EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2297

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2297 оd 26. listopada 2023. o utvrđivanju susjednih luka za prekrcaj kontejnera u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

C/2023/7122

OJ L, 2023/2297, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2297

27.10.2023

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2297

оd 26. listopada 2023.

o utvrđivanju susjednih luka za prekrcaj kontejnera u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 3.ga stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 2003/87/EZ izmijenjena je Direktivom (EU) 2023/959 (2) kako bi se u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije (ETS EU-a) uvrstile emisije iz pomorskog prometa.

(2)

Kako bi se smanjio rizik od izbjegavanja pristajanjem kontejnerskih brodova u luke izvan Unije i premještanjem djelatnosti prekrcaja kontejnera u luke izvan Unije, Direktivom 2003/87/EZ predviđa se isključenje zaustavljanja kontejnerskih brodova u susjednim lukama za prekrcaj kontejnera koje su navedene u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 3.ga stavkom 2. te direktive iz definicije „luke pristajanja”.

(3)

U skladu s člankom 3.ga stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2003/87/EZ luka koja će se utvrditi kao susjedna luka za prekrcaj kontejnera mora ispunjavati nekoliko kriterija. Udio prekrcaja kontejnera mora premašivati 65 % ukupnog kontejnerskog prometa te luke tijekom posljednjih dvanaest mjeseci za koje su dostupni relevantni podaci. Luka mora biti smještena izvan Unije, ali manje od 300 nautičkih milja od luke u nadležnosti države članice. Međutim, u provedbenom aktu se ne utvrđuju luke smještene u trećoj zemlji za koje ta treća zemlja djelotvorno primjenjuje mjere jednakovrijedne Direktivi 2003/87/EZ.

(4)

Luka East Port Said smještena je manje od 300 nautičkih milja od luke u nadležnosti države članice. Udio prekrcaja kontejnera u luci East Port Said bio je veći od 65 % ukupnog kontejnerskog prometa te luke tijekom posljednjih dvanaest mjeseci za koje su dostupni relevantni podaci. Egipat ne primjenjuje mjere jednakovrijedne Direktivi 2003/87/EZ za luku East Port Said. Stoga bi luku East Port Said trebalo utvrditi kao susjednu luku za prekrcaj kontejnera.

(5)

Luka Tanger Med smještena je manje od 300 nautičkih milja od luke u nadležnosti države članice. Udio prekrcaja kontejnera u luci Tanger Med bio je veći od 65 % ukupnog kontejnerskog prometa te luke tijekom posljednjih dvanaest mjeseci za koje su dostupni relevantni podaci. Maroko ne primjenjuje mjere jednakovrijedne Direktivi 2003/87/EZ za luku Tanger Med. Stoga bi luku Tanger Med trebalo utvrditi kao susjednu luku za prekrcaj kontejnera.

(6)

Komisija bi trebala pratiti provedbu ETS-a EU-a u okviru pomorskog prometa, posebno radi otkrivanja praksi izbjegavanja i kako bi se taj problem riješio u ranoj fazi. Komisija bi, prema potrebi, trebala predložiti mjere za rješavanje problema izbjegavanja.

(7)

Kako bi se osiguralo djelotvorno funkcioniranje ETS-a EU-a, koji će od 1. siječnja 2024. uključivati i emisije iz pomorskog prometa, ova Uredba trebala bi se primjenjivati od tog datuma.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Susjedne luke za prekrcaj kontejnera iz članka 3.ga stavka 2. Direktive 2003/87/EZ utvrđene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Direktiva (EU) 2023/959 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i Odluke (EU) 2015/1814 o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije (SL L 130, 16.5.2023., str. 134.).


PRILOG

Susjedne luke za prekrcaj kontejnera iz članka 3.ga stavka 2. Direktive 2003/87/EZ

Br.

Luka

Zemlja

1.

EAST PORT SAID

EGIPAT

2.

TANGER MED

MAROKO


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)


Top