EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1130(01)

Plan djelovanja Europske unije za borbu protiv droga 2013.–2016.

OJ C 351, 30.11.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 351/1


PLAN DJELOVANJA EUROPSKE UNIJE ZA BORBU PROTIV DROGA 2013.–2016.

2013/C 351/01

SADRŽAJ

Uvod

1.

Smanjenje potražnje za drogama

2.

Smanjenje opskrbe

3.

Koordinacija

4.

Međunarodna suradnja

5.

Informacije, istraživanje, praćenje i evaluacija

Prilog 1. –

Petnaest glavnih pokazatelja za Plan djelovanja Europske unije za borbu protiv droga 2013.–2016. (postojeći mehanizmi izvješćivanja)

Prilog 2. –

Glosar kratica

Uvod

Uporaba nedopuštenih droga i zlouporaba droga u općenitom smislu predstavljaju velik problem za pojedince, obitelji i zajednice diljem Europe. Osim utjecaja zlouporabe droga na zdravlje i društvo nedopušteno tržište drogama čini velik dio kaznenih aktivnosti u europskom društvu te na globalnoj razini.

U prosincu 2012. Vijeće je usvojilo Strategiju EU-a za borbu protiv droga za 2013.–2020. Cilj je Strategije pridonijeti smanjenju potražnje i opskrbe drogama unutar EU-a. Ona je također namijenjena smanjenju zdravstvenih i društvenih rizika i opasnosti prouzročenih drogama strateškim pristupom koji podupire i nadopunjuje nacionalne politike, koji pruža okvir za koordinirane i zajedničke akcije te koji stvara temelj i politički okvir za vanjsku suradnju EU-a u ovom području. To će se postići integriranim i uravnoteženim pristupom koji se temelji na dokazima.

Ciljevi Strategije su sljedeći:

pridonijeti mjerljivom smanjenju uporabe droga, ovisnosti o drogama i zdravstvenih i društvenih rizika i opasnosti povezanih s drogama,

pridonijeti ukidanju nedopuštenih tržišta drogama i mjerljivom smanjenju dostupnosti nedopuštenih droga,

poduprijeti suradnju aktivnim diskursom i analizom razvoja i izazova u području droga na razini EU-a i međunarodnoj razini,

dodatno ojačati dijalog i suradnju između EU-a i trećih zemalja, međunarodnih organizacija i foruma o pitanjima droge,

pridonijeti boljem razumijevanju svih aspekata fenomena droga i utjecaja intervencija kako bi se osigurao ispravan i sveobuhvatni temelj dokaza za politike i djelovanja.

Ovaj Plan djelovanja Europske unije za borbu protiv droga, kao i Strategija EU-a za borbu protiv droga, temelji se na osnovnim načelima prava EU-a te podupire temeljne vrijednosti Unije – poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, jednakost, solidarnost, vladavinu prava i ljudska prava. Također se temelji na Konvencijama UN-a koje pružaju međunarodni pravni okvir za rješavanje, između ostalog, problema povezanih s uporabom nedopuštenih droga, kao i na Općoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Plan utvrđuje djelovanja koja će se provesti radi postizanja ciljeva Strategije. Djelovanja su utvrđena na temelju dvaju političkih područja Strategije:

smanjenju potražnje za drogama i

smanjenju opskrbe drogama,

te na temelju triju tema Strategije koje se preklapaju:

koordinaciji,

međunarodnoj suradnji i

informacijama, istraživanju, praćenju i evaluaciji.

Djelovanja su usklađena s ciljevima Strategije EU-a za borbu protiv droga za 2013.–2020. Prilikom izrade djelovanja uzeta je u obzir potreba da se ona temelje na dokazima, da budu znanstveno ispravna, realna, vremenski određena i mjerljiva, s jasnim značenjem za EU i dodanom vrijednošću. Plan djelovanja navodi rasporede, odgovorne stranke, pokazatelje i mehanizme prikupljanja/procjene podataka.

Na temelju postojećih mehanizama izvješćivanja niz glavnih pokazatelja utvrđen je u Prilogu 1. Oni olakšavaju mjerenje ukupne učinkovitosti ovog Plana djelovanja Europske unije za borbu protiv droga i ne uključuju dodatno opterećenje izvješćivanja. Na niz ovih pokazatelja upućuje se, kada je to potrebno, u Planu. Nadalje u cijelom su planu utvrđeni pokazatelji koji se koriste izvorima podataka povezanima s programom, evaluacijom te ostalim izvorima. Uporaba tih pokazatelja ovisi o postupcima prikupljanja podataka u svakoj državi članici ili na razini institucija EU-a.

U skladu s odredbom Strategije koja određuje da se njezina detaljna provedba treba utvrditi u dvama uzastopnim planovima djelovanja, ovaj Plan djelovanja obuhvaća četiri godine od 2013. do 2016. Drugi Plan djelovanja za razdoblje 2017.–2020. bit će pripremljen nakon vanjske srednjoročne procjene Strategije EU-a za borbu protiv droga do 2016. uzimajući u obzir sve ostale relevantne strategije i evaluacije.

1.   Smanjenje potražnje za drogama

Pridonijeti mjerljivom smanjenju uporabe nedopuštenih droga, problematične uporabe droga, ovisnosti o drogama i štetnog djelovanja droge na zdravlje i društvo, kao i pridonijeti odgodi početka uporabe droga

Cilj

Djelovanje

Raspored

Odgovorna stranka

Pokazatelj/i

Mehanizmi prikupljanja/procjene podataka

1.

Spriječiti uporabu droga te, kao drugo, odgoditi početak uporabe droga

1.

Poboljšati dostupnost i učinkovitost mjera prevencije koje uzimaju u obzir:

(a)

čimbenike rizika povezane sa stanovništvom kao što su dob, spol, kulturni i socijalni čimbenici;

(b)

čimbenike rizika povezane sa situacijom kao što su beskućništvo, uporaba droga u noćnom životu i na mjestima za rekreaciju, na radnom mjestu te vožnja pod utjecajem droga; i

(c)

individualne čimbenike rizika kao što su mentalno zdravlje, problematično ponašanje i psihosocijalni razvoj te ostali čimbenici za koje je poznato da utječu na individualnu izloženost uporabi droga kao što su genetički utjecaji i obiteljske okolnosti

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelji 1, 12

Razina provedbe općih i okolišnih mjera prevencije koje se temelje na dokazima na razini države članice

Razina provedbe ciljanih mjera prevencije na razini države članice, uključujući mjere koje se temelje na obitelji i zajednici

Razina provedbe navedenih mjera prevencije na razini države članice

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Reitoxova nacionalna izvješća

Izvješćivanje države članice o rezultatima mjera

2.

Uz sprečavanje uporabe droga ojačati i bolje usmjeriti preventivne mjere i mjere odvraćanja radi pomicanja dobne granice prve uporabe nedopuštenih droga

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelji 1, 5, 12

Razina provedbe preventivnih mjera i mjera odvraćanja na razini države članice koje se temelje na dokazima i usmjerene su na mlade osobe u obitelji, zajednici i službenim/neslužbenim mjestima obrazovanja

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje države članice o rezultatima mjera

3.

Podići svijest o rizicima i posljedicama povezanima s uporabom nedopuštenih droga i drugih psihoaktivnih tvari

U postupku

Država članica (MS)

COM

EMCDDA

Glavni pokazatelji 5, 12

Razina svijesti među općom i mladom populacijom o zdravim stilovima života te rizicima i posljedicama uporabe nedopuštenih droga i drugih psihoaktivnih tvari

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Ankete Eurobarometra

ESPAD

HBSC

4.

Omogućiti bolje informirane reakcije na izazov zlouporabe opioida i drugih psihoaktivnih lijekova koji se izdaju na recept i onih koji se mogu izdavati bez recepta

2014.–2016.

Država članica (MS)

HDG

EMA

EMCDDA

Usporedba podataka koju provodi država članica o razinama i obrascima izdavanja psihoaktivnih lijekova do kraja 2014.

Niz inicijativa koje su usmjerene na promicanje odgovarajuće uporabe opioida i drugih psihoaktivnih lijekova koji se izdaju na recept i onih koji se mogu izdavati bez recepta

Izvješćivanje države članice

Izvješće projekta Alice RAP

2.

Poboljšati učinkovitost liječenja ovisnosti o drogama i rehabilitacije, uključujući usluge za osobe s komorbiditetom, smanjiti uporabu nedopuštenih droga, problematičnu uporabu droga, pojavu ovisnosti o drogama te zdravstvene i društvene rizike i opasnosti povezane s drogama te poticati oporavak i socijalnu re/integraciju problematičnih korisnika droga i ovisnika o drogama

5.

Razviti i proširiti raznolikost, dostupnost, pokrivenost i mogućnost pristupa sveobuhvatnim i integriranim uslugama liječenja uključujući one koje se odnose na uporabu više različitih droga (kombinirana uporaba nedopuštenih i/ili dopuštenih tvari uključujući alkohol)

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelji 1, 6, 11

Opseg raznolikosti sveobuhvatnih i integriranih usluga liječenja na razini države članice uključujući one koje se odnose na uporabu više različitih droga

Podaci države članice o zadržavanju na liječenju i ishodima

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Reitox Nacionalna izvješća

EMCDDA-ov portal najbolje prakse

6.

Proširiti pružanje usluga rehabilitacije/oporavka s naglaskom na usluge koje:

(a)

su usmjerene na pružanje stalne skrbi putem upravljanja slučajem i međuagencijske suradnje za pojedince;

(b)

su usmjerene na poticanje socijalne re/integracije (uključujući zapošljivost) problematičnih korisnika droga i ovisnika o drogama te

(c)

jačaju postupak postavljanja dijagnoze i liječenje psihijatrijskog i tjelesnog komorbiditeta uključujući uporabu droga

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelj 11

Podaci države članice o:

Opsegu povećanja usluga rehabilitacije/oporavka koje primjenjuju upravljanje slučajem i međuagencijski pristup

Opsegu povećanja broja programa posebno usmjerenih na korisnike droga s komorbiditetom, uključujući partnerstva između usluga koje se odnose na mentalno zdravlje i rehabilitaciju/oporavak od uporabe droga

Razini i trajanju suzdržavanja od uporabe nedopuštenih i/ili dopuštenih droga među ljudima koji su napustili liječenje od ovisnosti o drogama

Dostupnost mogućnosti liječenja koja su u skladu s potrebama ljudi koji se vraćaju uporabi droga

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje države članice o rezultatima usluga

7.

Osigurati da liječenje i usluge skrbi izvan ustanova uključuju bolji pristup mogućnostima smanjenja rizika i opasnosti kako bi se umanjile negativne posljedice uporabe droga i znatno smanjio broj smrtnih slučajeva koji su izravno ili neizravno povezani s drogama te zaraznih bolesti koje se prenose krvlju i povezane su s uporabom droga, ali nisu ograničene na HIV i virusni hepatitis, kao i spolno prenosivih bolesti i tuberkuloze

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelji 2, 3, 4, 11

Opseg povećane dostupnosti i pristupa mjerama za smanjenje rizika i opasnosti temeljenih na dokazima u državi članici

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Reitoxova nacionalna izvješća

Izvješćivanje države članice o uslugama

8.

Proporcionalno povećati razvoj, dostupnost i pokrivenost mjera zdravstvene skrbi za korisnike droga u zatvoru te nakon puštanja iz zatvora u cilju postizanja kvalitete skrbi koja je jednaka onoj u zajednici

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelj 10

Dostupnost usluga za korisnike droga u zatvorima i opseg u kojem politike i prakse zdravstvene skrbi u zatvoru obuhvaćaju modele skrbi koji uključuju najbolju praksu u procjeni potreba i neprekidnoj skrbi za zatvorenike tijekom služenja kazne u zatvoru

Opseg smanjenja tjelesnih i mentalnih zdravstvenih problema povezanih s drogama među zatvorenicima

Opseg u kojem usluge u zatvoru i usluge u zajednici pružaju neprekidnu skrb za zatvorenike nakon puštanja iz zatvora s posebnim naglaskom na izbjegavanje predoziranja

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Reitoxova nacionalna izvješća

Izvješćivanje države članice o uslugama

3.

Uključiti koordinirane i kvalitetne pristupe najbolje prakse u smanjenje potražnje za drogama

9.

Sporazumjeti se i započeti s provedbom minimalnih standarda kvalitete EU-a koji pridonose smanjenju razlike između znanosti i prakse za:

(a)

okolišne, opće, selektivne i navedene mjere prevencije;

(b)

mjere za rano otkrivanje i intervenciju;

(c)

mjere za smanjenje rizika i opasnosti te

(d)

mjere za liječenje, rehabilitaciju, socijalnu integraciju i oporavak

2014.–2016.

Vijeće

HDG

Država članica (MS)

COM

EMCDDA

Konsenzus koji je postigla država članica o minimalnim standardima kvalitete koji se temelje na pripremnim studijama EU-a

EMCDDA-ov portal najbolje prakse

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

2.   Smanjenje opskrbe drogama

Pridonijeti mjerljivom smanjenju dostupnosti i opskrbe nedopuštenim drogama u EU-u

Cilj

Djelovanje

Raspored

Odgovorna stranka

Pokazatelj/i

Mehanizmi prikupljanja/procjene podataka

4.

Poboljšati učinkovitu koordinaciju provedbe zakona i suradnju unutar EU-a kako bi se suprotstavilo nedopuštenim aktivnostima povezanima s drogom u skladu s, ako je potrebno, odgovarajućim djelovanjima utvrđenima ciklusom politike EU-a

10.

Na najbolji način upotrijebiti dostupne instrumente, kanale i alate za komunikaciju provedbe zakona za razmjenu obavještajnih podataka i informacija radi usporedbe i analize informacija povezanih s drogama

U postupku

Država članica (MS)

Europol

Eurojust

COSI

Glavni pokazatelj 7

Opseg ciljanih aktivnosti koje su se vodile s velikim utjecajem obavještajne službe, zajedničkih operacija, zajedničkih istraživačkih timova te inicijativa prekogranične suradnje usmjerenih na kriminalne organizacije koje sudjeluju u nedopuštenim aktivnostima povezanima s drogama

Povećana uporaba Europolovih sustava razmjene informacija povezanih s drogama, analize i ekspertnih sustava

Rezultati dobiveni od EMPACT-ovih projekata te bilateralnih i multilateralnih inicijativa

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje agencija EU-a

EMPACT-ova izvješća o pokretačima

11.

Utvrditi i dati prednost najvećim opasnostima koje se odnose na organizirani kriminal povezan s drogama

2014.

Vijeće

COSI

Europol

Država članica (MS)

COM

Ciklus politike EU-a i postojeći prioriteti za borbu protiv kriminala za 2014.–2017.

Zaključci Vijeća o ciklusu politike EU-a

EU SOCTA

EMPACT-ova evaluacija

12.

Ojačati CEPOL-ovu izobrazbu službenika za provedbu zakona u odnosu na nedopuštenu proizvodnju i trgovinu drogama, posebno metode i tehnike izobrazbe

(a)

boriti se protiv uporabe novih komunikacijskih tehnologija u nedopuštenoj proizvodnji i trgovini drogama;

(b)

poboljšati zapljenu imovine;

(c)

boriti se protiv pranja novca; te

(d)

otkriti i onesposobiti nedopuštene ilegalne laboratorije i uzgajališta kanabisa

2014.–2016.

Država članica (MS)

CEPOL

Europol

COSI

COM

Procjenu potreba izobrazbe provesti do kraja 2014.

Dostupnost i prihvaćanje odgovarajućih programa izobrazbe

Broj službenika za provedbu zakona koji su završili izobrazbu i koji su kao rezultat toga učinkovito razmješteni

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

CEPOL-ovo godišnje izvješće

CEPOL-ovi planovi i programi

EMPACT-ova evaluacija

13.

Poboljšati aktivnosti protiv opojnih droga jačanjem i praćenjem učinkovitosti regionalnih platformi za razmjenu informacija i regionalnih platformi za razmjenu sigurnosti u cilju ometanja i suzbijanja prijetnji koje nastaju promjenom putova trgovine drogama

U postupku

COM

Država članica (MS)

Europol

COSI

Regionalne platforme za razmjenu informacija

Regionalne platforme za razmjenu sigurnosti

Glavni pokazatelj 7

Broj aktivnosti koje provodi obavještajna služba i koje dovode do ometanja i suzbijanja putova trgovine drogama

Razina razmjene informacija putem učinkovite aktivnosti mreže časnika za vezu

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Platforme za razmjenu sigurnosti/informacija i izvješća o evaluaciji

EU SOCTA

EMPACT-ova evaluacija

14.

Ojačati djelovanja kako bi se spriječila zlouporaba prekursora za droge i pred-prekursora za uporabu u nedopuštenoj proizvodnji droga

U postupku

Država članica (MS)

Europol

COM

CUG

COSI

Broj slučajeva i količina zaustavljenih ili zaplijenjenih pošiljaka prekursora namijenjenih za nedopuštenu uporabu

Rezultati dobiveni od EMPACT-ovih projekata

Uporaba internetskog sustava prethodnog obavješćivanja o izvozu (PEN) i povećana uporaba Sustava komunikacije o pojavi prekursora (PICS)

Broj zajedničkih pratećih sastanaka i ostalih aktivnosti povezanih sa sprečavanjem zlouporabe prekursora i pred-prekursora

Izvješća EU-a i tijela za provedbu zakona u državama članicama

EMPACT-ova evaluacija

Izvješća o pokretačima

15.

Suočiti se s prekograničnim trgovanjem drogama i poboljšati sigurnost na graničnim prijelazima, posebno u morskim lukama, zračnim lukama i na kopnenim graničnim prijelazima EU-a, pojačanim naporima koji uključuju razmjenu informacija i obavještajnih podataka putem odgovarajućih tijela za provedbu zakona

U postupku

Država članica (MS)

Europol

CCWP

COSI

Povećan broj multidisciplinarnih/multiagencijskih zajedničkih operacija i inicijativa za prekograničnu suradnju

Broj učinkovitih Memoranduma o razumijevanju o kojima su se sporazumjela tijela za provedbu zakona i odgovarajuća tijela kao što su zrakoplovne kompanije, službe za brzu dostavu zrakoplovom, brodarske tvrtke, lučke vlasti i kemijske tvrtke

Rezultati dobiveni od EMPACT-ovih projekata

Poboljšana razmjena obavještajnih podataka i informacija o prekograničnoj trgovini drogama uporabom, između ostalog, dostupnih sustava za nadzor graničnih prijelaza

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

EMPACT-ova izvješća o evaluaciji i pokretačima

Izvješćivanje države članice

16.

Razviti i postupno provesti ključne pokazatelje u opskrbi drogama standardizacijom, poboljšanjem i modernizacijom prikupljanja podataka u tom području na temelju trenutačno dostupnih podataka

2013.–2016.

COM

Država članica (MS)

Vijeće

HDG

EMCDDA

Europol

Plan koji je razvijen i dogovoren o provedbi ključnih pokazatelja opskrbe drogama

Postignut sporazum države članice o ključnim pokazateljima opskrbe drogama

Pregled postojećeg prikupljanja podataka o opskrbi u državi članici

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

5.

Poboljšati učinkovitu pravosudnu suradnju i zakonodavstvo unutar EU-a

17.

Ojačati pravosudnu suradnju EU-a usmjerenu na prekograničnu trgovinu drogama, pranje novca te zapljenu prihoda od organiziranog kriminala povezanog s drogama

2013.–2016.

Vijeće

COM

Država članica (MS)

Eurojust

Usvajanje i pravodobna provedba dogovorenih mjera i zakonodavstva EU-a o (a) zapljeni i naplati imovine stečene kriminalom; (b) pranju novca; (c) usklađivanju kaznenih djela trgovine drogama i sankcija diljem EU-a

Povećani broj financijskih istraga i zapljena s obzirom na prihode od organiziranog kriminala povezanog s drogama putem pravosudne suradnje EU-a

Pravodobne i učinkovite reakcije na zahtjeve za uzajamnu pomoć i europske uhidbene naloge s obzirom na nedopuštenu trgovinu drogama

Eurojustovo izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

18.

Uvesti i usvojiti nove zakonodavne mjere EU-a za rješavanje pitanja pojave, uporabe i brzog širenja novih psihoaktivnih tvari

2013.–2016.

COM

Vijeće

HDG

Država članica (MS)

Postojeće zakonodavstvo EU-a

Provedba zakonodavstva EU-a u državi članici

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

19.

Ojačati zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na prekursore za droge radi sprečavanja njihove zlouporabe bez ometanja zakonite trgovine

U postupku

Vijeće

COM

Država članica (MS)

Donošenje i provedba uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 i Uredbe (EZ) br. 273/2004

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Godišnje izvješće EU-a o prekursorima za droge

20.

Boriti se protiv uporabe određenih farmakološki djelatnih tvari (kako je utvrđeno Direktivom 2011/62/EU) kao sredstava za ublaživanje nedopuštenih droga

U postupku

Država članica (MS)

COM

EMA

EMCDDA

Europol

Broj zapljena djelatnih tvari koje se upotrebljavaju kao sredstva za ublaživanje nedopuštenih droga

Pravodobna provedba novih zahtjeva zakonodavstva EU-a usmjerenih na osiguranje opskrbnog lanca za djelatne tvari u skladu s Direktivom 2011/62/EU, Direktivom o krivotvorenim lijekovima

Izvješća CCWP-a i CUG-a

Izvješćivanje države članice

21.

Države članice trebaju osigurati, kada je to prikladno i u skladu sa svojim zakonskim okvirima, alternative prisilnim sankcijama (kao što su obrazovanje, liječenje, rehabilitacija, skrb nakon rehabilitacije i socijalna integracija) za prijestupnike koji upotrebljavaju droge

2015.

Država članica (MS)

Povećana dostupnost i provedba alternativa zatvoru za prijestupnike koji upotrebljavaju droge u području obrazovanja, liječenja, rehabilitacije, skrbi nakon rehabilitacije i socijalne integracije

Povećano praćenje, provedba i evaluacija alternativa prisilnim sankcijama

Reitoxova nacionalna izvješća

6.

Učinkovito reagirati na trenutačne i nove trendove u nedopuštenim aktivnostima povezanima s drogom

22.

Utvrditi strateške reakcije usmjerene na ulogu novih komunikacijskih tehnologija i smještaj povezanih internetskih stranica u proizvodnji, marketingu, nabavi i distribuciji nedopuštenih droga, uključujući kontrolirane nove psihoaktivne tvari

U postupku

Vijeće

COM

HDG

Država članica (MS)

Europol

COSI

Rezultati dobiveni od provedbe zakona usmjerenih na kriminal povezan s drogama putem interneta

Povećan broj zajedničkih operacija i inicijativa za prekograničnu suradnju

Analiza napretka prioriteta ciklusa politike EU-a

EMPACT-ova izvješća o evaluaciji i pokretačima

Izvješćivanje države članice

Izvješća agencija EU-a

3.   Koordinacija

Države članice i EU trebaju učinkovito koordinirati politiku o drogama

Cilj

Djelovanje

Raspored

Odgovorna stranka

Pokazatelj/i

Mehanizmi prikupljanja/procjene podataka

7.

Osigurati učinkovitu koordinaciju EU-a u području droga

23.

Poboljšati razmjenu informacija između HDG-a i drugih relevantnih radnih skupina Vijeća

U postupku

PRES

Vijeće

EEAS

HDG

Opseg u kojem su Strategija EU-a za borbu protiv droga i Plan djelovanja uzeti u obzir u programima drugih radnih skupina Vijeća uključujući COAFR, COASI, COEST, COLAT i COWEB

Izvješćivanje radne skupine Vijeća

24.

Svako predsjedništvo može sazvati sastanke nacionalnih koordinatora za droge te ostalih skupina ako je prikladno kako bi razmotrili nove trendove, učinkovite intervencije i druge političke razvoje dodane vrijednosti u Strategiji EU-a za borbu protiv droga i državi članici

Svake dvije godine

PRES

Država članica (MS)

Opseg u kojem dnevni red sastanka nacionalnih koordinatora za droge odražava razvoje, trendove i nove uvide u reakcije politike te osigurava poboljšanu komunikaciju i razmjenu informacija

Izvješćivanje predsjedništva

25.

HDG će olakšati (a) praćenje provedbe Plana djelovanja putem tematskih rasprava i (b) godišnji dijalog o stanju fenomena droge u Europi

(a)

Svake dvije godine

(b)

Jednom godišnje

PRES

HDG

Država članica (MS)

COM

EMCDDA

Europol

Opseg provedbe Plana djelovanja

Pravodobnost dijaloga u HDG-u o najnovijim trendovima povezanima s drogama i podacima

Izvješćivanje predsjedništva

26.

Osigurati dosljednost i neprekidnost djelovanja države članice i EU-a u predsjedništvima kako bi se ojačao integrirani, uravnoteženi pristup drogama u EU-u koji se temelji na dokazima

Svake dvije godine

PRES

PRES Trio

Država članica (MS)

COM

HDG

EMCDDA

Europol

Opseg dosljednosti i neprekidnosti djelovanja u predsjedništvima

Napredak u provedbi prioriteta Strategije EU-a za borbu protiv droga u predsjedništvima

Izvješćivanje predsjedništva

27.

Osigurati koordinaciju politika i reakcija EU-a na droge, poticati međunarodnu suradnju između EU-a, trećih zemalja i međunarodnih organizacija

U postupku

EEAS

COM

HDG

Država članica (MS)

Razine dosljednosti i usklađenosti ciljeva, očekivanih rezultata i mjera predviđenih djelovanjima EU-a u području droga

Uključivanje prioriteta povezanih s drogama u strategije odgovarajućih tijela EU-a

Pojačana suradnja između HDG-a i zemljopisnih/regionalnih radnih skupina, uključujući COAFR, COASI, COEST, COLAT i COWEB

EEAS-ovo godišnje izvješće HDG-u

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

28.

Postići koordiniranu i odgovarajuću razinu sredstava na razini EU-a i na razini države članice kako bi se ispunili prioriteti Strategije EU-a za borbu protiv droga

Jednom godišnje

Država članica (MS)

COM

EEAS

Vijeće

HDG

Glavni pokazatelj 14

Iznos financiranja na razini EU-a te, ako je prikladno, na razini države članice

Opseg koordinacije financijskih programa povezanih s drogama u radnim skupinama Vijeća

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

8.

Osigurati učinkovitu koordinaciju politike povezane s drogama na nacionalnoj razini

29.

Koordinirati djelovanja usmjerena na politiku za borbu protiv droga među ministarstvima i odgovarajućim agencijama na razini države članice te osigurati multidisciplinarni prikaz, ili unos podataka, izaslanstvima HDG-a

U postupku

Država članica (MS)

Glavni pokazatelj 14

Učinkovitost mehanizama koordinacije horizontalne politike o drogama na razini države članice

Broj djelovanja koja se preklapaju i odnose na smanjenje potražnje i opskrbe drogama na razini države članice

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Reitoxovo nacionalno izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješćivanje države članice

9.

Osigurati sudjelovanje civilnog društva u politici o drogama

30.

Promicati i podupirati dijalog i uključenost civilnog društva i znanstvene zajednice u razvoj i provedbu politika o drogama na razinama države članice i EU-a

U postupku

Država članica (MS)

COM

HDG

PRES

Pravodobni dijalozi između foruma civilnog društva EU-a o drogama i HDG-a tijekom svakog razdoblja trajanja predsjedništva

Uključenost foruma civilnog društva EU-a u pregled provedbe Plana djelovanja Europske unije za borbu protiv droga

Razina uključenosti civilnog društva u razvoj i provedbu politika o drogama u državi članici i EU-u s posebnim naglaskom na uključenost korisnika droga, korisnika usluga povezanih s drogama te mladih osoba

Pravodobni dijalog između znanstvene zajednice (prirodnih i društvenih znanosti, uključujući neuroznanost i bihevioralno istraživanje) i HDG-a

COM Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Povratna informacija foruma civilnog društva EU-a o drogama i predstavnika civilnog društva na razini države članice

Izvješćivanje države članice

Povratna informacija znanstvene zajednice putem EMCDDA-ova znanstvenog odbora

4.   Međunarodna suradnja

Ojačati dijalog i suradnju između EU-a i trećih zemalja te međunarodnih organizacija u području pitanja povezanih s drogom na sveobuhvatan i uravnotežen način

Cilj

Djelovanje

Raspored

Odgovorna stranka

Pokazatelj/i

Mehanizmi prikupljanja/procjene podataka

10.

Integrirati Strategiju EU-a za borbu protiv droga u cjelokupni okvir vanjske politike EU-a kao dio sveobuhvatnog pristupa koji u cijelosti i na usklađen i koordiniran način upotrebljava različite politike te diplomatske, političke i financijske instrumente koje EU ima na raspolaganju

31.

Osigurati političku usklađenost između unutarnjih i vanjskih aspekata politike EU-a o drogama te u potpunosti integrirati pitanja povezana s drogom u političke dijaloge i okvirne sporazume između EU-a i njezinih partnera te zalaganje EU-a za globalna pitanja ili izazove

U postupku

COM

EEAS

PRES

HDG

Država članica (MS)

Glavni pokazatelj 13

Prioriteti politike o drogama povećano su se odrazili u vanjskim politikama i djelovanjima EU-a

Uključenje prioriteta povezanih s drogama u strategije EU-a s trećim zemljama i regijama

Broj uspostavljenih sporazuma, strateških dokumenata i planova djelovanja

EEAS-ovo izvješćivanje

Srednjoročni pregled Strategije EU-a za borbu protiv droga

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

32.

Osigurati da se prioriteti politike i ravnoteža između smanjenja potražnje i opskrbe dobro odražavaju u mogućnostima politike te u programiranju i provedbi vanjske pomoći, posebno u zemljama koje su izvor i tranzitnim zemljama, putem projekata koji obuhvaćaju:

(a)

razvoj integriranih i uravnoteženih politika o drogama koje se temelje na dokazima;

(b)

smanjenje opskrbe;

(c)

sprečavanje zlouporabe prekursora za droge i pred-prekursora;

(d)

smanjenje potražnje za drogama i

(e)

alternativne razvojne mjere

U postupku

COM

Država članica (MS)

EEAS

Opseg u kojem se prioriteti politike o drogama EU-a, osobito ravnoteža između smanjenja potražnje i opskrbe, odražavaju u financiranim prioritetima i projektima

Razina provedbe koordiniranih djelovanja u planovima djelovanja između EU-a i trećih zemalja i regija

Broj nacionalnih strategija i planova djelovanja trećih zemalja koji obuhvaćaju integrirane politike o drogama

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

EEAS-ovo izvješćivanje o programiranju

Praćenje i evaluacija koje provodi država članica

33.

Poboljšati kapacitet i ojačati ulogu izaslanstava EU-a kako bi mogla proaktivno sudjelovati u pitanjima politika o drogama

2013.–2016.

EEAS

COM

Država članica (MS)

Odgovarajuća stručnost, izobrazba i političke smjernice koje se pružaju izaslanstvima EU-a

Poboljšana regionalna mreža među izaslanstvima EU-a o pitanjima povezanima s drogama

Poboljšana koordinacija s državom članicom

EEAS-ovo izvješćivanje o izaslanstvima EU-a

34.

Osigurati odgovarajuću razinu financiranja EU-a i države članice te stručnost za dodatno jačanje i poticanje napora trećih zemalja u rješavanju i sprečavanju nedopuštenog uzgoja usjeva droge mjerama za ruralni razvoj kako bi se suočilo s izazovima za javno zdravlje, sigurnost i zaštitu

U postupku

Država članica (MS)

EEAS

COM

Broj nacionalnih politika, strategija i planova djelovanja trećih zemalja koji obuhvaćaju integrirane pristupe problemu nedopuštenog uzgoja usjeva droge

Poboljšanja pokazatelja ljudskog razvoja u područjima uzgoja droge

Broj projekata i programa za ruralni razvoj koje financiraju EU i država članica u regijama gdje se odvija nedopušteni uzgoj usjeva ili u regijama u kojima postoji rizik od nedopuštenog uzgoja usjeva

Prijavljeno lokalno smanjenje dugoročnog nedopuštenog uzgoja usjeva droge

Sustavi praćenja i evaluacije projekata i programa EU-a i države članice te izvješća

UNDP-ova izvješća o ljudskom razvoju

Izvješća trećih zemalja

35.

Promicati i provesti pristup EU-a alternativnom razvoju (u skladu sa Strategijom EU-a za borbu protiv droga za 2013.–2020., pristupom EU-a alternativnom razvoju i Smjernicama UN-a za alternativni razvoj 2013.) u suradnji s trećim zemljama, uzimajući u obzir ljudska prava, sigurnost ljudi i određene okvirne uvjete, uključujući:

(a)

uključivanje alternativnog razvoja u širu agendu država članica, poticanje trećih zemalja koje to žele da integriraju alternativni razvoj u svoje nacionalne strategije;

(b)

pridonošenje inicijativama koje su usmjerene na smanjenje siromaštva, sukoba i izloženosti podupiranjem održivih, zakonskih i rodno osjetljivih sredstava za život za osobekoje su prethodno bile ili su trenutačno uključene u nedopuštenu proizvodnju droga

U postupku

Država članica (MS)

COM

EEAS

Broj nacionalnih politika, strategija i planova djelovanja trećih zemalja koji obuhvaćaju:

integrirane pristupe problemu nedopuštenog uzgoja droga i

učinkovito organizirane inicijative alternativnog razvoja

Broj ocijenjenih projekata koji prikazuju pozitivne ishode povezane s održivim, zakonskim i rodno osjetljivim sredstvima za život

Poboljšanja pokazatelja ljudskog razvoja

Izvješća trećih zemalja o provedbi nacionalnih strategija za borbu protiv droga

Sustav praćenja i evaluacije projekata i programa EU-a i države članice te

UNDP-ovo izvješće o ljudskom razvoju

36.

Podupirati treće zemlje, uključujući civilno društvo tih zemalja, u razvoju i provedbi inicijativa za smanjenje rizika i opasnosti posebno kada postoji rastuća prijetnja virusa koji se prenose krvlju i povezani su s drogom i uporabom droga te uključuju, ali nisu ograničeni na HIV i virusni hepatitis, kao i spolno prenosivih bolesti i tuberkuloze

U postupku

Država članica (MS)

COM

EEAS

Broj i kvaliteta razvijenih inicijativa za smanjenje rizika i opasnosti

Učestalost smrtnih slučajeva povezanih s drogama u trećim zemljama i virusa koji se prenose krvlju i povezani su s drogom te uključuju, ali nisu ograničeni na HIV i virusni hepatitis, kao i spolno prenosivih bolesti i tuberkuloze

Izvješća trećih zemalja

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješća WHO-a

37.

Podupirati treće zemlje u suočavanju s problemom organiziranog kriminala povezanog s drogama, uključujući trgovinu drogama, na sljedeće načine:

(a)

razmjenom obavještajnih podataka i razmjenom najbolje prakse;

(b)

jačanjem kapaciteta borbe protiv opojnih droga i razvojem stručnosti zemalja koje su izvor te tranzitnih zemalja;

(c)

suradnjom s međunarodnim partnerima radi suočivanja s čimbenicima koji omogućuju trgovinu drogama kao što su korupcija, slabe institucije, loše upravljanje i nedostatak financijskih regulatornih kontrola;

(d)

jačanjem suradnje u području utvrđivanja imovine i naplate, posebno stvaranjem odgovarajućih nacionalnih platformi te

(e)

jačanjem regionalne i međuregionalne suradnje

U postupku

Država članica (MS)

EEAS

COM

Europol

Broj i učinkovitost projekata i programa

Održivo smanjenje trgovine drogama

COM Dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješćivanje države članice

Europolovo izvješćivanje

EEAS-ovo izvješćivanje

UNODC-ovo svjetsko izvješće o drogama

38.

Pojačati suradnju te ažurirati i provesti dijaloge, deklaracije i planove djelovanja Europske unije za borbu protiv droga s partnerima, uključujući:

(a)

države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje

(b)

zemlje članice Europske politike susjedstva

(c)

Sjedinjene Američke Države, Rusku Federaciju

(d)

ostale prioritetne države i regije, osobito:

Afganistan i Pakistan

republike središnje Azije

Kinu

Latinsku Ameriku i Karipsko otočje (CELAC)

Afriku, posebno Zapadnu Afriku

U postupku

PRES Trio

COM

EEAS

Država članica (MS)

Glavni pokazatelj 13

Pojačana suradnja u području droga s odgovarajućim partnerima

Organizirani dijalozi

Prihvaćene deklaracije

Provedeni programi i planovi djelovanja

EEAS-ovo izvješćivanje

Srednjoročni pregled Strategije EU-a za borbu protiv droga

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Matrice izvješćivanja EU-a

Izvješća o provedbi odgovarajućih planova djelovanja

39.

Poboljšati savjetodavne mehanizme Dublinske skupine pojačanom koordinacijom i sudjelovanjem EU-a, boljom provedbom i širenjem preporuka izvješća Minidublinske skupine

U postupku

Dublinska skupina

COM

EEAS

Država članica (MS)

Razina aktivnosti u strukturama Dublinske skupine uključujući broj preporuka Dublinske skupine koje su učinkovito provedene

Izvješća Dublinske skupine

40.

Održati godišnji dijalog o pomoći povezanoj s drogama koju EU i država članica pružaju trećim zemljama praćen pismenim ažuriranjem

Od 2014.

COM

EEAS

Država članica (MS)

Održan godišnji dijalog o financiranju

COM Dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješćivanje države članice

EEAS-ovo izvješćivanje

Sustavi praćenja i evaluacije projekata i programa te izvješća

41.

Osigurati da su promicanje i zaštita ljudskih prava u potpunosti integrirani u političke dijaloge te u planiranje i provedbu odgovarajućih programa i projekata povezanih s drogama uključujući razvoj alata za smjernice o ljudskim pravima i procjenu učinka

U postupku

COM

EEAS

Država članica (MS)

Ljudska su prava učinkovito uključena u vanjsko djelovanje EU-a za borbu protiv droga

Alat za smjernice o ljudskim pravima i procjenu razvijen je i proveden

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

COHOM-ovo godišnje izvješće o ljudskim pravima

Izvješćivanje države članice

11.

Poboljšati povezanost pristupa i transparentnosti EU-a u Ujedinjenim narodima (UN) te ojačati koordinaciju EU-a i međunarodnih tijela u odnosu na područje droga

42.

Pridonijeti oblikovanju dnevnog reda o međunarodnoj politici o drogama uključujući putem:

(a)

djelovanja EU-a i izaslanstava države članice u Općoj skupštini UN-a i Komisiji za opojne droge (CND);

(b)

pripreme, koordinacije i usvajanja zajedničkih stajališta EU-a i zajedničkih rezolucija u Općoj skupštini UN-a i CND-u te osiguravanjem da se EU obraća jednim snažnim glasom na ovim i drugim međunarodnim forumima;

(c)

postupka srednjoročnog pregleda Političke deklaracije UN-a iz 2009. te Plana djelovanja za međunarodnu suradnju prema integriranoj i uravnoteženoj strategiji za suočivanje sa svjetskim problemom droga i

(d)

posebne sjednice o drogama Opće skupštine UN-a za 2016.

U postupku

EEAS

PRES

Država članica (MS)

COM

Vijeće

HDG

Glavni pokazatelj 13

Učinkovito promicanje politika EU-a u UN-u, uključujući u Komisiji za opojne droge (CND)

Broj zajedničkih stajališta EU-a koja podupiru druge regije i međunarodna tijela

Učestalost slučajeva u kojima se EU obraća jedinstvenim učinkovitim glasom na međunarodnim forumima te u dijalozima s trećim zemljama

Razina uspješnog usvajanja rezolucija EU-a u UN-u uključujući u Komisiji za opojne droge (CND)

Ishod srednjoročnog izvješća o političkoj deklaraciji UN-a iz 2009. i planu djelovanja za međunarodnu suradnju prema integriranoj i uravnoteženoj strategiji za suočivanje sa svjetskim problemom droga

Usvajanje Zajedničkog stajališta EU-a za posebnu sjednicu Opće skupštine UN-a (UNGASS) za 2016. i odraz stajališta EU-a u ishodu UNGASS-a

EEAS-ovo izvješćivanje

Srednjoročni pregled Strategije EU-a za borbu protiv droga

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Pokazatelj konvergencije

Srednjoročni pregled

Ishod UNGASS-a

43.

Ojačati partnerstva s UNODC-om, WHO-om, UNAIDS-om i drugim odgovarajućim agencijama UN-a, međunarodnim i regionalnim tijelima te organizacijama i inicijativama (kao što su Vijeće Europe i inicijativa Pariški pakt)

U postupku

Vijeće

EEAS

COM

PRES

HDG

Glavni pokazatelj 13

Broj razmjena informacija i aktivnosti između EU-a i odgovarajućih međunarodnih i regionalnih tijela te organizacija i inicijativa

Učinkovitost partnerstva s odgovarajućim tijelima

EEAS-ovo izvješćivanje

Srednjoročni pregled Strategije EU-a o drogama

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

12.

Podupirati postupak prilagodbe i usklađivanja država pristupnica, država kandidatkinja i potencijalnih država kandidatkinja s pravnom stečevinom EU-a u području droga putem ciljane pomoći i praćenja

44.

Pružiti državama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama ciljanu tehničku pomoć i ostalu pomoć i potporu prema potrebi kako bi se olakšala njihova prilagodba i usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u području droga

U postupku

COM

Država članica (MS)

EMCDDA

Europol

Eurojust

FRONTEX

EEAS

Povećana usklađenost država s pravnom stečevinom EU-a

Broj i kvaliteta dovršenih projekata

Uspostava nacionalne strategije za borbu protiv droga i nacionalne strukture za koordinaciju droga

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješća država pristupnica, država kandidatkinja i potencijalnih država kandidatkinja

5.   Informacije, istraživanje, praćenje i evaluacija

Pridonijeti boljem razumijevanju svih aspekata fenomena droga i utjecaja intervencija kako bi se osigurao dobar i sveobuhvatni temelj dokaza za politike i djelovanja

Cilj

Djelovanje

Raspored

Odgovorna stranka

Pokazatelj/i

Mehanizmi prikupljanja/procjene podataka

13.

Osigurati odgovarajuća ulaganja u istraživanje, prikupljanje podataka, praćenje, evaluaciju i razmjenu informacija o svim aspektima fenomena droga

45.

Promicati odgovarajuće financiranje multidisciplinarnih istraživanja i studija povezanih s drogama na razini EU-a, uključujući putem financijskih programa koji se odnose na EU (2014.–2020.)

2014.–2016.

Država članica (MS)

COM

EMCDDA

Iznos i vrsta financiranja EU-a koje je osigurano za različite programe i projekte

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

46.

Osigurati da projekti koje financira EU:

(a)

uzimaju u obzir prioritete Strategije EU-a za borbu protiv droga te Plana djelovanja za borbu protiv droga;

(b)

uzimaju u obzir razlike u formuliranju politike;

(c)

pružaju dodanu vrijednost te osiguravaju usklađenost i sinergiju i

(d)

izbjegavaju udvostručivanje s istraživanjem u sklopu drugih programa i tijela

(e)

uzimaju u obzir važnost bihevioralnog istraživanja i neuroznanosti

2014.–2016.

COM

EMCDDA

Uključenost prioriteta Strategije i Plana djelovanja EU-a za borbu protiv droga u kriterije za financiranje i procjenu istraživanja povezanih s drogama koja financira EU

Broj, učinak, komplementarnost i vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava i ugovora koji se odnose na istraživanja povezana s drogama koja financira EU

Broj članaka i izvješća o istraživanju koji se odnose na istraživanja povezana s drogama koja financira EU i koji su objavljeni u stručnim časopisima s čimbenicima velikog utjecaja

Godišnja rasprava u HDG-u o istraživanjima povezanima s drogama koja financira EU

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Izvješća o istraživačkom projektu

Preporuke Znanstvenog odbora EMCDDA-a o prioritetima istraživanja

Citatni indeks SCI (Science Citation Index) i slični bibliometrijski alati

Strateški istraživački program i projekti koji proizlaze iz mreže ERA-net o smanjenju potražnje i opskrbe drogama

47.

Promicati znanstvene evaluacije politika i intervencija na nacionalnoj razini, razini EU-a i međunarodnoj razini

2013.–2016.

COM

Država članica (MS)

EMCDDA

Glavni pokazatelj 14

Pregled redovitog napretka koji se dostavlja Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Strategije i Plana djelovanja

Dovršena vanjska srednjoročna procjena Strategije/Plana djelovanja – 2016.

Objavljene europske smjernice za evaluaciju nacionalnih strategija za borbu protiv droga i planova djelovanja

Uključenost odgovarajućih studija u učinkovitost i učinke EU-a te međunarodne politike o drogama

Dovršena evaluacija provedbe Preporuke Vijeća iz 2003. o sprečavanju i smanjenju opasnosti povezanih sa zdravljem i ovisnošću o drogama

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

Srednjoročno izvješće o procjeni Strategije EU-a za borbu protiv droga

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje EMCDDA-ova Znanstvenog odbora

Izvješća projekata Alice RAP, LINKSCH i mreže ERA-net

Reitoxova nacionalna izvješća

14.

Održavati mrežu i suradnju te razviti kapacitet unutar i diljem infrastrukture znanja EU-a za informacije, istraživanje, praćenje i evaluaciju droga, posebno nedopuštenih droga

48.

U suradnji s odgovarajućim strankama, ako je potrebno, nastaviti s provedbom sveobuhvatnih analiza:

(a)

situacije povezane s drogama u EU-u;

(b)

dinamike uporabe droga među općim stanovništvom i ciljanim skupinama te

(c)

reakcija na uporabu droga

U postupku

EMCDDA

Europol

Država članica (MS)

Glavni pokazatelji 1–15

Utvrđeni trenutačni manjci u bazi znanja i razvijen okvir na razini EU-a za povećanje analiza iz trenutačnih baza podataka

Broj pregleda i tematskih analiza situacije povezane s drogama

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje države članice

49.

Poboljšati izobrazbu osoba uključenih u reakciju na fenomen droga

2014.–2016.

Država članica (MS)

EMCDDA

CEPOL

Broj inicijativa na razini države članice i EU-a za izobrazbu stručnjaka u području smanjenja potražnje za drogama i smanjenja opskrbe drogama

Broj provedenih inicijativa na razini države članice i EU-a za izobrazbu stručnjaka u području prikupljanja podataka i izvješćivanja o smanjenju potražnje za drogama i smanjenju opskrbe drogama

Izvješćivanje države članice

EMCDDA-ovo izvješće o izobrazbi

CEPOL-ovo godišnje izvješće

Reitoxova godišnja izvješća

50.

Poboljšati prikupljanje podataka, istraživanje, analizu i izvješćivanje o:

(a)

smanjenju potražnje za drogama;

(b)

smanjenju opskrbe drogama;

(c)

novim trendovima, kao što su uporaba više različitih droga i zlouporaba kontroliranih lijekova koji se izdaju na recept i koji ugrožavaju zdravlje i sigurnost;

(d)

virusima koji se prenose krvlju i koji su povezani s uporabom droga te uključuju, ali nisu ograničeni na HIV i virusni hepatitis, kao i spolno prenosivim bolestima i tuberkulozi;

(e)

psihijatrijskom i tjelesnom komorbiditetu;

(f)

problemima s drogama među zatvorenicima te dostupnosti i pokrivenosti intervencija povezanih sa smanjenjem potražnje za drogama i uslugama u zatvorima te

(g)

ostalim posljedicama povezanima s drogama

U postupku

Država članica (MS)

COM

EMCDDA

Europol

ECDC

EMA

Povećana dostupnost i provedba pokazatelja koji se temelje na dokazima i koji su znanstveno ispravni o smanjenju opskrbe drogama i smanjenju potražnje za drogama

Na razini države članice, opseg novih pokrenutih istraživanja novih trendova kao što su uporaba više različitih droga i zlouporaba kontroliranih lijekova koji se izdaju na recept; bolesti koje se prenose krvlju i koje su povezane s uporabom droga te uključuju, ali nisu ograničene na HIV i virusni hepatitis, kao i spolno prenosive bolesti i tuberkuloza; psihijatrijski i tjelesni komorbiditet te ostale posljedice povezane s drogama

Provedena studija koja je obuhvatila cijeli EU o zastrašenosti zajednice povezane s drogama i njezinim utjecajem na najugroženije pojedince, obitelji i zajednice te reakcije na tu zastrašenost

Usvajanje pokazatelja koji se temelje na dokazima i koji su znanstveno ispravni o problemima povezanima s drogom među zatvorenicima

EMCDDA-ovo izvješćivanje

Izvješćivanje države članice

Usklađena izvješća o podacima koje podnose tijela EU-a uključujući EMCDDA

EU SOCTA

51.

Poboljšati mogućnost otkrivanja, procjene i učinkovite reakcije na pojavu i uporabu novih psihoaktivnih tvari te praćenja opsega utjecaja tih novih tvari na broj i profil korisnika

U postupku

COM

Država članica (MS)

EMCDDA

Europol

Glavni pokazatelj 6

Opseg novog pokrenutog epidemiološkog, farmakološkog i toksikološkog istraživanja novih psihoaktivnih tvari koje podupiru istraživački programi države članice i EU-a

Opseg razmjene informacija, najbolje prakse i obavještajnih podataka

Opseg u kojem toksikološki laboratoriji i istraživački instituti dijele podatke o toksikološkim i zdravstvenim analizama novih psihoaktivnih tvari

EMCDDA-ovo izvješćivanje

EMCDDA-ovo i Europolovo izvješće o provedbi

Izvješća laboratorija i istraživačkih instituta

Reitoxova nacionalna izvješća

52.

Pojačati napore za razmjenu podataka forenzične znanosti, uključujući laboratorijske referentne standarde, koji se odnose na nove psihoaktivne tvari poboljšanjem suradnje putem postojećih mreža kao što je radna skupina za droge Europske mreže instituta forenzične znanosti u okviru zaključaka Vijeća u području pravosuđa i unutarnjih poslova o viziji za europsku forenzičnu znanost za 2020.

2016.

COM

Država članica (MS)

EMCDDA

Glavni pokazatelj 15

Opseg razmjene podataka forenzične znanosti o novih psihoaktivnim tvarima

Olakšanje pristupa laboratorijskim referentnim standardima koje omogućuju laboratoriji i instituti forenzične znanosti

EMCDDA-ovo/Europolovo izvješćivanje

Komisijino dvogodišnje izvješće o napretku

53.

Na razinama države članice i EU-a poboljšati mogućnost utvrđivanja, procjene i reakcije na a) promjene u ponašanju tijekom uporabe droga i b) pojave epidemija

U postupku

Država članica (MS)

EMCDDA

ECDC

EMA

Broj i učinkovitost razvijenih i provedenih novih inicijativa javnog zdravlja povezanih s drogama

Broj i učinkovitost postojećih inicijativa koje su prilagođene za uzimanje u obzir uporabe droga ili pojave epidemije

Broj i učinak izvješća o ranom upozorenju, procjene rizika i upozorenja

Reitoxova nacionalna izvješća

Izvješća o sustavu ranog upozorenja

EMCDDA-ovo izvješćivanje

15.

Poboljšati distribuciju rezultata praćenja, istraživanja i evaluacije na razini EU-a i nacionalnoj razini

54.

Države članice nastavljaju podupirati napore EU-a u praćenju i razmjeni informacija, uključujući suradnju i odgovarajuću potporu Nacionalnim informacijskim jedinicama za droge mreže Reitox

U postupku

Država članica (MS)

EMCDDA

Rašireni otvoreni pristup izlaznim podacima koji se odnose na studije koje financira EU

Opseg u kojem financiranje iz Nacionalnih informacijskih jedinica za droge mreže Reitox i drugih izvora ispunjava zahtjeve

Broj i učinkovitost inicijativa za distribuciju koje provode Nacionalne informacijske jedinice za droge mreže Reitox

Raširenost putem interneta uključujući OpenAire i Cordis

EMCDDA-ova internetska stranica

Reitoxova nacionalna izvješća


PRILOG 1.

Petnaest glavnih pokazatelja za Plan djelovanja Europske unije za borbu protiv droga 2013.–2016. (postojeći mehanizmi izvješćivanja)

1.

Postotak populacije koji trenutačno upotrebljava droge (tijekom prošlog mjeseca), koji je nedavno upotrebljavao droge (tijekom prošle godine), koji oduvijek upotrebljava droge (uporaba tijekom cijelog života) prema vrsti droge i dobnoj skupini (EMCDDA – istraživanje opće populacije)

2.

Procijenjeni trendovi u rasprostranjenosti problematične i intravenske uporabe droga (EMCDDA – problematična uporaba droga)

3.

Trendovi u smrtnim slučajevima i smrtnosti povezanima s drogama među korisnicima droga (na temelju nacionalnih definicija) (EMCDDA – smrtni slučajevi povezani s drogama)

4.

Učestalost i pojava zaraznih bolesti prouzročenih uporabom droge među intravenskim korisnicima droge, uključujući HIV i virusni hepatitis, spolno prenosive bolesti i tuberkulozu (EMCDDA – zarazne bolesti povezane s drogama)

5.

Trendovi u dobi prve uporabe nedopuštenih droga (Europski projekt školskih anketa o alkoholu i drogama (ESPAD), Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi (HBSC) i istraživanje opće populacije o uporabi droga (EMCDDA – ključni epidemiološki pokazatelj))

6.

Trendovi u broju ljudi koji se uključuju u liječenje od ovisnosti o drogama (EMCDDA – zahtjev za liječenjem) i procijenjeni ukupni broj ljudi u programu liječenja od ovisnosti o drogama (EMCDDA – zahtjev za liječenjem te zdravstvene i društvene reakcije)

7.

Trendovi u broju i količinama zaplijenjenih nedopuštenih droga (EMCDDA – zapljena droga: kanabis, uključujući biljni kanabis, heroin, kokain, čisti kokain, amfetamin, metamfetamin, „ecstasy”, LSD i druge tvari)

8.

Trendovi u maloprodajnoj cijeni i čistoći nedopuštenih droga (EMCDDA – cijena i čistoća: kanabis, uključujući biljni kanabis, heroin, kokain, čisti kokain, amfetamin, metamfetamin, „ecstasy”, LSD, druge tvari i sastavi droga u tabletama)

9.

Trendovi u broju početnih izvješća o kaznenim djelima povezanima s drogama, prema vrsti droge i vrsti kaznenog djela (opskrba protiv uporabe/posjedovanja) (EMCDDA – kaznena djela povezana s drogom)

10.

Učestalost uporabe droga među zatvorenicima (EMCDDA – uporaba droga u zatvorima)

11.

Procjena dostupnosti, pokrivenosti i kvalitete usluga i intervencija u područjima sprečavanja, smanjenja opasnosti, socijalne integracije i liječenja (EMCDDA – zdravstvene i društvene reakcije)

12.

Intervencije koje se temelje na dokazima i odnose na sprečavanje, liječenje, socijalnu integraciju i oporavak te njihov očekivani utjecaj na učestalost uporabe droga i problematičnu uporabu droga (EMCDDA-ov portal najbolje prakse)

13.

Snažan dijalog i suradnja u području koje se odnosi na droge s drugim regijama, trećim zemljama, međunarodnim organizacijama i drugim strankama (Vanjska srednjoročna evaluacija Strategije/Plana djelovanja; EEAS-ovo izvješćivanje)

14.

Razvoji nacionalnih strategija za borbu protiv droga, evaluacija, zakonodavstvo, mehanizmi koordinacije i procjene javnih rashoda u državama članicama EU-a (EMCDDA)

15.

Sustav ranog upozorenja o novim psihoaktivnim tvarima (EMCDDA/Europol)


PRILOG 2.

Glosar kratica

Alice RAP

Projekt o ovisnosti i stilovima života u suvremenoj Europi koji preoblikuju ovisnosti

ASEAN

Udruženje naroda jugoistočne Azije

CCWP

Vijeće Europske unije – Radna skupina za carinsku suradnju

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Zajednica Latinske Amerike i Kariba)

CEPOL

Europska visoka policijska škola

CICAD

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Interamerička komisija za suzbijanje zlouporabe droga)

CND

Komisija za opojne droge (UN)

COAFR

Vijeće Europske unije – Radna skupina za Afriku

COASI

Vijeće Europske unije – Radna skupina za Aziju/Oceaniju

COEST

Vijeće Europske unije – Radna skupina za Istočnu Europu i Srednju Aziju

COHOM

Vijeće Europske unije – Radna skupina za ljudska prava

COLAT

Vijeće Europske unije – Radna skupina za Latinsku Ameriku

COM

Komisija Europske unije

COSI

Vijeće Europske unije – Stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti

COWEB

Vijeće Europske unije – Radna skupina za Zapadni Balkan

CUG

Vijeće Europske unije – Skupina za carinsku uniju

ECDC

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

ECOWAS

Gospodarska zajednica zemalja zapadne Afrike

EEAS

Europska služba za vanjsko djelovanje

EMA

Europska agencija za lijekove

EMCDDA

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

EMPACT

Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela

ENFSI

Europska mreža instituta forenzične znanosti

ERA-net

Europski istraživački prostor – mreža

ESPAD

Europski projekt školskih anketa o alkoholu i drogama

EU SOCTA

Procjena prijetnje od ozbiljnog i organiziranog kriminala u EU-u

FRONTEX

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

HBSC

Anketa o ponašanju u vezi sa zdravljem u djece školske dobi

HDG

Vijeće Europske unije – Horizontalna radna skupina za droge

INCB

Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (UN)

JHA

Pravosuđe i unutarnji poslovi

LINKSCH

Projekt LINKSCH poredbena je studija dvaju glavnih tržišta drogama, kanabisom i heroinom, koja ih proučava kroz prizmu tranzitnih lanaca koji djeluju između Srednje Azije i EU-a te onih između Sjeverne Afrike i EU-a

MS

država članica

PEN

Internetski sustav prethodnog obavješćivanja o izvozu koji su razvili UNODC/INCB

PICS

Sustav komunikacije o pojavi prekursora

PRES

Rotirajuće predsjedništvo Vijeća Europske unije

PRES Trio

Grupiranje triju uzastopnih rotirajućih predsjedništava Vijeća Europske unije

Reitox

Europska informacijska mreža o drogama i ovisnosti o drogama

SOCTA

Procjena prijetnje od ozbiljnog i organiziranog kriminala

UN

Ujedinjeni narodi

UNAIDS

Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS

UNGASS

Posebna sjednica Opće skupštine UN-a

UNODC

Ured Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal

WCO

Svjetska carinska organizacija

WHO

Svjetska zdravstvena organizacija (UN)


Top