EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1911

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1911 оd 27. listopada 2021. o izmjeni Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 u pogledu statusa „slobodno od bolesti” autonomne zajednice Galicia i autonomne zajednice Principado de Asturias u Španjolskoj za infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis, o izmjeni Priloga VIII. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” autonomne zajednice Islas Baleares, pokrajina Huelva i Sevilla te regija Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra u pokrajini Badajoz u Španjolskoj, kao i regije Alentejo i okruga Santarém u regiji Lisboa e Vale do Tejo u Portugalu za infekciju virusom bolesti plavog jezika, o izmjeni Priloga IX. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” Ålandskih Otoka u Finskoj za infestaciju grinjom Varroa spp. te o izmjeni Priloga XIII. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” Danske i Finske za zaraznu hematopoetsku nekrozu (Tekst značajan za EGP)

C/2021/7574

SL L 389, 4.11.2021, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1911/oj

4.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 389/2


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1911

оd 27. listopada 2021.

o izmjeni Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 u pogledu statusa „slobodno od bolesti” autonomne zajednice Galicia i autonomne zajednice Principado de Asturias u Španjolskoj za infekciju kompleksom Mycobacterium tuberculosis, o izmjeni Priloga VIII. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” autonomne zajednice Islas Baleares, pokrajina Huelva i Sevilla te regija Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra u pokrajini Badajoz u Španjolskoj, kao i regije Alentejo i okruga Santarém u regiji Lisboa e Vale do Tejo u Portugalu za infekciju virusom bolesti plavog jezika, o izmjeni Priloga IX. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” Ålandskih Otoka u Finskoj za infestaciju grinjom Varroa spp. te o izmjeni Priloga XIII. toj uredbi u pogledu statusa „slobodno od bolesti” Danske i Finske za zaraznu hematopoetsku nekrozu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 36. stavak 4. i članak 42. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 utvrđena su posebna pravila za bolesti navedene na popisu u skladu s njezinim člankom 5. stavkom 1., utvrđen je način primjene tih pravila za različite kategorije bolesti s popisa te je predviđeno da Komisija odobrava ili povlači status „slobodno od bolesti” za države članice ili njihove zone u pogledu određenih bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) te uredbe.

(2)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/689 (2) dopunjena je Uredba (EU) 2016/429 i utvrđeni su uvjeti za dodjelu, održavanje, suspenziju i povlačenje statusa „slobodno od bolesti”.

(3)

U prilozima Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/620 (3) navedene su države članice ili njihove zone koje imaju status „slobodno od bolesti”. Među ostalim, u dijelu I. Priloga II. toj uredbi navedene su zone slobodne od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae i M. tuberculosis) (MTBC), u dijelu I. Priloga VIII. toj uredbi navedene su zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) (infekcija virusom BPJ-a), u Prilogu IX. toj uredbi navedene su zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp., a u dijelu I. Priloga XIII. toj uredbi navedene su zone ili kompartmenti sa statusom „slobodno od bolesti” za zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN).

(4)

Zbog promjene u epidemiološkom stanju u pogledu određenih bolesti potrebno je izmijeniti priloge II., VIII., IX. i XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 kako bi se uvrstile nove države članice ili zone slobodne od bolesti te kako bi se s popisa uklonila područja na kojima su potvrđena izbijanja bolesti te stoga više nisu ispunjeni uvjeti za održavanje statusa „slobodno od bolesti”.

(5)

Španjolska je Komisiji dostavila informacije koje dokazuju da su u pokrajinama La Coruña, Orense i Lugo u autonomnoj zajednici Galicia ispunjeni uvjeti za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” za MTBC utvrđeni Delegiranom uredbom (EU) 2020/689. Četvrta pokrajina u toj autonomnoj zajednici, Pontevedra, već je navedena kao zona slobodna od MTBC-a u dijelu I. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620. Stoga bi cijelu autonomnu zajednicu Galicia trebalo uvrstiti na popis kao zonu slobodnu od MTBC-a.

(6)

Španjolska je Komisiji dostavila informacije koje dokazuju da su u autonomnoj zajednici Principado de Asturias ispunjeni uvjeti za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” za MTBC utvrđeni u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689. Stoga tu autonomnu zajednicu treba uvrstiti na popis kao zonu slobodnu od MTBC-a.

(7)

Španjolska je obavijestila Komisiju o izbijanju infekcije virusom BPJ-a serotipa 4 u autonomnoj zajednici Islas Baleares, a zatim i o izbijanjima te infekcije zabilježenima u regijama Sierra Oriental i Sierra Occidental u pokrajini Huelva, regiji Sierra Norte u pokrajini Sevilla te regijama Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra u pokrajini Badajoz. Budući da su autonomna zajednica Islas Baleares, regije Sierra Oriental i Sierra Occidental u pokrajini Huelva, regija Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) u pokrajini Sevilla te, implicitno kao dio autonomne zajednice Extremadura, regije Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra navedene u dijelu I. Priloga VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 kao zone sa statusom „slobodno od bolesti”, trebalo bi ih izbrisati s tog popisa.

(8)

Portugal je obavijestio Komisiju o izbijanjima infekcije virusom BPJ-a serotipa 4 u regiji Alentejo, a zatim i o izbijanju te infekcije u okrugu Santarém u regiji Lisboa e Vale do Tejo. Budući da su cijela regija Alentejo i okrug Santarém kao dijelovi Portugala implicitno navedeni u dijelu I. Priloga VIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 kao područja sa statusom „slobodno od bolesti”, regiju Alentejo i okrug Santarém trebalo bi isključiti s tog popisa.

(9)

Finska je obavijestila Komisiju o izbijanju infestacije grinjom Varroa spp. u općini Brändö na Ålandskim Otocima. Ålandski Otoci navedeni su u Prilogu IX. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 kao zona sa statusom „slobodno od bolesti”. Finska je Komisiju obavijestila i da je epidemiološko istraživanje pokazalo da tim izbijanjem nisu zahvaćene druge općine. Općinu Brändö trebalo bi izbrisati s popisa zona slobodnih od bolesti.

(10)

Danska je obavijestila Komisiju o nedavnim izbijanjima bolesti akvatičnih životinja zarazne hematopoetske nekroze (ZHN) na područjima vodenih slivova Varde Å i Kolding Å te u jezeru za rekreativni ribolov Hove Kalkgrav. Ta su područja trenutačno uključena u područje Danske koje je navedeno u dijelu I. Priloga XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 kao područje slobodno od bolesti. Dio I. Priloga XIII. trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se ta zaražena područja isključila iz područja Danske koje je slobodno od bolesti.

(11)

Finska je uspješno dovršila program iskorjenjivanja ZHN-a kojim su bili obuhvaćeni kompartment Kuivaniemi u općini Ii te četiri zone Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi i Pielinen, a zatim je taj kompartment i te zone proglasila slobodnima od bolesti u skladu s člankom 83. Delegirane uredbe (EU) 2020/689. Stoga je primjereno da oni više ne budu isključeni iz područja te države članice koje je slobodno od ZHN-a. Dio I. Priloga XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Priloge II., VIII., IX. i XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., VIII., IX. i XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3.6.2020., str. 211.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa (SL L 131, 16.4.2021., str. 78.).


PRILOG

Prilozi II., VIII., IX. i XIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/620 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u dijelu I. Priloga II. unos za Španjolsku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica

Područje

„Španjolska

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”

;

2.

u dijelu I. Priloga VIII. unos za Španjolsku mijenja se kako slijedi:

a.

sljedeća područja brišu se:

„Comunidad Autónoma de Islas Baleares”, „Pokrajina Huelva, sljedeće regije: Aracena (Sierra Oriental) i Cortegana (Sierra Occidental)”, „Pokrajina Sevilla, sljedeća regija: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)” u „Comunidad Autónoma de Andalucía”;

b.

unos za autonomnu zajednicu Comunidad Autónoma de Extremadura zamjenjuje se sljedećim:

„Comunidad Autónoma de Extremadura, osim sljedećih regija: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros i Zafra u pokrajini Badajoz”;

3.

u dijelu I. Priloga VIII. unos za Portugal zamjenjuje se sljedećim:

Država članica

Područje

„Portugal

Cijelo državno područje, osim regija Algarve i Alentejo te okruga Santarém u regiji Lisboa e Vale do Tejo”

;

4.

u Prilogu IX. unos za Finsku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica

Područje

„Finska

Ålandski Otoci, osim općine Brändö”

;

5.

u dijelu I. Priloga XIII. unos za Dansku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica

Područje

„Danska

Cijelo državno područje, osim područja oko jezera Hove Kalkgrav do udaljenosti od 1 km od središta jezera te osim područja vodenih slivova Rohden Å, Sneum Å, Vida, Lindenborg Å, ÅrhusÅ, Varde Å, Kolding Å”

;

6.

u dijelu I. Priloga XIII. unos za Finsku zamjenjuje se sljedećim:

Država članica

Područje

„Finska

Cijelo državno područje osim obalnog kompartmenta koji se sastoji od dijelova općina Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö koji se nalaze unutar kruga radijusa 11,466 km sa središnjom točkom na koordinatama WGS84 geografske širine 60,013565060° i geografske duljine 20,317617393°”

.


Top