EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0513(02)

Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/656/ZSVP kako se provodi Provedbenom odlukom Vijeća 2014/271/ZVSP, i Uredbom Vijeća (EZ) br. 560/2005 kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 479/2014, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata u Côte d’Ivoireu

OJ C 143, 13.5.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 143/4


Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća 2010/656/ZSVP kako se provodi Provedbenom odlukom Vijeća 2014/271/ZVSP, i Uredbom Vijeća (EZ) br. 560/2005 kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 479/2014, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata u Côte d’Ivoireu

2014/C 143/03

Osobama navedenima u Prilogu II. Odluci Vijeća 2010/656/ZSVP (1) kako se provodi Provedbenom odlukom Vijeća 2014/271/ZVSP (2), te u Prilogu I.A Uredbi Vijeća (EZ) br. 560/2005 (3) kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 479/2014 (4), o uvođenju određenih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata u Côte d’Ivoireu, skreće se pozornost na sljedeće informacije.

Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe koje se nalaze u gore navedenim prilozima trebale ostati uvrštene na popis osoba na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2010/656/ZVSP i Uredbe Vijeća (EZ) br. 560/2005.

Dotične osobe upućuju se na mogućnost podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima relevantne države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 560/2005, kako bi pribavili odobrenje za korištenje zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 3. Uredbe).

U svrhu sljedećeg preispitivanja popisa osoba na koje se primjenjuju mjere ograničavanja, koje će provesti Vijeće, dotične osobe do 31. ožujka 2015. Vijeću mogu podnijeti zahtjev za ponovnim razmatranjem odluke o njihovu uvrštenju na spomenuti popis, zajedno s popratnom dokumentacijom, na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-adresa: sanctions@consilium.europa.eu.

Dotične osobe također se upućujU na mogućnost osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. stavka 2. i članka 263. stavaka 4. i 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 285, 30.10.2010., str. 28.

(2)  SL L 138, 13.5.2014, str. 108.

(3)  SL L 95, 14.4.2005., str. 1.

(4)  SL L 138, 13.5.2014., str. 3.


Top