EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2102

Odluka Komisije (EU) 2023/2102 оd 2. listopada 2023. o imenovanju dvoje članova odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog u skladu s člankom 11. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

C/2023/6693

SL L, 2023/2102, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2102

3.10.2023

ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2102

оd 2. listopada 2023.

o imenovanju dvoje članova odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog u skladu s člankom 11. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 od 22. listopada 2014. Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 utvrđeno je da europske političke stranke i europske političke zaklade moraju, kao uvjet za registraciju, u svojim programima i aktivnostima poštovati vrijednosti na kojima je Unija utemeljena, a to su, kako je navedeno u članku 2., poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

(2)

U slučaju sumnje u pogledu toga poštuje li stranka ili zaklada taj uvjet, Europski parlament, Vijeće ili Komisija mogu Tijelu za europske političke stranke („Tijelo”) i zaklade uputiti zahtjev za provjeru situacije.

(3)

Prije nego što odluči o brisanju stranke ili zaklade iz Registra, Tijelo se mora savjetovati s odborom neovisnih uglednih osoba, koje u roku od dva mjeseca donosi svoje mišljenje.

(4)

Odbor neovisnih uglednih osoba osnovan je na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.

(5)

Taj je odbor sastavljen od šest članova, od kojih po dvoje imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija. Članovi odbora mijenjaju se unutar šest mjeseci nakon kraja prve sjednice Europskog parlamenta nakon svakih izbora za Europski parlament.

(6)

Stoga je potrebno imenovati dva člana tog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sljedeće se osobe imenuju članovima odbora neovisnih uglednih osoba na vrijeme trajanja mandata odbora:

Gđa Tiina ASTOLA

Gđa Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ

2.   Imenovanje podliježe uvjetu da svaki od predloženih članova potpiše izjavu o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa koja je priložena ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. listopada 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   SL L 317, 4.11.2014., str. 1.


PRILOG

IZJAVA O NEOVISNOSTI I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Ja, nižepotpisani, …, izjavljujem da sam primio na znanje članak 11. stavak 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te da ću izvršavati svoje dužnosti kao član odbora neovisnih uglednih osoba u punoj neovisnosti i u potpunosti poštujući pravila te uredbe. Neću tražiti ni primati upute ni od koje institucije ili vlade ni od bilo kojeg drugog tijela, ureda ili agencije. Suzdržavat ću se od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom mojih dužnosti. Izjavljujem da se, koliko znam, ne nalazim u situaciji sukoba interesa. Sukob interesa postoji ako se nepristrano i objektivno izvršavanje mojih dužnosti kao člana odbora neovisnih uglednih osoba ugrozi zbog razloga koji uključuju obiteljske veze, osobni život, političku, nacionalnu, filozofsku ili religijsku pripadnost, ekonomske interese ili bilo koji drugi zajednički interes s potencijalnim primateljem. Osobito izjavljujem da nisam član Europskog parlamenta, Vijeća ni Komisije. Ne obnašam nikakav izborni mandat. Nisam dužnosnik ni drugi službenik Europske unije. Nisam, niti sam ikada bio, zaposlenik neke europske političke stranke ili europske političke zaklade.

Sastavljeno u …

[DATUM + POTPIS osobe imenovane za članstvo u odboru neovisnih uglednih osoba]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)


Top