EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1363

Uredba Komisije (EU) 2022/1363 оd 3. kolovoza 2022. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb i siltiofam u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP)

C/2022/5495

OJ L 205, 5.8.2022, p. 207–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1363/oj

5.8.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 205/207


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1363

оd 3. kolovoza 2022.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb i siltiofam u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb i siltiofam utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Tijekom preispitivanja tih MRO-a u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) utvrdila je da određene informacije nisu dostupne za određene proizvode. Dostupne informacije bile su dostatne da Agencija predloži MRO-e koji su sigurni za potrošače, a u Prilogu II. toj uredbi navedeno je koji podaci nedostaju i do kojeg datuma Agenciji treba dostaviti informacije koje nedostaju kao temelj za predložene MRO-e.

(3)

Za 2,4-D podnositelj zahtjeva dostavio je informacije o analitičkim metodama koje su nedostajale za bademe, brazilske orahe, indijske oraščiće, kokosove orahe, lješnjake, makadamije/australske oraščiće, pekan orahe, pinjole, pistacije, orahe i ostale orašaste plodove te je Agencija zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (2). Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati postojeće MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija. Međutim, za heljdu i ostale pseudožitarice nisu dostavljene takve informacije o ispitivanjima ostataka te je Agencija stoga zaključila da nedostatak podataka nije otklonjen u dovoljnoj mjeri i da upravitelji rizikom mogu razmotriti mogućnost da se ti MRO-i zamijene granicom određivanja (3). Stoga je za te proizvode primjereno zadržati MRO u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na granici određivanja te iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(4)

Za azoksistrobin podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o ispitivanjima ostataka za matovilac, širokolisnu endiviju, vrtnu grbicu te ostale klice i izdanke, rikolu, crvenu gorušicu i kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica). Agencija je zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (4) te je na temelju novih informacija predložila da se snize MRO-i za te proizvode. Stoga bi MRO-e za te proizvode trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija. Kad je dostavio potvrdne podatke, podnositelj zahtjeva podnio je i zahtjev u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 396/2005 za izmjenu postojećih MRO-a za azoksistrobin u salati te je Agencija preporučila4 da se snizi MRO za taj proizvod. Stoga bi MRO za salatu trebalo utvrditi na razini koju odredi Agencija. Tijekom preispitivanja u skladu s člankom 12. Agencija je utvrdila nedostatak podataka o toksikološkom profilu metabolita L1, L4 i L9 za svinje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), perad (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) i ptičja jaja. Podnositelj zahtjeva nije dostavio te informacije4. Agencija je zaključila4 da se ti metaboliti ne pojavljuju na mišićima, ali da podnositelj zahtjeva nije dostavio potpunu karakterizaciju njihova toksikološkog profila i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje, uzimajući u obzir da postojeći MRO-i za te proizvode odražavaju maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL). Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati postojeće MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te zahtjev u tom prilogu za dostavljanje dodatnih informacija.

(5)

Za cihalofop-butil podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o analitičkim metodama za rižu te je Agencija zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (5). Stoga bi za taj proizvod trebalo zadržati postojeći MRO u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(6)

Za cimoksanil podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o ispitivanjima ostataka za stolno grožđe, vinsko grožđe, salatu i špinat. Agencija je zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (6) te je predložila da se zadrže ili snize MRO-i za te proizvode. Stoga bi MRO-e za te proizvode trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija. Agencija je zaključila6 da nisu otklonjeni nedostaci podataka o analitičkim metodama za biljne infuzije i hmelj te o stabilnosti kod skladištenja za mahunarke, biljne infuzije i hmelj te da bi MRO-e za te proizvode trebalo zadržati na granici određivanja. Stoga bi MRO-e za te proizvode trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(7)

Za fenheksamid nisu dostavljene takve informacije o ispitivanjima ostataka i parametrima dobre poljoprivredne prakse za kivi (crveni, zeleni i žuti). Međutim, Agencija je zaključila da zatražene informacije više nisu potrebne (7) jer je ocjenjivanje provedeno na temelju starijih zahtjeva u pogledu podataka te stoga više nisu potrebna daljnja ispitivanja ostataka i informacije o dobroj poljoprivrednoj praksi. Stoga bi za taj proizvod trebalo zadržati postojeći MRO u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(8)

Za flazasulfuron podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o stabilnosti kod skladištenja za stolne masline i masline za proizvodnju ulja te je Agencija zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (8). Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati postojeće MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(9)

Za florasulam podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o analitičkim metodama za goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice) i mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) te je Agencija zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (9). Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati postojeće MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(10)

Za fluroksipir podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o analitičkim metodama, stabilnosti kod skladištenja, karenci i ispitivanjima ostataka za jabuku i crveni luk. Podnositelj zahtjeva dostavio je i dodatne informacije o analitičkoj metodi upotrijebljenoj u ispitivanjima ostataka za majčinu dušicu/timijan. Agencija je zaključila da su ti nedostaci podataka otklonjeni u dovoljnoj mjeri (10) , (11). Stoga bi MRO-e za te proizvode trebalo utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na razini koju odredi Agencija te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija. Agencija je zaključila da je nedostatak podataka o analitičkoj metodi otklonjen za češnjak i ljutiku, no da nije otklonjen za poriluk, žitarice, biljne infuzije iz cvjetova i šećernu trsku te da je potrebno daljnje razmatranje u okviru upravljanja rizikom. Zaključila je i da su nedostaci podataka o stabilnosti kod skladištenja i metabolizmu za svinje (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), goveda (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), ovce (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice), koze (mišić, masno tkivo, jetra, bubreg, jestive iznutrice) i mlijeko (kravlje, ovčje, kozje, kobilje) samo djelomično otklonjeni te da je potrebno daljnje razmatranje u okviru upravljanja rizikom. U završnom izvješću o preispitivanju (12) za tu tvar zaključeno je da su dostupni podaci dostatni i za otklanjanje tih nedostataka podataka. Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(11)

Za iprovalikarb nisu dostavljene takve informacije o metabolizmu poljoprivrednih kultura na salati, širokolisnoj endiviji i rikoli te je Agencija zaključila da prethodno utvrđeni nedostatak podataka stoga nije otklonjen (13) te da upravitelji rizikom mogu razmotriti mogućnost da se ti MRO-i zamijene granicom određivanja. Stoga je MRO-e za te proizvode primjereno utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na posebnoj granici određivanja te je primjereno iz tog priloga izbrisati zahtjev za dostavljanje dodatnih informacija.

(12)

Za siltiofam podnositelj zahtjeva dostavio je takve informacije o analitičkim metodama za ječam, raž i pšenicu te je Agencija zaključila da je taj nedostatak podataka otklonjen u dovoljnoj mjeri (14). Stoga bi za te proizvode trebalo zadržati postojeće MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 te bi trebalo iz tog priloga izbrisati zahtjeve za dostavljanje dodatnih informacija.

(13)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja. Ti su laboratoriji zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode moguće utvrditi niže granice određivanja.

(14)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(15)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelaznu mjeru za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-â i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(17)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-â.

(18)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 25. veljače 2023.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. veljače 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. kolovoza 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari 2,4-D kao pesticida). EFSA Journal 2014.;12(9):3812.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Nedostatak potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a u skladu s člankom 12. za 2,4-D, fenheksamid i iprovalikarb). EFSA Journal 2021.;19(10):6910.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin (Ocjena potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a u skladu s člankom 12. i izmjena postojećih maksimalnih razina ostataka za azoksistrobin). EFSA Journal 2020.;18(8):6231.

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl) (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari cihalofop kao pesticida (ocijenjena je varijanta cihalofop-butil)). EFSA Journal 2015.; 13(1):3943.

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil (Ocjena potvrdnih podataka nakon preispitivanja u skladu s člankom 12. za cimoksanil). EFSA Journal 2019.; 17(10):5823.

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Nedostatak potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a u skladu s člankom 12. za 2,4-D, fenheksamid i iprovalikarb). EFSA Journal 2021.;19(10):6910.

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari flazasulfuron kao pesticida). EFSA Journal 2016.;14(8):4575.

(9)  Europska agencija za sigurnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari florasulam kao pesticida). EFSA Journal 2015.;13(1):3984.

(10)  Europska agencija za sigurnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr (Ocjena potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a u skladu s člankom 12. za fluroksipir). EFSA Journal 2019.;17(9):5816.

(11)  Europska agencija za sigurnost hrane; Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers (Izmjena postojećih maksimalnih razina ostataka za fluroksipir u vlascu, lišću celera, peršinu, majčinoj dušici/timijanu te bosiljku i jestivim cvjetovima). EFSA Journal 2020.;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev. 5, Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (Završno izvješće o preispitivanju za aktivnu tvar fluroksipir finalizirano na sastanku Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 17. lipnja 2011. s obzirom na odobrenje fluroksipira kao aktivne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009), 23. ožujka 2017., https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734.

(13)  Europska agencija za sigurnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Nedostatak potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a u skladu s člankom 12. za 2,4-D, fenheksamid i iprovalikarb). EFSA Journal 2021.;19(10):6910.

(14)  Europska agencija za sigurnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari siltiofam kao pesticida). EFSA Journal 2016.;14(8):4574.


PRILOG

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 stupci koji se odnose na 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb i siltiofam zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

2,4-D (zbroj 2,4-D, njegovih soli, njegovih estera i njegovih konjugata, izražen kao 2,4-D)

Azoksistrobin

Cihalofop-butil

Cimoksanil

Fenheksamid (F)

Flazasulfuron

Florasulam

Fluroksipir (zbroj fluroksipira, njegovih soli, njegovih estera i njegovih konjugata, izražen kao fluroksipir) (R) (A)

Iprovalikarb

Siltiofam

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Agrumi

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Bademi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kesteni

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orasi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jabuka

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Kruška

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Marelica

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Breskva

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Šljiva

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

grožđe

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Kupine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Borovnice

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Brusnice

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Šipak

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Bobice bazge

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Ostalo (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Razno voće

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Smokva

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Stolna maslina

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jamun

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banana

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Nar/šipak

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guava

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Kruhovac

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

krumpir

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Mrkva

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Hren

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Čičoka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Rotkve

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Repa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Ostalo (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Češnjak

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Crveni luk

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Ljutika

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodovito povrće

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Paprika

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Patlidžan

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Bamija

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Dinja

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Bundeva

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Lubenica

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Glavati kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Matovilac

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Salata

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Rikola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špinat

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Lišće celera

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Kadulja

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Lovor

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Mahunarke

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Šparoge

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Karda

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Trakasti celer

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Slatki komorač

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artičoka

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Poriluk

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarbara

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmine srčike

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Grah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Kikiriki

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Soja

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Sjemenke borača

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Ricinus

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Plodovi uljarica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječam

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukuruz

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Proso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Zob

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Riža

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Raž

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Sirak

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Pšenica

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Ostalo (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čajevi

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Zrna kave

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Rogač

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HMELJ

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Đumbir (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Šećerna trska

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Ostalo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Proizvodi od

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

svinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišić

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Masno tkivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Bubreg

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišić

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Masno tkivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Bubreg

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišić

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Masno tkivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Bubreg

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišić

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Masno tkivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Bubreg

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišić

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Masno tkivo

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Jetra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Bubreg

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

(f)

peradi

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Mišić

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Masno tkivo

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Bubreg

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Ostalo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišić

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Masno tkivo

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Jetra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Bubreg

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Ostalo (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mlijeko

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Krava

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobila

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostalo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoš

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Patka

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Guska

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)