EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2287

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2287 оd 12. kolovoza 2022. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2065 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru u pogledu produljenja izuzeća od obveze iskrcavanja na temelju visoke stope preživljavanja za romba kvrgaša u Crnome moru

C/2022/5725

OJ L 303, 23.11.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2287/oj

23.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2287

оd 12. kolovoza 2022.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2021/2065 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru u pogledu produljenja izuzeća od obveze iskrcavanja na temelju visoke stope preživljavanja za romba kvrgaša u Crnome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6.,

budući da:

(1)

Člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđuje se obveza iskrcavanja za sav ulov vrsta koje podliježu ograničenjima ulova. Na temelju članka 15. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja primjenjuje se na vrste koje definiraju ribarstvo najkasnije od 1. siječnja 2017. Jedna je od tih vrsta romb kvrgaš u Crnome moru.

(2)

Komisija je 20. listopada 2016. donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/87 (2) o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov oblića u Crnome moru, kojom se dopušta izuzeće na temelju stope preživljavanja za romba kvrgaša ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama. Primjenjivala se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2065 (3) o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru donesena je 25. kolovoza 2021. i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.

(3)

Bugarska i Rumunjska imaju izravni upravljački interes za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru. Te su države članice 12. veljače 2021. Komisiji dostavile zajedničku preporuku u kojoj su zatražile obnovu plana za odbačeni ulov i izuzeća na temelju stope preživljavanja za romba kvrgaša ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama u Crnome moru. 15. srpnja 2021. dostavile su ažuriranu zajedničku preporuku. U skladu s člankom 3. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2021/2065, te su države članice 29. travnja 2022. i 10. svibnja 2022. dostavile dodatne podatke o procjenama stope preživljavanja povezane s ribolovom romba kvrgaša ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama u Crnome moru.

(4)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (4) ocijenio je dostavljenu ažuriranu zajedničku preporuku i pozdravio napore uložene u provedbu studije o stopi preživljavanja romba kvrgaša u Crnome moru u kojoj je analizirana vitalnost ulovljenih jedinki. STECF je utvrdio i da su dostavljeni podaci korisni za procjenu stope preživljavanja romba kvrgaša. Studija provedena u bugarskim i rumunjskim vodama pokazala je visoku stopu vitalnosti (više od 80 %) romba kvrgaša ulovljenog monofilamentnim mrežama stajaćicama. U tom je kontekstu STECF zaključio da je stopa preživljavanja visoka.

(5)

Bugarska i Rumunjska dostavile su 7. srpnja 2022. ažuriranu zajedničku preporuku za produljenje izuzeća od obveze iskrcavanja na temelju visoke stope preživljavanja za romba kvrgaša u Crnome moru za dvije godine.

(6)

Komisija smatra da su dokazi o stopi preživljavanja prikazani u navedenoj studiji dovoljno pouzdani. Stoga bi izuzeće na temelju članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo produljiti. Delegiranu uredbu (EU) 2021/2065 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije te na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave. U skladu sa zajedničkom preporukom i uzimajući u obzir vremenski okvir iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati na kasniji datum,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2021/2065 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja primjenjuje se do 31. prosinca 2024. na romba kvrgaša (Scophthalmus maximus) ulovljenog jednostrukim mrežama stajaćicama u Crnome moru.”;

2.

u članku 3. stavak 3. briše se;

3.

u članku 4. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. kolovoza 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/87 od 20. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov oblića u Crnome moru (SL L 14, 18.1.2017., str. 9.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2065 оd 25. kolovoza 2021. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru (SL L 421, 26.11.2021., str. 14.).

(4)  Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on the Technical Measures Regulation (Evaluacija zajedničkih preporuka u pogledu obveze iskrcavanja i Uredbe o tehničkim mjerama) (STECF-22-05).


Top