EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Uredba Vijeća (EU) 2022/625 od 13. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

ST/8103/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

13.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 116/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/625

od 13. travnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/627 od 13. travnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 (2) provode se određene mjere predviđene Odlukom Vijeća 2014/145/ZVSP (3), uključujući zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela odnosno fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s njima.

(2)

S obzirom na humanitarnu krizu koja je posljedica ničim izazvane invazije oružanih snaga Ruske Federacije na Ukrajinu, Vijeće je 13. travnja 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/627 o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP kako bi se uključile iznimke od zamrzavanja imovine i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava ili gospodarskih izvora osobama, subjektima i tijelima uvrštenima na popis za određene jasno definirane kategorije tijela, osoba, subjekata, organizacija i agencija za isključivao humanitarne svrhe u Ukrajini.

(3)

Uredbu (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbu (EU) br. 269/2014 umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.a

1.   Članak 2. stavak 2. ne primijenjuje se na sredstva ili gospodarske izvore koji su stavljani na raspolaganje od organizacija i agencija koje Unija ocjenjuje na temelju stupova i s kojima je Unija potpisala okvirni sporazum o financijskom partnerstvu na temelju kojeg organizacije i agencije djeluju kao humanitarni partneri Unije, pod uvjetom da je pružanje takvih sredstava ili gospodarskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Ukrajini.

2.   U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka. i odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu izdati posebna ili opća odobrenja, pod općim ili posebnim uvjetima koje smatraju primjerenima, za oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno, stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetom da je pružanje takvih sredstava ili gospodarskih izvora potrebno za isključivo humanitarne svrhe u Ukrajini.

3.   Ako u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva za odobrenje nadležno tijelo ne donese negativnu odluku, ne zatraži informacije niti izda obavijest za dodatno vrijeme, smatra se da je odobrenje na temelju stavka 2. izdano.

4.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 2. i 3. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. travnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 116, 13.4.2022.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 16.).


Top