EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Mišljenje Europske središnje banke od 29. travnja 2016. o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 223/3


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. travnja 2016.

o prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume te o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 25. veljače 2016. dva zahtjeva Vijeća Europske unije, nakon kojeg su uslijedila dva zahtjeva Europskog parlamenta koje je ESB zaprimio 18. ožujka 2016. za davanje mišljenja o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u odnosu na određene datume (1) (dalje u tekstu: „prijedlog uredbe”) te za davanje mišljenja o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u odnosu na određene datume (2) (dalje u tekstu: „prijedlog direktive”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja utemeljena je na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije jer prijedlog uredbe i prijedlog direktive sadrže odredbe koje utječu na doprinos Europskog sustava središnjih banaka nesmetanom vođenju politika nadležnih tijela koje se odnose na stabilnost financijskog sustava, kako je navedeno u članku 127. stavku 5. Ugovora. Upravno vijeće donijelo je ovo Mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

Opažanja

Obrazloženja prijedloga uredbe i prijedloga direktive sadrže zahtjev za odgodu datuma primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) za vrijeme od godine dana. Odgoda datuma primjene pružit će nadležnim tijelima i sudionicima na tržištu razumno vrijeme za uvođenje tražene tehničke infrastrukture za njihovu provedbu. ESB shvaća da odgoda ovog datuma neće utjecati na vremenski okvir za donošenje mjera „razine 2” na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 i Direktive 2014/65/EU.

Radi dosljednosti, uz produljenje roka za primjenu za godinu dana, ESB predlaže odgoditi državama članicama rok za prenošenje Direktive 2014/65/EU te rok za obavješćivanje Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala u odnosu na njihovo prenošenje za godinu dana.

ESB nema drugih primjedbi na prijedlog uredbe i prijedlog direktive.

Na mjestima gdje ESB preporučuje izmjenu prijedloga direktive, poseban prijedlog nacrta naveden je u posebnom tehničkom radnom dokumentu uz obrazloženje dano u tu svrhu. Tehnički radni dokument dostupan je na engleskom jeziku na mrežnim stranicama ESB-a.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. travnja 2016.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


Top