EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0726

Odluka Vijeća (ZVSP) 2023/726 od 31. ožujka 2023. o izmjeni određenih odluka Vijeća o mjerama ograničavanja radi unošenja odredbi o humanitarnom izuzeću

ST/6833/2023/INIT

SL L 94, 3.4.2023, p. 48–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/726/oj

3.4.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 94/48


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/726

od 31. ožujka 2023.

o izmjeni određenih odluka Vijeća o mjerama ograničavanja radi unošenja odredbi o humanitarnom izuzeću

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) donijelo je 9. prosinca 2022. Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2664 (2022), u kojoj je podsjetilo na svoje prethodne rezolucije o uvođenju sankcija kao odgovor na prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti te naglasilo da su mjere koje su države članice Ujedinjenih naroda poduzele radi provedbe sankcija u skladu s njihovim obvezama na temelju međunarodnog prava i da njihov cilj nije prouzročiti negativne humanitarne posljedice za civilno stanovništvo ni negativne posljedice za humanitarne aktivnosti ili osobe koje ih provode.

(2)

Izražavajući spremnost da prema potrebi preispita, prilagodi i prekine svoje režime sankcija uzimajući u obzir razvoj situacije na terenu i potrebu da se neželjeni negativni humanitarni učinci svedu na najmanju moguću mjeru, VSUN je u stavku 1. RVSUN-a 2664 (2022) odlučio da su pružanje, obrada ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ili pružanje robe i usluga koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe dopušteni i da ne predstavljaju kršenje zamrzavanja imovine koje je uveo VSUN ili njegovi odbori za sankcije. Za potrebe ove Odluke stavak 1. RVSUN-a 2664 (2002) naziva se „humanitarno izuzeće”. Humanitarno izuzeće primjenjuje se na određene aktere kako je utvrđeno u toj rezoluciji.

(3)

RVSUN-om 2664 (2022) zahtijeva se da se humanitarno izuzeće od mjera zamrzavanja imovine primjenjuje na režim sankcija za ISIL (Daiš) i Al-Qaidu 1267/1989/2253 u razdoblju od dvije godine od datuma donošenja RVSUN-a 2664 (2022) te se u njemu navodi da VSUN namjerava odlučiti o produljenju primjene RVSUN-a 2664 (2022) prije datuma na koji bi u protivnom primjena tog izuzeća istekla.

(4)

U RVSUN-u 2664 (2022) naglašava se da, ako je humanitarno izuzeće u sukobu s prethodnim rezolucijama, on ima prednost nad takvim prethodnim rezolucijama u mjeri u kojoj postoji takav sukob. Međutim, u RVSUN-u 2664 (2022) pojašnjava se da je stavak 1. RVSUN-a 2615 (2021) i dalje na snazi.

(5)

RVSUN-om 2664 (2022) zahtijeva se da pružatelji koji se koriste humanitarnim izuzećem ulože razumne napore kako bi na najmanju moguću mjeru sveli ostvarivanje koristi zabranjene sankcijama, kao rezultat izravnog ili neizravnog pružanja ili preusmjeravanja, pojedincima ili subjektima uvrštenima na popis, među ostalim poboljšanjem strategija i postupaka pružatelja za upravljanje rizikom i dubinsku analizu.

(6)

Vijeće smatra da bi se humanitarno izuzeće od mjera zamrzavanja imovine na temelju RVSUN-a 2664 (2022) trebalo primjenjivati i u slučajevima u kojima Unija uz mjere o kojima su odlučili VSUN ili njegovi odbori za sankcije odluči donijeti dodatne mjere koje se odnose na zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(7)

Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti odluke Vijeća 2010/413/ZVSP (1), 2010/788/ZVSP (2), 2014/450/ZVSP (3), (ZVSP) 2015/740 (4), (ZVSP) 2015/1333 (5), (ZVSP) 2016/849 (6), (ZVSP) 2016/1693 (7) i (ZVSP) 2017/1775 (8).

(8)

Radi provedbe određenih mjera predviđenih u ovoj Odluci potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2016/849 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 27. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ne dovodeći u pitanje stavak 8, zabrana iz stavka 1. točke (a) i stavka 2. ne primjenjuje se:

(a)

ako Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdi da je izuzeće potrebno kako bi se olakšao rad međunarodnih i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva;

(b)

na financijske transakcije s bankom Foreign Trade Bank ili poduzećem Korean National Insurance Company (KNIC) ako takve transakcije služe isključivo aktivnostima diplomatskih misija u DNRK-u ili humanitarnim aktivnostima koje poduzimaju Ujedinjeni narodi ili koje se poduzimaju u suradnji s Ujedinjenim narodima.”

;

2.

u članku 27. dodaje se sljedeći stavak:

„8.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor za sankcije u pogledu stavka 1. točke (a) i stavka 2., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 1. točkom (a), te Vijeće u pogledu stavka 1. točaka (b), (c) i (d) i stavka 2., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 1. točkama (b), (c) i (d).”

;

3.

članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 8., članak 27. stavak 1. točka (d) i članak 27. stavak 2., u mjeri u kojoj se odnose na osobe i subjekte obuhvaćene člankom 27. stavkom 1. točkom (d), ne primjenjuju se u odnosu na sredstva, drugu financijsku imovinu ili gospodarske izvore koji su potrebni za obavljanje aktivnosti misija DNRK-a pri UN-u i njegovim specijaliziranim agencijama i povezanim organizacijama ili drugih diplomatskih i konzularnih misija DNRK-a, ni u odnosu na bilo koja sredstva, drugu financijsku imovinu ili gospodarske izvore za koje Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi prethodno utvrdi da su potrebni za isporuku humanitarne pomoći, nuklearno razoružanje ili za bilo koju drugu svrhu u skladu s ciljevima RVSUN-a 2270 (2016).”

;

4.

u članku 36. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Izuzeće iz članka 27. stavka 8. u pogledu članka 27. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) te članka 27. stavka 2. u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene člankom 27. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) redovito se preispituje, a najmanje svakih 12 mjeseci.”

.

Članak 2.

Odluka 2010/788/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 5. dodaje se sljedeći stavak:

„10.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor za sankcije u pogledu osoba i subjekata iz članka 3. stavka 1. i Vijeće u pogledu osoba i subjekata iz članka 3. stavka 2.”

;

2.

u članku 5. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 10., u pogledu osoba i subjekata uvrštenih na popis u Prilogu II., izuzeti se također mogu sredstva i gospodarski izvori koji su potrebni u humanitarne svrhe, kao što je dostava ili olakšavanje dostave pomoći, među ostalim medicinskih potrepština i hrane, ili prijevoz humanitarnih radnika i povezana pomoć ili za evakuaciju iz DR Konga.”

.

Članak 3.

Odluka 2010/413/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

„15.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor u pogledu stavka 1. točaka (a) i (d) i stavka 2., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 1. točkama (a) i (d), te Vijeće u pogledu stavka 1. točaka (b), (c) i (e) i stavka 2., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 1. točkama (b), (c) i (e).”

2.

u članku 26. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Izuzeće iz članka 20. stavka 15. u pogledu članka 20. stavka 1. točaka (b), (c) i (e) te članka 20. stavka 2. u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene člankom 20. stavkom 1. točkama (b), (c) i (e) redovito se preispituje, a najmanje svakih 12 mjeseci.”

.

Članak 4.

Odluka (ZVSP) 2016/1693 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. dodaje se sljedeći stavak:

„10.   Stavci 1., 2., 3. i 4. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor u pogledu stavaka 1. i 2. i Vijeće u pogledu stavaka 3. i 4.”

;

2.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

1.   Ova se Odluka prema potrebi preispituje, mijenja ili stavlja izvan snage, osobito u skladu s odgovarajućim odlukama VSUN-a ili Odbora.

2.   Članak 3. stavak 10. primjenjuje se do 9. prosinca 2024., osim ako VSUN odluči produljiti primjenu RVSUN-a 2664 (2022) nakon tog datuma.

3.   Mjere iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavaka 3. i 4. redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci.

4.   Ako osoba ili subjekt uvršten na popis u skladu s člankom 2. stavkom 2. ili člankom 3. stavcima 3. i 4. podnese očitovanje, Vijeće preispituje uvrštenje na popis u skladu s tim očitovanjem te se mjere prestaju primjenjivati ako Vijeće u skladu s postupkom iz članka 5. utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu.

5.   U slučaju dodatnog zahtjeva za brisanje osobe ili subjekta iz Priloga na temelju bitnih novih dokaza, Vijeće provodi dodatno preispitivanje u skladu sa stavkom 3.

6.   Mjere iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavaka 3. i 4. primjenjuju se do 31. listopada 2023.”.

Članak 5.

Odluka (ZVSP) 2015/1333 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 9. dodaje se sljedeći stavak:

„14.   Stavci 1., 2. i 4. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor u pogledu stavka 1. i stavka 4., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 1., te Vijeće u pogledu stavka 2. i stavka 4., u mjeri u kojoj se odnosi na osobe i subjekte obuhvaćene stavkom 2.”

;

2.

u članku 9. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 14., u pogledu osoba i subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV. izuzeća su dopuštena i za sredstva te gospodarske izvore koji su potrebni za humanitarne svrhe, kao što je isporuka ili omogućivanje isporuke pomoći, uključujući medicinsku opskrbu, hranu, isporuku električne energije, humanitarne radnike i s tim povezanu pomoć, ili za evakuaciju stranih državljana iz Libije.”

;

3.

u članku 9. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavak 14., u pogledu subjekata iz stavka 3. izuzeća su dopuštena i za sredstva, financijsku imovinu te gospodarske izvore pod sljedećim uvjetima:

(a)

dotična država članica obavijestila je Odbor o svojoj namjeri da odobri pristup sredstvima, drugoj financijskoj imovini ili gospodarskim izvorima, u jednu ili više sljedećih svrha i uz uvjet da Odbor u roku od pet radnih dana od takve obavijesti ne donese negativnu odluku:

i.

humanitarne potrebe;

ii.

gorivo, električna energija i voda isključivo za civilnu upotrebu;

iii.

ponovno pokretanje libijske proizvodnje i prodaje ugljikovodika;

iv.

uspostavljanje, vođenje ili jačanje institucija civilne vlade i civilne javne infrastrukture; ili

v.

olakšavanje ponovnog pokretanja aktivnosti u bankarskom sektoru, uključujući podržavanje ili olakšavanje međunarodne trgovine s Libijom;

(b)

dotična država članica obavijestila je Odbor da se ta sredstva, druga financijska imovina ili gospodarski izvori ne stavljaju na raspolaganje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ili u njihovu korist;

(c)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s libijskim vlastima o upotrebi tih sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora; i

(d)

dotična država članica podijelila je s libijskim vlastima obavijest podnesenu na temelju ovog stavka i libijske vlasti u roku od pet radnih dana nisu prigovorile oslobađanju tih sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora.”.

Članak 6.

Odluka (ZVSP) 2017/1775 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaje se sljedeći stavak:

„8.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor za sankcije.”

;

2.

u članku 2.a dodaje se sljedeći stavak:

„8.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdilo Vijeće.”

;

3.

u članku 2.a stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ne dovodeći u pitanje stavak 8., odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa, ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da je pružanje tih financijskih sredstva ili gospodarskih resursa potrebno u humanitarne svrhe, kao što su isporuka pomoći ili olakšavanje isporuke pomoći koja uključuje lijekove, hranu ili prijevoz humanitarnih radnika i s tim povezana pomoć, ili za evakuacije iz Malija. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od dodjele odobrenja.”

.

Članak 7.

Odluka (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Članak 6. ne primjenjuje se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor.”

;

2.

u članku 8. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Članak 6. ne primjenjuje se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdilo Vijeće.”.

Članak 8.

U članku 5. Odluke 2014/450/ZVSP dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a)

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b)

međunarodne organizacije;

(c)

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d)

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e)

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f)

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor za sankcije.”.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 2023.

Za Vijeće

Predsjednica

J. ROSWALL


(1)  Odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).

(2)  Odluka Vijeća 2010/788/ZVSP od 20. prosinca 2010. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Demokratskoj Republici Kongu (SL L 336, 21.12.2010., str. 30.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/450/ZVSP od 10. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2011/423/ZVSP (SL L 203, 11.7.2014., str. 106.).

(4)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/740 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2014/449/ZVSP (SL L 117, 8.5.2015., str. 52.).

(5)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (SL L 206, 1.8.2015., str. 34.).

(6)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (SL L 141, 28.5.2016., str. 79.).

(7)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/1693 od 20. rujna 2016. o mjerama ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2002/402/ZVSP (SL L 255, 21.9.2016., str. 25.).

(8)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/1775 od 28. rujna 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Maliju (SL L 251, 29.9.2017., str. 23.).


Top