EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0014

Odluka Vijeća (EU) 2022/14 od 2. prosinca 2021. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 22. sastanku ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) i njezinih protokola u pogledu donošenja odluke o donošenju regionalnih planova za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i gospodarenje kanalizacijskim muljem u okviru članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja iz izvora i djelatnosti na kopnu (Protokol o onečišćenju iz izvora i djelatnosti na kopnu)

ST/13975/2021/INIT

OJ L 4, 7.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/14/oj

7.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 4/14


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2022/14

od 2. prosinca 2021.

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 22. sastanku ugovornih stranaka Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) i njezinih protokola u pogledu donošenja odluke o donošenju regionalnih planova za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i gospodarenje kanalizacijskim muljem u okviru članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna (Protokol o onečišćenju s kopna)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je Odlukom Vijeća 1999/801/EZ (1) sklopila izmijenjeni Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna („Protokol o onečišćenju s kopna”) uz Konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja („Barcelonska konvencija”) te je on stupio na snagu 11. svibnja 2008.

(2)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. Protokola o onečišćenju s kopna na sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i njezinih protokola usvajaju se regionalni planovi djelovanja koji sadržavaju mjere i rokove za njihovu provedbu.

(3)

Očekuje se da će ugovorne stranke Barcelonske konvencije i njezinih protokola na svojem 22. sastanku, koji će se održati od 7. do 10. prosinca 2021., donijeti odluku („Odluka ugovornih stranaka”) o donošenju regionalnih planova za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i gospodarenje kanalizacijskim muljem („regionalni planovi”) u okviru članka 15. Protokola o onečišćenju s kopna.

(4)

Odluka ugovornih stranaka odnosi se na zaštitu okoliša, što je u podijeljenoj nadležnosti između Unije i njezinih država članica na temelju članka 4. stavka 2. točke (e) Ugovora. Odluka ugovornih stranaka nije dio područja koje je u velikoj mjeri obuhvaćeno pravilima Unije u vezi s takvom zaštitom. Unija ne namjerava iskoristiti mogućnost izvršavanja svoje vanjske nadležnosti u pogledu područja obuhvaćenih Odlukom ugovornih stranaka u odnosu na koja Unija svoju nadležnost još nije izvršavala na unutarnjoj razini.

(5)

Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i njezinih protokola jer se Odluka ugovornih stranaka odnosi na donošenje regionalnih planova koji će biti obvezujući za Uniju u skladu s člankom 15. stavkom 3. Protokola o onečišćenju s kopna.

(6)

S obzirom na to da je svrha regionalnih planova ažurirati zahtjeve u pogledu zaštite Sredozemnog mora, izmijeniti međunarodne obveze i ambicije Unije te poboljšati zaštitu okoliša, Unija bi trebala podržati donošenje Odluke ugovornih stranaka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na 22. sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i njezinih protokola jest da se podrži donošenje odluke o donošenju regionalnih planova za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i gospodarenje kanalizacijskim muljem u okviru članka 15. Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna.

Članak 2.

Predstavnici Unije, uz savjetovanje s državama članicama, tijekom koordinacijskih sastanaka na licu mjesta mogu bez daljnje odluke Vijeća dogovoriti doradu stajališta iz članka 1. s obzirom na razvoj događaja na 22. sastanku ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i njezinih protokola.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VRTOVEC


(1)  Odluka Vijeća 1999/801/EZ od 22. listopada 1999. o prihvaćanju izmjena Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (Barcelonska konvencija) (SL L 322, 14.12.1999., str. 18.).


Top