EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0498

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/498 оd 22. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/167 u pogledu usklađenih normi za lavinske radijske farove, satelitske zemaljske postaje i sustave, kopnene pokretne zemaljske postaje, pomorske pokretne zemaljske postaje, opremu za celularne mreže IMT, nepokretne radijske sustave, digitalne terestrijalne TV odašiljače, sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu, radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s, radiodifuzne audio prijamnike, pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, primarne nadzorne radare i TETRA radijsku opremu (Tekst značajan za EGP)

C/2022/1708

OJ L 101, 29.3.2022, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2022; Implicitno stavljeno izvan snage 32022D2191

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/498/oj

29.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/498

оd 22. ožujka 2022.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/167 u pogledu usklađenih normi za lavinske radijske farove, satelitske zemaljske postaje i sustave, kopnene pokretne zemaljske postaje, pomorske pokretne zemaljske postaje, opremu za celularne mreže IMT, nepokretne radijske sustave, digitalne terestrijalne TV odašiljače, sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu, radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s, radiodifuzne audio prijamnike, pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, primarne nadzorne radare i TETRA radijsku opremu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 16. Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2), ako je radijska oprema u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje se upućuje u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da ta oprema ispunjava bitne zahtjeve iz članka 3. te direktive koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

(2)

Komisija je Provedbenom odlukom C(2015) 5376 (3) od Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) zatražila sastavljanje i reviziju usklađenih normi za radijsku opremu za potrebe Direktive 2014/53/EU („zahtjev”).

(3)

ETSI je na temelju tog zahtjeva sastavio sljedeće nove usklađene norme: EN 300 718-1 V2.2.1 za lavinske radijske farove, EN 303 345-3 V1.1.1 i EN 303 345-4 V1.1.1 za radiodifuzne audio prijamnike, EN 303 348 V1.2.1 za pobuđivače audio frekvencijske indukcijske petlje, EN 303 364-2 V1.1.1 za primarne nadzorne radare, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 i EN 303 981 V1.2.1 za satelitske postaje i sustave te EN 303 758 V1.1.1 za TETRA radijsku opremu.

(4)

ETSI je na temelju tog zahtjeva revidirao sljedeće usklađene norme: EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1, na koje se upućuje u seriji C Službenog lista Europske unije Komunikacijom Komisije 2018/C 326/04 (4). Slijedom toga donesene su sljedeće revidirane usklađene norme: EN 301 444 V2.2.1 za satelitske postaje i sustave, EN 301 908-15 V15.1.1 za celularne mreže IMT, EN 302 296 V2.2.1 za digitalne terestrijalne TV odašiljače, EN 302 480 V2.2.1 za sustave pokretnih komunikacija u zrakoplovu i EN 302 567 V2.2.1 za radijsku opremu za brzine od više Gigabit/s.

(5)

ETSI je na temelju tog zahtjeva revidirao sljedeće usklađene norme za celularne mreže IMT: EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 i EN 301 908-18 V13.1.1, na koje su upućivanja dodana u Prilog I. Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/167 (5). Slijedom toga donesene su sljedeće revidirane usklađene norme: EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1 i EN 301 908-18 V15.1.1. Osim toga, ETSI je revidirao usklađenu normu EN 302 217-2 V3.2.2 za nepokretne radijske sustave, na koju je upućivanje dodano u Prilogu II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167. Slijedom toga donesena je usklađena norma EN 302 217-2 V3.3.1.

(6)

Komisija je zajedno s ETSI-jem ocijenila jesu li te nove i revidirane usklađene norme u skladu sa zahtjevom.

(7)

Usklađene norme EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 i EN 303 758 V1.1.1 udovoljavaju bitnim zahtjevima koji se njima nastoje obuhvatiti i koji su utvrđeni u članku 3. Direktive 2014/53/EU. Stoga je primjereno objaviti upućivanja na te norme u Službenom listu Europske unije.

(8)

U usklađenoj normi EN 300 718-1 V2.2.1 u zadnjoj rečenici odredbe 5.1.3.1. ne navode se svi uvjeti za mehanizme provjere, čime se omogućuje subjektivno tumačenje u njoj utvrđenih specifikacija. Osim toga, njome se ne utvrđuju zahtjevi u pogledu odbijanja lažnog odgovora, što je parametar prijemnika koji može biti povezan s proizvodnjom štetnih smetnji. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(9)

U drugom stavku odredbe 5.2.1. usklađene norme EN 301444 V2.2.1 ne predviđaju se kriteriji provjere za ispunjavanje specifikacija koje su u njoj utvrđene, čime se omogućuje nesigurnost u pogledu rezultata. Osim toga, u odredbi 5.2.2.3.1. predviđaju se specifikacije u pogledu ugradnje opreme što nije cilj usklađene norme. Konačno, u prvom stavku odredbe 5.2.3., prvom stavku odredbe 5.2.4. i prvom stavku odredbe 5.2.5. proizvođaču se dopušta da preinači opremu u svrhu ispitivanja, što može dovesti do nepreciznih rezultata i stvoriti visok stupanj nesigurnosti. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(10)

U napomeni 3. uz odredbu 5.3.2.1. usklađene norme EN 301908-1 V15.1.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(11)

U odredbi 5.4.2.5. usklađene norme EN 302 296 V2.2.1 opisuje se neprecizno ispitivanje s pomoću uređaja za spajanje što stvara visok stupanj nesigurnosti u tumačenju rezultata. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(12)

U odredbama 4.2.1.4. i 5.3.1.5. usklađene norme EN 303 364-2 V1.1.1 opisuje se poseban scenarij prijenosa snage između odašiljača i antene pomoću valovoda WR284/WG10/R32, što znači da obuhvaća samo dio područja primjene bitnih zahtjeva koje treba obuhvatiti. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(13)

U odredbi 4.3.5. usklađene norme EN 303372-1 V1.2.1 propisuje se da se ona ne primjenjuje u određenim tehničkim uvjetima za koje nisu predviđene mjere ublažavanja u pogledu izbjegavanja štetnih smetnji. To može dovesti do štetnih smetnji za satelitske mreže i druge usluge. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(14)

U drugoj rečenici odredbe 6.1.1. usklađene norme EN 303980 V1.2.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(15)

Drugom rečenicom odredbe 6.1.1. usklađene norme EN 303981 V1.2.1 proizvođaču se omogućuje da odabere alternativnu ispitnu metodologiju umjesto one utvrđene u toj normi. To može dovesti do različitih rezultata ispitivanja i stvoriti pravnu nesigurnost. Upućivanje na tu usklađenu normu trebalo bi stoga objaviti u Službenom listu Europske unije uz ograničenje.

(16)

U Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 navedena su upućivanja na usklađene norme za radijsku opremu sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU koje se objavljuju u Službenom listu Europske unije, a u Prilogu II. toj provedbenoj odluci navode se upućivanja na takve usklađene norme koje se uz ograničenje objavljuju u Službenom listu Europske unije.

(17)

Kako bi se osiguralo da su upućivanja na usklađene norme sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU navedene u jednom aktu, upućivanja na usklađene norme EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 480 V2.2.1, EN 302 567 V2.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1, EN 303 348 V1.2.1, EN 303 372-2 V1.2.1, EN 303 413 V1.2.1 i EN 303 758 V1.1.1 trebalo bi uključiti u Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167, a upućivanja na usklađene norme EN 300 718-1 V2.2.1, EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 303 364-2 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.2.1, EN 303 980 V1.2.1 i EN 303 981 V1.2.1 trebalo bi uključiti u Prilog II. toj provedbenoj odluci.

(18)

Usklađene norme EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 i EN 302 567 V2.2.1 zamjenjuju usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.

(19)

Stoga je potrebno povući upućivanja na usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1 iz serije C Službenog lista Europske unije (6). U Prilogu III. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 navode se upućivanja na usklađene norme za radijsku opremu sastavljene za potrebe Direktive 2014/53/EU koja se povlače iz serije C Službenog lista Europske unije. Stoga je ta upućivanja primjereno uvrstiti u taj prilog.

(20)

Treba i povući upućivanja na usklađene norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-18 V13.1.1 i EN 302 217-2 V3.2.2 iz serije L Službenog lista Europske unije. Stoga je ta upućivanja primjereno izbrisati iz Priloga I. i II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167.

(21)

Kako bi se proizvođačima dalo dovoljno vremena da se pripreme za primjenu usklađenih normi EN 301 444 V2.2.1, EN 301 908-1 V15.1.1, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-15 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 217-2 V3.3.1, EN 302 296 V2.2.1, EN 302 480 V2.2.1 i EN 302 567 V2.2.1, treba odgoditi povlačenje upućivanja na usklađene norme EN 301 444 V2.1.2, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2, EN 301 908-18 V13.1.1, EN 302 217-2 V3.2.2, EN 302 296-2 V1.2.1, EN 302 480 V2.1.2 i EN 302 567 V1.2.1.

(22)

Provedbenu odluku (EU) 2020/167 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(23)

Sukladnost s usklađenom normom stvara pretpostavku sukladnosti s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz zakonodavstva Unije o usklađivanju od datuma objave upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Ova bi Odluka stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Odluci;

(2)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci;

(3)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (SL L 153, 22.5.2014., str. 62.).

(3)  Provedbena odluka Komisije C(2015) 5376 final od 4. kolovoza 2015. o zahtjevu za normizaciju upućenom Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju i Europskom institutu za telekomunikacijske norme u pogledu radijske opreme kojom se podupire Direktiva 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

(4)  Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) (SL C 326, 14.9.2018., str. 114.)

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/167 od 5. veljače 2020. o usklađenim normama za radijsku opremu sastavljenima za potrebe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 34, 6.2.2020., str. 46.).

(6)  SL C 326, 14.9.2018., str. 114.


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

briše se unos 4;

(2)

umeće se unos 4.a:

„4.a

EN 301 908-15 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA FDD)”

(3)

briše se unos 6;

(4)

umeće se unos 6.a:

„6.a

EN 301 908-14 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)”

(5)

briše se unos 7;

(6)

umeće se unos 7.a:

„7.a

EN 301 908-18 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 18. dio: Bazne postaje (BS) za E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE više-standardni radio (MSR); 15. izdanje”

(7)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

„12.

EN 302 217-2 V3.3.1

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; 2. dio: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima od 1 GHz do 86 GHz; Usklađena norma za pristup radijskom spektru

13.

EN 302 480 V2.2.1

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Usklađena norma za pristup radijskom spektru

14.

EN 302 567 V2.2.1

Radijska oprema za brzine od više Gigabit/s koja radi u frekvencijskom pojasu od 60 GHz

15.

EN 303 345-3 V1.1.1

Radiodifuzni audio prijamnici; 3. dio: FM radiodifuzni audio servis

16.

EN 303 345-4 V1.1.1

Radiodifuzni audio prijamnici; 4. dio: DAB radiodifuzni audio servis

17.

EN 303 348 V1.2.1

Pobuđivači audio frekvencijske indukcijske petlje jakosti do 45 A u frekvencijskom području od 10 Hz do 9 kHz

18.

EN 303 372-2 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; 2. dio: Unutarnja jedinica

19.

EN 303 413 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Prijamnici globalnoga satelitskog navigacijskog sustava (GNSS); Radijska oprema koja radi u frekvencijskim pojasima od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od 1 559 MHz do 1 610 MHz

20.

EN 303 758 V1.1.1

TETRA radijska oprema koja primjenjuje promjenjivu modulaciju ovojnice u pojasnoj širini kanala od 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kH”.


PRILOG II.

Prilog II. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 mijenja se kako slijedi:

(1)

briše se unos 5;

(2)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

„14.

EN 300 718-1 V2.2.1

Lavinski radijski farovi koji rade na 457 kHz; Sustavi odašiljač-prijamnik; 1. dio: Usklađena norma za pristup radijskom spektru

Napomena 1.: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni posljednja rečenica odredbe 5.1.3.1. te norme;

Napomena 2.: Ovom usklađenom normom ne stvara se pretpostavka sukladnosti u pogledu odbijanja lažnog odgovora.

15.

EN 301 444 V2.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) i pomorske pokretne zemaljske postaje (MMES) za govorne i/ili podatkovne komunikacije u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni bilo koje od sljedećeg:

(a)

drugi stavak odredbe 5.2.1. te norme,

(b)

odredba 5.2.2.3.1. te norme,

(c)

prvi stavak odredbe 5.2.3. te norme,

(d)

prvi stavak odredbe 5.2.4. te norme,

(e)

prvi stavak odredbe 5.2.5. te norme.

16.

EN 301 908-1 V15.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni bilješka 3. odredbe 5.3.2.1. te norme.

17.

EN 302 296 V2.2.1

Digitalni terestrijalni TV odašiljači

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se u pripremi ispitivanja kako je utvrđeno odredbom 5.4.2.5. te norme upotrebljava uređaj za spajanje.

18.

EN 303 364-2 V1.1.1

Primarni nadzorni radar (PSR); Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 2. dio: PSR senzori za kontrolu zračnoga prometa (ATC) koji rade u frekvencijskom pojasu od 2 700 MHz do 3 100 MHz (S pojas)

Napomena: Kad je riječ o odredbama 4.2.1.4. i 5.3.1.5. te usklađene norme, sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU za opremu koja ne koristi valovode WR284/WG10/R32 za prijenos snage između odašiljača i antene.

19.

EN 303 372-1 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; 1. dio: Vanjska jedinica za prijam u frekvencijskom području od 10,7 GHz do 12,75 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni sljedeća rečenica u odredbi 4.3.5. te norme: ,Ovaj se zahtjev ne primjenjuje u slučaju da je vanjska jedinica projektirana za posebnu satelitsku mrežu u kojoj se upotrebljavaju obje polarizacije՚.

20.

EN 303 980 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Nepokretne i pokretne zemaljske postaje koje komuniciraju s negeostacionarnim satelitskim sustavima (NEST) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 14 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni druga rečenica odredbe 6.1.1. te norme.

21.

EN 303 981 V1.2.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Nepokretne i pokretne širokopojasne zemaljske postaje koje komuniciraju s ne-geostacionarnim satelitskim sustavima (WBES) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 14 GHz

Napomena: Sukladnost s tom usklađenom normom ne stvara pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevom iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/53/EU ako se primijeni druga rečenica odredbe 6.1.1. te norme.”


PRILOG III.

U Prilogu III. Provedbenoj odluci (EU) 2020/167 dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Upućivanje na normu

Datum povlačenja

„22.

EN 301 444 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Usklađena norma za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) za govornu i/ili podatkovnu komunikaciju u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU

29. rujna 2023.

23.

EN 301 908-1 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

29. rujna 2023.

24.

EN 301 908-14 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

29. rujna 2023.

25.

EN 301 908-15 V11.1.2

Celularne mreže IMT; Usklađena norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

29. rujna 2023.

26.

EN 301 908-18 V13.1.1

Celularne mreže IMT; Usklađena norma za pristup radijskom spektru; 18. dio: Bazne postaje (BS) za E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE više-standardni radio (MSR)

29. rujna 2023.

27.

EN 302 217-2 V3.2.2

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; 2. dio: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima od 1 GHz do 86 GHz; Usklađena norma za pristup radijskom spektru

29. rujna 2023.

28.

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za uslugu terestrijalne digitalne TV (DVB-T); 2. dio: Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive R&TTE

29. rujna 2023.

29.

EN 302 480 V2.1.2

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Usklađena norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive 2014/53/EU

29. rujna 2023.

30.

EN 302 567 V1.2.1

Mreže sa širokopojasnim radijskim pristupom (BRAN); Višegigabitni sustavi WAS/RLAN u frekvencijskom pojasu od 60 GHz; Usklađena europska norma EN obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2. Direktive R&TTE

29. rujna 2023.”


Top