EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0663

Uredba Komisije (EU) 2021/663 оd 22. travnja 2021. o izmjeni priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klordekon u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP)

C/2021/2661

OJ L 139, 23.4.2021, p. 148–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/663/oj

23.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 139/148


UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/663

оd 22. travnja 2021.

o izmjeni priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klordekon u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) zajedno s člankom 16. stavkom 1. točkom (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za klordekon utvrđene su u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zabranjeno je stavljanje na tržište i uporaba sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju klordekon. Ostaci klordekona posljedica su onečišćenja tla zbog uporabe tog postojanog spoja u prošlosti.

(3)

Francuska nadležna tijela 12. srpnja 2019. obavijestila su Komisiju o dvjema hitnim mjerama (3) (4) koje su poduzete na nacionalnoj razini u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Na temelju mišljenjâ (6) (7) Francuske agencije za zdravu i sigurnu hranu, okoliš i radnu sredinu (ANSES) Francuska je za klordekon u proizvodima od goveda, ovaca, koza, svinja i peradi utvrdila nacionalne MRO-e koji su niži od MRO-a trenutačno primjenjivih na temelju Uredbe (EZ) br. 396/2005 kako bi osigurala zaštitu potrošača u Guadeloupeu i Martiniqueu.

(4)

Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da provede ocjenu izloženosti potrošača u pogledu MRO-o koje je ANSES preporučio za klordekon u proizvodima životinjskog podrijetla.

(5)

Agencija je u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 396/2005 dostavila znanstvenu izjavu za klordekon u određenim proizvodima životinjskog podrijetla (8). U toj je izjavi Agencija zaključila da su MRO-i predloženi u mišljenjima ANSES-a za proizvode životinjskog podrijetla, zaokruženi u skladu sa smjernicama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o izračunu MRO-a, prihvatljivi iz perspektive sigurnosti potrošača. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tijekom cijelog životnog vijeka ni pri kratkoročnom izlaganju zbog konzumiranja velike količine relevantnih proizvoda. MRO-e za klordekon trebalo bi utvrditi kao privremene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. Ti će se MRO-i preispitati, a pri preispitivanju će se u obzir uzeti informacije koje budu dostupne unutar deset godina od objave ove Uredbe.

(6)

Preko Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(7)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. studenoga 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(3)  Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1901040 A).

(4)  Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1913466 A).

(5)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(6)  Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0202).

(7)  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0265).

(8)  Statement on the dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for chlordecone in certain products of animal origin (Izjava o ocjeni izloženosti putem hrane za privremene maksimalne razine ostataka za klordekon u određenim proizvodima životinjskog podrijetla). EFSA Journal 2020.;18(3):6052.


PRILOG

U dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 stupac koji se odnosi na klordekon zamjenjuje se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Klordekon (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

0,02

0110010

Grejp

 

0110020

Naranča

 

0110030

Limun

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina

 

0110990

Ostalo (2)

 

0120000

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

0,01 (*1)

0120020

Brazilski orasi

0,02

0120030

Indijski oraščići

0,02

0120040

Kesteni

0,01 (*1)

0120050

Kokosovi orasi

0,02

0120060

Lješnjaci

0,01 (*1)

0120070

Makadamije/australski oraščići

0,01 (*1)

0120080

Pekan orasi

0,01 (*1)

0120090

Pinjoli

0,01 (*1)

0120100

Pistacije

0,01 (*1)

0120110

Orasi

0,01 (*1)

0120990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0130000

Jezgričavo voće

0,01 (*1)

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01 (*1)

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

0,02

0151020

Vinsko grožđe

0,01 (*1)

0152000

(b)

jagode

0,02

0153000

(c)

jagodičasto voće

0,01 (*1)

0153010

Kupine

 

0153020

Ostružnice

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153990

Ostalo (2)

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01 (*1)

0154010

Borovnice

 

0154020

Brusnice

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0154080

Bobice bazge

 

0154990

Ostalo (2)

 

0160000

Razno voće

0,02

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulja

 

0161020

Smokva

 

0161030

Stolna maslina

 

0161040

Kumkvat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

0161070

Jamun

 

0161990

Ostalo (2)

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Nar/šipak

 

0163060

Tropska jabuka

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovac

 

0163100

Durian

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0163990

Ostalo (2)

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,02

0211000

(a)

krumpir

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren

 

0213050

Čičoka

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkvica

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo (2)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,02

0220010

Češnjak

 

0220020

Luk

 

0220030

Ljutika

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220990

Ostalo (2)

 

0230000

Plodovito povrće

0,02

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

 

0231020

Paprika

 

0231030

Patlidžan

 

0231040

Bamija

 

0231990

Ostalo (2)

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Tikvice

 

0232990

Ostalo (2)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0233010

Dinja

 

0233020

Bundeva

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo (2)

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,02

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,02

0251010

Matovilac

 

0251020

Salata

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,02

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,02

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Vlasac

 

0256030

Lišće celera

 

0256040

Peršin

 

0256050

Kadulja

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

Lovor

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostalo (2)

 

0260000

Mahunarke

0,02

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo (2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,02

0270010

Šparoge

 

0270020

Karda

 

0270030

Trakasti celer

 

0270040

Slatki komorač

 

0270050

Artičoka

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmine srčike

 

0270990

Ostalo (2)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

 

0280010

Kultivirane gljive

0,01 (*1)

0280020

Divlje gljive

0,02

0280990

Mahovine i lišajevi

0,01 (*1)

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*1)

0300000

MAHUNARKE

 

0300010

Grah

0,02

0300020

Leća

0,02

0300030

Grašak

0,01 (*1)

0300040

Lupine

0,01 (*1)

0300990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

 

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

0,01 (*1)

0401020

Kikiriki

0,02

0401030

Sjemenke maka

0,01 (*1)

0401040

Sjemenke sezama

0,01 (*1)

0401050

Sjemenke suncokreta

0,01 (*1)

0401060

Sjemenke uljane repice

0,01 (*1)

0401070

Soja

0,02

0401080

Sjemenke gorušice

0,01 (*1)

0401090

Sjemenke pamuka

0,02

0401100

Bučine sjemenke

0,02

0401110

Sjemenke šafranike

0,01 (*1)

0401120

Sjemenke borača

0,01 (*1)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

0,01 (*1)

0401140

Sjemenke konoplje

0,01 (*1)

0401150

Ricinus

0,02

0401990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

0,01 (*1)

0402020

Koštice uljne palme

0,01 (*1)

0402030

Plodovi uljne palme

0,02

0402040

Kapok

0,02

0402990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0500000

ŽITARICE

 

0500010

Ječam

0,01 (*1)

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,01 (*1)

0500030

Kukuruz

0,02

0500040

Proso

0,02

0500050

Zob

0,01 (*1)

0500060

Riža

0,01 (*1)

0500070

Raž

0,01 (*1)

0500080

Sirak

0,01 (*1)

0500090

Pšenica

0,01 (*1)

0500990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,02

0610000

Čajevi

 

0620000

Zrna kave

 

0630000

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0633010

Odoljen

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Ostalo (2)

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0650000

Rogač

 

0700000

HMELJ

0,02

0800000

ZAČINI

0,02

0810000

Začini od sjemenki

 

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo (2)

 

0820000

Začini od plodova

 

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo (2)

 

0830000

Začini od kore

 

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo (2)

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

 

0840020

Đumbir (10)

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

 

0850000

Začini od pupoljaka

 

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo (2)

 

0860000

Začini od tučka

 

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo (2)

 

0870000

Začini od ljuski

 

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo (2)

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 

0900010

Korijen šećerne repe

0,01 (*1)

0900020

Šećerna trska

0,02

0900030

Korijen cikorije

0,01 (*1)

0900990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

(+)

1011000

(a)

svinje

0,02

1011010

Mišić

 

1011020

Masno tkivo

 

1011030

Jetra

 

1011040

Bubreg

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1011990

Ostalo (2)

 

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

0,02

1012020

Masno tkivo

0,03

1012030

Jetra

0,02

1012040

Bubreg

0,02

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02

1012990

Ostalo (2)

0,02

1013000

(c)

ovce

0,02

1013010

Mišić

 

1013020

Masno tkivo

 

1013030

Jetra

 

1013040

Bubreg

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1013990

Ostalo (2)

 

1014000

(d)

koze

0,02

1014010

Mišić

 

1014020

Masno tkivo

 

1014030

Jetra

 

1014040

Bubreg

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1014990

Ostalo (2)

 

1015000

(e)

konja

0,02

1015010

Mišić

 

1015020

Masno tkivo

 

1015030

Jetra

 

1015040

Bubreg

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1015990

Ostalo (2)

 

1016000

(f)

peradi

0,02

1016010

Mišić

 

1016020

Masno tkivo

 

1016030

Jetra

 

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1016990

Ostalo (2)

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

0,02

1017010

Mišić

 

1017020

Masno tkivo

 

1017030

Jetra

 

1017040

Bubreg

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1017990

Ostalo (2)

 

1020000

Mlijeko

0,02

1020010

Krava

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo (2)

 

1030000

Ptičja jaja

0,02

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo (2)

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,02

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,02

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,02

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,02

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

(F) = topiv u mastima

Klordekon (F)

(+)

Podaci dobiveni praćenjem pokazuju da dolazi do neizbježne unakrsne kontaminacije. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije koje budu dostupne unutar deset godina od objave ove Uredbe.

1010000 Proizvodi od

1011000 (a) svinje

1012000 (b) goveda

1013000 (c) ovce

1014000 (d) koze

1015000 (e) konja

1016000 (f) peradi

1017000 (g) ostalih kopnenih životinja iz uzgoja”


(*1)  Granica analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.


Top