Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0196

P7_TA(2014)0196 Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)) P7_TC1-COD(2012)0186 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ

OJ C 378, 9.11.2017, p. 384–384 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pregledima na cesti tehničke ispravnosti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

(2017/C 378/50)

Europski parlament,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0382),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0188/2012),

uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir obrazložena mišljenja ciparskog Zastupničkog doma, nizozemskog Senata i nizozemskog Zastupničkog doma podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 12. prosinca 2012. (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 19. prosinca 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A7-0207/2013),

1.

usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju (2)

2.

traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.

nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


(1)  SL C 44, 15.2.2012., str. 128.

(2)  Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 2. srpnja 2013. (Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0296)


P7_TC1-COD(2012)0186

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2014/47/EU.)


Top