EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1171

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1171 od 15. lipnja 2023. o izmjeni provedbenih uredbi Komisije (EU) 2018/982 i (EU) 2021/2097 u pogledu kombinirane uporabe pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline s drugim dodacima koji sadržavaju benzojevu kiselinu, mravlju kiselinu, fumarnu kiselinu i njihove izvore ili soli (nositelj odobrenja Novus Europe NV) (Tekst značajan za EGP)

C/2023/3791

SL L 155, 16.6.2023, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1171/oj

16.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 155/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1171

od 15. lipnja 2023.

o izmjeni provedbenih uredbi Komisije (EU) 2018/982 i (EU) 2021/2097 u pogledu kombinirane uporabe pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline s drugim dodacima koji sadržavaju benzojevu kiselinu, mravlju kiselinu, fumarnu kiselinu i njihove izvore ili soli (nositelj odobrenja Novus Europe NV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenim uredbama Komisije (EU) 2018/982 (2) i (EU) 2021/2097 (3) na razdoblje od deset godina odobrena je uporaba pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline kao dodatka hrani za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje, purane za tov i purane uzgajane za rasplod.

(2)

U prilozima provedbenim uredbama (EU) 2018/982 i (EU) 2021/2097 u njihovu odgovarajućem stupcu „ostale odredbe” utvrđeno je da se dodatak ne smije upotrebljavati s drugim izvorima benzojeve kiseline ili benzoata, kalcijeva formata, formata i fumarne kiseline. Time se sprečava prekoračenje maksimalne doze korištenjem drugih dodataka koji sadržavaju te tvari ili njihove izvore.

(3)

To je ograničenje opravdano za benzojevu kiselinu i benzoate jer dodatak sadržava visoku količinu benzojeve kiseline u svojem sastavu, ali nije opravdano za druge tvari, kalcijev format, formate i fumarnu kiselinu jer dodatak sadržava vrlo niske količine kalcijeva formata i fumarne kiseline. Kako bi se osigurala proporcionalnost, zabrana kombiniranja s drugim dodacima trebala bi se primjenjivati samo na druge dodatke koji sadržavaju benzojevu kiselinu i benzoate. Trebalo bi dopustiti kombinaciju tog dodatka s drugim dodacima koji sadržavaju mravlju kiselinu, formate, fumarnu kiselinu i fumarate pod uvjetom da mravlja kiselina ne prelazi količinu od 10 000 mg/kg, a fumarna kiselina količinu od 20 000 mg/kg u potpunoj krmnoj smjesi za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje, purane za tov i purane uzgajane za rasplod. Te se količine ne smiju premašiti ni ako dodatak sadržava soli mravlje i fumarne kiseline.

(4)

Formati (soli mravlje kiseline) su izvori mravlje kiseline, a fumarati (soli fumarne kiseline) su izvori fumarne kiseline. Potrebno je uskladiti postojeća odobrenja kako bi se osiguralo da se ne prekorače najveće dopuštene količine tih kiselina i svih mogućih izvora tih kiselina (soli tih kiselina). U Provedbenoj uredbi (EU) 2018/982 ograničenje u stupcu „ostale odredbe” odnosi se na uporabu pripravka s drugim dodacima koji sadržavaju izvore kalcijeva formata, formata i fumarne kiseline. Budući da je kalcijev format već uključen u izraz „format” (soli mravlje kiseline), a mogu postojati i drugi formati koji mogu biti izvor mravlje kiseline, novo ograničenje trebalo bi se primjenjivati na formate općenito. Osim toga, ograničenje bi se trebalo primjenjivati na fumarnu kiselinu i fumarate jer i fumarati mogu biti izvor fumarne kiseline. U Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2097 ograničenje u stupcu „ostale odredbe” odnosi se na uporabu pripravka s drugim dodacima koji sadržavaju izvore kalcijeva formata, formata ili mravlje kiseline i fumarne kiseline. Radi dosljednosti potrebno je proširiti predloženo novo ograničenje na formate i fumarate te ukloniti upućivanje na kalcijev format jer je ta tvar već obuhvaćena upućivanjem na formate.

(5)

Provedbene uredbe (EU) 2018/982 i (EU) 2021/2097 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2018/982 mijenja se u skladu s točkom 1. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2021/2097 mijenja se u skladu s točkom 2. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. lipnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/982 оd 11. srpnja 2018. o odobrenju pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline kao dodatka hrani za piliće za tov i piliće uzgajane za nesenje (nositelj odobrenja Novus Europe NV) (SL L 176, 12.7.2018., str. 13.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2097 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline kao dodatka hrani za purane za tov i purane koji se uzgajaju za rasplod (nositelj odobrenja: Novus Europe NV) (SL L 427, 30.11.2021., str. 190.).


PRILOG

1.   

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/982 u devetom stupcu „ostale odredbe” točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Dodatak se ne smije upotrebljavati s drugim izvorima benzojeve kiseline ili benzoata. Ako se dodatak upotrebljava s drugim izvorima formata, mravlje kiseline, fumarne kiseline i fumarata, ukupni sadržaj u potpunoj krmnoj smjesi ne smije biti veći od sljedećeg:

10 000 mg/kg mravlje kiseline i

20 000 mg/kg fumarne kiseline.”

2.   

U Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2097 u devetom stupcu „ostale odredbe” točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Dodatak se ne smije upotrebljavati s drugim izvorima benzojeve kiseline ili benzoata. Ako se dodatak upotrebljava s drugim izvorima formata, mravlje kiseline, fumarne kiseline i fumarata, ukupni sadržaj u potpunoj krmnoj smjesi ne smije biti veći od sljedećeg:

10 000 mg/kg mravlje kiseline i

20 000 mg/kg fumarne kiseline.”


Top