN 13760:2003

UNP sustav punjenja za lagana i teška vozila – Pištolji, ispitni zahtjevi i dimenzije

Prva objava

 

 

CEN

EN 13821:2002

Eksplozivne atmosfere – Sprječavanje eksplozije i zaštita – Određivanje najmanje energije paljenja smjesa prašina/zrak

Prva objava

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Granici – Odobalni granici – 1. dio: Odobalni granici opće namjene

Prva objava

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina – 1. dio: Određivanje najvećeg tlaka eksplozije pmax oblaka prašine

Prva objava

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina – 2. dio: Određivanje najvećeg nazivnog porasta tlaka eksplozije (dp/dt)max oblaka prašine

Prva objava

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina – 3. dio: Određivanje donje granice eksplozivnosti DGE oblaka prašine

Prva objava

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina – 4. dio: Određivanje graničnih koncentracija kisika u oblacima prašine

Prva objava

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sustavi sprječavanja eksplozije

Prva objava

 

 

CEN

EN 14460:2006

Oprema otporna na eksploziju

Prva objava

 

 

CEN

EN 14491:2012

Odušni zaštitni sustavi za eksplozije prašina

Prva objava

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 1. dio: Vitla s pogonom

Prva objava

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Granici – Vitla i dizalice na strojni pogon – 2. dio: Dizalice na strojni pogon

Prva objava

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Određivanje temperature samozapaljenja plinova i para

Prva objava

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima – Zaštitni sustavi – 1. dio: Protueksplozijska ventilacijska struktura za 2 bara

Prva objava

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima – Zaštitni sustavi – 2. dio: Pasivne vodene barijere

Prva objava

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima – Zaštitni sustavi – 4. dio: Automatski sustavi gašenja za jamske prometnice

Prva objava

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurnost strojeva – Sekundarna izrada čelika – Strojevi i oprema za obradu tekućeg čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Oprema i pribor za UNP – Izvedba i značajke opreme za UNP na stanicama za punjenje motornih vozila – 1. dio: Uređaji za istakanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva – Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

Prva objava

 

 

CEN

EN 14756:2006

Određivanje graničnih koncentracija kisika (GKK) zapaljivih plinova i para

Prva objava

 

 

CEN

EN 14797:2006

Naprave za odušak eksplozije

Prva objava

 

 

CEN

EN 14973:2015

Transportne trake za upotrebu u podzemnim instalacijama – Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

Prva objava

EN 14973:2006+A1:2008

Napomena 2.1

31.5.2016.

CEN

EN 14983:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima – Oprema i zaštitni sustavi za drenažu jamskog plina

Prva objava

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcija ventilatora za potencijalno eksplozivne atmosfere

Prva objava

 

 

CEN

EN 14994:2007

Zaštitni sustavi za odušak eksplozije plina

Prva objava

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sustavi za izoliranje eksplozije

Prva objava

 

 

CEN

EN 15188:2007

Određivanje svojstava samozapaljenja taložene prašine

Prva objava

 

 

CEN

EN 15198:2007

Postupci za ocjenu rizika neelektrične opreme i komponenti namijenjenih uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Prva objava

 

 

CEN

EN 15233:2007

Postupci za ocjenu funkcijske sigurnosti zaštitnih sustava namijenjenih uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Prva objava

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzinske stanice za punjenje – Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju potopljenih pumpnih sklopova

Prva objava

 

 

CEN

EN 15794:2009

Određivanje eksplozijskih svojstava zapaljivih tekućina

Prva objava

 

 

CEN

EN 15967:2011

Određivanje najvećeg tlaka i najvećeg porasta tlaka eksplozije plinova i para

Prva objava

 

 

CEN

EN 16009:2011

Naprave za rasterećenje eksplozije bez prijenosa plamena

Prva objava

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odvodnici eksplozije

Prva objava

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zaklopni ventili za sprječavanje širenja eksplozije

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Odvodnici plamena – Zahtjevi za pogonska svojstva, ispitne metode i ograničenja za uporabu (ISO 16852:2008, uključujući Cor 1:2008 i Cor 2:2009)

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivih tekućih tvari za premazivanje

Prva objava

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivog praha za premazivanje

Prva objava

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivih vlakanaca za premazivanje

Prva objava

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50104:2010

Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika – Zahtjevi za pogonska svojstva i ispitne metode

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih tekućih tvari za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivog praha za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

Prva objava

Napomena 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih vlakanaca – Sigurnosni zahtjevi

Prva objava

EN 50223:2010

Napomena 2.1

13.4.2018.

Cenelec

EN 50271:2010

Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova, otrovnih plinova ili kisika – Zahtjevi za ispitivanje uređaja koji upotrebljavaju računalni program (software) i/ili digitalne tehnologije

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Električni uređaji za uporabu u prostorima sa zapaljivom prašinom – Dio 2-1: Metode ispitivanja – Metoda za određivanje najmanje temperature paljenja prašine

Prva objava

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Oprema skupine I kategorije M1 koja se namjerava ostaviti u radu u atmosferi ugroženoj jamskim plinom i/ili ugljenom prašinom

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Prenosive ventilirajuće prostorije sa ili bez unutarnjeg izvora ispuštanja

Prva objava

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Sigurnosne naprave zahtijevane za pouzdani rad opreme s naslova opasnosti od eksplozije

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplozivne atmosfere – 0. dio: Oprema – Opći zahtjevi

IEC 60079-0:2011 (MOD) + IS1:2013

Prva objava

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

Prva objava

Napomena 3

7.10.2016.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplozivne atmosfere – 1. dio: Vrsta zaštite opreme oklapanje „d”

IEC 60079-1:2014

Prva objava

EN 60079-1:2007

Napomena 2.1

1.8.2017.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplozivne atmosfere – 2. dio: Vrsta zaštite opreme nadtlak „p”

IEC 60079-2:2014

Prva objava

EN 61241-4:2006

EN 60079-2:2007

Napomena 2.1

25.8.2017.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplozivne atmosfere – 5. dio: Vrsta zaštite opreme punjenje prahom „q”

IEC 60079-5:2015

Prva objava

EN 60079-5:2007

Napomena 2.1

24.3.2018.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplozivne atmosfere – 6. dio: Vrsta zaštite opreme uranjanje „o”

IEC 60079-6:2015

Prva objava

EN 60079-6:2007

Napomena 2.1

27.3.2018.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplozivne atmosfere – 7. dio: Vrsta zaštite opreme povećana sigurnost „e”

IEC 60079-7:2015

Prva objava

EN 60079-7:2007

Napomena 2.1

31.7.2018.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplozivne atmosfere – 11. dio: Vrsta zaštite opreme samosigurnost „i”

IEC 60079-11:2011

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplozivne atmosfere – 15. dio: Vrsta zaštite opreme zaštita „n”

IEC 60079-15:2010

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplozivne atmosfere – 18. dio: Vrsta zaštite opreme oblaganje „m”

IEC 60079-18:2014

Prva objava

EN 60079-18:2009

Napomena 2.1

16.1.2018.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplozivne atmosfere – Dio 20-1: Svojstva plinova i para za njihovu klasifikaciju – Ispitne metode i podaci

IEC 60079-20-1:2010

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Eksplozivne atmosfere – 25. dio: Samosigurni električni sustavi

IEC 60079-25:2010

Prva objava

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplozivne atmosfere – 26. dio: Oprema s razinom zaštite opreme (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

Prva objava

EN 60079-26:2007

Napomena 2.1

2.12.2017.

Cenelec

EN 60079-27:2008

Eksplozivne atmosfere – 27. dio: Koncept samosigurne sabirnice (FISCO)

IEC 60079-27:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplozivne atmosfere – 28. dio: Zaštita opreme i prijenosnih sustava s optičkim zračenjem

IEC 60079-28:2015

Prva objava

EN 60079-28:2007

Napomena 2.1

1.7.2018.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Eksplozivne atmosfere – Dio 29-1: Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova

IEC 60079-29-1:2007 (MOD)

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplozivne atmosfere – Dio 29-4: Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova s otvorenom stazom

IEC 60079-29-4:2009 (MOD)

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplozivne atmosfere – Dio 30-1: Električno otporni grijaći kabeli – Opći i ispitni zahtjevi

IEC 60079-30-1:2007

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplozivne atmosfere – 31. dio: Vrsta zaštite opreme od prodora prašine kućištem „t”

IEC 60079-31:2013

Prva objava

EN 60079-31:2009

Napomena 2.1

1.1.2017.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Dio 35-1: Kapne svjetiljke za rudnike ugrožene jamskom atmosferom – Opći zahtjevi – Konstrukcija i ispitivanje u odnosu na rizik od eksplozije

IEC 60079-35-1:2011

Prva objava

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplozivne atmosfere – 34. Dio: Primjena sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji opreme (ISO/IEC 80079-34:2011)

Prva objava

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.


Top