EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0602

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/602 оd 16. ožujka 2023. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/245 o prihvaćanju ponuda za preuzimanje obveza nakon uvođenja konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine

C/2023/1655

OJ L 79, 17.3.2023, p. 179–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/602/oj

17.3.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 79/179


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/602

оd 16. ožujka 2023.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/245 o prihvaćanju ponuda za preuzimanje obveza nakon uvođenja konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezine članke 13., 15. i 24.,

Nakon savjetovanja s Odborom uspostavljenim člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/244 (3) Komisija je uvela konačnu kompenzacijsku pristojbu na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine („početni ispitni postupak”).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/245 (4) prihvaćene su ponude za preuzimanje obveza od osam proizvođača izvoznika zajedno s Argentinskom komorom za biogoriva (CARBIO).

(3)

Društvo Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A., dodatna oznaka TARIC C497, na koje se primjenjuje pojedinačna stopa kompenzacijske pristojbe od 25,0 % i koje je preuzelo obvezu, obavijestilo je Komisiju 23. svibnja 2022. da je promijenilo naziv u Viterra Argentina S.A.

(4)

Komisija je ispitala dostavljene informacije i zaključila da je promjena naziva pravilno registrirana pri nadležnim tijelima i nije dovela do novih odnosa s drugim grupama društava koje Komisija nije istraživala u početnom ispitnom postupku.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/592 (5) Komisija je izmijenila Provedbenu uredbu (EU) 2019/244 kako bi se ažurirao naziv društva na koji se prethodno odnosila dodatna oznaka TARIC C497, a koji je promijenjen od 1. srpnja 2022.

(6)

S obzirom na to da je promjena naziva stupila na snagu 1. srpnja 2022., sva roba puštena u slobodni promet izuzeta iz kompenzacijske pristojbe u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2019/244 uz čiju je carinsku deklaraciju priložen račun na temelju preuzete obveze s prethodnim nazivom društva koji je ono izdalo prije datuma promjene naziva ostaje valjana i izuzeta iz naplate kompenzacijskih pristojbi.

(7)

Komisija je zaključila da promjena naziva ne utječe na preuzetu obvezu koju je prihvatila Komisija.

ODLUČILA JE:

Članak 1.

1.   Članak 1. Provedbene odluke (EU) 2019/245 mijenja se kako slijedi:

„Argentina

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

Proizvodi i prodaje Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A prvom nezavisnom kupcu u Uniji koji djeluje kao uvoznik.

C497”

zamjenjuje se sljedećim:

„Argentina

Viterra Argentina S.A.

Proizvodi i prodaje Viterra Argentina S.A. prvom nezavisnom kupcu u Uniji koji djeluje kao uvoznik.

C497”.

2.   Od 1. srpnja 2022. dodatna oznaka TARIC C497 prethodno dodijeljena društvu Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A primjenjuje se na društvo Viterra Argentina S.A. Sav iznos konačne pristojbe koji je plaćen na uvoz proizvoda koje proizvodi i prodaje društvo Viterra Argentina S.A. na temelju ponude društva za preuzimanje obveza koja je prihvaćena Provedbenom odlukom (EU) 2019/245 za društvo Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A vraća se ili otpušta u skladu s primjenjivim carinskim zakonodavstvom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/244 оd 11. veljače 2019. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine (SL L 40, 12.2.2019., str. 1.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/245 od 11. veljače 2019. o prihvaćanju ponuda za preuzimanje obveza nakon uvođenja konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine (SL L 40, 12.2.2019., str. 71.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/592 od 16. ožujka 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/244 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine (vidjeti stranicu 51.. ovoga Službenog lista).


Top