EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AR5807

Mišljenje Europskog odbora regija – Reforma zajedničkog europskog sustava azila – II. paket i okvir Unije za preseljenje

OJ C 207, 30.6.2017, p. 67–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/67


Mišljenje Europskog odbora regija – Reforma zajedničkog europskog sustava azila – II. paket i okvir Unije za preseljenje

(2017/C 207/13)

Izvjestitelj:

Vincenzo Bianco (IT/PSE), gradonačelnik Catanije

Referentni dokument(i):

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju normi za primanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka)

COM(2016) 465 final

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem

COM(2016) 466 final

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU

COM(2016) 467 final

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

COM(2016) 468 final

I.   PREPORUKE ZA IZMJENE

COM(2016) 466 final (Kriteriji za kvalifikaciju za ostvarivanje međunarodne zaštite)

Amandman 1.

Članak 8. stavak 3.

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Pri procjeni ima li podnositelj osnovan strah od progona ili je izložen stvarnom riziku od ugroze života te teških povreda i ozljeda ili ima pristup zaštiti od progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda u dijelu države podrijetla u skladu sa stavkom 1., ovlaštena će tijela pri odlučivanju o zahtjevu uzeti u obzir opće okolnosti koje prevladavaju u tom dijelu zemlje i osobne okolnosti podnositelja u skladu s člankom 4. U tu svrhu će ovlaštena tijela osigurati da se dostave precizni i ažurirani podaci iz svih relevantnih izvora, uključujući dostupne informacije o državi podrijetla na razini Unije iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil], kao i informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

Pri procjeni ima li podnositelj osnovan strah od progona ili je izložen stvarnom riziku od ugroze života te teških povreda i ozljeda ili ima pristup zaštiti od progona ili ugroze života te teških povreda ili ozljeda u dijelu države podrijetla u skladu sa stavkom 1., ovlaštena će tijela pri odlučivanju o zahtjevu uzeti u obzir opće okolnosti koje prevladavaju u tom dijelu zemlje i osobne okolnosti podnositelja u skladu s člankom 4. U tu svrhu će ovlaštena tijela osigurati da se dostave precizni i ažurirani podaci iz svih relevantnih izvora, uključujući dostupne informacije o državi podrijetla na razini Unije iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil], kao i informacije i smjernice koje izdaje Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice. Moći će se također procjenjivati informacije i smjernice neovisnih stručnjaka ili proizašle iz neovisnih izvora.

Obrazloženje

Zahvaljujući neovisnim informacijama i procjenama mogli bi se dobiti elementi koji nisu uvijek dostupni preko službenih izvora.

Amandman 2.

Članak 15. – Revizija statusa izbjeglice

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Radi primjene članka 14. stavka 1., ovlašteno tijelo revidira status izbjeglice, posebice:

Radi primjene članka 14. stavka 1., ovlašteno tijelo revidira status izbjeglice, posebice:

(a)

ako informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] ukazuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe podnositelja za zaštitom;

(a)

ako informacije o državi podrijetla na razini Unije i zajednička analiza informacija o državi podrijetla iz članaka 8. i 10. Uredbe (EU) br. XXX/XX [Uredba o Agenciji Europske unije za azil] ukazuju na znatne promjene u državi podrijetla koje su relevantne u odnosu na potrebe podnositelja za zaštitom;

(b)

pri prvoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje izbjeglici.

(b)

pri prvoj reviziji boravišne dozvole koja se izdaje izbjeglici , u pojednostavljenom postupku: ako se tijekom pojednostavljenog postupka pojave elementi poput onih navedenih u točki (a) za moguće odbijanje produženja dozvole, postupak je potrebno odmah nastaviti provoditi kao redovni postupak uz obavješćivanje podnositelja; u svakom slučaju, i dalje postoji mogućnost sudske žalbe protiv odluke o odbijanju produženja dozvole.

Obrazloženje

Prijedlogom Komisije uvodi se revizija statusa dodijeljenog izbjeglicama koja se provodi: (a) po službenoj dužnosti, kad god EASO upozori na važne promjene situacije u zemlji podrijetla; (b) u svim okolnostima i u redovitim intervalima, čak i kada nema upozorenja o promjenama; međutim, u ovom drugom slučaju, Odbor smatra da bi se produženje moglo i trebalo provoditi u pojednostavljenom postupku kako bi se izbjeglo suvišno opterećivanje izbjeglica i izazivanje osjećaja prekomjerne nestabilnosti.

COM(2016) 467 final (Zajednički postupci za priznavanje međunarodne zaštite)

Amandman 3.

Članak 7. stavak 4. – Obveze podnositelja zahtjeva

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Podnositelj zahtjeva mora informirati ovlašteno tijelo države članice u kojoj mora boraviti o svom prebivalištu, adresi ili telefonskom broju na kojima ga može kontaktirati ovlašteno tijelo ili druga nadležna tijela. Isti mora obavijestiti ovlašteno tijelo o svim promjenama. Podnositelj mora zaprimiti sva pismena u zadnjem mjestu prebivališta ili na adresi koju je u skladu s tim naveo, pogotovo ako podnosi zahtjev u skladu s člankom 28.

Podnositelj zahtjeva mora informirati ovlašteno tijelo države članice u kojoj mora boraviti o svom prebivalištu, adresi i telefonskom broju na kojima ga može kontaktirati ovlašteno tijelo ili druga nadležna tijela. Isti mora obavijestiti ovlašteno tijelo o svim promjenama. Podnositelj mora zaprimiti sva pismena u zadnjem mjestu prebivališta ili na adresi koju je u skladu s tim naveo, pogotovo ako podnosi zahtjev u skladu s člankom 28.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva mora navesti i prebivalište i adresu, a ne samo telefonski broj, kako bi mogao biti pravodobno obaviješten o odlukama koje se tiču njegova zahtjeva u postupku obrade.

Amandman 4.

Članak 15. stavak 5. – Besplatna pravna pomoć i zastupanje (u žalbenom postupku)

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanja u žalbenom postupku može se isključiti u sljedećim slučajevima:

Pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanja u žalbenom postupku može se isključiti u sljedećim slučajevima:

(a)

podnositelj raspolaže odgovarajućim sredstvima;

(a)

podnositelj raspolaže odgovarajućim sredstvima.

(b)

smatra se da žalba nema realnih izgleda za uspjeh;

 

(c)

žalba ili revizija su u drugom ili višem stupnju, kako je predviđeno nacionalnim pravom, uključujući ponovno saslušavanje i ponovno razmatranje žalbe.

 

Ako odluku da se ne odobri besplatna pravna pomoć i zastupanje donese tijelo koje nije sud zato što smatra da žalba nema realnih izgleda za uspjeh, podnositelj ima pravo na učinkovit pravni lijek pred sudom protiv te odluke, a u tu svrhu ima pravo zatražiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Ako se ustanovi da je žalba podnesena isključivo iz materijalnih razloga ili je očito neutemeljena, sud može donijeti odluku o ukidanju besplatne pomoći i zastupanja te smanjiti ili u potpunosti poništiti naknadu koju država isplaćuje pružatelju usluge (gdje je to predviđeno).

Obrazloženje

Smatra da bi, posebno u slučaju žalbenog postupka (bilo da je riječ o drugom i/ili o višim stupnjevima), uskraćivanje prava na pravnu pomoć trebalo isključivo temeljiti na strogom kriteriju u skladu s kojim se stvari ne bi prepuštale slučaju ili diskreciji te da bi izvršavanje procjene trebalo povjeravati isključivo sudu.

Amandman 5.

Članak 33. stavak 2. – Razmatranje zahtjeva

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

2.   Ovlašteno tijelo donosi odluke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu nakon odgovarajućeg razmatranja prihvatljivosti i utemeljenosti zahtjeva. Ovlašteno tijelo razmatra zahtjeve na objektivan i nepristran način te na pojedinačnoj osnovi. Za potrebe razmatranja zahtjeva, uzima u obzir sljedeće:

2.   Ovlašteno tijelo donosi odluke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu nakon odgovarajućeg razmatranja prihvatljivosti i utemeljenosti zahtjeva. Ovlašteno tijelo razmatra zahtjeve na objektivan i nepristran način te na pojedinačnoj osnovi. Za potrebe razmatranja zahtjeva, uzima u obzir sljedeće:

(a)

relevantne izjave i dokumente podnositelja, uključujući informacije o tome je li podnositelj bio ili bi mogao biti izložen progonu ili ugrozi života te teškim povredama i ozljedama;

(a)

relevantne izjave i dokumente podnositelja, uključujući informacije o tome je li podnositelj bio ili bi mogao biti izložen progonu ili ugrozi života te teškim povredama i ozljedama;

(b)

sve relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj državi podrijetla u vrijeme donošenja odluke o zahtjevu, uključujući zakone i propise države podrijetla i način na koji se oni primjenjuju, kao i sve druge relevantne informacije dobivene od Agencije Europske unije za azil, od visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i mjerodavnih međunarodnih organizacija za ljudska prava ili iz drugih izvora;

(b)

sve relevantne, točne i aktualne informacije u vezi sa situacijom u podnositeljevoj državi podrijetla u vrijeme donošenja odluke o zahtjevu, uključujući zakone i propise države podrijetla i način na koji se oni primjenjuju, kao i sve druge relevantne informacije dobivene od Agencije Europske unije za azil, od visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i mjerodavnih međunarodnih organizacija za ljudska prava ili iz drugih izvora;

(c)

zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članka 10. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil);

(c)

zajedničku analizu informacija o državi podrijetla iz članka 10. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Uredba o Agenciji EU-a za azil);

(d)

položaj i osobne okolnosti podnositelja zahtjeva, uključujući čimbenike kao što su podrijetlo, spol i dob, seksualna orijentacija i spolni identitet kako bi se procijenilo bi li se, s obzirom na osobne okolnosti podnositelja zahtjeva, postupci kojima je podnositelj zahtjeva bio izložen ili bi mogao biti izložen mogli smatrati progonom ili ugrozom života te teškim povredama i ozljedama;

(d)

položaj i osobne okolnosti podnositelja zahtjeva, uključujući čimbenike kao što su podrijetlo, spol i dob, seksualna orijentacija i spolni identitet kako bi se procijenilo bi li se, s obzirom na osobne okolnosti podnositelja zahtjeva, postupci kojima je podnositelj zahtjeva bio izložen ili bi mogao biti izložen mogli smatrati progonom ili ugrozom života te teškim povredama i ozljedama;

(e)

jesu li aktivnosti u koje je podnositelj bio uključen od napuštanja države podrijetla za isključivu ili glavnu svrhu imale stvaranje uvjeta potrebnih za traženje međunarodne zaštite, radi ocjene bi li te aktivnosti izložile podnositelja riziku od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda da se vrati u tu zemlju;

(e)

jesu li aktivnosti u koje je podnositelj bio uključen od napuštanja države podrijetla za isključivu ili glavnu svrhu imale stvaranje uvjeta potrebnih za traženje međunarodne zaštite, radi ocjene bi li te aktivnosti izložile podnositelja riziku od progona ili ugroze života te teških povreda i ozljeda da se vrati u tu zemlju;

(f)

može li se od podnositelja razumno očekivati da dobije zaštitu druge zemlje u kojoj bi mogao tražiti državljanstvo.

(f)

može li se od podnositelja razumno očekivati da dobije zaštitu druge zemlje u kojoj bi mogao tražiti državljanstvo;

 

(g)

izjave, ako su praćene službenim dokumentima, i dokumente podnositelja koji služe kao dokaz njegovih posebnih želja, obiteljskih veza, veza sa zajednicama iz zemlje podrijetla, jezične ili stručne vještine koje mogu olakšati integraciju u jednu ili više odredišnih država članica.

Obrazloženje

Ovaj amandman u skladu je s tekstom mišljenja o reviziji Dublinske uredbe (…) koje je povjerenstvo CIVEX već usvojilo i prema kojem treba uzeti u obzir posebne želje i veze podnositelja u cilju utvrđivanja odgovorne države članice.

Amandman 6.

Članak 34. – Trajanje postupka razmatranja zahtjeva

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.   Razmatranje prihvatljivosti zahtjeva u skladu s člankom 36. stavkom 1. ne smije trajati dulje od jednoga mjeseca od podnošenja zahtjeva.

1.   Razmatranje prihvatljivosti zahtjeva u skladu s člankom 36. stavkom 1. ne smije trajati dulje od jednoga mjeseca od podnošenja zahtjeva.

Vremensko ograničenje takvog razmatranja iznosi deset radnih dana ako, u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), država članica prvog zahtjeva primjenjuje koncept prve zemlje azila ili sigurne treće zemlje iz članka 36. stavka 1. točaka (a) i (b).

 

2.   Ovlašteno tijelo osigurava da se postupak razmatranja utemeljenosti završi čim prije, a najkasnije u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, ne dovodeći u pitanje primjereno i cjelovito razmatranje.

2.   Ovlašteno tijelo osigurava da se postupak razmatranja utemeljenosti završi čim prije, a najkasnije u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, ne dovodeći u pitanje primjereno i cjelovito razmatranje.

3.   Ovlašteno tijelo može produljiti rok od šest mjeseci za dodatno razdoblje od najviše tri mjeseca :

3.   Ovlašteno tijelo može produljiti rok od šest mjeseci za dodatno razdoblje od najviše šest dodatnih mjeseci :

(a)

ako nerazmjeran broj državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva istodobno podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu, zbog čega je u praksi teško završiti postupak u roku od šest mjeseci;

(a)

ako nerazmjeran broj državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva istodobno podnosi zahtjev za međunarodnu zaštitu, zbog čega je u praksi teško završiti postupak u roku od šest mjeseci;

(b)

ako su uključena složena činjenična ili pravna pitanja.

(b)

ako su uključena složena činjenična ili pravna pitanja.

Obrazloženje

Promjenjivost rokova može ugroziti ostvarivanje prava na obranu i na taj način branitelju dodatno otežati provjeru i ažuriranje položaja primatelja pomoći.

Zbog mogućih kriznih situacija ili prekomjernog priljeva, unatoč iznimnoj podršci EASO-a, ali i drugih država članica, preporučuje se produljenje maksimalnog trajanja cjelokupnog postupka s devet mjeseci na jednu godinu.

Amandman 7.

Članak 36. stavak 2. – Odluka o prihvatljivosti zahtjeva i nadležnosti

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Utemeljenost zahtjeva ne ispituje se ako se zahtjev ne razmatra u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), uključujući slučaj kada je druga država članica podnositelju priznala međunarodnu zaštitu ili kada je zahtjev odbijen kao neprihvatljiv u skladu sa stavkom 1.

Utemeljenost zahtjeva ne ispituje se ako se zahtjev ne razmatra u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba), uključujući slučaj kada je druga država članica podnositelju priznala međunarodnu zaštitu ili kada je zahtjev odbijen kao neprihvatljiv u skladu sa stavkom 1. ili ako je na temelju čl. 7. Uredbe (EU) br. XXX/XXX (Dublinska uredba) podnositelj izrazio posebnu želju za jednu ili više odredišnih država članica u kojima, prema podacima koje EASO dostavlja na tromjesečnoj osnovi, nije dosegnut prag predviđen člancima 7. i 35. te Uredbe.

Obrazloženje

Amandman je i ovdje u skladu s tekstom mišljenja o reviziji Dublinske uredbe koje je povjerenstvo CIVEX već usvojilo; u ovom slučaju zapravo je nadležna država članica zadužena za ispitivanje utemeljenosti zahtjeva na temelju kriterija posebnih želja/veza, a ne na osnovi zemlje prvog ulaska čiji zadatak je samo osigurati transfer dotične osobe do nadležne zemlje.

Amandman 8.

Članak 39. – Prešutno povlačenje zahtjeva

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.   Ovlašteno tijelo odbija zahtjev zbog odustanka ako:

1.   Ovlašteno tijelo odbija zahtjev zbog odustanka ako:

[…]

[…]

2.   U okolnostima iz stavka 1. ovlašteno tijelo obustavlja razmatranje zahtjeva i šalje pismenu obavijest podnositelju na mjesto prebivališta ili adresu iz članka 7. stavka 4. u kojoj mu priopćuje da je razmatranje njegova zahtjeva obustavljeno i da će se zahtjev definitivno odbiti zbog odustanka ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u roku od mjesec dana od datuma kada je poslana pismena obavijest.

2.   U okolnostima iz stavka 1. ovlašteno tijelo obustavlja razmatranje zahtjeva i šalje pismenu obavijest podnositelju na mjesto prebivališta ili adresu iz članka 7. stavka 4. u kojoj mu priopćuje da je razmatranje njegova zahtjeva obustavljeno i da će se zahtjev definitivno odbiti zbog odustanka ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u roku od dva mjeseca od datuma kada je poslana pismena obavijest.

3.   Ako se podnositelj javi ovlaštenom tijelu u jednomjesečnom roku i dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo nastavlja s razmatranjem zahtjeva.

3.   Ako se podnositelj javi ovlaštenom tijelu u dvomjesečnom roku i dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo nastavlja s razmatranjem zahtjeva.

4.   Ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u jednomjesečnom roku i ne dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo smatra da je zahtjev prešutno povučen.

4.   Ako se podnositelj ne javi ovlaštenom tijelu u dvomjesečnom roku i ne dokaže da je njegov propust izazvan okolnostima izvan njegove kontrole, ovlašteno tijelo smatra da je zahtjev prešutno povučen.

Obrazloženje

S obzirom na teškoće u komunikaciji s kojima se podnositelj može susresti, smatra da je potrebno uvesti rok koji pruža veću sigurnost.

Amandman 9.

Članak 43. – Iznimka od prava na ostanak kod naknadnih zahtjeva

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Ne dovodeći u pitanje načelo zabrane protjerivanja ili vraćanja osoba, države članice mogu predvidjeti iznimku od prava na ostanak na njihovom području i odstupati od članka 54. stavka 1., u slučajevima:

Ne dovodeći u pitanje načelo zabrane protjerivanja ili vraćanja osoba, države članice mogu predvidjeti iznimku od prava na ostanak na njihovom području i odstupati od članka 54. stavka 1., u slučajevima:

(a)

kada je ovlašteno tijelo odbilo naknadni zahtjev kao neprihvatljiv ili očito neutemeljen;

(a)

kada je ovlašteno tijelo odbilo naknadni zahtjev kao neprihvatljiv ili očito neutemeljen;

(b)

drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva koji se podnose u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen ili očito neutemeljen.

(b)

drugog ili dodatnih naknadnih zahtjeva koji se podnose u bilo kojoj državi članici nakon donošenja konačne odluke kojom je prethodni naknadni zahtjev odbijen kao neprihvatljiv, neutemeljen ili očito neutemeljen;

odredba iz stavka (b) ne primjenjuje se ako je prethodni zahtjev podnesen prije stupanja na snagu ove Uredbe i ako u predmetnom slučaju podnositelj nije koristio pravnu pomoć;

Obrazloženje

Budući da je obveza pružanja informacija, zastupanja i pomoći na svim razinama uvedena tek u okviru aktualnog paketa prijedloga Komisije, smatra da države članice ne mogu uskratiti pravo ostanka na njihovom državnom teritoriju ako podnositelj nije koristio pravnu pomoć prilikom predavanja prvog zahtjeva.

Amandman 10.

Članak 45. stavak 3. – Koncept sigurne treće zemlje

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Ovlašteno tijelo smatra treću zemlju sigurnom trećom zemljom za određenog podnositelja, nakon razmatranja zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, jedino ako je uvjereno u sigurnost treće zemlje za određenog podnositelja u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 1. i ako je utvrdilo:

Ovlašteno tijelo smatra treću zemlju sigurnom trećom zemljom za određenog podnositelja, nakon razmatranja zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, jedino ako je uvjereno u sigurnost treće zemlje za određenog podnositelja u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 1. i ako je utvrdilo:

(a)

da postoji veza između podnositelja i predmetne treće zemlje na temelju koje je opravdano da se ta osoba uputi u tu zemlju, uključujući i zbog toga što je podnositelj prolazio kroz tu treću zemlju koja je zemljopisno blizu podnositeljevoj zemlji podrijetla;

(a)

da postoji veza između podnositelja i predmetne treće zemlje na temelju koje je opravdano da se ta osoba uputi u tu zemlju, uključujući i zbog toga što je podnositelj proveo/boravio znatno vrijeme u toj trećoj zemlji ili u njoj ima veze ili odnose s članovima obitelji ili sunarodnjacima;

(b)

da podnositelj nije iznio ozbiljne razloge zbog kojih bi se smatralo da ta zemlja nije sigurna treća zemlja u njegovim specifičnim okolnostima.

(b)

da podnositelj nije iznio ozbiljne razloge zbog kojih bi se smatralo da ta zemlja nije sigurna treća zemlja u njegovim specifičnim okolnostima.

Obrazloženje

Sami tranzit preko određene treće zemlje na putu za EU (ili zadržavanje samo tijekom razdoblja potrebnog za pripremu odlaska) ne može se smatrati dovoljnim kriterijem za upućivanje podnositelja u dotičnu zemlju.

Amandman 11.

Članak 53. stavak 6. – Pravo na učinkovit pravni lijek

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Podnositelji podnose žalbu protiv bilo koje odluke iz stavka 1:

Podnositelji podnose žalbu protiv bilo koje odluke iz stavka 1:

(a)

u roku od jednoga tjedna u slučaju odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva kao neprihvatljivog ili očito neutemeljenog;

(a)

u roku od petnaest dana u slučaju odluke o odbijanju naknadnog zahtjeva kao neprihvatljivog ili očito neutemeljenog;

(b)

u roku od dva tjedna u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja ili odustanka ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite nakon ubrzanog postupka razmatranja ili dok je podnositelj u pritvoru;

(b)

u roku od petnaest dana u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neprihvatljivog ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva zbog izričitog povlačenja ili odustanka ili u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog ili očito neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite nakon ubrzanog postupka razmatranja ili dok je podnositelj u pritvoru;

(c)

u roku od mjesec dana u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite, ako razmatranje nije ubrzano ili u slučaju odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

(c)

u roku od mjesec dana u slučaju odluke o odbijanju zahtjeva kao neutemeljenog u odnosu na status izbjeglica ili status supsidijarne zaštite, ako razmatranje nije ubrzano ili u slučaju odluke o oduzimanju međunarodne zaštite.

Za potrebe točke (b), države članice mogu osigurati ex officio izvješće o odlukama donesenim u skladu s postupkom na granici.

Za potrebe točke (b), države članice mogu osigurati ex officio izvješće o odlukama donesenim u skladu s postupkom na granici.

Rokovi predviđeni ovim stavkom počinju teći od datuma kada je podnositelj obaviješten o odluci ili od trenutka kada mu je dodijeljen pravni ili drugi savjetnik ako je podnositelj predao zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Rokovi predviđeni ovim stavkom počinju teći od datuma kada je podnositelj obaviješten o odluci ili od trenutka kada mu je dodijeljen pravni ili drugi savjetnik ako je podnositelj predao zahtjev za besplatnu pravnu pomoć i zastupanje.

Obrazloženje

Smatra da bi, čak i u kontekstu sudske prakse Suda, trebalo uvesti razumne i ujednačene minimalne rokove.

COM(2016) 465 final (uvjeti prihvata)

Amandman 12.

Članak 7. stavak 5. – Boravište i sloboda kretanja

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Države članice od podnositelja zahtijeva traže da što je prije moguće o svojem trenutačnom boravištu ili adresi ili telefonskom broju na kojem su dostupni obavijeste nadležna tijela te da im priopće svaku promjenu telefonskog broja ili adrese.

Države članice od podnositelja zahtijeva traže da što je prije moguće o svojem trenutačnom boravištu ili adresi i telefonskom broju na kojem su dostupni obavijeste nadležna tijela te da im priopće svaku promjenu telefonskog broja ili adrese.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva mora navesti i prebivalište i adresu, a ne samo telefonski broj, kako bi mogao biti pravodobno obaviješten o odlukama koje se tiču njegova zahtjeva u postupku obrade.

Amandman 13.

Članak 19. – Zamjena, ograničavanje ili ukidanje materijalnih uvjeta prihvata

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

1.   U pogledu podnositelja zahtjeva koji moraju biti prisutni na njihovu državnom području u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2.:

1.   U pogledu podnositelja zahtjeva koji moraju biti prisutni na njihovu državnom području u skladu s Uredbom (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina], države članice mogu u situacijama opisanima u stavku 2.:

(a)

zamijeniti smještaj, hranu, odjeću i druge nužne neprehrambene proizvode pružene u obliku novčane naknade i vaučera materijalnim uvjetima prihvata pruženima u naravi; ili

(a)

zamijeniti smještaj, hranu, odjeću i druge nužne neprehrambene proizvode pružene u obliku novčane naknade i vaučera materijalnim uvjetima prihvata pruženima u naravi; ili

(b)

ograničiti ili, u iznimnim i valjano utemeljenim slučajevima, ukinuti naknadu za svakodnevne troškove.

(b)

smanjiti naknadu za svakodnevne troškove.

2.   Stavak 1. primjenjuje se kada podnositelj zahtjeva:

2.   Stavak 1. primjenjuje se kada podnositelj zahtjeva:

(a)

napusti mjesto boravišta koje je odredilo nadležno tijelo i pritom ga o tome ne obavijesti ili, ako se traži, bez odobrenja, ili pobjegne; ili

(a)

napusti mjesto boravišta koje je odredilo nadležno tijelo i pritom ga o tome ne obavijesti ili, ako se traži, bez odobrenja, ili pobjegne tijekom razumnog razdoblja koje je utvrđeno nacionalnim pravom; ili

(b)

ne ispunjava obveze javljanja ili zahtjeva u vezi s obavješćivanjem ili sudjelovanjem u osobnim razgovorima povezanima s postupkom azila tijekom razumnog razdoblja koje je utvrđeno nacionalnim pravom; ili

(b)

ne ispunjava obveze javljanja ili zahtjeva u vezi s obavješćivanjem ili sudjelovanjem u osobnim razgovorima povezanima s postupkom azila tijekom razumnog razdoblja koje je utvrđeno nacionalnim pravom; ili

(c)

podnese naknadni zahtjev kako je definiran u članku [4. stavku 2. točki (i)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]; ili

(c)

podnese naknadni zahtjev kako je definiran u članku [4. stavku 2. točki (i)] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba o postupcima]; ili

(d)

utaji financijska sredstva i zbog toga je neutemeljeno imao korist od materijalnih uvjeta prihvata; ili

(d)

utaji financijska sredstva i zbog toga je neutemeljeno imao korist od materijalnih uvjeta prihvata; ili

(e)

ozbiljno prekrši pravila centra za smještaj ili se opasno nasilno ponaša; ili

(e)

ozbiljno prekrši pravila centra za smještaj ili se opasno nasilno ponaša; ili

(f)

ne sudjeluje u obveznim integracijskim mjerama; ili

(f)

ne sudjeluje u obveznim integracijskim mjerama; ili

(g)

ne ispunjava obveze utvrđene u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] i putovao je u drugu državu članicu bez primjerenog opravdanja te je tamo podnio zahtjev; ili

(g)

ne ispunjava obveze utvrđene u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) br. XXX/XXX [Uredba iz Dublina] i putovao je u drugu državu članicu bez primjerenog opravdanja te je tamo podnio zahtjev; ili

(h)

vraćen je natrag nakon bijega u drugu državu članicu.

(h)

vraćen je natrag nakon bijega u drugu državu članicu.

U vezi s točkama (a) i (b) kada se podnositelju zahtjeva uđe u trag ili kada se dobrovoljno javi nadležnom tijelu, na temelju razloga za nestanak donosi se odgovarajuće utemeljena odluka o ponovnom uvođenju prava na neke ili sve zamijenjene, ukinute ili ograničene materijalne uvjete prihvata.

U vezi s točkama (a) i (b) kada se podnositelju zahtjeva uđe u trag ili kada se dobrovoljno javi nadležnom tijelu, na temelju razloga za nestanak donosi se odgovarajuće utemeljena odluka o ponovnom uvođenju prava na neke ili sve zamijenjene, ukinute ili ograničene materijalne uvjete prihvata.

3.   Odluke o zamjeni, ograničavanju ili ukidanju materijalnih uvjeta prihvata donose se objektivno i nepristrano o meritumu svakog pojedinačnog slučaja i za njih se navode razlozi. Odluke se temelje na posebnom položaju predmetne osobe, posebno u vezi s podnositeljima s posebnim potrebama u vezi s prihvatom i pritom se uzima u obzir načelo proporcionalnosti. Države članice u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. te svim podnositeljima zahtjeva osiguravaju dostojan životni standard.

3.   Odluke o zamjeni, ograničavanju ili ukidanju materijalnih uvjeta prihvata donose se objektivno i nepristrano o meritumu svakog pojedinačnog slučaja i za njih se navode razlozi. Odluke se temelje na posebnom položaju predmetne osobe, posebno u vezi s podnositeljima s posebnim potrebama u vezi s prihvatom i pritom se uzima u obzir načelo proporcionalnosti. Države članice u svim okolnostima osiguravaju pristup zdravstvenoj skrbi u skladu s člankom 18. te svim podnositeljima zahtjeva osiguravaju dostojan životni standard.

4.   Države članice osiguravaju da se materijalni uvjeti prihvata ne ograničavaju ili ukidaju prije nego što se donese odluka u skladu sa stavkom 3.

4.   Države članice osiguravaju da se materijalni uvjeti prihvata ne ograničavaju ili ukidaju prije nego što se donese odluka u skladu sa stavkom 3.

Obrazloženje

Smatra da bi odsutnost trebalo prijavljivati kao bijeg samo ako trajanjem nadmašuje odgovarajuće razdoblje kako bi se spriječilo da sporadična ili potrebna udaljavanja dovedu do prekomjernih kazni. Što se tiče naknada za troškove, predlaže se samo mogućnost smanjenja, budući da bi potpuno ukidanje moglo dovesti do situacija socijalne nestabilnosti.

Amandman 14.

Članak 23. – Maloljetnici bez pratnje

Prijedlog Komisije

Amandman OR-a

Maloljetnici bez pratnje

Maloljetnici bez pratnje

Države članice što je prije moguće i ne kasnije od pet radnih dana od trenutka kad maloljetnik bez pratnje podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu donose mjere kojima osiguravaju da skrbnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive.

Države članice ne kasnije od pet radnih dana od trenutka kad maloljetnik bez pratnje podnese zahtjev za međunarodnu zaštitu , ili što je prije moguće, donose mjere kojima osiguravaju da zastupnik ili predstavnik zastupa maloljetnika bez pratnje i pomaže mu tako što mu omogućuje da ostvaruje prava i ispunjava obveze iz ove Direktive.

 

Države članice jamče da će u prijelaznom razdoblju, sve dok se ne imenuje zastupnik ili predstavnik, za potrebe ove direktive biti dostatan svaki primjereni, zakonom dopušteni oblik predstavljanja koji predvidi država članica, a kojim se može osigurati dobrobit djeteta u slučaju hitnih pitanja koja mu mogu uzrokovati nepopravljivu štetu.

Obrazloženje

U trenucima prihvaćanja velikog broja maloljetnika bez pratnje, možda bi bilo primjereno ne utvrđivati stroge rokove za dodjelu skrbnika. Koncept „skrbnika” i sami izraz mogao bi navoditi na pogrešna tumačenja i postoji mogućnost da nije u skladu sa zakonom mnogih država članica i stoga tražimo da se koristi izraz „zastupnik”.

II.   PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA

Opće napomene

1.

naglašava potrebu za sveobuhvatnim i uključivim pristupom kojim se promiče održivost politika azila i integracija podnositeljâ zahtjeva i koji uključuje Uniju u cjelini u kontekstu sustava istinske solidarnosti, uključujući među državama članicama;

2.

pored toga, naglašava izniman poseban interes koji regionalne i lokalne vlasti, kao nužni partneri država članica i Europske unije u pogledu obrade zahtjeva za azil i prihvata tražitelja azila, imaju u poštenoj i transparentnoj regulaciji ovog pitanja, uz poštovanje uvjeta socijalnog suživota i temeljnih prava pojedinca; također ističe da bi lokalne vlasti, zadužene za jamčenje prava građana općenito, mogle još bolje obnašati svoju dužnosti kad bi raspolagale zajedničkim normativnim standardima i odgovarajućim sredstvima kako bi zajamčile sigurnost građanima i temeljna prava tražiteljima azila;

3.

kao što je već istaknuto u mišljenju o prvom paketu prijedloga, ponovno ukazuje na potrebu za iznalaženjem trajnih rješenja pomoću kojih se problemu pristupa na strukturirani način i tako udaljava od iluzije da je potrebno rješavati pojedinačne hitne situacije; stoga, iako poštuje nastojanje Komisije da ponudi rješenja u pogledu odgovaranja na izvanredne situacije i popratni politički pritisak, smatra da postoji potreba za dubljim promišljanjem koje seže do srži problema, uzimajući u obzir međunarodne obveze, prava migranata i potrebe različitih razina vlade u cijeloj Uniji, bez preopterećivanja graničnih, najizloženijih ili najpoželjnijih država za podnositelje radi pukog zadovoljavanja forme ili načela;

4.

pozdravlja približavanje i standardizaciju uvjeta pružanja pomoći zajamčene podnositeljima, uključujući u cilju odvraćanja od sekundarnih kretanja unutar Europske unije; međutim, smatra da pristup koji se temelji isključivo na osiguravanju jednakih materijalnih uvjeta i na kaznama povezanima s nedopuštenim sekundarnim kretanjima nije dovoljan;

5.

zapravo smatra da je u cilju poticanja integracije i što uspješnijeg otklanjanja glavnih uzroka sekundarnog kretanja važno i potrebno uzeti u obzir istinske poveznice, radne vještine i posebne želje podnositelja u odnosu na jednu ili više država članica, kao što je već istaknuto u mišljenju o prvom paketu prijedloga Komisije i u tu svrhu naglašava važnost prikupljanja relevantnih podataka uz pomoć podnositelja, kako bi se olakšala njihova socijalna i profesionalna integracija;

6.

iako pozdravlja ubrzavanje postupaka za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, naglašava da to ne smije imati za posljedicu smanjivanje temeljnih prava i da se skraćeni postupci predviđeni paketom prijedloga moraju moći koristiti s krajnjim oprezom te nakon pažljive provjere uvjeta koji omogućuju njihovu uporabu;

7.

izražava snažnu zabrinutost zbog zakonodavnog rješenja usvojenog za Zajednički okvir za preseljenje – COM(2016) 468 final – (usvajanje referentnog okvira aktom Vijeća i provedbe odlukom Komisije) koje isključuje Europski parlament i koje je rijetko u ovom području, za razliku od područja vanjske i sigurnosne politike;

8.

pozdravlja prijedloge Komisije u skladu s kojima bi se korisnicima međunarodne zaštite olakšao pristup tržištu rada te strukovnom i drugom osposobljavanju. Također, poziva Komisiju i države članice da usvoje fleksibilne i učinkovite mehanizme kojima se omogućuje homologacija stručnih zvanja i priznavanje stručnih kvalifikacija, što bi podnositeljima zahtjeva za međunarodnu zaštitu olakšalo pristup tržištu rada;

9.

pozitivno ocjenjuje jačanje uloge EASO-a u pružanju podrške državama članicama;

10.

pozdravlja izričito osiguravanje općeg prava na pravnu pomoć, naglašavajući pozitivan učinak koji ono može imati na skraćivanje rokova i smanjenje broja uloženih sudskih žalbi;

11.

preporučuje da se provedba mjera povezanih s uvjetima prihvata podrži povećavanjem dostupnosti i količine sredstava Zajednice, olakšavajući pristup regijama i lokalnim vlastima koje moraju imati odgovarajuće preduvjete za primjereni prihvat tražitelja azila i novih imigranata;

12.

pozdravlja to što Komisija u svojim prijedlozima načelno vodi računa o interesima i dobrobiti maloljetnika bez pratnje te što pored ostalog predviđa dodjelu skrbnika ili zastupnika u najranijoj mogućoj fazi. S obzirom na velik broj maloljetnika bez pratnje koje EU trenutačno prihvaća, možda bi bilo primjereno ne utvrđivati stroge rokove za dodjelu skrbnika, budući da se on u mnogim državama članicama dodjeljuje u okviru sudskog postupka. Takav je postupak povezan s odgovarajućim postupovnim jamstvima, poput angažiranja sudskog tumača, kao i s određenim zahtjevima u pogledu istražnih radnji koji nisu provedivi u rokovima koje predlaže Komisija.

13.

slaže se da su prijedlozi u skladu s načelom supsidijarnosti jer se iscrpno bave transnacionalnim pitanjima kao što su solidarnost među državama članicama, uspostavljanje cjelovitijeg sustava azila i poticanje razmjene informacija među državama članicama; slaže se da su predložene mjere kojima se uspostavljaju jedinstvena pravila primjenjiva u cijeloj Europskoj uniji također u skladu s načelom proporcionalnosti; ističe potrebu neprekidnog praćenja cijelog procesa donošenja odluka kako bi se osigurala usklađenost sa spomenutim načelima;

COM(2016) 467 final

14.

preporučuje da se pojmom „skrbnik” (čl. 4. stavak 2. točka (f)) naglasi nepristranost ili organizacije imenovane da pomaže maloljetniku bez pratnje i da ga zastupa u postupcima utvrđenima u Uredbi, kao i njihova neovisnost o upravnim tijelima;

15.

preporučuje da u razgovorima s upravnim tijelom koje razmatra njegov zahtjev, maloljetniku uvijek na raspolaganju stoji i odvjetnik (čl. 22.);

16.

također preporučuje (i dalje u skladu s čl. 22.) da maloljetnika u razgovorima predstavlja osoba ili tijelo nezavisno o upravi koje bi se imenovalo pravnim putem ili od strane sudskog tijela i koje bi djelovalo isključivo u interesu maloljetnika;

17.

u slučaju naknadnih zahtjeva, preporučuje da se (čl. 42.) osigura da se u sklopu preliminarnog razmatranja prihvatljivosti zahtjeva provjeri je li podnositelj prilikom podnošenja prethodnih zahtjeva učinkovito iskoristio informacije i primio pravnu pomoć te da nedostatak informacija ili izostanak pravne pomoći bude smatran opravdanjem za ponovno podnošenje zahtjeva;

18.

preporučuje izmjenu odredbe iz članka 22. stavka 4. Prijedloga uredbe prema kojoj se osoba koja djeluje u svojstvu skrbnika zamjenjuje jedino ako nadležna tijela smatraju da svoje dužnosti skrbnika ne ispunjava na primjeren način. Odabir drugog, lokalnog skrbnika mogao bi, na primjer, biti nužan u slučaju promjene boravišta maloljetnika.

19.

što se tiče koncepta prve države azila, preporučuje da se formulacija „podnositelj je uživao zaštitu” tumači tako da je takva zaštita službeno priznata, a ne samo dogovorena;

20.

u kontekstu prvog stupnja žalbe (čl. 55.), naglašava i preporučuje da rokove ne treba tumačiti kao obvezujuće te da oni (kako se izričito navodi u članku) ne isključuju primjereno i potpuno razmatranje neke žalbe;

COM(2016) 466 final

21.

snažno se protivi uvođenju redovitog preispitivanja i postupka ukidanja međunarodne zaštite što bi moglo uzrokovati ne samo potencijalna opterećenja za uprave (uključujući lokalne i regionalne vlasti) u smislu obrade zahtjeva i zadataka povezanih s integracijom izbjeglica, već bi moglo predstavljati i izvor nesigurnosti za podnositelje. U tom pogledu osuđuje političke, ksenofobne i populističke govore koji dovode do nasilja i kriminalizacije svih tražitelja azila i time stvaraju nepotrebne socijalne tenzije, te poziva političke vlasti i aktere da se ponašaju odgovorno;

22.

izražava duboku zabrinutost zbog vremenskog ograničavanja maksimalnog trajanja međunarodne zaštite kao i zbog njegove zakonitosti te poziva suzakonodavce da ovo pitanje dodatno razmotre;

23.

preporučuje da se u slučaju ukidanja međunarodne zaštite razmotri mogućnost odobravanja roka duljeg od onog predviđenog prijedlogom Komisije (npr. šest mjeseci) za dobivanje dozvole boravka po drugim osnovama (npr. traženje posla), uzimajući u obzir da se prijedlogom predviđa poprilično kratak rok (tri mjeseca);

COM(2016) 465 final

24.

preporučuje da se ponovno razmotri odredba iz čl. 17.a prijedloga Komisije prema kojoj, u državama članicama koje nisu nadležne, podnositelj nema pravo ni na jedan od materijalnih uvjeta pomoći iz Uredbe i kojom je predviđeno da se podnositelju koji opravda svoje udaljavanje zbog nužnosti ili više sile ti uvjeti mogu osigurati na ograničeno razdoblje uz moguća smanjenja predviđena člankom 19.;

25.

preporučuje izmjenu odredbe iz članka 23. stavka 1. Prijedloga direktive prema kojoj se osoba koja djeluje u svojstvu skrbnika zamjenjuje „samo kada je to nužno”. Odabir drugog, lokalnog skrbnika mogao bi, na primjer, biti nužan u slučaju promjene boravišta maloljetnika;

26.

preporučuje da se ponovno razmotri odredba iz čl. 17.a prijedloga Komisije prema kojoj države članice osiguravaju dostojan životni standard svim podnositeljima zahtjeva, obvezujući Europsku uniju i države članice da pruže podršku, uključujući onu financijsku, lokalnim vlastima koje doprinose osiguravanju dostojnog životnog standarda svim podnositeljima zahtjeva;

COM(2016) 468 final

27.

preporučuje ponovno razmatranje odluke da se iz postupka preseljenja isključe podnositelji koji su u posljednjih pet godina nezakonito ušli na teritorij Europske unije; imajući na umu brojne nezakonite okolnosti zbog kojih napuštaju susjedne zemlje, čini se da se ovim izborom prekomjerno kažnjavaju podnositelji zahtjeva koji su često žrtve te situacije.

Bruxelles, 8. veljače 2017.

Predsjednik Europskog odbora regija

Markku MARKKULA


Top