EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0856

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/856 оd 30. svibnja 2022. o prihvaćanju zahtjeva koji je podnijela Irska u skladu s člankom 7. stavkom 4. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća za neprimjenu Uredbe Komisije (EU) br. 1302/2014 i Uredbe Komisije (EU) br. 1303/2014 na srednje vagone razreda 22000 ICDMU – „B2” poduzeća IÉ-RU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 3365) (vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom i irskom jeziku)

C/2022/3365

OJ L 150, 1.6.2022, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/856/oj

1.6.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/88


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/856

оd 30. svibnja 2022.

o prihvaćanju zahtjeva koji je podnijela Irska u skladu s člankom 7. stavkom 4. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća za neprimjenu Uredbe Komisije (EU) br. 1302/2014 i Uredbe Komisije (EU) br. 1303/2014 na srednje vagone razreda 22000 ICDMU – „B2” poduzeća IÉ-RU

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 3365)

(vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom i irskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

budući da:

(1)

Irska je 4. veljače 2022. u skladu s člankom 7. stavkom 4. Direktive (EU) 2016/797 Komisiji podnijela zahtjev za neprimjenu tehničke specifikacije za interoperabilnost („TSI”) podsustava „željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila” utvrđene u Uredbi Komisije (EU) br. 1302/2014 (2) i tehničke specifikacije za interoperabilnost koja se odnosi na „sigurnost u željezničkim tunelima” utvrđene u Uredbi Komisije (EU) br. 1303/2014 (3) na određeni broj srednjih vagona razreda 22000 ICDMU – B2 kojima će upravljati poduzeće Iarnród Éireann-Railway Undertaking („IÉ-RU”). Taj je zahtjev podnesen na temelju članka 7. stavka 1. točke (e) Direktive (EU) 2016/797 koji obuhvaća željezničke mreže odvojene ili izolirane morem ili uslijed posebnih zemljopisnih uvjeta odvojene od željezničke mreže ostatka Unije.

(2)

Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja putnika za željezničkim uslugama koje se obavljaju postojećim kompozicijama vlakova, IÉ-RU namjerava povećati kapacitet proširenjem broja postojećih nedjeljivih kompozicija dodavanjem jednog ili dvaju vagona. U tom je cilju IÉ-RU sklopio okvirni sporazum s proizvođačem, poduzećem Mitsui, o nabavi dodatnih srednjih vagona (srednji vagoni „B2”) neophodnih za proširenje postojećih kompozicija vlakova (nedjeljive kompozicije „B1”).

(3)

U skladu s tim sporazumom Mitsui će isporučiti 41 srednji vagon „B2” do 2022., uz mogućnost isporuke dodatnih 60 vagona koja se može iskoristiti do 31. prosinca 2026. te ukupno isporučiti 101 vagon. Srednji vagoni „B2” trebaju se temeljiti na konstrukciji postojećih vagona „B1”, koje treba prilagoditi kako bi se uključile tehničke izmjene neophodne za: lakše ispunjavanje zahtjeva u pogledu operativnog kapaciteta; ispunjavanje pravnih obveza u pogledu emisija ispušnih plinova i osiguravanja odgovarajućih alternativa za zastarjelu ili nedostupnu opremu i materijale.

(4)

Na 94. sastanku Odbora za interoperabilnost i sigurnost željeznica predstavnici Irske obavijestili su kolege o pojedinostima zahtjeva za neprimjenu podnesenog Komisiji.

(5)

Srednji vagoni „B2” bit će ugrađeni u postojeće nedjeljive kompozicije vlakova koje nisu usklađene s TSI-jem. Primjena zahtjeva iz TSI-ja dovela bi do problema u vezi s kompatibilnosti vozila sukladnih s TSI-jem i nesukladnih vozila, što bi dovelo do nerazmjernih tehničkih poteškoća i složenosti proizvodnje.

(6)

Nadalje, ekonomska ravnoteža projekta bila bi ugrožena jer bi se primjenom TSI-ja na srednje vagone „B2” prouzročilo kašnjenje i dodatne troškove za stavljanje tih vagona na tržište. Trebalo bi ponovno ocijeniti projektne parametre cjelokupne konstrukcije vozila, što bi vjerojatno dovelo do potrebe za znatnim izmjenama i ponovnim projektiranjem radi sukladnosti s TSI-jem za vozila za koje je podnesen zahtjev za neprimjenu.

(7)

Neprimjena TSI-ja bila bi ograničena u mjeri neophodnoj za sigurnu integraciju i kompatibilnost srednjih vagona „B2” s postojećim nedjeljivim kompozicijama. Predložene alternativne odredbe s kojima će vagoni morati biti usklađeni odgovaraju relevantnim bitnim zahtjevima te se njima nadoknađuje eventualne neprimjene TSI-ja.

(8)

Irska je kao mjeru ublažavanja predložila da se vagoni projektiraju na isti način kao i postojeći vagoni. Predmetni vagoni projektirani su u skladu s relevantnim zahtjevima normi za željeznice Railway Group Standards koje je utvrdio Britanski odbor za sigurnost i norme u željezničkom prometu (RSSB), normama koje je izradio CEN-Cenelec i irskim nacionalnim normama. Njihova konstrukcija odstupa od zahtjeva tih normi i pravilnika samo u mjeri u kojoj je to neophodno kako bi se osigurala sigurna integracija i kompatibilnost vozila s trenutačnim stanjem irske željezničke mreže.

(9)

Srednji vagoni „B2” i nedjeljive kompozicije vlakova u koje će biti ugrađeni trebali bi se upotrebljavati na zemljopisnom području koje obuhvaća cijelu željezničku mrežu Irske i koja ima različitu širinu kolosijeka od 1 600 mm, bez mogućnosti održive komercijalne ponovne uporabe u drugim područjima jedinstvenog europskog željezničkog prostora.

(10)

Irska mreža povezana je s mrežom Sjeverne Irske. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske povukla se iz Europske unije 31. siječnja 2020. Stoga je Sjeverna Irska postala susjedna treća zemlja Europskoj uniji. Time je Irska prestala dijeliti kopnenu granicu s drugom državom članicom, a irska željeznička mreža postala izolirana od ostatka željezničke mreže Europske unije.

(11)

U zahtjevu koji je podnijela Irska pružaju se dovoljna jamstva da će se alternativnim odredbama koje će se primjenjivati, kako je navedeno u uvodnim izjavama 7. i 8., osigurati siguran rad tih vagona u irskoj željezničkoj mreži.

(12)

Komisija stoga smatra da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 7. stavku 1. točki (e) i članku 7. stavku 4. Direktive (EU) 2016/797,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Komisija prihvaća zahtjev Irske da ne primjenjuje Uredbu (EU) br. 1302/2014 i Uredbu (EU) br. 1303/2014 na 101 srednji vagon „B2” koji će prometovati u irskoj mreži.

Irska tijela obavješćuju Komisiju o identifikacijskim brojevima tih novih vagona i njihovih konačnih nedjeljivih kompozicija kad vagoni budu u funkciji u irskoj mreži.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Irskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. svibnja 2022.

Za Komisiju

Adina VĂLEAN

Članica Komisije


(1)  SL L 138, 26.5.2016., str. 44.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1302/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željezničkih vozila – lokomotiva i putničkih željezničkih vozila” željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 356, 12.12.2014., str. 228.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1303/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost koja se odnosi na „sigurnost u željezničkim tunelima” željezničkog sustava Europske unije (SL L 356, 12.12.2014., str. 394.).


Top