EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0327

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/327 od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/6553/2022/INIT

OJ L 48, 25.2.2022, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/327/oj

25.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 48/1


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/327

od 25. veljače 2022.

o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/512/ZVSP (1).

(2)

U zaključcima od 24. i 25. lipnja 2021. Europsko vijeće pozvalo je Rusiju da u potpunosti preuzme svoj dio odgovornosti u osiguravanju potpune provedbe sporazumâ iz Minska, što je ključan uvjet za sve bitne promjene stajališta Unije. Europsko vijeće naglasilo je da je potreban čvrst i koordiniran odgovor Unije i njezinih država članica na sve daljnje zlonamjerne, protuzakonite i remetilačke aktivnosti Rusije, uz potpuno iskorištavanje svih instrumenata koje Unija ima na raspolaganju te osiguravanje koordinacije s partnerima. U tu svrhu Europsko vijeće ujedno je pozvalo Komisiju i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) da predstave mogućnosti za dodatne mjere ograničavanja, uključujući gospodarske sankcije.

(3)

U zaključcima od 16. prosinca 2021. Europsko vijeće naglasilo je da Rusija hitno treba smiriti napetosti nastale zbog njezine povećane vojne prisutnosti duž granice s Ukrajinom te agresivne retorike. Europsko vijeće ponovno je istaknulo svoju punu potporu suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Iako potiče diplomatske napore i podupire normandijski format u postizanju potpune provedbe sporazumâ iz Minska, Europsko vijeće izjavilo je da će svaka daljnja vojna agresija prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje mjere ograničavanja u koordinaciji s partnerima.

(4)

Vijeće je 24. siječnja 2022. odobrilo zaključke u kojima je osudilo kontinuirana agresivna djelovanja Rusije i njezine prijetnje Ukrajini te pozvalo Rusiju da smiri napetosti, poštuje međunarodno pravo i uključi se u konstruktivan dijalog putem uspostavljenih međunarodnih mehanizama. Vijeće je iznova potvrdilo potpunu predanost Unije ključnim načelima na kojima se temelji europska sigurnost i koja su sadržana u Povelji Ujedinjenih naroda (UN) i osnivačkim dokumentima Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, uključujući Helsinški završni akt i Parišku povelju. Ta ključna načela posebno uključuju suverenu jednakost i teritorijalnu cjelovitost država, nepovredivost granica, suzdržavanje od prijetnje ili uporabe sile i slobodu država da odaberu ili izmijene vlastite sigurnosne mjere. Vijeće je izjavilo da se o tim načelima ne može pregovarati, ona ne podliježu reviziji ili ponovnom tumačenju te da Rusija njihovim kršenjem postavlja zapreku zajedničkom i nedjeljivom sigurnosnom prostoru u Europi te ugrožava mir i stabilnost na europskom kontinentu. Podsjećajući na zaključke Europskog vijeća od 16. prosinca 2021., Vijeće je ponovno istaknulo da će svaka daljnja vojna agresija Rusije prema Ukrajini imati goleme posljedice i visoku cijenu, što uključuje širok raspon sektorskih i pojedinačnih mjera ograničavanja koje bi se donosile u suradnji s partnerima.

(5)

Visoki predstavnik 19. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije u kojoj je izrazio zabrinutost zbog velikog gomilanja ruskih oružanih snaga u Ukrajini i oko nje te pozvao Rusiju da se uključi u smislen dijalog i diplomaciju, pokaže suzdržanost i smiri napetosti znatnim povlačenjem vojnih snaga iz područja u blizini ukrajinske granice.

(6)

Predsjednik Ruske Federacije 21. veljače 2022. potpisao je dekret kojim se priznaje „neovisnost i suverenitet” područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade te je ruskim oružanim snagama naredio razmještanje u tim područjima.

(7)

Visoki predstavnik 22. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije u kojoj je osudio tu nezakonitu radnju kojom se dodatno podrivaju suverenitet i neovisnost Ukrajine i koja predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i međunarodnih sporazuma, uključujući Povelju UN-a, Helsinški završni akt, Parišku povelju i Memorandum iz Budimpešte, kao i sporazumâ iz Minska i Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2202 (2015). Visoki predstavnik apelirao je na Rusiju, kao stranku u sukobu, da poništi to priznanje, drži se svojih obveza, poštuje međunarodno pravo i vrati se raspravama u okviru normandijskog formata i trilateralne kontaktne skupine. Najavio je da će Unija odgovoriti na ta najnovija kršenja Rusije hitnim donošenjem dodatnih mjera ograničavanja.

(8)

Predsjednik Ruske Federacije 24. veljače 2022. najavio je vojnu operaciju u Ukrajini te su ruske oružane snage započele napad na Ukrajinu. Taj napad očito je kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

(9)

Visoki predstavnik 24. veljače 2022. dao je izjavu u ime Unije u kojoj najoštrije osuđuje ničim izazvanu invaziju Ukrajine koju su izvršile oružane snage Ruske Federacije i sudjelovanje Bjelarusa u toj agresiji na Ukrajinu. Visoki predstavnik naveo je da će odgovor Unije uključivati i sektorske i pojedinačne mjere ograničavanja.

(10)

S obzirom na ozbiljnost situacije te kao odgovor na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, primjereno je uvesti daljnje mjere ograničavanja povezane sa sektorima financija, obrane, energetike, zrakoplovstva i svemira.

(11)

Postojeća financijska ograničenja, posebno ona koja se odnose na pristup određenih ruskih subjekata tržištima kapitala, proširuju se. Također bi trebalo zabraniti uvrštavanje dionica subjekata u ruskom državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u Uniji i pružanje s time povezanih usluga. Potrebno je i uvesti nove mjere kojima se znatno ograničavaju financijski priljevi iz Rusije u Uniju zabranom prihvaćanja depozita od ruskih državljana ili rezidenata koji premašuju određene vrijednosti, vođenja računa ruskih klijenata od strane središnjih depozitorija vrijednosnih papira u Uniji te prodaje vrijednosnih papira nominiranih u eurima ruskim klijentima.

(12)

Nadalje, primjereno je uvesti dodatna ograničenja za izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te za pružanje povezanih usluga, kao i ograničenja za izvoz određene robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti tehnološkom jačanju ruskog obrambenog i sigurnosnog sektora, zajedno s ograničenjima pružanja povezanih usluga. Ograničena izuzeća od takvih ograničenja predviđena su samo u legitimne i unaprijed utvrđene svrhe.

(13)

Također je primjereno uvesti ograničenja na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz u Rusiju određene robe i tehnologije za rafiniranje nafte, zajedno s ograničenjima pružanja povezanih usluga.

(14)

Nadalje, primjereno je uvesti zabranu izvoza koja obuhvaća robu i tehnologiju prikladnu za uporabu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji, kao i zabraniti pružanje usluga osiguranja i reosiguranja te održavanja u vezi s tom robom i tehnologijom. Trebalo bi zabraniti i pružanje tehničke pomoći i drugih povezanih usluga te financiranje i pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom obuhvaćenom tom zabranom.

(15)

Kako bi se provele određene mjere, potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(16)

Odluku 2014/512/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/512/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju ili bilo kakvom drugom poslovanju s obveznicama, vlasničkim papirima ili sličnim financijskim instrumentima s rokom dospijeća duljim od 90 dana, izdanima nakon 1. kolovoza 2014. do 12. rujna 2014., ili s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanima nakon … 12. travnja 2022. od strane:

(a)

velikih kreditnih institucija ili institucija za financijski razvoj s poslovnim nastanom u Rusiji s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., kako su navedene u Prilogu I.;

(b)

bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije čijeg više od 50 % vlasništva pripada jednom od subjekata iz Priloga I.; ili

(c)

bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta unutar kategorije iz točke (b) ovog stavka ili navedenog u Prilogu I.

2.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno drugom poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca, izdanima nakon 12. travnja 2022. od strane:

(a)

bilo koje velike kreditne institucije ili druge institucije s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole od 26. veljače 2022. ili bilo koje druge kreditne institucije koja ima znatnu ulogu u podupiranju aktivnosti Rusije i njezine vlade te Ruske središnje banke, s poslovnim nastanom u Rusiji, kako su navedene u Prilogu V.;

(b)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima jedan od subjekata iz Priloga V. ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c)

pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b) ovog stavka.

3.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno drugom poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca koje su nakon 12. travnja 2022. od strane:

(a)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji, kako su navedeni u Prilogu V., koji se pretežito bave i imaju velike aktivnosti u projektiranju, proizvodnji, prodaji ili izvozu vojne opreme ili usluga, osim pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su aktivni u sektoru svemira i sektoru nuklearne energije;

(b)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva i čija se ukupna imovina procjenjuje na više od 1 bilijun RUB i koji najmanje 50 % procijenjenih prihoda ostvaruju od prodaje ili prijevoza sirove nafte ili naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu III.;

(c)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ili (b) ovog stavka izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(d)

pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a), (b) ili (c) ovog stavka.

4.   Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno drugom poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca, izdanima nakon 12. travnja 2022. od strane:

(a)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva i u kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju druge bitne ekonomske odnose, kako su navedeni u Prilogu VI.;

(b)

pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga VI. ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c)

pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b) ovog stavka.

5.   Zabranjuje se uvrštavanje i pružanje usluga od 12. travnja 2022. na mjestima trgovanja koja su registrirana ili priznata u Uniji za prenosive vrijednosne papire bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji i s više od 50 % javnog vlasništva.

6.   Zabranjuje se izravno ili neizravno davanje, ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje:

i.

novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. ili 3. nakon 12. rujna 2014. do 26. veljače 2022.; ili

ii.

novih zajmova ili kredita bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1., 2., 3. ili 4. nakon 26. veljače 2022.

Ta se zabrana ne primjenjuje na:

(a)

zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Unije i trećih država, uključujući izdatke za robu i usluge iz neke druge treće države potrebne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu; ili

(b)

zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem hitnog financiranja radi ispunjenja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga I. ima više od 50 % udjela.

7.   Zabrana iz stavka 6. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 26. veljače 2022. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

svi uvjeti takvog povlačenja u ratama ili takvih isplata:

i.

dogovoreni su prije 26. veljače 2022.; i

ii.

nisu izmijenjeni na taj datum ili nakon njega; i

(b)

prije 26. veljače 2022. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju tog ugovora; i

(c)

tim ugovorom u trenutku sklapanja nisu se kršile zabrane utvrđene u ovoj Odluci.

Uvjeti povlačenjâ u ratama i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje u ratama ili isplatu, primjenjivu kamatnu stopu ili metodu izračuna kamatne stope i najviši mogući iznos.”;

2.

iza članka 1.a umeću se sljedeći članci:

„Članak 1.b

1.   Zabranjuje se prihvaćanje svih depozita od ruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Rusiji ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji ako ukupna vrijednost depozitâ fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000 EUR.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane država članica ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na depozite koji su potrebni za prekograničnu trgovinu između Unije i Rusije robom i uslugama koja nije obuhvaćena zabranom.

4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b)

namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

potrebno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati; ili

(d)

potrebno za službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog ureda ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

5.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita pod uvjetima koje smatraju primjerenima nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita:

(a)

potrebno za humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili lakše pružanje pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

potrebno za aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji.

Dotična država članica u roku od dva tjedna od izdavanja obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog stavka.

Članak 1.c

1.   Zabranjuje se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji pružanje bilo kojih usluga definiranih u Prilogu Uredbi (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na fizičke osobe koje su državljani država članica ili koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

Članak 1.d

1.   Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u eurima izdanih nakon 12. travnja 2022., ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane država članica ni na fizičke osobe koje u nekoj državi članici imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka.

(*1)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).”;"

3.

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz sve robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća (*2) bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili s pomoću plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to potječu li oni s njihovih državnih područja ili ne.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom niti na povezano pružanje tehničke i financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na zdravlje i sigurnost ljudi ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremeni izvoz proizvoda za uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranja softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti pojedinaca i subjekata u Rusiji, uz iznimku njezine vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g) ovog stavka, izvoznik u carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a)

namijenjena za suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Rusije u isključivo civilnim pitanjima;

(b)

namijenjena za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d)

namijenjena za pomorsku sigurnost;

(e)

namijenjena za civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

namijenjena za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje;

(g)

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Nadležna tijela sve dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaju u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole u skladu sa stavcima 4. i 5. ovog članka nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe;

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležna tijela država članica mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.

9.   Partnerske zemlje, kako su navedene u ovom članku te u članku 3.a stavku 4. točkama (f) i (g), koje primjenjuju u bitnom istovjetne mjere kontrole izvoza, navedene su u Prilogu VII.

(*2)  Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (SL L 206, 11.6.2021., str. 1.).”;"

4.

Članak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.a

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju sektora obrane i sigurnosti, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za:

(a)

humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c)

privremeni izvoz robe za uporabu u informativnim medijima;

(d)

ažuriranja softvera;

(e)

uporabu kao potrošački komunikacijski uređaji;

(f)

osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Rusiji, uz iznimku njezine vlade i poduzeća pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade; ili

(g)

osobnu uporabu od strane fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih pojedinaca, koji nisu namijenjeni za prodaju.

Uz iznimku točaka (f) i (g) ovog stavka, izvoznik u carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili ima poslovni nastan o prvom korištenju relevantnog izuzeća.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a)

namijenjena za suradnju između Unije, vlada država članica i vlade Rusije u isključivo civilnim pitanjima;

(b)

namijenjena za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(d)

namijenjena za pomorsku sigurnost;

(e)

namijenjena za civilne telekomunikacijske mreže, uključujući pružanje internetskih usluga;

(f)

namijenjena za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni na temelju prava države članice ili partnerske zemlje; ili

(g)

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

6.   Nadležna tijela sve dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaju u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

7.   Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole iz stavaka 4. i 5. ovog članka nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako postoje opravdani razlozi za sumnju:

i.

da bi krajnji korisnik mogao biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe; ili

ii.

da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju.

8.   Nadležna tijela država članica mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.

9.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.”;

5.

iza članka 3.a umeće se sljedeći članak:

„Članak 3.b

1.   Kad je riječ o subjektima navedenima u Prilogu IV., odstupajući od članaka 3. i 3.a i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu dozvole u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela država članica mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije iz članka 3.a, ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, tek nakon što utvrde:

(a)

da su takva roba i tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b)

da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

2.   Nadležna tijela sve dozvole koje se zahtijevaju na temelju ovog članka izdaju u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

3.   Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavkom 1. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv potrebni za učinkovitu provedbu ove Odluke.”;

6.

iza članka 4.a umeću se sljedeći članci:

„Članak 4.b

1.   Zabranjuje se javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Rusijom ili ulaganja u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

preuzete obveze financiranja ili pružanja financijske pomoći utvrđene prije 26. veljače 2022.;

(b)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći ukupne vrijednosti do 10 000 000 EUR po projektu malim i srednjim poduzećima s poslovnim nastanom u Uniji; ili

(c)

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu hranom te za poljoprivredne, medicinske ili humanitarne namjene.

Članak 4.c

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u rafinerijama nafte, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne dovode u pitanje izvršenje do 27. svibnja 2022. ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju potrebnima, odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

5.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.

Članak 4.d

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

2.   Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, izravno ili neizravno, u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.   Zabranjuje se obavljanje bilo koje od sljedećih aktivnosti ili bilo koje kombinacije sljedećih aktivnosti: obnova, popravak, pregled, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili sastavnim dijelovima, uz iznimku pretpoletnog pregleda, u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1., izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

4.   Zabranjuje se:

(a)

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

5.   Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršenje do 28. ožujka 2022. ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

6.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta koje treba obuhvatiti ovim člankom.”;

7.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Ne udovoljava se zahtjevima u vezi s ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, kao što je zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, a posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ih podnesu:

(a)

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilogu I., II., III., IV., V. ili VI. ili u članku 1. stavku 1. točki (b) ili (c), članku 1. stavku 2. točki (b) ili (c), članku 1. stavku 3. točki (c) ili (d), članku 1. stavku 4. točki (b) ili (c) ili članku 1.a točki (a), (b) ili (c);

(b)

bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz Rusije; ili

(c)

bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko ili za račun jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili (b) ovog stavka.

2.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da udovoljavanje zahtjevu nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje tog zahtjeva.

3.   Ovim člankom ne dovodi se u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Odlukom.”;

8.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Zabranjuje se svjesno ili namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u člancima od 1. do 4.d, među ostalim djelovanjem kao zamjena za fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela iz tih odredaba ili djelovanjem u njihovu korist primjenom bilo koje iznimke predviđene ovom Odlukom.”;

9.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.a

1.   Vijeće i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi obavljanja svojih zadaća na temelju ove Odluke, posebno u vezi s izradom i provedbom izmjena ove Odluke i njezinih priloga.

2.   Za potrebe ove Odluke Vijeće i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (*3) u vezi s aktivnostima obrade koje su potrebne za obavljanje zadaća iz stavka 1.

(*3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).”;"

10.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Ova se Odluka primjenjuje do 31. srpnja 2022.

2.   Ova se Odluka stalno preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”;

11.

prilozi se mijenjaju kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


PRILOG

1.

Naslov Priloga I. Odluci 2014/512/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 1. točke (a)

”.

2.

Naslov Priloga II. Odluci 2014/512/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 3. točke (a)

”.

3.

Naslov Priloga III. Odluci 2014/512/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 3. točke (b)

”.

4.

Prilog IV. Odluci 2014/512/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 3. stavka 7., članka 3.a stavka 7. i članka 3.b stavka 1.

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Komunikacijski centar Ministarstva obrane

Federalni istraživački centar, Institut za katalizu Boreskov

Federalno državno proračunsko poduzeće u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije

Federalno državno proračunsko poduzeće „Special Flight Unit Rossiya” u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije

Federalno državno unitarno poduzeće „Dukhov Automatics Research Institute” (VNIIA)

Vanjska obavještajna služba (SVR)

Forenzički centar regije Nizhniy Novgorod, glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (ruski kvantni centar)

Irkut Corporation

Javno dioničko društvo „Irkut Research and Production Corporation” (istraživački i proizvodni centar Irkut)

Dioničko društvo „Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Institut za znanstvena istraživanja računalnih uređaja)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (brodogradilište Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministarstvo obrane Ruske Federacije

Moskovski institut za fiziku i tehnologiju

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Javno dioničko društvo „United Aircraft Corporation”

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Brodogradilište Krasnoye Sormovo

Brodogradilište Severnaya

Brodogradilište Yantar

UralVagonZavod

”.

5.

Dodaju se sljedeći prilozi:

„PRILOG V.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 2. točke (a)

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya

Promsvyazbank

PRILOG VI.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 4. točke (a)

Almaz-Antey

Kamaz

Novorossiysk Commercial Sea Port

Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije)

Russian Railways

JSC PO Sevmash

Sovcomflot

United Shipbuilding Corporation

PRILOG VII.

Popis partnerskih zemalja iz članka 3. stavka 9.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

”.

Top