EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0600

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/600 оd 7. travnja 2021. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2021/2549

OJ L 127, 14.4.2021, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/600/oj

14.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 127/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/600

оd 7. travnja 2021.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela i koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Odbor za carinski zakonik nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba opisana u stupcu (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2021.

Za Komisiju

Gerassimos THOMAS

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Šipke od slitina volframa masenog udjela volframa većeg od 94 % i masenog udjela lantana 1,5 % te duljine 150 mm i promjera 3 mm. Šipke nisu dobivene samo sinteriranjem, nemaju premaza i nisu ispunjene sredstvom za luženje. Šipke su pojedinačno označene bojom i njihovi su krajevi tupi (to jest nemaju šiljaste vrhove). Bojom se označava legirni element i sadržaj volframa. Šipke se pakiraju u serije.

Šipke su namijenjene za oštrenje i uporabu kao elektrode za zavarivanje za TIG zavarivanje (zavarivanje elektrodom od volframa u zaštitnoj atmosferi inertnog plina). Svrha elektrode tijekom tog postupka zavarivanja je stvaranje luka između elektrode i predmeta koji se obrađuje. Elektroda se ne tali tijekom postupka, to jest nije potrošna.

8101 99 10

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenama 3 i 5 (a) uz odsjek XV, napomenom 1 (d) uz poglavlje 74, napomenom 1 za podbrojeve uz poglavlje 81 i tekstom oznaka KN 8101 , 8101 99 i 8101 99 10 .

Vrh elektrode se prije uporabe mora izbrusiti posebnim postupkom kako bi se dobio oblik vrha potreban za pravilnu uporabu elektroda za TIG zavarivanje. Stoga pri podnošenju carini objektivne značajke proizvoda ne odgovaraju značajkama elektroda za zavarivanje za strojeve za zavarivanje iz tarifnog broja 8515 . Na temelju toga isključuje se razvrstavanje kao dijelovi strojeva ili aparata za lučno zavarivanje kovina iz tarifnog broja 8515 .

S obzirom na njegove objektivne značajke i svojstva proizvod odgovara tekstu tarifnog broja 8101 , koji obuhvaća volfram i proizvode od volframa. (Vidjeti i prvi stavak Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 8101 u kojem se navodi da se volfram u obliku valjanih ili vučenih šipki razvrstava u ovaj tarifni broj. Ta je odredba ujedno u skladu s prvim stavkom Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 8311 , na temelju kojeg su elektrode od običnih kovina koje nemaju premaza ili nisu ispunjene sredstvom za luženje isključene iz tarifnog broja 8311 te ih se razvrstava u odgovarajuća poglavlja prema materijalu od kojeg su izrađene.)

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 8101 99 10 kao šipke, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, od volframa.


Top