EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0740

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/740 оd 13. svibnja 2022. o neodobravanju aktivne tvari 1,3-dikloropropen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (Tekst značajan za EGP)

C/2022/3046

OJ L 137, 16.5.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/740/oj

16.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/740

оd 13. svibnja 2022.

o neodobravanju aktivne tvari 1,3-dikloropropen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 društva Dow AgroSciences i Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA podnijela su Španjolskoj („država članica izvjestiteljica”) 2. ožujka 2015. zahtjev za odobrenje aktivne tvari 1,3-dikloropropen.

(2)

Na temelju članka 9. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 država članica izvjestiteljica obavijestila je 7. srpnja 2015. podnositelje zahtjeva, ostale države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) o prihvatljivosti zahtjeva.

(3)

Za tu su aktivnu tvar procijenjeni učinci na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš u skladu s odredbama članka 11. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za uporabu koju su predložili podnositelji zahtjeva. Država članica izvjestiteljica Komisiji je i Agenciji 17. ožujka 2017. dostavila nacrt izvješća o procjeni.

(4)

Na temelju članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Agencija je nacrt izvješća o procjeni koji je primila od države članice izvjestiteljice proslijedila podnositelju zahtjeva i ostalim državama članicama te je organizirala javno savjetovanje o njemu.

(5)

Na temelju članka 12. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Agencija je zatražila da podnositelji zahtjeva državama članicama, Komisiji i Agenciji dostave dodatne informacije.

(6)

Država članica izvjestiteljica dostavila je Agenciji procjenu dodatnih informacija u obliku ažuriranog nacrta izvješća o procjeni.

(7)

Nacrt izvješća o procjeni pregledale su države članice i Agencija. Agencija je 8. listopada 2018. Komisiji dostavila svoj zaključak (2) o procjeni rizika za aktivnu tvar 1,3-dikloropropen.

(8)

Agencija je u svojem zaključku navela da na temelju dostupnih informacija dostavljenih u dokumentaciji nije mogla dovršiti procjenu rizika za potrošače, primjenitelje, radnike, druge nazočne osobe i stanovništvo te je utvrdila moguće razloge za zabrinutost koji se odnose na podzemne vode, neciljane člankonošce (uključujući pčele), ptice i sisavce te organizme u tlu za sve reprezentativne uporabe.

(9)

Komisija je pozvala podnositelje zahtjeva da podnesu primjedbe na zaključak Agencije te, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na nacrt izvješća o procjeni. Podnositelji zahtjeva podnijeli su primjedbe, koje su pažljivo razmotrene.

(10)

Komisija je 22. listopada 2021. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila izvješće o procjeni i nacrt ove Uredbe o neodobravanju aktivne tvari 1,3-dikloropropen. Komisija je napomenula da se razlozi za zabrinutost koje je utvrdila Agencija nisu mogli ukloniti i da se stoga ne može zaključiti da su mjerila za odobravanje ispunjena.

(11)

Dopisom od 19. siječnja 2022. podnositelji zahtjeva povukli su svoj zahtjev za odobrenje 1,3-dikloropropena. 1,3-dikloropropen stoga ne bi trebalo odobriti.

(12)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje mogućnost podnošenja novog zahtjeva za odobrenje 1,3-dikloropropena u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Neodobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar 1,3-dikloropropen ne odobrava se.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  EFSA Journal 2018.;16(11):5464, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari (EZ)-1,3-dikloropropen kao pesticida). doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.


Top