EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2304 оd 18. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici (Tekst značajan za EGP)

C/2021/7376

SL L 461, 27.12.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

27.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 461/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2304

оd 18. listopada 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o izdavanju dopunskih certifikata kojima se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 44. stavak 2.,

budući da:

(1)

Određene treće zemlje zahtijevaju da se ekološki proizvodi životinjskog podrijetla proizvode bez upotrebe antibiotika. Kako bi se omogućio pristup tržištima u tim zemljama, subjekti ili skupine subjekata u Uniji koji žele izvoziti takve proizvode trebali bi službenim dokumentom moći dokazati da u njihovoj proizvodnji nisu upotrebljavani antibiotici.

(2)

U skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2018/848, nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove izdaju certifikat svim subjektima ili skupinama subjekata koji su prijavili svoju aktivnost i usklađeni su s tom uredbom. Kako bi potvrdili da su proizvodi životinjskog podrijetla proizvedeni bez upotrebe antibiotika, subjekt ili skupina subjekata trebali bi imati mogućnost od nadležnih tijela ili, prema potrebi, kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova zatražiti da im izdaju dopunski certifikat. Trebalo bi utvrditi model takvog certifikata.

(3)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dopunski certifikat kojim se potvrđuje, za potrebe izvoza, da u ekološkoj proizvodnji proizvoda životinjskog podrijetla nisu upotrebljavani antibiotici

Ako je za potrebe izvoza ekoloških proizvoda životinjskog podrijetla iz Unije potreban certifikat kojim se potvrđuje da su ti proizvodi proizvedeni bez upotrebe antibiotika, relevantno nadležno tijelo ili, prema potrebi, relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova na zahtjev subjekta ili skupine subjekata koji već posjeduju certifikat iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848 izdaje dopunski certifikat kojim se potvrđuje da su taj subjekt odnosno ta skupina subjekata navedene proizvode proizveli bez upotrebe antibiotika. Model tog dopunskog certifikata utvrđen je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.


PRILOG

DOPUNSKI CERTIFIKAT KOJIM SE POTVRĐUJE, ZA POTREBE IZVOZA, DA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NISU UPOTREBLJAVANI ANTIBIOTICI

1.

Broj dokumenta:

2.

(odabrati odgovarajuću mogućnost)

Subjekt

Skupina subjekata

3.

Ime i adresa subjekta ili skupine subjekata:

4.

Ime i adresa nadležnog tijela ili, prema potrebi, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove subjekta ili skupine subjekata i brojčana oznaka u slučaju kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove:

5.

Broj dokumenta certifikata izdanog subjektu ili skupini subjekata na temelju članka 35. Uredbe (EU) 2018/848 u skladu s Prilogom VI. toj uredbi:

Ovime se potvrđuje da je subjekt/skupina subjekata (odabrati odgovarajuću mogućnost) sljedeće ekološke proizvode životinjskog podrijetla proizveo/proizvela bez upotrebe antibiotika:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datum, mjesto:

Ime i potpis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu ili, prema potrebi, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove:

7.

Dopunski certifikat valjan je od….[umetnuti datum] do….[umetnuti datum]


Top