EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0742

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/742 оd 13. svibnja 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači (Tekst značajan za EGP)

C/2022/3226

OJ L 137, 16.5.2022, p. 25–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/742/oj

16.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/25


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/742

оd 13. svibnja 2022.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1., članak 232. stavak 1. i članak 232. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi odnosno svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5)

Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Saskatchewan, Kanada, a potvrđeno je 16. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(6)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Quebec, Kanada, a potvrđeno je 17. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(7)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Alberta, Kanada, a potvrđeno je 20. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(8)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Quebec, Kanada, a potvrđeno je 21. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(9)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o četiri izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi: dva izbijanja u provinciji Alberta, Kanada, jedno izbijanje u provinciji Ontario, Kanada, i jedno izbijanje u provinciji Saskatchewan, Kanada, potvrđena 22. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(10)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Manitoba, Kanada, a potvrđeno je 23. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(11)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Saskatchewan, Kanada, a potvrđeno je 24. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(12)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji New Brunswick, Kanada, a potvrđeno je 25. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(13)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o dva izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi: jedno izbijanje u provinciji Ontario, Kanada, i jedno izbijanje u provinciji Saskatchewan, Kanada, potvrđena 26. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(14)

Osim toga, Kanada je obavijestila Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u provinciji Alberta, Kanada, a potvrđeno je 27. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(15)

Osim toga, Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o tri izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi: jedno izbijanje u državi Kansas, Sjedinjene Američke Države, jedno izbijanje u državi Nebraska, Sjedinjene Američke Države, i jedno izbijanje u državi Pennsylvania, Sjedinjene Američke Države, potvrđena 27. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(16)

Osim toga, Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o jednom izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u državi Michigan, Sjedinjene Američke Države, a potvrđeno je 28. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(17)

Osim toga, Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o tri izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi: jedno izbijanje u državi Colorado, Sjedinjene Američke Države, jedno izbijanje u državi Minnesota, Sjedinjene Američke Države, i jedno izbijanje u državi Pennsylvania, Sjedinjene Američke Države, potvrđena 29. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(18)

Osim toga, Sjedinjene Američke Države obavijestile su Komisiju o izbijanju visokopatogene influence ptica kod peradi. To je izbijanje otkriveno u državi Oklahoma, Sjedinjene Američke Države, a potvrđeno je 30. travnja 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(19)

Veterinarska tijela Kanade i Sjedinjenih Američkih Država uspostavila su zonu kontrole od 10 km oko zahvaćenih objekata i provela mjere usmrćivanja radi kontrole visokopatogene influence ptica i ograničenja njezina širenja.

(20)

Kanada i Sjedinjene Američke Države Komisiji su dostavile informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području i o mjerama koje su poduzele radi suzbijanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene i radi zaštite zdravstvenog stanja životinja u Uniji više ne bi trebao biti odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači iz područja pod ograničenjima koja su zbog nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavila veterinarska tijela Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.

(21)

Nadalje, Ujedinjena Kraljevina dostavila je ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu tri izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi, koja su potvrđena 8. prosinca 2021. u blizini Sudburyja u okrugu Babergh u grofoviji South Suffolk u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina, i 18. i 22. prosinca 2021. u blizini Helsbyja u okrugu Cheshire West & Chester u grofoviji Cheshire u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina. Ujedinjena Kraljevina dostavila je i informacije o mjerama koje je poduzela radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica Ujedinjena Kraljevina provela je mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti. Usto, Ujedinjena Kraljevina provela je potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(22)

Komisija je ocijenila informacije koje je dostavila Ujedinjena Kraljevina i zaključila da su izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u blizini Sudburyja u okrugu Babergh u grofoviji South Suffolk u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina, i u blizini Helsbyja u okrugu Cheshire West & Chester u grofoviji Cheshire u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina, uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz zona Ujedinjene Kraljevine iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(23)

Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(24)

Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Kanadi, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama u pogledu visokopatogene influence ptica i ozbiljan rizik njezina unošenja u Uniju, izmjene koje se ovom Uredbom unose u Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(25)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u unosu za Kanadu, iza retka za zonu CA-2.29 dodaju se sljedeći reci za zone od CA-2.30 do CA-2.43:

CA

Kanada

CA-2.30

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

16.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

16.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022.

 

CA-2.31

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

17.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

17.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022.

 

CA-2.32

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

CA-2.33

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

21.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

21.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

CA-2.34

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.35

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.36

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.37

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.38

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

23.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

23.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022.

 

CA-2.39

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

24.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

24.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022.

 

CA-2.40

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

25.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

25.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

 

CA-2.41

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

26.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.42

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

26.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.43

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.”

 

ii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.52 zamjenjuju se sljedećim:

„GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.52

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022”

iii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.74 i GB-2.75 zamjenjuju se sljedećim:

„GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.74

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.75

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

SP

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Bezgrebenke namijenjene klanju

DOC

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HER

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Jaja za valenje bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

BPR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.”

iv.

u unosu za Sjedinjene Američke Države, iza retka za zonu US-2.181 dodaju se sljedeći reci za zone od US-2.182 do US-2.189:

„US

Sjedinjene Američke Države

US-2.182

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.183

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.184

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.185

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

28.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

28.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

 

US-2.186

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.187

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.188

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.189

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

30.4.2022.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

30.4.2022.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022.”

 

(b)

dio 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u unosu za Kanadu, iza opisa zone CA-2.29 dodaju se sljedeći opisi zona od CA-2.30 do CA-2.43:

„Kanada

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Strongfield

10km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Linden

10km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3km PZ: Herbert

10km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Juno

10km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Turtle Creek

10km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Hutton Heights

10km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3km PZ: Alameda

10km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3km PZ: New Norway

10km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint”

ii.

u unosu za Sjedinjene Američke Države, iza opisa zone US-2.181 dodaju se sljedeći opisi zona od US-2.182 do US-2.189:

„Sjedinjene Američke Države

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).”

2.

u Prilogu XIV. dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u unosu za Kanadu, iza retka za zonu CA-2.29 dodaju se sljedeći reci za zone od CA-2.30 do CA-2.43:

CA

Kanada

CA-2.30

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

16.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

16.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

16.4.2022.

 

CA-2.31

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

17.7.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

17.7.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

17.7.2022.

 

CA-2.32

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

20.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

20.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

20.4.2022.

 

CA-2.33

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

21.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

21.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

21.4.2022.

 

CA-2.34

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.35

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.36

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.37

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.38

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

23.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

23.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

23.4.2022.

 

CA-2.39

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

24.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

24.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

24.4.2022.

 

CA-2.40

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

25.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

25.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

25.4.2022.

 

CA-2.41

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.42

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.43

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.4.2022.”

 

ii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.52 zamjenjuje se sljedećim:

„GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.52

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

8.12.2021.

29.4.2022”

iii.

u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.74 i GB-2.75 zamjenjuju se sljedećim:

„GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-2.74

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.75

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.”

iv.

u unosu za Sjedinjene Američke Države, iza retka za zonu US-2.181 dodaju se sljedeći reci za zone od US-2.182 do US-2.189:

„US

Sjedinjene Američke Države

US-2.182

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.183

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.184

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.185

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

28.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

28.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

28.4.2022.

 

US-2.186

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.187

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.188

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.189

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

30.4.2022.

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

30.4.2022.

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

30.4.2022.”

 


Top